Bài giảng Học múa bài “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”

Giúp cho các em biết múa bài “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” và áp dụng vào buổi tập thể dục giữa giờ.

 - Giáo dục các em tính kỷ luật, đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn.

 - Y/c HS không nói chuyện, tập trung trong quá trình học.

 

doc88 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 23/10/2014 | Lượt xem: 874 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học múa bài “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Định lượng Phương pháp tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến ND yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp đầu gối, khớp hông, khớp vai. - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh 1 - 2ph 2 x 8nh 1 - 2ph xxxxxxxxxx cán sự tập hợp, điểm xxxxxxxxxx danh, báo cáo X xxxxxxxxxx (GV) - Cán sự điều khiển, GV quan sát, nhắc nhở. - GV đk Phần cơ bản a) Chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” b) Chơi trò chơi “Chuyền cầu theo nhóm 2 người” 6 - 8 ph 10 - 12 ph - Gv nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi ,cho HS chơi thử sau đó cho HS tập luyện - Gv phổ biến luật chơi, cách chơi sau đó cho HS chơi thử sau đó cho HS tập luyện Phần kết thúc - HS thả lỏng tại chỗ : rũ chân, tay, hít thở sâu và thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nxét, đánh giá kết quả bài học và giao bài VN. 1 - 2ph 1 - 2ph 1- 2ph - Đội hình hàng ngang, cán sự đk, GV quan sát. - GV điều khiển. - nt Tuần 32 - Tiết 32 bài thể dục - trò chơi Ngày soạn: 18/4/2008 Ngày dạy: 22/3/2008 I- Mục tiêu - Ôn bài Thể dục phát triển chung, Y/c: thực hiện động tác tương đối đúng - Chơi trò chơi : Tâng cầu. Y/c : HS tham gia tương đối chủ động. II- Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh, an toàn nơi tập - Chuẩn bị 1 còi . III- Tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến ND yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp đầu gối, khớp hông, khớp vai. - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh 1 - 2ph 2 x 8nh 1 - 2ph xxxxxxxxxx cán sự tập hợp, điểm xxxxxxxxxx danh, báo cáo X xxxxxxxxxx (GV) - Cán sự điều khiển, GV quan sát, nhắc nhở. - GV đk Phần cơ bản a) Ôn bài TDPT chung b) Chơi trò chơi “Tâng cầu” 2 - 3L 10 - 12 ph - Lần 1 - 2 Gv đk, qsát, sửa sai cho HS. - Lần 3 - 4 Cán sự đk dưới sự giúp đỡ của Gv. - Thi đua giữa các tổ, tổ trưởng đk, Gv qsát có biểu dương - Gv phổ biến luật chơi, cách chơi sau đó cho HS chơi thử sau đó cho HS tập luyện Phần kết thúc - HS thả lỏng tại chỗ : rũ chân, tay, hít thở sâu và thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nxét, đánh giá kết quả bài học và giao bài VN. 1 - 2ph 1 - 2ph 1- 2ph - Đội hình hàng ngang, cán sự đk, GV quan sát. - GV điều khiển. - nt Tuần 32 - Tiết thêm bài thể dục - trò chơi Ngày soạn: 18/4/2008 Ngày dạy: 23/4/2008 I- Mục tiêu 24/4/2008 - Ôn bài Thể dục phát triển chung, Y/c: thực hiện động tác tương đối đúng - Chơi trò chơi : Tâng cầu. Y/c : HS tham gia tương đối chủ động. II- Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh, an toàn nơi tập - Chuẩn bị 1 còi . III- Tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến ND yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp đầu gối, khớp hông, khớp vai. - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh 1 - 2ph 2 x 8nh 1 - 2ph xxxxxxxxxx cán sự tập hợp, điểm xxxxxxxxxx danh, báo cáo X xxxxxxxxxx (GV) - Cán sự điều khiển, GV quan sát, nhắc nhở. - GV đk Phần cơ bản a) Ôn bài TDPT chung b) Chơi trò chơi “Tâng cầu” 2 - 3L 10 - 12 ph - Lần 1 - 2 Gv đk, qsát, sửa sai cho HS. - Lần 3 - 4 Cán sự đk dưới sự giúp đỡ của Gv. - Thi đua giữa các tổ, tổ trưởng đk, Gv qsát có biểu dương - Gv phổ biến luật chơi, cách chơi sau đó cho HS chơi thử sau đó cho HS tập luyện Phần kết thúc - HS thả lỏng tại chỗ : rũ chân, tay, hít thở sâu và thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nxét, đánh giá kết quả bài học và giao bài VN. 1 - 2ph 1 - 2ph 1- 2ph - Đội hình hàng ngang, cán sự đk, GV quan sát. - GV điều khiển. - nt Tuần 33 - Tiết 35 đội hình đội ngũ - trò chơi Ngày soạn: 25/4/2008 Ngày dạy: 29/3/2008 I- Mục tiêu - Ôn đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. Y/c: thực hiện động tác tương đối đúng, nhanh, trật tự - Chơi trò chơi : Tâng cầu. Y/c : HS tham gia tương đối chủ động. II- Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh, an toàn nơi tập - Chuẩn bị 1 còi . III- Tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến ND yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp đầu gối, khớp hông, khớp vai. - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh 1 - 2ph 2 x 8nh 1 - 2ph xxxxxxxxxx cán sự tập hợp, điểm xxxxxxxxxx danh, báo cáo X xxxxxxxxxx (GV) - Cán sự điều khiển, GV quan sát, nhắc nhở. - GV đk Phần cơ bản a) Ôn đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái b) Chơi trò chơi “Tâng cầu” 2 L 10 - 12 ph - Lần 1 Gv đk, qsát, sửa sai cho HS. - Lần 2 Cán sự đk dưới sự giúp đỡ của Gv, xen kẽ giữa các lần Gv nxét, sửa sai cho HS - Gv phổ biến luật chơi, cách chơi sau đó cho HS chơi thử sau đó cho HS tập luyện Phần kết thúc - HS thả lỏng tại chỗ : rũ chân, tay, hít thở sâu và thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nxét, đánh giá kết quả bài học và giao bài VN. 1 - 2ph 1 - 2ph 1- 2ph - Đội hình hàng ngang, cán sự đk, GV quan sát. - GV điều khiển. - nt Tuần 33 - Tiết 36 đội hình đội ngũ - trò chơi Ngày soạn: 25/4/2008 Ngày dạy: 30/4/2008 I- Mục tiêu 1/5/2008 - Ôn đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. Y/c: thực hiện động tác tương đối đúng, nhanh, trật tự - Chơi trò chơi : Tâng cầu. Y/c : HS tham gia tương đối chủ động. II- Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh, an toàn nơi tập - Chuẩn bị 1 còi . III- Tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến ND yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp đầu gối, khớp hông, khớp vai. - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh 1 - 2ph 2 x 8nh 1 - 2ph xxxxxxxxxx cán sự tập hợp, điểm xxxxxxxxxx danh, báo cáo X xxxxxxxxxx (GV) - Cán sự điều khiển, GV quan sát, nhắc nhở. - GV đk Phần cơ bản a) Ôn đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái b) Chơi trò chơi “Tâng cầu” 2 L 10 - 12 ph - Lần 1 Gv đk, qsát, sửa sai cho HS. - Lần 2 Cán sự đk dưới sự giúp đỡ của Gv, xen kẽ giữa các lần Gv nxét, sửa sai cho HS - Gv phổ biến luật chơi, cách chơi sau đó cho HS chơi thử sau đó cho HS tập luyện Phần kết thúc - HS thả lỏng tại chỗ : rũ chân, tay, hít thở sâu và thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nxét, đánh giá kết quả bài học và giao bài VN. 1 - 2ph 1 - 2ph 1- 2ph - Đội hình hàng ngang, cán sự đk, GV quan sát. - GV điều khiển. - nt Tuần 34 - Tiết 34 trò chơi Ngày soạn: 2/5/2008 Ngày dạy: 6/5/2008 I- Mục tiêu - Ôn bài Thể dục phát triển chung, Y/c: thuộc bài - Chơi trò chơi : Tâng cầu. Y/c àinang cao thành tích. II- Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh, an toàn nơi tập - Chuẩn bị 1 còi . III- Tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến ND yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp đầu gối, khớp hông, khớp vai. - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh 1 - 2ph 2 x 8nh 1 - 2ph xxxxxxxxxx cán sự tập hợp, điểm xxxxxxxxxx danh, báo cáo X xxxxxxxxxx (GV) - Cán sự điều khiển, GV quan sát, nhắc nhở. - GV đk Phần cơ bản a) Ôn bài TDPT chung b) Chơi trò chơi “Tâng cầu” 2 - 3L 10 - 12 ph - Lần 1 - 2 Gv đk, qsát, sửa sai cho HS. - Lần 3 - 4 Cán sự đk dưới sự giúp đỡ của Gv. - Thi đua giữa các tổ, tổ trưởng đk, Gv qsát có biểu dương - Gv phổ biến luật chơi, cách chơi sau đó cho HS chơi thử sau đó cho HS tập luyện Phần kết thúc - HS thả lỏng tại chỗ : rũ chân, tay, hít thở sâu và thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nxét, đánh giá kết quả bài học và giao bài VN. 1 - 2ph 1 - 2ph 1- 2ph - Đội hình hàng ngang, cán sự đk, GV quan sát. - GV điều khiển. - nt Tuần 34 - Tiết thêm trò chơi Ngày soạn: 2/5/2008 Ngày dạy: 7/5/2008 I- Mục tiêu 8/5/2008 - Ôn bài Thể dục phát triển chung, Y/c: thuộc bài - Chơi trò chơi : Tâng cầu. Y/c : nâng cao thành tích II- Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh, an toàn nơi tập - Chuẩn bị 1 còi . III- Tiến trình lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Phần mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến ND yêu cầu giờ học. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp đầu gối, khớp hông, khớp vai. - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh 1 - 2ph 2 x 8nh 1 - 2ph xxxxxxxxxx cán sự tập hợp, điểm xxxxxxxxxx danh, báo cáo X xxxxxxxxxx (GV) - Cán sự điều khiển, GV quan sát, nhắc nhở. - GV đk Phần cơ bản a) Ôn bài TDPT chung b) Chơi trò chơi “Tâng cầu” 2 - 3L 10 - 12 ph - Lần 1 - 2 Gv đk, qsát, sửa sai cho HS. - Lần 3 - 4 Cán sự đk dưới sự giúp đỡ của Gv. - Thi đua giữa các tổ, tổ trưởng đk, Gv qsát có biểu dương - Gv phổ biến luật chơi, cách chơi sau đó cho HS chơi thử sau đó cho HS tập luyện Phần kết thúc - HS thả lỏng tại chỗ : rũ chân, tay, hít thở sâu và thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nxét, đánh giá kết quả bài học và giao bài VN. 1 - 2ph 1 - 2ph 1- 2ph - Đội hình hàng ngang, cán sự đk, GV quan sát. - GV điều khiển. - nt Tuần 35 - Tiết 70 tổng kết môn học Ngày soạn: 9/5/2008 Ngày dạy: 13/5/2008 I- Mục tiêu - Tổng kết môn học. Y/c: Hệ thống được những kiến thức, kỹ năng đã học trong năm, đánh giá sự cố gắng và những điểm còn hạn chế, kết hợp tuyên dương, khen thưởng những HS xuất sắc. II- Địa điểm, phương tiện Trong lớp học. III- Tiến trình lên lớp A - Phần mở đầu - Gv nhận lớp, phổ biến ND, yêu cầu bài học. - Hát để khởi động. B - Phần cơ bản - Gv cùng HS hệ thống lại các ND đã học trong năm theo từng chương bằng hình thức cùng nhớ lại và sau đó Gv gọi HS lên thực hiện lại các động tác xen kẽ giữa các ND trên. - GV đánh giá kết quả học tập và tinh thần thái độ của HS trong năm đối với bộ môn TD. - Nhắc nhở một số hạn chế cần khắc phục trong năm học tới. - Tuyên dương một số cá nhân, tổ có nhiều thành tích trong học tập. C - Phần kết thúc - Ngồi tại chỗ, vỗ tay hát. - Gv dặn dò HS tự ôn tập trong dịp hè, giữ vệ sinh và đảm bảo an toàn trong tập luyện.

File đính kèm:

  • docBo giao an mon the duc lop 1 do Thay Pham Van Cong.doc
Giáo án liên quan