Một số bài tập về “hoàn thành công việc”

 

Bài 10: Bạn Hoàng cần 10 ngày để làm xong một công việc. Minh cần 15 ngày để làm xong công việc đó. Bình làm một mình cần số ngày gấp 5 lần số ngày của Hoàng, Minh cùng làm để xong công việc. Nếu 3 người làm chung thì sau bao lâu sẽ xong công việc?

Bài 11: Một bể nuôI cá không có nước, khi mở vòi nước I; II; III thì bể đầy trong 72 giây. Khi mở vòi II; III; IV thì bể đầy trong 90 giây. Khi mở vòi I và vòi IV thì bể đầy trong 120 giây. Hỏi nếu mở 4 vòi cùng một lúc thì bể đầy trong bao lâu?

 

doc2 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Lượt xem: 486 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số bài tập về “hoàn thành công việc”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số bài tập về “hoàn thành công việc” Bài 10: Bạn Hoàng cần 10 ngày để làm xong một công việc. Minh cần 15 ngày để làm xong công việc đó. Bình làm một mình cần số ngày gấp 5 lần số ngày của Hoàng, Minh cùng làm để xong công việc. Nếu 3 người làm chung thì sau bao lâu sẽ xong công việc? Bài 11: Một bể nuôI cá không có nước, khi mở vòi nước I; II; III thì bể đầy trong 72 giây. Khi mở vòi II; III; IV thì bể đầy trong 90 giây. Khi mở vòi I và vòi IV thì bể đầy trong 120 giây. Hỏi nếu mở 4 vòi cùng một lúc thì bể đầy trong bao lâu? Bài 12: Bốn bạn nhận nhiệm vụ chuyển sách sang thư viện. Trong 1 giờ Hồng chuyển được số sách. Hà chuyển được số sách. Toán chuyển được số sách. Thơ chuyển được số sách. Bốn bạn dự định làm trong 1 giờ. Theo em sau 1 giờ 4 bạn có chuyển xong số sách đó không? Bài 13: Hai bạn A và B cùng làm xong một công việc thì sau 48 ngày sẽ xong. Cũng công việc đó A làm một mình trong 63 ngày sau đó B làm tiếp 28 ngày nữa thì hoàn thành. Hỏi A làm một mình thì sau bao nhiêu ngay sẽ hết toàn bộ công việc đó? Bài 14: Có một bể nước, nếu cho vòi A chảy vào bể thì sau 2giờ bể đầy. Vòi B cách đáy bể chiều cao của bể. Nếu bể đầy nước, mở vòi B thì sau 3 giờ vòi B không chảy nữa. Giả sử bể không có nước, mở cả hai vòi cùng một lúc thì thì sau bao lâu bể đầy? Bài 15: Hai người làm một công việc. Người thứ I làm 10 giờ xong. Người thứ hai làm 15 giờ xong. Người thứ I làm một thời gian sau đó nghỉ và người thứ hai làm tiếp cho đến lúc xong. Biết tổng thời gian hai người làm là 11 giờ. Tính thời gian mỗi người làm? Bài 15: Hai người làm chung một công việc sau 12 ngày thì xong. Người thứ nhất lầm trong 9 ngày rồi nghỉ để người thứ hai làm 14 ngày nữa thì xong. a, Hỏi mỗi người làm riêng sau bao lâu sẽ xong? b, Hai người làm trong 1 ngày được bao nhiêu % công việc? Bài 16: Ba người làm chung một công việc. Người thứ nhất lầm xong trong 3 tuần. Người thứ hai lầm xong một công việc gấp 3 lần công việc đó trong 8 tuần. Người thứ ba lầm xong một công việc gấp 5lần công việc đó trong 12 tuần. Hỏi ba người cùng làm công việc ban đầu xong trong bao nhiêu giờ? Biết rằng 1tuần làm 45 giờ?

File đính kèm:

  • docMot so bai toan cho HSG lop 5.doc