Phiếu ôn tập toán Lớp 3

1. Số lớn nhất có 2 chữ số là:

A. 89 B. 98 C. 99

2. Số nhỏ nhất có 3 chữ số là:

A. 100 B. 999 C. 101

3. Số lớn nhất có 3 chữ số là:

A. 100 B. 999 C.1000

4. Số bị trừ là 15, số trừ là 4. Vậy tổng của hiệu với số trừ là:

A. 11 B. 15 C. 19

 

doc42 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 4540 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phiếu ôn tập toán Lớp 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.................................................................................................................................................................................................................................................................. Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 24 m, chiều rộng 8 m. Ở giữa mảnh vườn, ngời ta trồng một thảm cỏ hình vuông. Sau khi trồng thảm cỏ thì diện tích còn lại của mảnh vườn là 111m2. Hỏi cạnh của thảm cỏ là bao nhiêu mét? Giải ............................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... PHIẾU TOÁN TUẦN 34 (số 1) Bài 1: Năm nay mẹ 32 tuổi, con 4 tuổi. Hỏi tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con? Giải .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 2: Năm nay bố 36 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi bố? Giải .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 3: Một thùng đựng 240 lít mật ong, lấy ra số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong? Giải .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 4: Một bến xe có 165 ô tô. Lúc đầu rời bến 62 ô tô, sau đó thêm 72 ô tô rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô? Giải .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 5: Có 4 thùng dầu, mỗi thùng chứa 190 lít. Người ta đã lấy ra 490 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu? Giải .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... PHIẾU TOÁN TUẦN 34 (số 2) Bài 1: Trong kho có chứa 15 750 kg thóc nếp và thóc tẻ. Số thóc nếp bằng số thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu ki – lô – gam? Giải .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 2: Có 30 096 lít xăng đổ đều vào 6 thùng. Hỏi 5 thùng như thế đựng được bao nhiêu lít xăng? Giải .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 3: Tính giá trị của các biểu thức: a) 14 361 + 27 035 – 10 724 .......................................................................... ......................................................................... 18 000 – 4000 : 2 .......................................................................... ......................................................................... b) 82 915 – 15 283 x 3 .......................................................................... ......................................................................... 2 000 + 5 000 x 3 .......................................................................... ......................................................................... c) (10 728 + 11 605) x 2 .......................................................................... .......................................................................... (16 000 – 1 000) : 5 .......................................................................... ......................................................................... Bài 4: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật biết chiểu dài là 29cm, chiều rộng là 8cm. Giải .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docMon Toan xep lai.doc
Giáo án liên quan