Bài giảng Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu 1 : _ Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, mọi giá trị xử lí đều là hữu hạn (tuy có thể rất lớn). Vậy số lượng tối đa các bản ghi (số lượng bộ) trong một quan hệ phụ thuộc vào điều gì?

A. Khả năng xử lí của ngôn ngữ CSDL cài đặt trong hệ QTCSDL

B. Kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành

C. Theo từng quy định của hệ QTCSDL cụ thể

D. Giá trị nhỏ nhất giữa kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành và dung lượng bộ nhớ còn trống của thiết bị ngoài, nơi lưu trữ tệp (*)

 

doc14 trang | Chia sẻ: vivian | Ngày: 07/10/2015 | Lượt xem: 5900 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ính sau đây là đúng? Khoá chính phải là khoá có đúng một thuộc tính Một bảng có thể có nhiều hơn một khoá chính Trong các khoá có một khoá nào đó được chỉ định làm khoá chính (*) Các phương án trên đều sai Mahs HoTen Ngaysinh Lop Diachi Toan Li Hoa 0001 Tran Van Thanh 1 – 2 – 1990 12A Nội trú 10 9 8 0002 Tran Van Thanh 1 – 2 – 1990 12A 20 Lê Lợi 9 10 5 0003 Tran Van Thanh 1 – 2 – 1990 12B Nội trú 7 7 7 Trong bảng sau đây, mỗi học sinh chỉ có mộ mã số (Mahs). Khoá chính của bảng là: Khoá chính = {Mahs} (*) Khoá chính = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan} Khoá chính = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li} Khoá chính = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}. Tiêu chí nào sau đây thường được chọn khoá chính? Khoá bật kì Khoá có ít thuộc tính nhất Chỉ là khoá có một thuộc tính (*) Không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gian, chẳng hạn như tên địa danh Hãy chọn phương án ghép đúng. Liên kết giữa các bảng được dựa trên : thuộc tính khoá (*) ý định người quản trị hệ CSDL các thuộc tính trùng tên nhau giữa các bảng ý định ghép các bảng thành một bảng có nhiều thuộc tính hơn Hãy chọn phương án ghép sai. Có thể tạo liên kết giữa hai bản nhờ: một thuộc tính bất kì của bảng 1 với một thuộc tính khoá chính của bảng 2 hai thuộc tính cùng kiểu dữ liệu của hai bảng hai thuộc tính trùng tên bất kì giữa hai bảng Tất cả đều sai (*) Hãy chọn phương án ghép đúng. Có thể tạo liên kết giữa hai bản nhờ: một thuộc tính bất kì của bảng 1 với một thuộc tính khoá chính của bảng 2 hai thuộc tính cùng kiểu dữ liệu của hai bảng hai thuộc tính trùng tên bất kì giữa hai bảng khoá chính của bảng 1 với thuộc tính tương ứng thuộc khoá của bảng 2 (*) Bài toán nào sau đây cần xây dựng CSDL? Quản lí một kì thi Quản lí hồ sơ cán bộ một cơ quan Quản lí một thư viện Tất cả đều đúng (*) Bài toán nào sau đây cần xây dựng CSDL? Tính lương cho cán bộ của một cơ quan Tính các khoản thu chi của gia đình hằng ngày Quản lí kinh doanh của một cửa hàng (*) Tất cả đều đúng Bài toán nào sau đây cần xây dựng CSDL? Tính lương cho cán bộ của một cơ quan Quản lí một kì thi (*) Tính các khoản thu chi của gia đình hằng ngày Tất cả đều đúng Bài toán nào sau đây cần xây dựng CSDL? Tính các khoản thu chi của gia đình hằng ngày Tính lương cho cán bộ của một cơ quan Quản lí một thư viện (*) Tất cả đều đúng Bài toán nào sau đây cần xây dựng CSDL? Tính lương cho cán bộ của một cơ quan Quản lí hồ sơ cán bộ một cơ quan (*) Tính các khoản thu chi của gia đình hằng ngày Tất cả đều đúng Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ? Chọn khoá chính Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng Tạo liên kết giữa các bảng Nhập dữ liệu ban đầu (*) Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ? Tạo cấu trúc bảng Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng Tạo liên kết giữa các bảng Nhập dữ liệu ban đầu (*) Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ? Tạo cấu trúc bảng Chọn khoá chính Tạo liên kết giữa các bảng Nhập dữ liệu ban đầu (*) Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ? Tạo cấu trúc bảng Chọn khoá chính Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng Nhập dữ liệu ban đầu (*) Thao tác nào sau đây thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ? Chọn khoá chính Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng Tạo liên kết giữa các bảng Tất cả đều đúng (*) Thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu? Nhập dữ liệu ban đầu Sửa những dữ liệu chưa phù hợp Xem dữ liệu (*) Thêm bản ghi Thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu? Nhập dữ liệu ban đầu Sửa những dữ liệu chưa phù hợp Thêm bản ghi Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng (*) Thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu? Nhập dữ liệu ban đầu Sửa những dữ liệu chưa phù hợp Thêm bản ghi Sao chép cấu trúc tạo một CSDL trống (*) Thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu? Xem dữ liệu (*) Thêm bản ghi Xoá bản ghi Thêm hoặc bớt thuộc tính trong cấu trúc Thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu? Thêm bản ghi Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng (*) Xoá bản ghi Thêm hoặc bớt thuộc tính trong cấu trúc Thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu? Thêm bản ghi Xoá bản ghi Thêm hoặc bớt thuộc tính trong cấu trúc Sao chép cấu trúc tạo một CSDL trống (*) Thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu? Sửa những dữ liệu chưa phù hợp Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng (*) Xoá bản ghi Thêm hoặc bớt thuộc tính trong cấu trúc Thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu? Nhập dữ liệu ban đầu Xoá bản ghi Lưu lại cập nhật Sao chép cấu trúc tạo một CSDL trống (*) Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? Sắp xếp các bản ghi Sắp xếp thứ tự các thuộc tính (*) Thiết lập , sửa đổi liên kết giữa các bảng Tạo các truy vấn Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? Sắp xếp thứ tự các thuộc tính (*) Xem dữ liệu Xem dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu trong CSDL Kết xuất báo cáo Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? Sắp xếp các bản ghi Thiết lập , sửa đổi liên kết giữa các bảng Tạo các truy vấn Truyền dữ liệu từ nơi lưu trữ đến yêu cầu (*) Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? Truyền dữ liệu từ nơi lưu trữ đến yêu cầu (*) Xem dữ liệu Xem dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu trong CSDL Kết xuất báo cáo Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? Sắp xếp thứ tự các thuộc tính (*) Thiết lập , sửa đổi liên kết giữa các bảng Xem dữ liệu Kết xuất báo cáo Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? Sắp xếp thứ tự các thuộc tính (*) Tạo các truy vấn Xem dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu trong CSDL Kết xuất báo cáo Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? Sắp xếp các bản ghi Tạo các truy vấn Truyền dữ liệu từ nơi lưu trữ đến yêu cầu (*) Xem dữ liệu Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? Thiết lập , sửa đổi liên kết giữa các bảng Truyền dữ liệu từ nơi lưu trữ đến yêu cầu (*) Xem dữ liệu tổng hợp từ dữ liệu trong CSDL Kết xuất báo cáo Việc nào sau đây không nhất thiết phải thực hiện? Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, khi tạo một trường cần: đặt tên, các tên của các trường cần phân biệt chọn kiểu dữ liệu đặt kích thước mô tả nội dung (*) Câu nào là đúng. Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì: không thể sửa lại cấu trúc phải nhập dữ liệu ngay có thể lưu lại cấu trúc và nhập dữ liệu sau (*) Tất cả đều đúng Câu nào là đúng. Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì: không thể sửa lại cấu trúc phải nhập dữ liệu ngay nếu đã nhập dữ liệu, cần cẩn thận khi sửa lại một phần cấu trúc (*) Tất cả đều đúng Câu nào đúng ? Ðể tạo liên kết giữa các bảng, thứ tự thực hiện các thao tác là: T1. Chọn các bảng (nguồn) cung cấp dữ liệu; T2. Xác nhận tạo liên kết (Create); T3. Kéo thẻ một trường từ bảng 1 tới một trường của bảng 2; T4. Khẳng định loại liên kết (Join Type...). Thứ tự thực hiện nào đúng? T1 -> T2 -> T3 -> T4 T1 -> T3 -> T4 -> T2 (*) T1 -> T3 -> T2 -> T4 T1 -> T4 -> T3 -> T2 Cách nào nêu dưới đây không thể nhập dữ liệu cho bảng? Nhập trực tiếp từ bàn phím vào bảng Nhập từ bàn phím nhờ biểu mẫu Nhập bằng câu lệnh SQL Nhập qua báo cáo (*) Cách nào nêu dưới đây có thể nhập dữ liệu cho bảng? Nhập trực tiếp từ bàn phím vào bảng Nhập từ bàn phím nhờ biểu mẫu Nhập bằng câu lệnh SQL Tất cả đều đúng (*) Nhập dữ liệu cho bảng nhờ biểu mẫu có gì hơn so với nhập trực tiếp vào bảng? Nhanh hơn nếu biểu mẫu được tổ chức giao diện thuận tiện Thuận tiện hơn cho người nhập dữ liệu vì thao tác đơn giản hơn Hạn chế khả năng nhầm lẫn Các ưu việt trên (*) Nhập dữ liệu cho bảng nhờ biểu mẫu có gì hơn so với nhập trực tiếp vào bảng? Hạn chế khả năng nhầm lẫn Thuận tiện hơn cho người nhập dữ liệu vì thao tác đơn giản hơn Kiểm soát được quyền truy cập dữ liệu vì mở biểu mẫu thông qua bảng phân quyền Các ưu việt trên (*) Hãy chọn phương án ghép đúng. Mọi hệ QTCSDL đều: có khả năng khôi phục lại một bản ghi đã xoá có thể xoá khoá chính, tạo khoá chính mới (*) có thể khôi phục lại một cột của bảng đã bị xoá có thể khôi phục lại dữ liệu cũ cột B sau khi sao chép dữ liệu từ cột A sang cột B Hãy chọn phương án ghép đúng. Thao tác sắp xếp các bản ghi nhằm mục đích: truy cập bản ghi được thuận tiện hơn hiển thị dữ liệu đã sắp xếp để người dùng dễ tra cứu có thể chỉ sắp xếp một số bản ghi không phải toàn bộ bản ghi của bảng Tất cả đều sai (*) Tìm phương án ghép sai. Thao tác sắp xếp bản ghi: chỉ thực hiện sắp xếp trên một trường (*) có thể thực hiện sắp xếp trên một vài trường với mức ưu tiên khác nhau không làm thay đổi vị trí lưu các bản ghi trên đĩa để tổ chức lưu trữ dữ liệu hợp lí hơn Hãy chỉ ra cách ghép sai. Truy vấn là một dạng lọc vì : chỉ những dữ liệu thỏa mãn các tiêu chí mới được đưa vào truy vấn đều là tìm kiếm để xem các dữ liệu thỏa mãn các điều kiện cho trước có thể coi các tiêu chí tìm kiếm của mẫu hỏi chính là các điều kiện lọc đều hiển thị một tập con của tập dữ liệu (*) Báo cáo lấy dữ liệu từ những nguồn nào? bảng (*) biểu mẫu báo cáo khác Tất cả đều đúng Báo cáo lấy dữ liệu từ những nguồn nào? mẫu hỏi (*) biểu mẫu báo cáo khác Tất cả đều đúng Thao tác nào với báo cáo được thực hiện cuối cùng? chọn bảng và mẫu hỏi sắp xếp và phân nhóm dữ liệu, thực hiện tổng hợp dữ liệu so sánh đối chiếu dữ liệu in dữ liệu (in báo cáo) (*) Câu nào sai trong các câu sau: Báo cáo có khả năng phân nhóm dữ liệu Có thể tạo thêm cột số thứ tự trên dữ liệu báo cáo hoặc trên từng nhóm dữ liệu của báo cáo Báo cáo có chế độ xem trước khi in Dữ liệu trên biểu mẫu không sắp xếp được (*) Hãy cho biết nhận xét nào sai. Khi nói về sự giống nhau giữa biểu mẫu và báo cáo có những nhận xét sau: Cùng lấy nguồn dữ liệu từ bảng và mẫu hỏi Cùng có các nút điều khiển Cùng có thể dùng thuật sĩ để xây dựng hay tự thiết kế Cùng có thể trình bày một bản ghi trong một trang màn hình thuận tiện khi cần xem giá trị của các thuộc tính của từng bản ghi (*)

File đính kèm:

  • docde cuong tin hoc 12.doc