Tài liệu phân phối chương trình THCS Môn: Công Nghệ

Bài 1 Các loại vải thường dùng trong may mặc

I.1. a) Nguồn gốc: quy trình sản

 xuất vải sợi thiên nhiên

 I.2. a) Nguồn gốc: quy trình sản xuất vải sợi hóa học (Không dạy).

 

doc28 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1645 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu phân phối chương trình THCS Môn: Công Nghệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ực hành: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện 32 Bài 35 Thực hành: Cứu người bị tai nạn điện. 17 33 Ôn tập học kỳ I 34 Kiểm tra học kỳ I Chương VII : Đồ dùng điện gia đình 18 35 Bài 36 Vật liệu kỹ thuật điện 19 Ôn tập, hoàn thành chương trình. B. HỌC KÌ II : Số tuần: 18 Số tuần dạy: 17 17 tuần x 1 tiết/ tuần = 17 tiết Tuần Tiết CT Bài Nội dung Hướng dẫn thực hiện 20 36 Bài 38 Đồ dùng điện – Quang đèn sợi đốt 21 37 Bài 39 Đèn Huỳnh quang 22 38 Bài 40 Thực hành : Đèn ống huỳnh quang 23 39 Bài 41, 42 Đồ dùng điện – Nhiệt . Bàn là điện Bếp điện . Nồi cơm điện 24 40 Bài 44 Đồ dùng điện loại điện – Cơ. Quạt điện III. Máy bơm nước. (Không dạy). 25 41 Bài 45 Thực hành quạt điện 26 42 Bài 46 Máy biến áp một pha 2. Nguyên lí làm việc. (Không dạy). 27 43 Bài 48,49 Sử dụng hợp lý điện năng Thực hành : Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình 28 44 Kiểm tra Chương VIII : Mạng điện trong nhà 29 45 Bài 50 Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà 30 46 Bài 51 Thiết bị Đóng – Cắt và lấy điện của mạng điện 31 47 Bài 53 Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà 32 48 Bài 54 Thực hành : Cầu chì 33 49 Bài 55 Sơ đồ điện 34 50 Ôn tập học kỳ II 35 51 Kiểm tra học kỳ II 36 52 Bài 58 Thiết kế mạch điện 37 ¤n tËp, hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh. LỚP 8 Cả năm: 37 tuần - 52 tiết (Phương án 2: Học kì I: 1 tiết/ tuần; Học kì II: 2 tiết/ tuần) A. HỌC KÌ I : Số tuần: 19 Số tuần dạy: 18 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết PHẦN MỘT VẼ KỸ THUẬT Chương I : Bản vẽ các khối hình học Tuần Tiết CT Bài Nội dung Hướng dẫn thực hiện 1 1 Bài 1 Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống Cả bài.Cấu trúc bài 1 như sau: I. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật II. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất III. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật 2 2 Bài 2 Hình chiếu. 3 3 Bài 3 Thực hành : Hình chiếu của vật thể 4 4 Bài 4 Bản vẽ các khối đa diện. 5 5 Bài 5 Thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện 6 6 Bài 6 Bản vẽ các khối tròn xoay. 7 7 Bài 7 Thực hành : Đọc bản vẽ các khối tròn xoay Chương II Bản vẽ kỹ thuật. 8 8 Bài 8 Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật- Hình cắt. I. Khái niệm bản vẽ kỹ thuật.(Chuyển nội dung I về bài 1; Bài 8, dạy nội dung: Khái niệm về hình cắt). 9 9 Bài 9 Bản vẽ chi tiết 10 10 Bài 10 Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt. 11 11 Bài 11 Biểu diễn Ren 12 12 Ôn tập. 13 13 Kiểm tra 1 tiết 14 14 Bài 12 Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren. 15 15 Bài 13 Bản vẽ lắp 16 16 Ôn tập 17 17 Kiểm tra học kỳ I 18 18 Bài 15 Bản vẽ nhà 19 Ôn tập, hoàn thành chương trình. B. HỌC KÌ II : Số tuần: 18 Số tuần dạy: 17 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết PHẦN HAI : CƠ KHÍ Tuần Tiết CT Bài Nội dung Hướng dẫn thực hiện 20 19 Bài 17 Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống. Chương III : Gia công cơ khí. 20 Bài 18 Vật liệu cơ khí 21 21 Bài 18 Vật liệu cơ khí (tt) (Giới thiệu về các loại vật liệu kim loại và phi kim). 22 Bài 20 Dụng cụ cơ khí b) Thước cặp. (Không dạy). 22 23 Bài 21,22 Cưa và đục kim loại . Dũa và khoan kim loại II. Đục kim loại II. Khoan kim loại.(Không dạy phần II bài 21 và phần II bài 22 Ghép nội dung I - bài 21 và nội dung I - bài 22, dạy trong 1 tiết). Chương IV : Chi tiết máy và lắp ghép. 24 Bài 24 Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép Hình 24.3; Không dạy. (Giáo viên có thể chọn thay bằng hình khác). 23 25 Bài 25 Mối ghép cố định 26 Bài 26 Mối ghép tháo được 24 27 Bài 27 Mối ghép động Chương V : Truyền và biến đổi chuyển động 28 Bài 29 Truyền chuyển động 25 29 Bài 30 Biến đổi chuyển động 30 Bài 31 Thực hành . Truyền chuyển động 3. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của mô hình động cơ 4 kì. (Không bắt buộc). 26 PHẦN BA : KĨ THUẬT ĐIỆN 31 Bài 32 Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống Chương VI. An toàn điện 32 Bài 33 An toàn điện 27 33 Bài 34 Thực hành: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện 34 Bài 35 Thực hành: Cứu người bị tai nạn điện. 28 Chương VII : Đồ dùng điện gia đình 35 Bài 36 Vật liệu kỹ thuật điện 36 Bài 38 Đồ dùng điện – Quang đèn sợi đốt 29 37 Bài 39 Đèn Huỳnh quang 38 Bài 40 Thực hành : Đèn ống huỳnh quang 30 39 Kiểm tra 40 Bài 41, 42 Đồ dùng điện – Nhiệt . Bàn là điện Bếp điện . Nồi cơm điện 31 41 Bài 44 Đồ dùng điện loại điện – Cơ. Quạt điện III. Máy bơm nước. (Không dạy). 42 Bài 45 Thực hành quạt điện 32 43 Bài 46 Máy biến áp một pha. 2. Nguyên lí làm việc. (Không dạy). 44 Bài 48,49 Sử dụng hợp lý điện năng Thực hành : Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình 33 Chương VIII : Mạng điện trong nhà 45 Bài 50 Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà 46 Bài 51 Thiết bị đóng – Cắt và lấy điện của mạng điện 34 47 Bài 53 Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà 48 Bài 54 Thực hành : Cầu chì. 35 49 Ôn tập học kỳ II 50 Kiểm tra học kỳ II 36 51 Bài 55 Sơ đồ điện 52 Bài 58 Thiết kế mạch điện 37 Ôn tập, hoàn thành chương trình. LỚP 9 Cả năm: 37 tuần – 35 tiết LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ A. HỌC KÌ I : Số tuần: 19 Số tuần dạy: 18 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết Tuần Tiết CT Bài Nội dung Hướng dẫn thực hiện 1 1 Bài 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng 2 2 Bài 2 Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà 3 3 Bài 3 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện 4 4 Bài 4 Thực hành: Sử dụng đồng đo điện Hàn mối nối.(Không bắt buộc). 5 5 Bài 4 Thực hành: Sử dụng đồng đo điện (tt) 6 6 Bài 4 Thực hành: Sử dụng đồng đo điện (tt) 7 7 Bài 5 Thực hành: Nối dây dẫn điện 8 8 Bài 5 Thực hành: Nối dây dẫn điện (tt) 9 9 Bài 5 Thực hành: Nối dây dẫn điện (tt) 10 10 Kiểm tra 1 tiết 11 11 Bài 6 Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện 12 12 Bài 6 Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện (tt) 13 13 Bài 6 Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện (tt) 14 14 Bài 7 Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang 15 15 Bài 7 Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (tt) 16 16 Ôn tập học kỳ I 17 17 Kiểm tra học kỳ I 18 18 Bài 7 Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (tt) 19 Ôn tập, hoàn thành chương trình B. HỌC KÌ II: Số tuần: 18 Số tuần dạy: 17 17 tuần x 1 tiết/ tuần = 17 tiết Tuần Tiết CT Bài Nội dung Hướng dẫn thực hiện 20 19 Bài 8 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc điều khiển hai đèn 21 20 Bài 8 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc điều khiển hai đèn (tt) 22 21 Bài 8 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc điều khiển hai đèn (tt) 23 22 Bài 9 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn 24 23 Bài 9 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (tt) 25 24 Bài 9 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (tt) 26 25 Bài 10 Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn 27 26 Bài 10 Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (tt) 28 27 Bài 10 Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (tt) 29 28 Ôn tập 30 29 Kiểm tra thực hành. 31 30 Kiểm tra thực hành (tt). 32 31 Bài 11 Lắp dặt dây dẫn của mạng điện trong nhà 3. Quy trình lắp đặt mạch điện.(Không dạy). 33 32 Bài 11 Lắp dặt dây dẫn của mạng điện trong nhà (tt) 34 33 Ôn tập 35 34 Kiểm tra học kì II 36 35 Bài 12 Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà 37 36 Ôn tập, hoàn thành chương trình. LỚP 9 Cả năm: 37 tuần – 35 tiết TRỒNG CÂY ĂN QUẢ B. HỌC KÌ I : Số tuần: 19 Số tuần dạy: 18 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết Tuần Tiết CT Bài Nội dung Hướng dẫn thực hiện 1 1 Bài 1 Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả 2 2 Bài 2 Một số vấn đề chung về cây ăn quả 3 3 Bài 2 Một số vấn đề chung về cây ăn quả 4 4 Bài 3 Các phương pháp nhân giống cây ăn quả 5 5 Bài 3 Các phương pháp nhân giống cây ăn quả 6 6 Bài 4 Thực hành: Giâm cây 7 7 Bài 4 Thực hành: Giâm cây 8 8 Bài 5 Thực hành: Chiếc cành 9 9 Bài 5 Thực hành: Chiếc cành 10 10 Bài 6 Thực hành: Ghép 11 11 Bài 6 Thực hành: Ghép 12 12 Kiểm tra thực hành 13 13 Bài 7 Kỹ thuật trồng cây ăn quả có mùi 14 14 Bài 7 Kỹ thuật trồng cây ăn quả có mùi 15 15 Bài 8 Kĩ thuật trồng cây nhãn Kĩ thuật trồng cây nhãn, cây vải, cây xoài, cây chôm chôm.(Chọn dạy nội dung kĩ thuật trồng 1-2 loại cây phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương và điều kiện nhà trường). 16 16 Ôn tập 17 17 Kiểm tra học kì I 18 18 Bài 8 Thực hành; thuật trồng cây nhãn 19 Ôn tập, hoàn thành chương trình học kì I B. HỌC KÌ II: Số tuần: 18 Số tuần dạy: 17 17 tuần x 1 tiết/ tuần = 17 tiết Tuần Tiết CT Bài Nội dung Hướng dẫn thực hiện 20 19 Bài 10 Kĩ thuật trồng cây xoài Kĩ thuật trồng cây nhãn, cây vải, cây xoài, cây chôm chôm.(Chọn dạy nội dung kĩ thuật trồng 1-2 loại cây phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương và điều kiện nhà trường). 21 20 Bài 11 Kĩ thuật trồng cây chôm chôm Kĩ thuật trồng cây nhãn, cây vải, cây xoài, cây chôm chôm.(Chọn dạy nội dung kĩ thuật trồng 1-2 loại cây phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương và điều kiện nhà trường). 22 21 Bài 12 Thực hành: Nhận biết một số sâu 23 22 Bài 12 Thực hành: Nhận biết một số sâu 24 23 Bài 12 Kiểm tra 15 phút-Thực hành: Nhận biết một số sâu 25 24 Bài 13 Thực hành: Trồng cây ăn quả Chọn cây đã học lí thuyết để thực hành 26 25 Bài 13 Thực hành: Trồng cây ăn quả 27 26 Bài 13 Thực hành: Trồng cây ăn quả 28 27 Bài 14 Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả 29 28 Bài 14 Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả 30 29 Bài 14 Kiểm tra 15 phút-Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả 31 30 Bài 15 Thực hành: Làm sirô quả 32 31 Kiểm tra thực hành 33 32 Ôn tập (lí thuyết và thực hành) 34 33 Ôn tập (lí thuyết và thực hành) 35 34 Kiểm tra học ki II 36 35 Bài 15 Thực hành: Làm sirô quả (tt) 37 Ôn tập, hoàn thành chương trình.

File đính kèm:

  • docphan phoi chuong trinh Cong nghe cap THCS.doc