Bài giảng Khoa học 4 Bài 15: bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh ?

Khi khỏe mạnh ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu; khi bị bệnh, có thể có những biểu hiện như hắt hơi, sổ mũi, chán ăn, mệt mỏi, hoặc đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao .

 

ppt12 trang | Chia sẻ: dangnt0491 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 502 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học 4 Bài 15: bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh ?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vÒ dù héi gi¶ngN¨m häc: 2009 - 2010Tr­êng tH T« hiÖuLíp 4Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009Khoa häcKiÓm tra bµi còEm h·y kÓ tªn mét sè bÖnh l©y qua ®­êng tiªu ho¸ vµ nguyªn nh©n g©y ra c¸c bÖnh ®ã?Em h·y nªu c¸c c¸ch ®Ò phßng bÖnh l©y qua ®­êng tiªu ho¸?Khoa häcBµi 15: B¹n c¶m thÊy thÕ nµo khi bÞ bÖnh ?Bµi 15: B¹n c¶m thÊy thÕ nµo khi bÞ bÖnh ?Thø n¨m ngµy 22 th¸ng n¨m 2009Nhãm 1Nhãm 2Nhãm 3Những dấu hiệu và việc cần làm khi bị bệnh.Ho¹t ®éng 2.Thảo luận nhóm theo nội dung:Khi bị bệnh đó bạn cảm thấy trong người như thế nào?Bạn đã từng bị bệnh gì?Vậy khi cơ thể có dấu hiệu bị bệnh các em phải làm gì? Báo cho ai?Khi trong người cảm thấy khó chịu và không bình thường phải báo ngay cho cha mẹ hoặc người lớn biết để kịp thời phát hiện bệnh và chữa trị.Khi khỏe mạnh ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu; khi bị bệnh, có thể có những biểu hiện như hắt hơi, sổ mũi, chán ăn, mệt mỏi, hoặc đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao.Ho¹t ®éng 3.Tình huống 1: Ở trường Lan bị đau bụng và đi ngoài nhiều lần.Tình huống 2: Đi học về, Bắc thấy hắt hơi, sổ mũi và cổ họng hơi đau. Bắc định nói với mẹ nhưng mẹ đang nấu cơm. Theo em Bắc sẽ nói gì với mẹ?Tình huống 3: Em đang chơi với em bé ở nhà. Bỗng em bé khóc ré lên, mồ hôi ra nhiều, người và tay chân rất nóng. Bố mẹ đi làm chưa về. Lúc đó em sẽ làm gì?Trò chơi “Mẹ ơi, con bị ốm!”Khi khỏe mạnh ta cảm thấy thế nào? Khi khỏe mạnh ta cảm thấy thế nào? Chúng ta cần phải làm gì khi bị bệnh?Chúng ta cần phải làm gì khi bị bệnh?Khi bị bệnh ta cảm thấy thế nào?Khi bị bệnh ta cảm thấy thế nào?Khoa häcBµi 15: B¹n c¶m thÊy thÕ nµo khi bÞ bÖnh ?Khi khỏe mạnh ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu; khi bị bệnh, có thể có những biểu hiện như hắt hơi, sổ mũi, chán ăn, mệt mỏi, hoặc đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao.Khi trong người cảm thấy khó chịu và không bình thường phải báo ngay cho cha mẹ hoặc người lớn biết để kịp thời phát hiện bệnh và chữa trị.Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2009Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan, häc giáiChóc c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o m¹nh kháe

File đính kèm:

  • pptKhoa học [Recovered].ppt