Thiết kế tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 3 - Trường tiểu học số 2 Quảng Xuân

I: MỤC TIÊU:

 - HS biết tìm,chọn các hình ảnh đẹp về nhà Trường để vẽ tranh

 - HS biết cách vẽ và vẽ được tranh về đề tài Trường em.

 - HS mến và có ý thức giữ gìn ,bảo vệ ngôi trường của mình

II: THIẾT BỊ DẠY -HỌC:

 GV: -1 số tranh ảnh về nhà trường.

 - Tranh ở bộ ĐDDH. Bài vẽ về nhà trường của HS năm trước.

 HS: - Giấy vẽ hoặc vở thực hành. Bút chì,tẩy,màu.

III:CAC h0at ĐỘNG DẠY - HỌC:

 

doc33 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 3 - Trường tiểu học số 2 Quảng Xuân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c mũi thêu giống như dấu nhân nối nhau liên tiếp giữa 2 đường thẳng song song ở mặt phải đường thêu . Thêu dấu nhân được ứng dụng để thêu trang trí..... Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật - Yêu cầu HS đọc mục II sách giáo khoa và quan sát H2 + Nêu cách vạch dấu đường thêu dấu nhân? - Gọi 2 HS lên bảng thực hiện thao tác vạch dấu - Yêu cầu học sinh quan sát H3 và đọc mục 2a SGK + Nêu cách bắt đầu thêu GV căng vải lên khung thêu và hướng dẫn cách bắt đầu thêu Lưu ý: Lên kim để bắt đầu thêu tại điểm vạch dấu thứ 2 phía bên phải đường dấu. - Yêu cầu HS đọc mục 2b, 2c và quan sát H4a, 4b, 4c, 4d SGK + Nêu cách thêu dấu nhân mũi thứ nhất, thứ hai? GV hướng dẫn chậm các thao tác thêu mũi thêu thứ nhất, mũi thứ hai . - Học sinh nêu vạch 2 đường dấu song song cách nhau 1 cm - Vạch các điểm dấu thẳng hàng với nhau trên 2 đường vạch dấu - HS lên bảng thực hiện các đường vạch dấu - Học sinh nêu - 1 học sinh đọc bài, cả lớp theo dõi trong sách giáo khoa - Học sinh nêu Giáo viên lưu ý học sinh + Các mũi thêu được luân phiên thực hiện trên 2 đường kẻ cách đều. +Khoảng cách xuống kim và lên kim ở đường dấu thứ 2 dài gấpđôi khoảng cách xuống kimvà ên kim ở đườngdấuthứ nhất. + Sau khi lên kim cần rút chỉ từ từ, chặt vừa phải để mũi kim không bị dúm - Gọi HS lên thực hiện tiếp các mũi thêu - Học sinh lên bảng làm - Yêu cầu HS quan sát H5 + Nêu cách kết thúc đường thêu - Gọi 1 HS lên thực hiện thao tác kết thúc đường thêu - GV treo bảng phụ ghi quy trình thực hiện thêu dấu nhân và hướng dẫn lại nhanh các thao tác thêu dấu nhân - Yêu cầu HS nhắc lại - HS thực hành thêu trên giấy Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh nào còn lúng túng - HS nêu - HS theo dõi - HS nhắc lại - Học sinh thực hành thêu trên giấy theo nhóm 4 3. Củng cố -dặn dò - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần học tập và kết quả thực hành của học sinh. TH.TiÕng Viªt: TẬP LµM VĂN: LuyÖn tËp t¶ c¶nh I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Hiểu được thế nào là nghệ thuật quan sát và miêu tả trong bài văn tả cảnh. - Lập được dàn ý bài văn tả cảnh từ những điều quan sát được và viết thành một bài văn hoàn chỉnh. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Kiểm tra bài cũ - Hãy nêu cấu tạo của bài văn tả cảnh? 2. Bài mới a. Giới thiệu bài b. Phát triển bài * Bài 1: Đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi: Hửng nắng Bé tỉnh dậy. Vừa mở mắt anh đã vội nhắm nghiền lại. Một tia nắng xuyên qua bụi cây, rọi trúng mắt anh: Nắng rồi. Hàng tháng mưa tầm, mưa tã mới có một ngày nắng đây. Chiếc áo choàng đục trắng mà bầu trời đang khoác dầm dề cả tháng nay đã bị cuốn phăng đi. Những vạt xanh chợt hé trên bầu trời loang rất nhanh, phút chốc choán ngợp hết cả. Nổi lên trên cái nền trời xanh thẳm đó là ngồn ngộn một sắc bông trắng trôi băng băng. Vầng thái dương vừa mới hiện ra hối hả trút xuống mặt đất nguồn ánh sáng và sức nóng đến vô tận của mình. Đồng ruộng, xóm làng, dòng sông và những đỉnh núi ướt sũng nước, ngập trong nắng, xả hơi ngùn ngụt. + Bài văn trên tả gì? Vì sao ẹm biết? + Những chi tiết nào miêu tả sự xuất hiện của ánh nắng? + Nắng lên đã làm mọi vật biến đổi như thế nào? * Bài 2: "Nghé hôm nay đi thi Cũng dậy từ gà gáy Người dắt trâu mẹ đi Nghé vừa đi vừa nhảy" Mượn lời chú nghé con đáng yêu trong bài thơ trên, em hãy tả lại quang cảnh buổi sáng hôm nghé dậy sớm lên đường đi thi cùng tâm trạng vui mừng, hớn hở của nghé. - GV hướng dẫn HS cách làm bài - Cả lớp theo dõi rồi làm bài vào vở 4. Củng cố Dặn dò - GV nhận xét, tuyên dương các em có ý thức học tập tốt - Chuẩn bị tiết sau - HS trả lời - HS thảo luận cặp đôi - Đại diện cặp trình bày kết quả + Bài văn tả cảnh nắng lên. Tên bài và nội dung của bài văn đã cho ta biết điều đó. + Một tia nắng xuyên qua bụi cây, rọi trúng mắt anh. Vầng thái dương vừa mới hiện ra hối hả trút xuống mặt đất nguồn ánh sáng và sức nóng đến vô tận của mình. + Chiếc áo choàng đục trắng mà bầu trời đang khoác dầm dề cả tháng nay đã bị cuốnphăngđi. Những vạt xanh chợt hé trên bầu trời loang rất nhanh, phút chốc choán ngợp hết cả. Nổi lên trên cái nền trời xanh thẳm đó là ngồn ngộn một sắc bông trắng trôi băng băng. Đồng ruộng, xóm làng, dòng sông và những đỉnh núi ướt sũng nước, ngập trong nắng, xả hơi ngùn ngụt. Mở bài -Giới thiệu kháiquát buổi sánghômNghé đi thi. - Trời bắt đầu sáng như thế nào? Nghé có suy nghĩ gì khi đó? Thân bài Quang cảnh buổi sáng trên đường làng: - Ông mặt trời - Bầu trời - Luỹ tre - Cánh đồng lúa - Cây cối - Gió - Chim chóc - Con đường làng nghé đang đi Kết bài Cảm xúc của nghé: cảm xúc này được thể hiện qua ý nghĩ của Nghé, hành động vui mừng hớn hở của Nghé. HDTH To¸n ¤n tËp gi¶i to¸n I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - RÌn kü n¨ng gi¶i to¸n liªn quan ®Õn tØ lÖ. - TiÕp cËn víi d¹ng to¸n c«ng viÖc chung, c«ng viÖc riªng. - RÌn tÝnh kiªn tr×, chÝnh x¸c, cÈn thËn. II. Hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra : Sự chuẩn bị bài của học sinh. 2.Dạy bài mới :* Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Bài tập 1: Linh có một số tiền, Linh mua 15 quyển vở, giá 4000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đó. Hỏi cũng với số tiền đó mua vở với giá 3000 đồng một quyển thì Linh sẽ mua được bao nhiêu quyển? Bài tập 2 : Lớp 5D có 28 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng số học sinh nữ. hỏi lớp 5D có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? *Bµi 3: Ng­êi ta ®ãng g¹o vµo c¸c bao, nÕu ®ãng mçi bao 6 kg g¹o th× ®ãng ®­îc 8 bao. Còng sè g¹o Êy, nÕu ®ãng mçi bao 3 kg g¹o th× ®ãng ®­îc bao nhiªu bao ? *Bµi 4: BÕp ¨n mua ®ñ g¹o cho 400 ng­êi ¨n trong 6 ngµy. Thùc tÕ ®· cã 600 ng­êi ¨n. Hái sè g¹o ®ã ®ñ ¨n trong mÊy ngµy ? (møc ¨n kh«ng thay ®æi) *Bµi 5: §em chia ®Òu mét sè b¸nh vµo c¸c ®Üa. NÕu xÕp vµo mçi ®Üa 2 c¸i b¸nh th× ®­îc 20 ®Üa b¸nh. Hái nÕu xÕp vµo mçi ®Üa 4 c¸i b¸nh th× ®­îc bao nhiªu ®Üa b¸nh ? *Bµi 6: Mét gia ®×nh gåm bè, mÑ vµ 2 con ®Òu cã thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng lµ 900 000 ®ång mçi ng­êi. NÕu gia ®×nh ®ã cã thªm 1 con n÷a th× thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng cña mçi ng­êi gi¶m ®i bao nhiªu tiÒn ? (Tæng thu nhËp hµng th¸ng kh«ng ®æi) *Bµi 7: Ng­êi thø nhÊt hoµn thµnh mét c«ng viÖc trong 3 ngµy. Ng­êi thø hai hoµn thµnh mét c«ng viÖc trong 6 ngµy. Hái nÕu 2 ng­êi cïng lµm c«ng viÖc ®ã th× trong bao l©u sÏ hoµn thµnh c«ng viÖc ? *Bµi 8: BiÕt r»ng 2 vßi n­íc ch¶y vµo 1 bÓ th× sau 3 giê sÏ ®­îc nöa bÓ n­íc. Hái nÕu cã 6 vßi n­íc ch¶y vµo bÓ th× sau mÊy giê sÏ ®Çy bÓ ? (Møc ch¶y cña mçi vßi nh­ nhau) 3. Cñng cè: - Chèt 2 c¸ch gi¶i to¸n tØ lÖ. -.HÖ thèng l¹i bµi Bài giải : Số tiền Linh có để mua vở là: 4000 15 = 60 000 (đồng) Với giá 3000 đồng một quyển thì Linh sẽ mua được số vở là: 60 000 : 3000 = 20 (quyển) Đáp số : 20 quyển vở Bài giải : Nếu coi số HS nam là một phần thì số học sinh nữ là ba phần như thế. Ta có tổng số phần bằng nhau của nam và nữ là: 1 + 3 = 4 (phần) Số học sinh nam là : 28 : 4 1 = 7 (học sinh) Số học sinh nữ là: 7 3 = 21 (học sinh) Đáp số : 7 học sinh nam 21 học sinh * HS tãm t¾t, t×m c¸ch gi¶i phï hîp §ãng mçi bao 6kg: ®­îc 8 bao §ãng mçi bao 3kg: ®­îc ? bao (2 c¸ch) -HS TB-Y chØ cÇn gi¶i ®­îc b»ng 1 trong 2 c¸ch * 400 ng­êi: ¨n trong 6 ngµy 600 ng­êi: ¨n trong ? ngµy ( Rót vÒ ®¬n vÞ) *Mçi ®Üa 2 c¸i: xÕp ®­îc 20 ®Üa Mçi ®Üa 4 c¸i: xÕp ®­îc ? ®Üa (C¶ 2 c¸ch) *HS t×m c¸ch gi¶i, ch÷a bµi - Mçi th¸ng gia ®×nh thu nhËp: 900 000 x 4 = 3 600 000 (®ång) - NÕu cã thªm 1 con, thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng cña mçi ng­êi lµ: 3 600 000 : 5 = 720 000 (®ång) - NÕu cã thªm 1 con, thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng cña mçi ng­êi gi¶m ®i lµ: 900 000 – 720 000 = 180 000 (®ång) *Bµi 7,8 dµnh cho HS K-G - L­u ý bµi 5 cã 2 c¸ch gi¶i SINH HOẠT LỚP I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Giúp HS nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu ra hướng giải quyết phù hợp. Rèn tính tự giác, mạnh dạn, tự tin. Giáo dục tinh thần đoàn kết, hoà đồng tập thể, noi gương tốt của bạn II. CHUẨN BỊ: GV : Công tác tuần. HS: Bản báo cáo công tác trực vệ sinh nề nếp của tổ của các tổ. III. . - HOẠT ĐỘNG DẠY CHỦ YẾU GIÁO VIÊN HỌC SINH Ổn định: Hát Nội dung: GV giới thiệu: Phần làm việc ban cán sự lớp: GV nhận xét chung: Nề nếp học tập và vệ sinh và khảo sát chất lượmg đầu năm Động viên và giúp đỡ những học sinh khó khăn Công tác tuần tới: Thực hiện chư¬ng trình học T4– LĐVS, các tổ trực nhật, ch¨m hoa Sinh hoạt 15 phút đầu giờ Bài hát kết thúc tiết sinh hoạt Hát tập thể - Lớp trưởng điều khiển - Tổ trưởng các tổ báo cáo về các mặt : + Học tập + Chuyên cần + Kỷ luật + Phong trào HS chơi trò chơi sinh hoạt, văn nghệ,theo chủ điểm mùa thu ngày khai trường tuần, tháng MỸ THUẬT: VẼ TRANH: ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM I.MỤC TIÊU -HS biết tìm, chọn các hình ảnh đẹp về nhà trường để vẽ. -HS biết cách vẽ và vẽ được tranh về đề tài Trường em. -HS yêu mến và có ý thức giữ gìn, bảo vệ ngôi trường của mình. II.CHUẨN BỊ GV: Một số tranh ảnh về nhà trường. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: GIÁO VIÊN HỌC SINH A.Kiểm tra: - Đồ dùng học mĩ thuật của HS. B.Bài mới: 1.Giới thiệu bài. 2.Quan sát, nhận xét: -GV giới thiệu tranh ảnh về hoạt động của trường học. HS nhắc lại các hình ảnh về trường học, về các hoạt động ở trường học; chẳng hạn: 3.Cách vẽ tranh: Vẽ cảnh nào, có những hoạt động gì? -Hình ảnh nào chính, có những hình ảnh phụ nào? -Tô nhiều hay ít màu? 4.Thực hành: -GV HD học sinh thực hành (Trong khi hs vẽ, gv theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ) 5.Nhận xét, đánh giá: -Gv chọn một số bài, nhận xét đánh giá theo những định hướng: -Nội dung có phù hợp với đề tài không? -Cách sắp xếp bố cục hợp lí chưa? -Tô màu đều và hài hòa không?... C.Củng cố-Dặn dò: -HS vẽ chưa hoàn chỉnh tiếp tục vẽ ở nhà cho hoàn thành. -Nhận xét chung tiết học. - HS lắng nghe + Phong cảnh trường + Giờ học trên lớp +Cảnh vui chơi ở sân trường -Hs tham khảo hình trong SGK, đọc mục 2, nêu cách vẽ tranh +Vẽ cảnh nhà trường. +Hình ảnh chính : trường học , con người , +Hình ảnh phụ : cây cối , chim chóc... + Tô nhiều màu. - Hs thực hành vẽ tranh theo trí nhớ và theo ý thích. - Tô màu phù hợp.

File đính kèm:

  • docGiao an lop 5 tuan 3.doc