Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Bài 42: Sử dụng năng lượng chất đốt

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 Sau bài học, HS có khả năng :

1. Kiến thức: Kể tên và nêu công dụng của một số loại chất đốt.

2. Kĩ năng: HS biết sử dụng an toàn và tiết kiệm các loại chất đốt.

3. Thái độ: Nêu cao tính tích kiệm sử dụng năng lượng chất đốt trong cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Hình trang 86, 87, 88, 89 SGK.

- Sưu tầm tranh ảnh về sử dụng các loại chất đốt.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Lượt xem: 595 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 - Bài 42: Sử dụng năng lượng chất đốt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa học Bài 42 : Sử dụng năng lượng chất đốt. I. Mục đích yêu cầu: Sau bài học, HS có khả năng : 1. Kiến thức: Kể tên và nêu công dụng của một số loại chất đốt. 2. Kĩ năng: HS biết sử dụng an toàn và tiết kiệm các loại chất đốt. 3. Thái độ: Nêu cao tính tích kiệm sử dụng năng lượng chất đốt trong cuộc sống. II. Đồ dùng dạy - học - Hình trang 86, 87, 88, 89 SGK. - Sưu tầm tranh ảnh về sử dụng các loại chất đốt. III. Hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ. Nêu vai trò của năng lượng mặt trời trong cuộc sống hàng ngày? 2. Bài mới. HĐ1. Giới thiệu bài. HĐ2: HS thảo luận theo nhómí. * Mục tiêu: HS kể tên được một số loại chất đốt: rắn, lỏng, khí. * Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm. N1: Kể tên các chất đốt rắn thường được dùng trong nông thôn và miền núi? + Than đá được sử dụng trong những công việc gì? ở nước ta than đá khai thác chủ yếu ở đâu? + Ngoài than đá bạn còn biết tên các loại than nào khác? N2: Kể tên các loại chất lỏng mà bạn biết, chúng thường được dùng để lamg gì? + ở nước ta dầu mỏ được khai thác ở đâu? N3: Có những loại khí đốt nào? + Người ta làm thế nào để tạo ra khí sinh học? Bước2: Làm việc cả lớp. Từng nhóm trình bầy nội dung thảo luận sử dụng tranh đã chuẩn bị trước trong sách giáo khoa để minh hoạ. GV giảng và nhận xét nội dung trình bầy của các nhóm. 3. Củng cố, dặn dò. - Nhận xét chung tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài sau. - Một số HS nêu. -Nhóm trưởng điều khiển thảo luận. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Khoa học Bài 41: Năng lượng mặt trời. I. Mục đích yêu cầu: Sau bài học, HS có khả năng : 1. Kiến thức: Trình bầy tác dụng cảu năng lượng mặt trời trong tự hiên . 2. Kĩ năng: HS biết một số phương tiện, máy móc, hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời trong tự nhiên. 3. Thái độ: Nêu cao tính tự giác trong học tập II. Đồ dùng dạy - học -Chuẩn bị theo nhóm: + Ô tô đồ chơi, máy tính bỏ túi. + Tranh ảnh về các phương tiện máy móc chạy bằng năng lượng mặt trời. - Hình trang 84, 85 SGK. III. Hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ. - Lấy VD chứng tỏ năng lượng rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta? 2. Bài mới. HĐ1. Giới thiệu bài. HĐ2 . Thảo luận. * Mục tiêu: HS nêu được VD về năng lượng mặt trời trong tự nhiên. * Cách tiến hành.: Bước 1: Làm việc theo nhóm. - HS thảo luận câu hỏi. + Mặt trời cung cấp năng lượng cho trái đất ở những dạng nào? + Nêu vai trò của năng lượng mặt trời đối với sự sống? + Nêu vai trò của năng lượng mặt trời đối với khí hậu? Bước 2 : Làm việc cả lớp. - GV - HS nhận xét. * GV giảng: Mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm muôn loài, giúp cho cây xanh tốt, người và động vật khoẻ mạnh.. HĐ3: Quan sát và thảo luận. * Mục tiêu: HS kể được một số phương tiện, máy móc, hoạt động.của con người sử dụng năng lượng mặt trời. * Cách tiến hành: Bước 1. Làm việc theo nhóm. HS quan sát các hình 2, 3, 4 trang 84, 85 SGK và thảo luận nội dung. + Kể tên một số ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống hàng ngày? + Kể tên một số công trình, máy móc sử dụng năng lượng mặt trời? + Kể tên một số ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời ở gia đình vào cuộc sống? Bước 2: Làm việc cả lớp. - Từng nhóm trình bầy kết quả làm thảo luận. HĐ4: Trò chơi. * Mục tiêu: Củng cố cho HS những kiến thức đã học về vai trò của năng lượng mặt trời. * Cách tiến hành. Gv phổ biến luật chơi và chai lớp làm 2 đội tham gia chơi. - Gv vẽ hình mặt trời lên bảng và cho hai đội bốc thăm lên chơi. - GV và HS theo dõi nhận xét tuyên dương đội thắng cuộc. 3. Củng cố, dặn dò. - Nhận xét chung tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài sau “ Sử dụng năng lượng chất đốt ”. - Một số HS nêu. - Nhóm trưởng điều khiển thảo luận. - Đại diện tường nhóm báo cáo kết quả thảo luận. - Một số HS trả lời - HS thảo luận . - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hành. - HS theo dõi. - HS tham gia chơi tròi chơi.

File đính kèm:

  • docKHOA HOC BAI 4142.doc