Bài giảng Học vần : bài : uôi - Ươi

KTBC : Hỏi bài trước.

Đọc sách kết hợp bảng con.

Viết bảng con.

GV nhận xét chung.

2.Bài mới:

GV giới thiệu tranh rút ra vần uôi, ghi bảng.

Gọi 1 HS phân tích vần uôi

HD đánh vần 1 lần.

 

doc24 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 23/10/2014 | Lượt xem: 850 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học vần : bài : uôi - Ươi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÏY HỌC: GV chuẩn bị: -Bài mẫu về xé dán hình cây đơn giản. -Giấy thủ công các màu. -Giấy trắng làm nền, hồ dán, khăn lau tay. Học sinh: -Giấy thủ công màu, giấy nháp có kẻ ô, hồ dán, bút chì, vở thủ công. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TL Hoạt động GV Hoạt động HS 1’ 4’ 1’ 5’ 5’ 15’ 5’ 3’ 2’ 1.Ổn định: 2.KTBC: KT dụng cụ học tập môn thủ công của học sinh. 3.Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét. Cho các em xem bài mẫu và gợi ý cho học sinh trả lời về đặc điểm, hình dáng, màu sắc của cây. Em cho biết có thêm về đặc điểm của cây mà em thấy? Vì vậy khi xé dán tán lá cây, em có thể chọn màu mà em biết, em thích. Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu. a) Xé hình tán lá cây. *Xé tán lá cây tròn Lấy 1 tờ giấy màu xanh lá cây, lật mặt sau, đánh dấu, vẽ và xé 1 hình vuông có cạnh 6 ô. Xé 4 góc của hình vuông (không cần đều). Xé, chỉnh sửa cho giống hình tán lá cây. *Xé tán lá cây dài Lấy 1 tờ giấy màu xanh lá cây, lật mặt sau, đánh dấu, vẽ và xé 1 hình CN cạnh dài 8 ô, cạnh nhắn 5 ô. Xé 4 góc của hình CN (không cần đều nhau). Xé, chỉnh sửa cho giống hình tán lá cây dài. b) Xé hình thân cây. Lấy tờ giấy màu nâu, đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé hình CN cạnh dài 6 ô, cạnh nhắn 1 ô. Sau đó xé tiếp 1 hình CN khác cạn dài 4 ô, cạnh ngắn 1 ô. c) Dán hình Sau khi xé được hình tán lá và thân cây. GV làm các thao tác bôi hồ và lần lượt dán ghép hình thân cây, tán lá. Dán phần thân ngắn với tán lá tròn. Dán phần thân dài với tán lá dài. Sau đó cho học sinh quan sát hình 2 cây đã dán xong. Hoạt động 3: Thực hành GV yêu cầu học sinh lấy tờ giấy màu xanh lá cây, 1 tờ màu xanh đậm và đặt mặt có kẻ ô lên trên. Yêu cầu học sinh đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé hình vuông cạnh 6 ô trên một tờ giấy màu. Xé 4 góc để tạo thành tán lá cây tròn. Tiếp tục đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé 1 hình CN cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 5 ô trên tờ giấy màu còn lại. Xé 4 gó để tạo hình tán lá cây dài. Xé 2 hình thân cây, màu thân cây phải là màu nâu. Trước khi dán, cần kiểm tra hình đã xé, sắp xếp vị trí 2 cây cho cân đối. Chú ý bôi hồ đều, dán cho phẳng vào vở thủ công. Dán xong thu dọn giấy thừa và lau tay sạch. 4.Đánh giá sản phẩm: Xé được 2 hình tán lá cây, 2 hình thân cây và dán được 2 hình cân đối, phẳng. 5.Củng cố : Hỏi tên bài, nêu lại cách xé dán hình cây đơn giản. 6.Nhận xét, dặn dò, tuyên dương: Nhận xét, tuyên dương các em học tốt. Về nhà chuẩn bị giấy trắng, giấy màu... Hát Học sinh đưa đồ dùng để trên bàn cho GV kiểm tra. Nhắc lại. Học sinh nêu: Cây có hình dáng khác nhau: cây to, cây nhỏ, cây cao, cây thấp. Cây có các bộ phận: thân cây, tán lá cây. Thân cây màu nâu, tán lá màu xanh. Tán lá cây có màu sắc khác nhau: màu xanh đậm, màu nhạt, màu vàng, màu nâu,… Theo dõi cách xé tán lá cây tròn. Theo dõi cách xé tán lá cây dài. Quan sát cách xé hình thân cây. Theo dõi cách dán hình. Quan sát hình 2 cây đã dán xong. Học sinh lấy tờ giấy màu xanh lá cây, 1 tờ màu xanh đậm và đặt mặt có kẻ ô lên trên. Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV cách xé hình tán lá cây tròn, dài và cách xé thân cây. Sau khi xé xong từng bộ phận của hình cây đơn giản, học sinh sắp xếp hình vào trong vở thủ công cho cân đối, sau đó lần lượt bôi hồ và dán theo thứ tự đã được hướng dẫn. Sau khi dán xong, học sinh làm vệ sinh chỗ ngồi của mình. Lắng nghe. Nhắc lại cách xé dán hình cây đơn giản. Chuẩn bị ở nhà. Thø 6 ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2009 TËP VIÕT : XƯA KIA, MÙA DƯA, NGÀ VOI, GÀ MÁI I. MơC TI£U ViÕt ®ĩng c¸c ch÷: x­a kia, mïa d­a, ngµ voi, gµ m¸i... kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë TËp viÐt 1, tËp mét. II.§å DïNG D¹Y HäC: -Mẫu viết bài 7, vở viết, bảng … . III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC : TL Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 5’ 10’ 20’ 5’ 1.KTBC: Hỏi tên bài cũ. Gọi 4 HS lên bảng viết. Gọi 1 tổ nộp vở để GV chấm. Nhận xét bài cũ. 2.Bài mới : Qua mẫu viết GV giới thiệu GV hướng dẫn HS quan sát bài viết. GV viết mẫu trên bảng: Gọi học sinh đọc nội dung bài viết. Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ xưa kia Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ mùa dưa. Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ ngà voi Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ gà mái. 3.Thực hành : Cho học sinh viết bài vào vë GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết 4.Củng cố : Hỏi lại tên bài viết. Gọi học sinh đọc lại nội dung bài viết. Thu vở chấm một số em. Nhận xét tuyên dương. -.Dặn dò : Viết bài ở nhà, xem bài mới. 1HS nêu tên bài viết tuần trước, 4 HS lên bảng viết: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê. HS nêu HS theo dõi ở bảng lớp. xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái. HS phân tích. xưa kia HS viết bảng con. HS phân tích. mùa dưa. HS viết bảng co HS phân tích. ngà voi. HS viết bảng con. HS phân tích gà mái. HS viết bảng con. Thực hành bài viết. HS nêu : xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái. Thực hiện ở nhà. TËP VIÕT : ĐỒ CHƠI, TƯƠI CƯỜI, NGÀY HỘI, VUI VỴ I. MơC TI£U ViÕt ®ĩng c¸c ch÷: ®å ch¬i, t­¬i c­êi, ngµy héi, vui vỴ... kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë TËp viÐt 1, tËp mét. II.§å DïNG D¹Y HäC: -Mẫu viết bài 7, vở viết, bảng … . III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC : TL Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 5’ 30’ 5’ 1.KTBC: Hỏi tên bài cũ. Gọi 4 HS lên bảng viết. Gọi 1 tổ nộp vở để GV chấm Nhận xét bài cũ. 2.Bài mới : Qua mẫu viết GV giới thiệu. GV hướng dẫn HS quan sát bài viết. GV viết mẫu trên bảng lớp: Gọi HS đọc nội dung bài viết. Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ đồ chơi. Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ tươi cười . Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ ngày hội. Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ vui vẽ -.Thực hành : Cho HS viết bài vào vë GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết 4.Củng cố : Hỏi lại tên bài viết Gọi HS đọc lại nội dung bài viết . Thu vở chấm một số em. Nhận xét tuyên dương. -Dặn dò : Viết bài ở nhà, xem bài mới. 1HS nêu tên bài viết tuần trước. 4 HS lên bảng viết: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái. Chấm bài tổ 3. HS nêu HS theo dõi ở bảng lớp. đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẽ. HS phân tích đồ chơi. . HS viết bảng con. HS phân tích tươi cười. . HS viết bảng con. HS phân tích ngày hội HS viết bảng con. HS phân tích vui vẽ HS viết bảng con. HS thực hành bài viết HS nêu: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẽ. Thực hiện ở nhà. TOÁN PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3 I MơC TI£U BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 3; biÕt mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ. II C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC : TL Hoạt động GV Hoạt động HS 1’ 4’ 30’ 5’ 1 . Oån định lớp : 2 .Kiễm tra bài cũ 2 HS lên bảng làm , lớp thực hiện vào bảng con 1+2= 2+2 = 2+1 = 3 . Bài mới : Giới thiệu bài ,tựa bài Nội dung : 2 -1 =1 Hdẫn HS xem tranh tự nêu bài toán Hai bớt một còn mấy Đính lên bảng 3 con chim Trên cành có 3 con chim Một con bay đi hỏi còn mấy con Làm phép tính gì để biết còn 2 con chim Mấy trừ mấy Ghi bảng : 3 – 1 = 2 Đính lên bảng 3 bông hoa hái đi 2 còn mây bông hoa Em thực hiện phép tính gỉ Ghi bảng : 3-2 =1 Luyện tập : Bài 1 : Gọi HS nêu cách làm Bài 2 : Giới thiệu cách làm tính trừ bằng cách đặt tính theo cột Bài 3 : Hdẫn HS quan sát tranh nêu Bài toán Cũng cố dặn dò : xoá bảng phấn kết quả Học thuộc công thức trừ trong phạm vi 3 Hát -HS thùc hiƯn -Lúc đầu có 2 con ong , sau đó một con bay đi hỏi còn mấy con ? Hai con ong đậu một con bay còn một con Còn lại 2 con chim Tính trừ 3-1 =2 HS đọc Tính trừ Thực hiện phép tính Làm bài đọc kết quả 2-1 =1 3-2 =1 Làm bài : -Có ba con chim bay đi 2 hỏi còn mấy con 3-2 =1 ¢M nh¹c : ÔN LÝ CÂY XANH I. MơC TI£U -BiÕt h¸t theo giai ®iƯu vµ ®ĩng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hỵp vËn ®éng phơ ho¹ ®¬n gi¶n. II.§å DïNG D¹Y HäC: -Nhạc cụ, tranh, trống, nhỏ … -GV thuộc bài hát, ảnh phong cảnh Nam Bộ. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC : TL Hoạt động GV Hoạt động HS 5’ 25’ 5’ 1.Kiểm tra : Hỏi tên bài cũ. Gọi HS hát trước lớp. Gọi HS nhận xét. GV nhận xét phần KTBC. 2.Bài mới : GT bài Hoạt động 1 : *Ôn bài hát “Lý cây xanh” Gọi từng tổ Học sinh hát, nhóm hát. GV chú ý để sửa sai. Gọi HS hát kết hợp phụ hoạ. Gọi HS hát kết hợp vỗ tay. Gọi HS hát và gõ theo tiết tấu. Hoạt động 2 : Tập nói thơ: Gọi học sinh đọc thơ và gõ tiết tấu. 4.Củng cố : Hỏi tên bài hát, tên tác giả. HS hát lại bài hát. Nhận xét, tuyên dương. -Dặn dò: Tập hát ở nhà và biểu diễn cho bố mẹ cùng xem. HS nêu. 4 em lần lượt hát trước lớp. HS khác nhận xét bạn hát. Vài HS nhắc lại. CN nhiều em hát. Hát thi giữa các tổ. Lớp hát kết hợp múa. Lớp hát kết hợp vỗ tay. Lớp hát và gõ phách. Học sinh nói theo hướng dẫn của GV. Học sinh nêu. Hát tập thể. Thực hiện ở nhà.

File đính kèm:

  • docGA Lop 1Tuan 9Ha CKTKN.doc
Giáo án liên quan