Thiết kế bài dạy lớp 1/3 - Trường Tiểu học Trần Bình Trọng

A. Mục tiêu:

 - HS đọc dược: eng, iêng, trống chiêng, lưỡi xẻng; từ và câu ứng dụng.

 - Viết được: eng, iêng, trống chiêng, lưỡi xẻng

 - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Ao, hồ, giếng

B. Chuẩn bị:

 - Tranh minh họa cho bài học.

C.Hoạt động dạy học

 

doc21 trang | Chia sẻ: donghaict | Lượt xem: 1032 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài dạy lớp 1/3 - Trường Tiểu học Trần Bình Trọng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6 ( 10) Giải lao(3) 3.Thực hành + Bài1/73 (4) + Bài 2/73 (4) + Bài 3/ 73 (4) + Bài 4/ 73 (4) 4. Dặn dò(2) - Ghi đề bài lên bảng * 8-1= 7 Hướng dẫn tương tự như phép trừ trong PV 7 -Hướng dẫn HS nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. 4+4=8 , 8-4=4; 8-2=6 8-5=3. 8-1=7, 8-3=5 - Gọi HS nhắc lại: 4+4=8 , 8-4=4; 8-2=6 8-5=3. 8-1=7, 8-3=5 - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Cho HS thực hiện SGK - Gọi HS nêu kết quả. - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS làm bảng con - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Gọi HS nêu cách làm. - Cho HS làm bảng con ( Cột2,3 chuyển buổi chiều) - Gọi HS nêu kết quả - Gọi HS nêu vấn đề - Yêu cầu HS làm SGK( Viết 1 phép tính) - Gọi HS nêu kết quả - Nhận xét tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập - 2HS đọc đề bài. - Theo dõi - Cá nhân. Cả lớp. HS múa bài: Hai bàn tay - 1HS - 2HS làm ở bảng lớp. Cả lớp làm SGK - 2HS - 1HS - 2HS làm ở bảng lớp. Cả lớp làm ở bảng con( HSY làm cột 2 và3 ) -1 HS - 2HS - 1HS làm bảng lớp. Cả lớp làm ở bảng con.( HS nào làm nhanh có thể làm tiếp ) - 3HS - 2HS - 1HS làm bảng lớp. Cả lớp làm SGK - 2HS - Theo dõi TOÁN: (54) LUYÃÛN TÁÛP A. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Các phép cộng, trừ trong PV8 B. Chuẩn bị: - Một số bông hoa có gắn các số từ 1 đến 8 và các dấu = C. Hoạt động dạy học: Nội dung Thời gian Phương pháp dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I. Bài cũ(5) - Yêu cầu HS làm bảng con: 8 – 0 = 7 - 6 =. 4 + 4 = 3 + 5 =. 8 - 3 = 8 – 1 = - Gọi HS đọc bảng trừ trong PV8 - Nhận xét- tuyên dương. - Cả lớp làm bảng con. 2HS làm ở bảng lớp. - 2HS II. Bài mới: 1. Gtb(2) 2. L. tập + Bài1/75 Tính (5) + Bài 2/75 Tính ( 6) Giải lao(3) + Bài 3/75 Số (5) + Bài 4/ 75 Viết phép tính thích hợp ( 4) 4. Dặn dò: (2) - Ghi đề bài lên bảng. - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Cho HS làm ở bảng con cột 1 và 2 - Gọi HS nêu kết quả - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Cho HS làm SGK - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Gọi HS nêu cách tính - Cho HS làm SGK (cột 1 và 2) - Gọi HS nêu kết quả. - Gọi HS nêu vấn đề. - Cho HS làm bảng con Kết quả: 8-2=6 - Nhận xét tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài sau: Phép cộng trong PV 9 - 2HS dọc đề bài - 1HS - Cả lớp thực hiện ở SGK .1HS làm ở bảng lớp. - 3HS - 1HS - 2HS làm bảng lớp. Cả lớp làm SGK( HSY làm 2 cột đầu) HS múa: Hai bàn tay -1HS - Lấy 3+4=7, ròi lấy7+1=8, viết 8 sau dấu bằng - 2HS làm bảng lớp. Cả lớp làm SGK.(HSY làm 1cột ) - 3HS - 2HS - 1HS thực hiện ở bảng lớp. Cả lớp làm bảng con. - Theo dõi. TOÁN(55) PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9 A.Mục tiêu: - Thuộc bảng cộng, biết làm tính cộng trong PV 9. Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. B. Chuẩn bị: - Bộ đồ dùng học Toán 1 C. Hoạt động dạy học: Nội dung Thời gian Phương pháp dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I. Bài cũ(4) - Yêu cầu HS làm bảng con: 4 +4= 3 +5=. 8 - 3= 8 - 1=. 5 +2= 8 - 1= - Gọi HS đọc bảng cộng trong PV8 - Nhận xét- Tuyên dương. -2HS làm bảng lớp. Cả lớp làm bảng con. - 2HS II. Bài mới: 1. Gtb(2) 2.Thành lập phép cộng trong PV 9 Giải lao(3) 3.Thực hành + Bài1/76 (4) + Bài 2/76 (4) + Bài 3/77 (4) + Bài4/ 77 (3) 4. Dặn dò(2) - Ghi đề bài lên bảng * Yêu cầu HS điền vào bảng ở SGK - Gọi HS nêu phép tính. - Tổ chức cho HS học thuộc “Bảng cộng trong PV9 - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Cho HS thực hiện SGK - Gọi HS nêu kết quả - Cho HS nêu yêu cầu bài tập - Cho HS làm bảng con.( cột 3 chuyển buổi chiều) - Gọi HS nêu cách tính - Cho HS làm cột 1 ở SGK. - Gọi HS nêu vấn đề - Gọi HS nêu kết quả Câu a: 8+1=9 ; Nhận xét tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài sau : Phép trừ trong PV9 - 2HS đọc đề bài. - Cả lớp thực hiện. - Cá nhân - Cả lớp. Cá nhân. HS : Tập thể dục buổi sáng - 1HS - 2HS làm ở bảng lớp. Cả lớp làm SGK.( HSY làm 4 cột đầu) - 3HS - 1HS - 2HS làm ở bảng lớp. Cả lớp làm ở bảng con - Lấy 1+2=3, lấy 3+5=8 viết 8 sau dấu = - 1HS làm bảng lớp. Cả lớp làm SGK - 2HS - 1HS làm bảng lớp. Cả lớp làm SGK - Theo dõi TOÁN(56) PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9 A.Mục tiêu: - Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong PV 9 Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. B. Chuẩn bị: - Bộ đồ dùng học Toán 1 C. Hoạt động dạy học: Nội dung Thời gian Phương pháp dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh I. Bài cũ (4) - Yêu cầu HS làm bảng con: 7 +2= 6 + 3 =. 5 +4= 1 + 8 =. 8 - 2= 6 – 1 =. - Gọi HS đọc bảng cộng trong PV 9 - Nhận xét- Tuyên dương. -2HS làm bảng lớp. Cả lớp làm bảng con. - 2HS II. Bài mới: 1. Gtb(2) 2.Thành lập phép trừ bảng trừ trong PV9 Giải lao(3) 3.Thựchành + Bài1/78 (4) + Bài 2/78 (4) + Bài 3/ 79 (4) + Bài4/ 79 (4) 4. Dặn dò:2 - Ghi đề bài lên bảng * Yêu cầu HS điền vào bảng ở SGK - Gọi HS nêu phép tính. - Tổ chức cho HS học thuộc “Bảng trừ trong PV9” - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Cho HS thực hiện SGK - Gọi HS nêu kết quả. - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS làm bảng con( cột 4 chuyển buổi chiều) - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Gọi HS nêu cách làm. - Cho HS làm SGK (bảng 1) - Gọi HS nêu kết quả - Gọi HS nêu vấn đề - Yêu cầu HS làm SGK - Gọi HS nêu kết quả - Nhận xét tiết học. - Dặn HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập - 2HS đọc đề bài. - Cá nhân. Cả lớp. - Cả lớp. Cá nhân. HS múa bài: Hai bàn tay - 1HS - 2HS làm ở bảng lớp. Cả lớp làm SGK - 2HS - 1HS - 2HS làm ở bảng lớp. Cả lớp làm ở bảng con( HSY làm cột 2 và 3 ) -1 HS - 2HS - 1HS làm bảng lớp. Cả lớp làm ở bảng con. - 3HS - 2HS - 1HS làm bảng lớp. Cả lớp làm SGK - 2HS - Theo dõi TOÁN( tc) Ôn luyện: Luyện tập A. Mục tiêu: - Giúp HS có kĩ năng tính cộng và tính trừ trong PV8 - HS thành lập phép tính thành thạo B. Hoạt động dạy học: Nội dung Thời gian Phương pháp dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Gtb 2.Ôn luyện + Bài 1: + Bài 2 + Bài 3 - Ghi đề bài lên bảng * Tổ chức trò chơi: Điền kết quả nhanh - Nêu luật và cách chơi - Cho HS tham gia 8 - 5 = 8 - 8 = 8 – 2 – 3 = 8 – 0 = 8 – 1 - 4 = 8 + 0 = 4 +=5 8 - 2 =. 7 =+ 3 6 + 1 = 4 - 4 = 1 + = 7 - Nhận xét, tuyên dương - Tổ chức trò chơi: Cô đố GV nêu bài toán và HS thành lập nhanh phép tính trên bảng con - Nhận xét, tuyên dương. - Tổ chức : Vi tính Nêu luật và cách chơi Cho cả lớp tham gia Nhận xét - 1đội/ 5HS - Cả lớp tham gia - Theo dõi - Cả lớp tham gia TIẾNG VIỆT(TC) Ôn luyện: uông- ương A. Mục tiêu: - HS đọc chắc chắn các từ có chứa vần: uông, ương - HS tìm được từ và nói câu có vần vừa ôn B.Hoạt động dạy học: Nội dung Thời gian Phương pháp dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Gtb 2. Ôn luyện + HĐ1 + HĐ2 + HĐ3 - Ghi đề bài lên bảng * Tổ chức TC: Truyền điện Nêu luật và cách chơi Cho HS tham gia Nhận xét, tuyên dương. - Tổ chức trò chơi: Nói câu có vần uông hay ương - Cho cả lớp tham gia. - Nhận xét, chữa sai. - Tổ chức trò chơi: Điền vần thích hợp Nêu luật và cách chơi Cho HS tham gia Từ: ch..`.. trại, kim c, tình th.,kiên c..`, c. lá, khen th - Gọi HS nhận xét - Nhận xét, tuyên dương. - Theo dõi. - Theo dõi - Cả lớp - Cả lớp - Theo dõi. -1đội/5HS - Cá nhân. TOÁN( tc) Ôn luyện: Luyện tập A. Mục tiêu: - Biết làm tính nhanh phép cộng và trừ trong PV8 B. Hoạt động dạy học Nội dung Thời gian Phương pháp dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Gtb 2. Ôn luyện + HĐ1 + HĐ2 + HĐ3 - Ghi đề bài lên bảng + Tổ chức 2 đội thi đua 5+3= 4+4= 3+5= 8- 4= 8-3= 8+0= 8-5= 8 -0= + Tổ chức làm toán chạy 8-5+4= 6-4 +1= 6-1-2 = 3 +4-3= 5-2+3= 8-2 +0= - Cho cả lớp tham gia. - Chấm và nhận xét. + Tổ chức TC: Đúng- Sai 8 + 0 – 5= 3 + 3 – 4 = 2 + 6 – 5= 7 - 3 + 4 = - Theo dõi - 1đội/ 5HS - Theo dõi. - Cả lớp tham gia. - Theo dõi. - HS nhận xét bằng bông hoa: Đ-S TIẾNG VIỆT(TC) Ôn luyện: ang, anh A. Mục tiêu: - HS đọc chắc chắn các từ có chứa vần: ang, anh - HS biết điền từ thích hợp vào ô trống B.Hoạt động dạy học: Nội dung Thời gian Phương pháp dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Gtb 2. Ôn luyện + HĐ1 + HĐ2 + HĐ3 - Ghi đề bài lên bảng * Tổ chức TC: Truyền điện Nêu luật và cách chơi Cho HS tham gia Nhận xét, tuyên dương. - Tổ chức trò chơi: Nói câu có vần ung - Cho cả lớp tham gia. - Nhận xét, chữa sai. - Tổ chức trò chơi: Điền vần thích hợp Nêu luật và cách chơi Cho HS tham gia Từ: b. tướng, c. cua, dịu d, đ.. giặc, ch.. trai - Gọi HS nhận xét - Nhận xét, tuyên dương. - Theo dõi. - Theo dõi - Cả lớp - Cả lớp - Theo dõi. -1đội/5HS - Cá nhân. SINH HOẠT TẬP THỂ 1.Nhận xét tình hình tuần qua: * Ưu: - Các em đã gặt được nhiều điểm 10 như em: Khuê, Oanh, Duyên, Kha, Thuật, Phương - Xếp hàng ra vào lớp tốt, đi thẳng hàng, không xô đẩy, chen lấn. - Các em có viết bài và đọc bài trước khi đến lớp. Chữ viết có tiến bộ và đẹp như: Huy, Khang - Trong lớp có phát biểu xây dựng bài tốt như: Bách, Tuấn Anh, Tâm, Thuật, Hương - Thực hiện 15 phút đầu giờ tốt, các em có truy bài và cho các bạn viết chính tả tốt. - Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và lớp tốt. * Tồn: - Vệ sinh thân thể chưa sạch và đi học vắng không có lý do như em Nhân - Trong giờ học còn đi lung tung: 2.Phương hướng đến: - Thi đua viết chữ đẹp - Tiếp tục thi đua học đạt điểm 10 dâng tặng thầy cô giáo TOÁN( tc) Ôn luyện: Luyện tập A. Mục tiêu: - Biết làm tính nhanh phép cộng và trừ trong PV9 - Thành lập được phép tính cộng trong PV 9 B. Hoạt động dạy học Nội dung Thời gian Phương pháp dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Gtb 2. Ôn luyện + HĐ1 + HĐ2 + HĐ3 - Ghi đề bài lên bảng + Tổ chức 2 đội thi đua 9-3= 6+3= 3+0= 9-5= 6+2= 7-4= 8- 2= 5+4= 0+5= 2+7= + Tổ chức làm toán chạy 9-3+2= 7-3 +5= 4-1-2 = 3 +6-5= 7+1-3= 8-2 +0= - Cho cả lớp tham gia. - Chấm và nhận xét. + Tổ chức TC: Đúng- Sai 6-4 =2 3 +4=7 8+1=7 9 -4 =5 8-8 =0 3+6=8 - Theo dõi - 1đội/ 5HS - Theo dõi. - Cả lớp tham gia. - Theo dõi. - HS nhận xét bằng bông hoa: Đ-S

File đính kèm:

  • docGA tuan 14.doc
Giáo án liên quan