Tuần: 14 Tiết: 27 Tự nhiên xã hội: Tỉnh (thành phố ) nơi bạn đang sống

I/ Mục tiêu:

 -Kể được tên một số cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế, ở địa phương.

 - Cần có ý thức gắn bó, yêu quê hương.

II/ CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:

-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, tìm kiếm thông tin về nơi mình đang sống.

-Sưu tầm, tổng hợp, sắp xếp các thông tin về nơi mình sống.

 

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1105 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tuần: 14 Tiết: 27 Tự nhiên xã hội: Tỉnh (thành phố ) nơi bạn đang sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần:14 Tiết: 27 Ngày: TỰ NHIÊN XÃ HỘI TỈNH (THÀNH PHỐ ) NƠI BẠN ĐANG SỐNG I/ Mục tiêu: -Kể được tên một số cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế,… ở địa phương. - Cần có ý thức gắn bó, yêu quê hương. II/ CAÙC KÓ NAÊNG SOÁNG ÑÖÔÏC GIAÙO DUÏC TRONG BAØI: -Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, tìm kiếm thông tin về nơi mình đang sống. -Sưu tầm, tổng hợp, sắp xếp các thông tin về nơi mình sống. III/ CAÙC PHÖÔNG PHAÙP/ KÓ THUAÄT DAÏY HOÏC TÍCH CÖÏC COÙ THEÅ SÖÛ DUÏNG: Quan saùt, laøm vieäc theo caëp, nhoùm IV/ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC * GV: Hình trong SGK trang 52, 53, 54, 55. * HS: SGK, vở. V/ Các hoạt động: a/ Khám phá: Giới thiệu: Nhằm giúp các em biết thêm về những chức năng các cơ quan hành chính cấp tỉnh để khi có việc thì dễ liên hệ hơn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài “Tỉnh/Thành phố nơi bạn sinh sống (tt)” b/ Kết nối: * Hoạt động 1: Làm việc với SGK. - Mục tiêu: Nhận biết được một số cơ quan hành chính cấp tỉnh. . Cách tiến hành. Bước 1: Làm việc theo nhóm . - Gv chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu Hs quan sát các hình trong SGK trang 52, 53, 54 và trả lời câu hỏi: + Kể tên những cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế cấp tỉnh trong các hình? Bước 2: Làm việc cả lớp. - Các nhóm lên trình bày, mỗi em chỉ kể tên một vài cơ quan. - Gv chốt lại: => Ở mỗi tỉnh (thành phố) đều có các cơ quan : hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế …… để điều hành công việc, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân. * Hoạt động 2: Nói về tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sinh sống. - Mục tiêu: Hs cóhiểu biết về các cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế ở tỉnh (thành phố) nơi đang sống. Các bước tiến hành. Bước 1 : Hướng dẫn cả lớp. - Gv phát cho mỗi nhóm các phiếu học tập. - Gv yêu cầu Hs điền vào phiếu học tập đó. Phiếu bài tập. Em hãy nối các cơ quan – công sở với chức năng nhiệm vụ tương ứng. 1. Trụ sở UBND a) Truyền phát thông tin cho nhân dân. 2. Bệnh viện b) Vui chơi, giải trí. 3. Công viên c) Khám chữa bệnh cho nhân dân. 4. Trường học d) Trao đổi buôn bán hàng hóa. 5. Đài phát thanh e) Nơi học tập của Hs. 6. Chợ g) Điều khiển HĐ của tỉnh TP. Bước 2: Làm việc theo cặp. - Gv yêu cầu Hs thảo luận hoàn thành phiếu trong vòng 5 phút. Bước 3: Làm việc cả lớp. - Gv gọi vài cặp Hs trình bày kết quả của mình. - Gv nhận xét: => Ở tỉnh, thành phố nào cũng có UBND, các cơ quan hành chính điều khiển hoạt động chung, có cơ quan thông tin liên lạc, cơ quan y tế, giáo dục, buôn bán. Các cơ quan đó cùng hoạt động để phục vụ đời sống con người. -HS trình bày. PP: Quan sát, thảo luận. HT : Lớp , cá nhân , nhóm Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin Hs từng nhóm thảo luận và trả lời các câu hỏi. Đại diện từng nhóm lên trả lời. Hs nhận xét. PP: Luyện tập, thực hành. HT : Lớp , cá nhân , nhóm -Sưu tầm, tổng hợp, sắp xếp các thông tin Hs lắng nghe. Hs trao đổi với nhau theo cặp. Đại diện các cặp lên trình bày kết quả của mình. Hs khác nhận xét. 5 .Tổng kết – dặn dò. Về xem lại bài. Chuẩn bị bài: Các hoạt động thông tin liên lạc. Nhận xét bài học. BAN GIÁM HIỆU KHỐI TRƯỞNG GV SOẠN

File đính kèm:

  • doctnxh3_tuan14_noi_ban_dang_song.doc
Giáo án liên quan