Bài 4: Thực hành xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Tiết: 4 BÀI 4: THỰC HÀNH

 XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN

CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 Sau khi học xong bài học này HS phải:

1. Kiến thức

 - Hiểu rõ một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

 - Nhận biết được những đặc tính của đối tượng địa lí được biểu hiện trên bản đồ.

2. Kĩ năng

 Phân loại được từng phương pháp biểu hiện ở các loại BĐ khác nhau.

3. Thái độ, hành vi

 Có ý thức trong việc sử dụng bản đồ.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1. Phương pháp

- Đàm thoại gợi mở

- Sử dụng đồ dùng trực quan: BĐ, sơ đồ.

- Giảng giải,

- Thảo luận nhóm

2. Phương tiện

 - Tập bản đồ TN đại cương

 - át lát địa lí Việt Nam

 - Các hình 2.2, 2.3, 2.4

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 29/09/2014 | Lượt xem: 9254 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 4: Thực hành xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày : 25/8/2011 Tiết: 4 Bài 4: Thực hành Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ I. Mục tiêu bài học Sau khi học xong bài học này HS phải: 1. Kiến thức - Hiểu rõ một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. - Nhận biết được những đặc tính của đối tượng địa lí được biểu hiện trên bản đồ. 2. Kĩ năng Phân loại được từng phương pháp biểu hiện ở các loại BĐ khác nhau. 3. Thái độ, hành vi Có ý thức trong việc sử dụng bản đồ. II. phương pháp và phương tiện dạy học 1. Phương pháp - Đàm thoại gợi mở - Sử dụng đồ dùng trực quan: BĐ, sơ đồ... - Giảng giải, - Thảo luận nhóm 2. Phương tiện - Tập bản đồ TN đại cương - át lát địa lí Việt Nam - Các hình 2.2, 2.3, 2.4 III. Hoạt động dạy học 1. ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống? 3. Nội dung bài giảng Hoạt động 1: Khái quát các đặc điểm chính của một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ Bước 1: GV nêu câu hỏi: nêu đặc điểm của các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Bước 2: Một HS trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung, GV nhận xét. Hoạt động 2: Xác định phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ Cách 1: - Bước 1: GVchia nhóm và giao cho mỗi nhóm một bản đồ. Nhiệm vụ: Đọc bản đồ theo nội dung sau : Tên bản đồ Nội dung bản đồ Phương pháp biểu hiện nội dung trên bản đồ Tên phương pháp Đối tựơng biểu hiện Nội dung thể hiện - Bước 2: HS trong nhóm trao đổi, bổ sung cho nhau. - Bước 3: Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung. GV chuẩn kiến thức. Ví dụ: Tìm hiểu bản đồ Tự nhiên Việt Nam Tên bản đồ Nội dung bản đồ Phương pháp biểu hiện nội dung trên bản đồ Tên phương pháp Đối tựơng biểu hiện Nội dung thể hiện Bản đồ Tự nhiên Việt Nam Nhiệt độ, gió, mưa, dòng biển, độ cao địa hình, các thành phố... Phương pháp kí hiệu Các thành phố, rừng, ... Vị trí địa lí, qui mô của thành phố... Phương pháp kí hiệu đường chuyển động ` Dòng biển, gió Hướng gió, loại gió, dòng biển nóng, dòng biển lạnh,... Phương pháp khoanh vùng Độ cao địa hình Các vùng có độ cao khác nhau,... Phương pháp bản đồ - biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa nhiệt độ, lượng mưa của 12 tháng ở các trạm khí tượng khác nhau. Cách 2 : - Bước 1: GVchia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm. Nhiệm vụ: Đọc các bản đồ, tìm hiểu các đối tượng được biểu hiện bằng các phương pháp khác nhau: Tên phương pháp Phương pháp biểu hiện nội dung trên bản đồ Tên bản đồ Đối tựơng biểu hiện Nội dung thể hiện + Nhóm 1: Phương pháp kí hiệu + Nhóm 2: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động + Nhóm 3: Phương pháp chấm điểm + Nhóm 4: Phương pháp bản đồ - biểu đồ - Bước 2: HS trong nhóm trao đổi, bổ sung cho nhau. - Bước 3: Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung. + GV chuẩn kiến thức. + Câu hỏi: Nhận xét phương pháp nào được sử dụng nhiều nhất trong các bản đồ trên. IV. Củng cố bài V. Hướng dẫn tự học và làm bài tập về nhà

File đính kèm:

  • doct4.doc