Bài giảng Bài 100: uân - Uyên Tuần24

ứng dụng

- Viết được : uân - uyên, từ mùa xuân, bóng chuyền

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện.

II. Đồ dùng dạy học:

 GV:Tranh sgk, vở tập viết, bộ chữ

HS: - Sgk, vở TV, bảng con, bộ chữ

doc21 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 23/10/2014 | Lượt xem: 789 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 100: uân - Uyên Tuần24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC TIÊU: - Giúp học sinh - Biết cách thực hiện sáu động tác vươn thở , tay , chân , vặn mình , bụng , tồn thân của bài thể dục phát triển chung . - Bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hồ của bài thể dục phát triển chung . - Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo tổ và lớp . II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường , trước cửa lớp 1 B , 1 cịi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 8’ 20’ 7’ I/ MỞ ĐẦU Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS đứng tại chỗ vổ tay và hát HS chạy một vịng quanh sân tập Thành vịng trịn,đi thường….bước Thơi Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Học động tác điều hồ Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh luyện tập Nhận xét b.Ơn 7 động tác thể dục đã học (cả bài ) Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét *Ơn điểm số hàng dọc theo tổ Giáo viên tổ chức học sinh thực Nhận xét + Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện sáu động tác của bài thể dục phát triển chung chưa cần theo thứ tự từng động tác của bài . III/ KẾT THÚC: Đi thường…….bước Thơi HS vừa đi vừa hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà ơn lại 6 động tác thể dục đã học Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV + Học sinh thực hiện động tác điều hồ - Học sinh thực hiện ơn 7 động tác thể dục đã học (cả bài ) + Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp + Giáo viên tổ chức cho HS điểm số hàng dọc theo tổ + Học sinh thực hiện sáu động tác của bài thể dục phát triển chung chưa cần theo thứ tự từng động tác của bài - Xếp hàng đội hình từng bước thứ tự vào lớp . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Học sinh lắng nghe giáo viên nhận xét , đánh giá tiết học . . ----------------=˜&™=-------------- Tiết 2+3: Tiếng Việt BÀI 103: ÔN TẬP Mục tiêu : - Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 98 đến bài 103. - Viết được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 98 đến bài 103. - Nghe hiểu và kể được đoạn truyện theo tranh truyện kể: Truyện kể mãi không hết. II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh minh họa các từ khóa, câu ứng dụng, tranh luyện nói.ở sgk Học sinh: Sách Tiếng Việt – Bảng Các hoạt động dạy học : TG Hoạt động GV Hoạt động HS 5’ 3’ 26’ 1’ 11’ 8’ 14’ 2’ Tiết 1: 1. KTBC :- Học vần hôm trước các em được học âm gì? - Viết bảng con: Tổ 1: khuân vác Tổ 2: tuyệt đẹp Tổ 3: chai luynh - GV nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Ghi tựa - Gọi học sinh nhắc lại các vần đã học trong tuần qua. - Ghi những vần hs nêu lên góc bảng. - GV gắn bảng ô đã đươcï phóng to. b. Ôn tập * Các vần đã học. * Ghép chữ thành vần. - GV chỉnh sữa phát âm cho học sinh. * Đọc từ ngữ ứng dụng: - Gọi học sinh đọc các từ ngữ ứng dụng kết hợp phân tích một số từ. - GV chỉnh sữa phát âm cho học sinh. * Tập viết từ ngữ ứng dụng: - Yêu cầu học sinh viết bảng con (1 em viết bảng lớp): khoa học - GV chỉnh sữa chữ viết, vị trí dấu thanh và chỗ nối giữa các chữ trong từ cho học sinh. c. Củng cố tiết 1: - NX tiết 1. Tiết 2 3. Luyện tập: a. Luyện đọc: * Ôn tiết 1 - GV chỉnh sữa phát âm cho học sinh. * Đọc câu ứng dụng - GV treo tranh - Giới thiệu câu ứng dụng. - GV chỉnh sữa phát âm cho học sinh giúp học sinh đọc trơn tiếng . - GV đọc mẫu câu ứng dụng. b. Luyện viết: - Yêu cầu học sinh tập viết các từ ngữ còn lại của bài trong vở Tập viết. c. Kể chuyện: Truyện kể mãi không hết - GV kể lại một cách diễn cảm có kèm theo tranh minh hoạ (câu chuyện SGV) - GV chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm cử 4 đại diện vừa chỉ vào tranh vừa kể đúng tình tiết thể hiện ở mỗi tranh. Nhóm nào có tất cả 4 người kể đúng là nhóm đó chiến thắng. - GV cho các tổ thảo luận nội dung để nêu ra ý nghĩa của câu chuyện. 4. Củng cố, dặn dò: - Về nhà học bài, xem lại bài xem trước bài 17. - Học sinh nêu tên bài trước. - Viết vào bảng con theo yêu cầu của gv. - Đọc tiếng trên bảng con. - Đọc câu ứng dụng - Học sinh nhắc lại các vần đã học trong tuần qua. - Kiểm tra và nhận xét. - 3, 4 em lên bảng chỉ và đọc các âm ở Bảng ôn. - 1 em đọc âm , 1 em lên bảng chỉ. - 2 em lên bảng vừa chỉ chữ vừa đọc âm. - Học sinh ghép vần từ âm ở cột dọc với lần lượt các âm ở dòng ngang. - Đọc trơn các vần. - Đọc từ ứng dụng. - Viết bảng con từ ngữ: uỷ ban, hoà thuận. - Lắng nghe. - Lần lượt đọc các tiếng trong Bảng ôn và các từ ngữ ứng dụng (CN, nhóm, lớp). . - 2 - 4 em đọc - Đọc câu ứng dụng (CN, nhóm, lớp). - Học sinh tập các từ ngữ còn lại của bài trong vở Tập viết. - Theo dõi và lắng nghe. - Đại diện 4 nhóm 4 em để thi đua với nhau. - Các tổ thảo luận nội dung để nêu ra ý nghĩa của câu chuyện - Lắng nghe, thực hành ở nhà. ----------------=˜&™=------------- Tiết 4: Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : - BiÕt ®Ỉt tÝnh, lµm tÝnh céng c¸c sè trßn chơc, céng nhÈm c¸c sè trßn chơc trong ph¹m vi 90. Gi¶i ®­ỵc bµi to¸n cã phÐp céng. - B­íc ®Çu biÕt vỊ tÝnh chÊt phÐp céng. * HS cÇn lµm c¸c bµi: Bµi 1 , bµi 2(a) , bµi 3, bµi 4. B. CHuÈn bÞ: 1- Gi¸o viªn: - S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n, bé ®å dïng d¹y to¸n líp 1 2- Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp, ®å dïng häc tËp. III. Các hoạt động dạy học : TG Hoạt động GV Hoạt động HS 4’ 8’ 8’ 6’ 6’ 2’ 1.KTBC: Hỏi tên bài học. - Kiểm tra bài tập số 1 và số 3. - Giáo viên nhận xét về kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới : a. Giới thiệu bài, ghi tựa. b. Hướng dẫn học sinh luyện tập: Bài 1: Đặt tính rồi tính. - Hỏi học sinh về cách thực hiện dạng toán này. - Nhận xét, chữa bài Bài 2: Tính nhẩm + Khi làm (câu b) bài này ta cần chú ý điều gì? Bài 3: + Bài toán cho biết gì? + Bài toán yêu cầu gì? + Muốn tìm tìm cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ta làm thế nào? Bài 4: Gọi nêu yêu cầu của bài: - Tổ chức cho các em thi đua nhau theo các tổ nhóm. 3. Củng cố, dặn dò: - Hỏi tên bài. - Nhận xét tiết học, dặn dò tiết sau. - Học sinh nêu. - 3 học sinh - Học sinh nhắc tựa. - Học sinh nêu yêu cầu của bài. - Học sinh nêu: Viết các số sao cho chục thẳng cột với chục, đơn vị thẳng với cột đơn vị. - Học sinh làm bảng con từng bài tập. - Học sinh nêu yêu cầu của bài. - Viết tên đơn vị kèm theo (cm) - Học sinh tính nhẩm và nêu kết quả. - Học sinh nêu yêu cầu của bài. - Đọc đề toán và tóm tắt. Lan hái : 20 bông hoa Mai hái : 10 bông hoa Cả hai bạn hái : ? bông hoa - Học sinh tự nêu cách làm và làm bài vào vở. - Thi đua theo hai nhóm ở hai bảng phụ. - Học sinh khác cổ động cho nhóm mình thắng cuộc. - Học sinh nêu nội dung bài. ----------------=˜&™=-------------- Tiết 5 Mĩ Thuật Bài 24 : VẼ CÂY, VẼ NHÀ I- Mục tiêu: Học sinh nhận biết dược một số lồi cây về hình dáng của cây và nhà. - Biết cách vẽ cây, vẽ nhà đơn giản - Vẽ được hình cây và vẽ màu theo ý thích. II. Chuẩn bị: GV HS - Tranh, ảnh một số cây và nhà… - Vở tập vẽ 1 - Hình minh hoạ một số cây và nhà - Bút chì, bút màu. - Một số bài của hs vẽ III- Các hoạt động dạy - học TG Hoạt động GV Hoạt động HS 5’ 7’ 8’ 10’ 5’ - Ổn định - Kiểm tra đồ dùng học vẽ. - Bài mới. 1- Hoạt động 1: Quan sát nhận xét: - Gv treo tranh: + Tranh vẽ gì ? + Cây cĩ những bộ phận nào ? + Cây cĩ màu sắc như thế nào ? * Gv treo tranh về ngơi nhà + Tranh vẽ những gì ? + Ngơi nhà cĩ nhữngbộ phận nào ? + Hình dáng của ngơi nhà như thế nào ? + Cĩ những loại nhà gì ? - Gv giới thiệu một số tranh phong cảnh cĩ cây, cĩ nhà, đường, ao, hồ - Em hãy kể về ngơi nhà và vườn cây của nhà em? 2- Hoạt động 2: Cách vẽ - Các bài vẽ cây, vẽ nhà chúng ta đã được học. Em hãy nhắc lại cách vẽ? - Cĩ thể vẽ một hoặc hai ngơi nhà. Vẽ thêm các hình ảnh khác cho tranh sinh động. 3- Hoạt động 3: Thực hành. - GV cho hs xem một số bài hs vẽ. - Gv quan sát, gợi ý cho hs vẽ. 4- Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá - GV chọn một số bài để hs cùng xem. + Em cĩ nhận xét gì? + Em thích bài nào nhất? Vì sao? TH: Để ngơi nhà của chúng ta sạch đẹp, các em phải thường xuyên quét dọn sạch sẽ, để các đồ vật gọn gàng, ngăn nắp, chăm sĩc cây cối, hoa.. cho xanh tốt để ngơi nhà chúng ta thêm đẹp hơn mát mẻ hơn. chọn một số bài vẽ đẹp trưng bày ở lớp - Cây - Cây cĩ : lá, vịm lá, tán lá, thân cây, cành cây, cĩ cây cịn cĩ hoa và quả... - Thân cây, cĩ màu đen, màu đà... lá cây cĩ màu xanh non, xanh đậm, vàng, đỏ... - Các ngơi nhà - Mái nhà, tường, cửa sổ, cửa ra vào. - Mái nhà cĩ hình tam giác, hình thang, cửa sổ, cửa ra vào cĩ hình vuơng, hình chữ nhật... - Nhà trệt, nhà cao tầng, nhà sàn.. - Vẽ cây : vẽ thân, cành trước. Vẽ vịm lá sau, cĩ thể vẽ thêm hoa quả.. - Vẽ nhà : Vẽ mái nhà trước, tường nhà, cửa sau. - Vẽ màu - Hs thực hành - Hs quan sát, nhận xét về: + Hình vẽ + Cách vẽ màu + Chọn bài mình thích. ----------------=˜&™=-------------- THỨ 6 Ngày lên kế hoạch 25/02/ 2010 Ngày thực hiện kế hoạch 26/ 02 /2010 ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=-------------- ----------------=˜&™=--------------

File đính kèm:

  • docGA Lop 1(1).doc
Giáo án liên quan