Bài: 5 Thực hành: xác định sức sống của hạt

1. Mục tiêu

1.1. Kiến thức:

- Trình bày được phương pháp xác định sức sống của hạt bằng nhuộm indicago cacmanh.

- Xác định được tỉ lệ sống của một loại hạt nào đó.

 1.2. Kĩ năng:

- Nhuộm hạt đúng quy trình kĩ thuật.

- Phân biệt được hạt sống, hạt chết.

 1.3. Thái độ: Có ý thức làm việc khoa học, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Trọng tâm:

- Nắm được quy trình xác định sức sống của hạt.

- Tính được tỉ lệ hạt sống.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 24/09/2014 | Lượt xem: 3598 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài: 5 Thực hành: xác định sức sống của hạt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 6 tháng 8 năm 2012 Bài: 5 - Tiết PPCT: 4 TH: XÁC ĐỊNH SỨC SỐNG CỦA HẠT Tuần dạy: 2 1. Mục tiêu 1.1. Kiến thức: - Trình bày được phương pháp xác định sức sống của hạt bằng nhuộm indicago cacmanh. - Xác định được tỉ lệ sống của một loại hạt nào đó. 1.2. Kĩ năng: - Nhuộm hạt đúng quy trình kĩ thuật. - Phân biệt được hạt sống, hạt chết. 1.3. Thái độ: Có ý thức làm việc khoa học, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 2. Trọng tâm: - Nắm được quy trình xác định sức sống của hạt. - Tính được tỉ lệ hạt sống. 3. Chuẩn bị 3.1. Giáo viên: - Nghiên cứu SGK, SGV và tài liệu tham khảo. - Làm thí nghiệm trước và chuẩn bị các dụng cụ như sau: + Hộp petri: 7 + Panh(kẹp): 7 + Lam kính: 7 + Dao cắt hạt: 7 + Giấy thấm: từ 28 đến 30 tờ + Thuốc thử: 1 lọ. pha trộn theo tỉ lệ như sau: · Cân 1g carmin, hòa tan trong 10ml cồn 960 , thêm 90ml nước cất, thu được dd A. · Lấy 2ml H2SO4 đặc (d=1,84), hòa tan trong 98ml nước cất, thu được dd B. · Lấy 20ml dd B đổ vào dd A, thu được thuốc thử. 3.2. Học sinh: - Đọc SGK trước ở nhà và chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành. - Chuẩn bị hạt giống: 100-200 hạt (ngô hoặc đậu) 4. Tiến trình 4.1. Ổn định tổ chức: 2 phút 4.2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút © Câu hỏi kiểm tra: 1/ Nêu quy trình sản xuất giống cây trồng ở cây thụ phấn chéo?Quy trình sản xuất giống ở cây tự thụ phấn khác ở cây thụ phấn chéo như thế nào? 2/ Quy trình sản xuất giống ở cây trồng nhân giống vô tính? Sự giống và khác nhau giữa quy trình sản xuất giống ở cây tự thụ phấn và cây nhân giống vô tính 4.3. Giảng bài mới: 38 phút Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học © Hoạt động 1: Vào bài GV: Mục tiêu của bài thực hành này là trình bày được quy trình xác định sức sống của hạt, xác định được tỉ lệ hạt sống của 1 loại hạt nào đó. Dụng cụ của bài thực hành này giống như trong SGK. HS: Lắng nghe © Hoạt động 2: Giới thiệu bài thực hành GV: Trình tự biểu diễn các bước thực hành. HS: Quan sát GV: Hướng dẫn HS ghi kết quả và tự nhận xét kết quả thực hành. © Hoạt động 3: Kiểm tra sự nắm vững bài của HS GV: Chuẩn bị sơ đồ câm, gọi HS lên bảng điền vào sơ đồ “quy trình xác định sức sống của hạt” HS: Làm theo yêu cầu của GV § Hoạt động 4: Tổ chức thực hành GV: Phân công lớp làm 4 nhóm và phát dụng cụ thực hành HS: Thành lập nhóm theo sự hướng dẫn của gv. HS: Thực hiện quy trình thực hành GV: Quan sát các nhóm, nhắc nhở và giải đáp thắc mắc (nếu có) © Hoạt động 5: Đánh giá giờ thực hành HS: Tự đánh giá kết quả theo sự hướng dẫn của gv GV: Nhận xét thái độ, ý thức của học sinh trong giờ thực hành 1. Giới thiệu mục tiêu và các dụng cụ cần có trong bài thực hành. 2. Giới thiệu quy trình thực hành và hướng dẫn thao tác xác định sức sống của hạt. Bước 1: Lấy mẫu khoảng 50 hạt, dùng giấy thấm lau sạch, xếp vào hộp petri. Bước 2: Đổ thuốc thử vào hộp petri sao cho thuốc thử ngập hạt. Ngâm hạt 10-15 phút. Bước 3: Sau khi ngâm lấy hạt ra, dùng giấy thấm lau sạch thuốc thử ở vỏ hạt, Bước 4: Dùng panh kẹp chặt hạt, sau đó đặt lên tấm kính và dùng dao cắt hạt và quan sát nội nhũ. - Nếu nội nhũ bị nhuộm màu là hạt chết. - Nếu nội nhũ không bị nhuộm màu là hạt sống. Bước 5: Tính tỉ lệ hạt sống Tỉ lệ hạt sống: A%= B x 100 C Trong đó: - B: Số hạt sống - C: Tổng số hạt thí nghiệm Kết quả thí nghiệm được ghi theo bảng sau: đồng hồ vạn năng và điền vào bảng: Tổng số hạt thí nghiệm Số hạt bị nhuộm màu (hạt chết) Số hạt không bị nhuộm màu (hạt sống) Tỉ lệ hạt sống (%) 3. Kiểm tra HS đã nắm vững quy trình thực hành chưa? 4. Tổ chức thực hành 5. Đánh giá kết quả HS tự đánh giá kết quả theo mẫu sau: Chỉ tiêu đánh giá Kết quả Người đánh giá Tốt Đạt Không đạt Thực hiện quy trình Tỉ lệ hạt sống 4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố: - Thu dụng cụ bài thực hành và nhắc học sinh vệ sinh khu vực của nhóm thực hành. - Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập 1/ Quy trình xác định sức sống của hạt gồm có mấy bước? Đáp án: 5 bước 2/ Nếu nội nhũ của hạt bị nhuộm màu là hạt sống hay chết? Đáp án: Chết 3/ Nêu cách xác định tỉ lệ sống của hạt? Đáp án: Tỉ lệ hạt sống: A%= B x 100 C Trong đó: - B: Số hạt sống - C: Tổng số hạt thí nghiệm - Thu bài thực hành của học sinh về chấm. 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Về nhà học quy trình thực hành và cách xác định tỉ lệ sống của hạt. - Đọc trước bài 6 5. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docPPCT-4.doc
Giáo án liên quan