Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Tiết 1 đến tiết 68

I.Mục tiêu:

Giúp HS củng cố khắc sâu hiểu biết về:

- Một số từ ngữ liên quan đến môi trường.

- Một số nguyên nhân gây ô nhiễm và một số biện pháp bảo vệ môi trường.

II.Đồ dùng.

- HS chuẩn bị 3 chiếc chuông nhỏ.

- GV: Phiếu học tập.

III.Hoạt động dạy – học:

 

doc79 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Tiết 1 đến tiết 68, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i mới : (27-30p) HĐ1: ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đến đời sống con người và con người tác động trở lại môi trường tự nhiên. - Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người : thức ăn, nước uống, khí thở , nơi ở, ... - Môi trường còn là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt. HĐ2: Vai trò của môi trường đối với đời sống con người Trò chơi : Nhóm nào nhanh , nhóm nào đúng C/Củng cố – Dặn dò (3-4p) ? Tài nguyên thiên nhiên là gì? ? Nêu ích lợi của tài nguyên đất ? ? Nêu ích lợi của tài nguyên thực vật và động vật ? ? Nêu ích lợi của tài nguyên nước ? ? Nêu ích lợi của tài nguyên than đá ? -GV NX-KL cho điểm -GV giới thiệu bài và ghi bảng -GV chia nhóm - Trao đổi , thảo luận và trả lời câu hỏi sau: + Nêu nội dung từng hình vẽ. + Trong hình vẽ môi trường tự nhiên đã cung cấp cho con người những gì ? + Trong hình vẽ môi trường tự nhiên đã nhận từ các hoạt động của con người những gì ? - Đại diện nhóm trả lời. - NX , khen ngợi nhóm HS tích cực. ? Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người những gì ? ? Môi trường tự nhiên đã nhận từ con người những gì ? -GV KL - GV tổ chức trò chơi : Nhóm nào nhanh , nhóm nào đúng - Cách tiến hành : . Chia nhóm . Phát phiếu học tập cho từng nhóm. . HS trao đổi , thảo luận viết tên những thứ môi trường cho con người và những thứ môi trường nhận từ con người. . GV giúp đỡ nhóm hs gặp khó khăn. . Trao đổi phiếu để chấm . Gọi hs các nhóm báo cáo kết quả. . GV gọi 1 nhóm đọc phiếu của nhóm mình. -NX, khen ngợi hs ? Điều gì xảy ra nêú con người khai thác tài nguyên thiên nhiên 1 cách bừa bãi và thải vào môi trường nhiều chất độc hại ? - NX chung. -NX tiết học , khen ngợi hs tích cực tham gia xây dựng bài. -VN học bài và chuẩn bị bài sau. 4 HSTL HS khác NX-BS Nghe Nghe và NL N4 QS và TLN4 Nhóm khác NX- BS Nghe TL nối tiếp Nghe N4 Nghe và thực hiện YC của GV Nhóm khác NX-BS Nghe TLM Nghe Nghe và thực hiện. Bài 65 : Tác động của con người đến môi trường rừng I.Mục tiêu: Giúp HS: - Kể được những tài nguyên dẫn đến việc rừng bị tàn phá. - Nêu được những tác hại của việc phá rừng. II.Đồ dùng. - HS chuẩn bị tranh ảnh , bài báo nói về nạn phá rừng và hậu quả của việc phá rừng III.Hoạt động dạy – học: ND HĐGV HĐHS A/Bài cũ : (3-4p) Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người B/Bài mới : (26-29p) HĐ1: Những nguyên nhân dẫn đến việc rừng bị tàn phá - Đốt rừng làm nương - Lấy củi, đốt than, - Lấy gỗ làm nhà, đóng đồ dùng - Phá rừng để lấy đất làm nhà, làm đường, xây dựng khu công nghiệp, khu sinh thái, vui chơi giải trí... HĐ2: Tác hại của việc phá rừng -Lớp đất màu mỡ bị rửa trôi. - Khí hậu thay đổi. - Thường xuyên có lũ lụt , hạn hán xảy ra. - Đất bị xói mòn , bạc màu. - Động vật mất nơi sinh sống nên hung dữ... HĐ 3 : Chia sẻ thông tin C/Củng cố – Dặn dò (3-4p) ? Môi trường tự nhiên cho con người những gì ? ? Môi trường tự nhiên nhận lại từ các hoạt động và sản xuất của con người những gì ? ? Điều gì sẽ xẩy ra nếu con người khai thác bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại ? -GV NX-KL cho điểm -GV giới thiệu bài và ghi bảng -GV chia nhóm - QS các hình minh hoạ trong bài và trả lời câu hỏi sau: + Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì ? Em hãy nêu việc làm đó tương ứng với từng hình minh hoạ trong SGK . + Có những nguyên nhân nào khiến rừng bị tàn phá? - Đại diện nhóm trả lời. - NX , khen ngợi nhóm HS tích cực. -GV KL - GV tổ chức HS thảo luận nhóm 2 - YC hs quan sát hình minh hoạ 5,6 , SGK và nói lên hậu quả của việc phá rừng . Gọi hs phát biểu về hậu quả của việc phá rừng - GV kết luận -! Đọc các bài báo hoặc nói về tranh ảnh mình sưu tầm được về nạn phá rừng và hậu quả của việc phá rừng. - Gv có thể hỏi hs về nội dung bài báo đã đọc . ! Đọc mục Bạn cần biết. -NX tiết học , khen ngợi hs tích cực tham gia xây dựng bài. -VN học bài và chuẩn bị bài sau. 3 HSTL HS khác NX-BS Nghe Nghe và NL N4 QS và TLN4 Nhóm khác NX- BS Nghe TLN2 Nghe và thực hiện YC của GV Nghe HĐCN 2 em Nghe và thực hiện. Bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất I.Mục tiêu: Giúp HS: - Nêu được những nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp và thoái hoá. - Phân tích những nguyên nhân dẫn đến môi trường đất trồng ngày càng bị thu hẹp và thoái hoá. II.Đồ dùng. - GV và HS sưu tầm tranh ảnh , bài báo nói về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó. III.Hoạt động dạy – học: ND HĐGV HĐHS A/Bài cũ : (3-4p) Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người B/Bài mới :(27-30p) HĐ1: Nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp - Dân số tăng - Nhu cầu về đo thị hoá ngày càng cao. HĐ2: Nguyên nhân dẫn đến môi trường đất trồng ngày càng bị suy thoái -Sử dụng phân hoá học và thuốc trừ sâu - Rác thải làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.. - Chất thải công nghiệp của nhà máy, xí nghiệp.. HĐ 3 : Chia sẻ thông tin C/Củng cố – Dặn dò (3-4p) ? Những nguyên nhân nào dẫn đến việc rừng bị tàn phá ? ? Việc phá rừng dẫn đến những hậu quả gì ? -GV NX-KL cho điểm -GV giới thiệu bài và ghi bảng - QS các hình minh hoạ 1 , 2 trang 136 và trả lời câu hỏi sau: ? ở địa phương em , nhu cầu về sử dụng đất thay đổi như thế nào ? ? Theo em nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi đó ? -GV KL - GV tổ chức HS thảo luận nhóm 2 - YC hs quan sát hình minh hoạ 3,4 , SGK và TLCH sau : ? Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hoá học , thuốc trừ sâu.. đối với môi trường đất. ? Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất ? ? Em còn biết những nguyên nhân nào làm cho môi trường đất bị suy thoái. ! Đọc mục Bạn cần biết trang 137 . - GV kết luận ! Đọc các bài báo hoặc nói về tranh ảnh mình sưu tầm được về tác hại của môi trường đất ngày càng suy thoái. - Gv có thể hỏi hs về nội dung bài báo đã đọc . -NX tiết học , khen ngợi hs tích cực tham gia xây dựng bài. -VN học bài và chuẩn bị bài sau. 3 HSTL HS khác NX-BS Nghe Nghe và NL N2 QS và TLN2 Nối tiếp TL Nhóm khác NX- BS Nghe TLN2 Nghe và thực hiện YC của GV Nghe 2 em Nghe HĐCN 3 em Nghe và thực hiện. Bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước I.Mục tiêu: Giúp HS: - Kể 1 số nguyên nhân dẫn đến việc môi trường không khí và nước bị ô nhiễm. - Hiểu được tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước - Biết được những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí và nước ở địa phương. II.Đồ dùng. - Các hình minh hoạ trang 138, 139, SGK III.Hoạt động dạy – học: ND HĐGV HĐHS A/Bài cũ :(3-4p) Tác động của con người đến môi trường đất B/Bài mới : (27-30p) HĐ1: Nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp - Dân số tăng - Nhu cầu về đo thị hoá ngày càng cao. HĐ2: Nguyên nhân dẫn đến môi trường đất trồng ngày càng bị suy thoái -Sử dụng phân hoá học và thuốc trừ sâu - Rác thải làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.. - Chất thải công nghiệp của nhà máy, xí nghiệp.. HĐ 3 : Chia sẻ thông tin C/Củng cố – Dặn dò (3-4p) ? Nguyên nhân nào dẫn môi trường đất bị thu hẹp ? ? Nguyên nhân nào dẫn môi trường đất bị suy thoái ? -GV NX-KL cho điểm -GV giới thiệu bài và ghi bảng. - Chia nhóm ! QS các hình minh hoạ trang 138 , 139 và trả lời câu hỏi sau: ? Nguyên nhân nào dẫn đến ô nhiễm nước ? ? Nguyên nhân nào dẫnớNo nhiễm không khí ? ? Điều gì xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ ? ? TS một số cây trong hình bị trụi rá ? ? Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm môi trường nước ? - GV nhận xét , khen ngợi nhóm tích cực. -GV KL ? Ô nhiễm nước và không khí có tác hại gì ? ? ở địa phương em , người dân đã làm gì để môi trường không khí , nước bị ô nhiễm ? Việc làm đó sẽ gây ra những tác hại gì? ! Đọc mục Bạn cần biết trang 137 . - GV kết luận ! Đọc các bài báo hoặc nói về tranh ảnh mình sưu tầm được về tác hại của môi trường đất ngày càng suy thoái. - Gv có thể hỏi hs về nội dung bài báo đã đọc . -NX tiết học , khen ngợi hs tích cực tham gia xây dựng bài. -VN học bài và chuẩn bị bài sau. 3 HSTL HS khác NX-BS Nghe Nghe và NL N2 QS và TLN2 Nối tiếp TL Nhóm khác NX- BS Nghe TLN2 Nghe và thực hiện YC của GV Nghe 2 em Nghe HĐCN 3 em 3 em Nghe 2-3 em TLM. Nghe Bài 68: một số biện pháp bảo vệ môi trường I.Mục tiêu: Giúp HS: - Xác địnhn được một số BP nhằm bảo vệ MT ở mức độ quốc gia,cộng đồng - Gương mẫu thực hiện nép sống văn minh góp phần giữ VS môi trường - Trình bày các biện pháp bảo vệ MT II.Đồ dùng. - Các hình minh hoạ trang 140,141 SGK III.Hoạt động dạy – học ND HĐGV HĐHS A/Bài cũ :(3-4p) B/Bài mới : (27-30p) HĐ1:GTB: HĐ 2 : Các biện pháp bảo vệ MT -Bảo vệ rừng,trồng rừng -Giữ vệ sinh môi trường -Đắp ruộng bậc thang giữ nước -Dùng biện pháp sinh học để bảo vệ cây trồng thay cho dùng thuốc hóa học -Xử lí nước thải hợp lí HĐ 3: Triển lãm C/Củng cố – Dặn dò (3-4p) ? Nguyên nhân nào dẫn môi trường không khí và nước bị ô nhiễm ? -GV NX-KL cho điểm -GV giới thiệu bài và ghi bảng. !Mở SGK ! QS các hình minh hoạ và tìm lời ghi chú thích hợpm cho mỗi hình: !Báo cáo !NX-BX !Đọc lại ?Nêu các biện pháp BVMT ?Những biện pháp đó thực hiện ở quy mô nào ?Chúng ta có thể thực hiện được những BP nào - GV nhận xét , khen ngợi nhóm tích cực. -GV KL chung:BVMT không chỉ là trách nhiệm của một riêng ai,của một quốc gia nào mà là trách nhiệm của toàn cộng đồng ! Đọc mục Bạn cần biết trang 137 . !Tổ chức triển lãm tranh ảnh sưu tầm được theo nhóm Tổ chức cả lớp tham quan sản phẩm:YC các nhóm cử đại diện thuyết minh các bài báo hoặc nói về tranh ảnh mình sưu tầm được về BV môi trường - Gv có thể hỏi hs về nội dung bài báo hoặc tranh ảnh đã đọc . Gv tổng kết !đọc lại ND -NX tiết học , khen ngợi hs tích cực tham gia xây dựng bài. -LH việc BV môi trường -VN học bài và chuẩn bị bài sau. 2 HSTL HS khác NX-BS Nghe Nghe và NL N2 QS và TLN2 Nối tiếp TL Nhóm khác NX- BS Nghe TLN2 Nghe và thực hiện YC của GV Nghe 2 em Nghe HĐ nhóm 2-3 em Nghe 2-3 em Nghe

File đính kèm:

  • dockhoahoc5ky2hay.doc
Giáo án liên quan