Luân canh, xen canh, tăng vụ

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu

- Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ

- Tác dụng của các phương thức canh tác này

- Phân biệt được luân canh, xen canh, tăng vụ.

2. Kĩ năng: Rèn HS Kĩ năng vận dụng kiến thức để xuất kế hoạch luân canh, xen canh, tăng vụ trên đất trồng trọt của gia đình.

3. Thái độ:- Bồi dưỡng quan điễm biện chứng, tư duy kĩ thuật về điều kiện luân canh, xen canh, tăng vụ.

-Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 6216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luân canh, xen canh, tăng vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21-tiết 22 Ngày dạy:12-14/1/09 LUÂN CANH, XEN CANH, TĂNG VỤ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu - Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ - Tác dụng của các phương thức canh tác này - Phân biệt được luân canh, xen canh, tăng vụ. 2. Kĩ năng: Rèn HS Kĩ năng vận dụng kiến thức để xuất kế hoạch luân canh, xen canh, tăng vụ trên đất trồng trọt của gia đình. 3. Thái độ:- Bồi dưỡng quan điễm biện chứng, tư duy kĩ thuật về điều kiện luân canh, xen canh, tăng vụ. -Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường II. CHUẨN BỊ Giáo viên: Tranh hình 33 SGK/ 51 Học sinh: Đọc trước thông tin bài, nghiên cứu bài và soạn bài. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Đàm thoại gợi mở, Trực quan, thảo luận, diễn giảng. IV. TIẾN TRÌNH : 1. Ổn định tổ chức : Kiểm diện học sinh. 7A1:....................................... 7A3 : ..................................... 7A4: ................................... Kiểm tra bài cũ : Câu hỏi 1. Mục đích của thu hoạch nông sản? (5đ) Kể các phương pháp chế biến?(5đ) 2. Bảo quản và chế biến nông sản vể mục tiêu có điểm gì giống và khác nhau ? (6đ) Kể các phương pháp bảo quản ? Nêu ví dụ minh họa (4đ) Đáp án - Mục đích của thu hoạch nông sản: Thu hoạch đúng độ chín nhanh gọn và cẩn thận để đảm bảo chất lượng và số lượng nông sản. - Các phương pháp chế biến : Sấy khô, chế biến thành bột mịn hay tinh bột, muối chua, đóng hộp, chế xirô … - Giống: Cùng mục đích, tăng giá trị nông sản. - Khác: Bảo quản giữ nguyên trạng thái sản phẩm. Chế biến đổi sản phẩm khác trạng thái, tăng giá trịsử dụng. - Các phương pháp bảo quản: + Các loại hạt cần phơi hay sấy khô: lúa, ngô, đậu… + Các loại rau cần phơi để giảm nước: cải … + Loại bỏ quả giập nát, chọn quả tươi, nguyên. Điểm 5đ 5đ 3đ 3đ 4đ 3. Giảng bài mới: * Hoạt động 1: Giới thiệu bài Một trong những nhiệm vụ của trồng trọt là tăng số lượng và chất lượng nông sản. Một trong những cách tăng số lượng, chất lượng sản phẩm là luân canh, xen canh, tăng vụ. Vậy luân canh, xen canh, tăng vụ là làm thế nào? Bài học hôm nay giúp ta giải quyết vấn đề đó. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học * Hoạt động 2: Tìm hiểu luân canh, xen canh, tăng vu *Giáo dục môi trường:Giáo dục cho học sinh biết rằng:việc áp dụng các qui trình sản xuất vào việc gieo trồng cây nông nghiệp là bảo vệ môi trường đất trồng. - GV nêu ví dụ + Khu đất A trong một năm người ta trồng lúa chiêm, lúa mùa. + Khu đất B trong một năm người ta trồng khoai lang, lúa xuân, lúa mùa. + Khu đất C trong một năm người ta trồng rau, đậu, lúa mùa. ? Khu đất nào đã trồng luân canh? ( Khu đất B, C trồng luân canh ) ? Vì sao gọi 2 khu đất đó là trồng luân canh ? - GV chốt ý ? Luân canh có lợi gì về kinh tế?   HS nêu ví dụ về hình thức luân canh cây trồng mà em biết? - Từ các ví dụ HS nêu GV ghi bảng làm ví dụ và phân tích để HS thấy rõ các hình thức luân canh.   HS thiết kế các hình thức luân canh dựa vào các ví dụ đã nêu. - GV treo tranh hình 33 SGK/ 51 - GV: Giới thiệu đây là công thức xen canh giữa ngô và đậu tương.   HS nêu một số ví dụ về xen canh ? Thế nào là hình thức xen canh? GV nhấn mạnh cho HS chú ý dấu hiệu của xen canh: Trồng xen loại cây thứ hai tận dụng không gian, tăng thu hoạch. Trồng hai loại cây trên cùng một diện tích chưa phải là xen canh. GV nêu câu hỏi khắc sâu kiến thức : Trên một thửa ruộng trồng một nữa khoai tây, môït nữa còn lại là xu hào. Gọi là xen canh được không? Vì sao? ( Không, vì không trồng xen hai loại cây và không tăng thêm thu hoạch trên cùng một diện tích )   Nêu ví dụ về tăng vụ mà em biết ? ? Vì sao gọi đó là tăng vụ ?   HS bổ sung – GV tổng kết * Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ   HS thảo luận nhóm: Dựa vào nhóm từ có sẵn trong SGK/51 để điền vào chỗ chấm các câu SGK/ 51   Đại diện nhóm báo cáo - GV tổng kết cho HS ghi bài. I. Luân canh, xen canh, tăng vụ 1. Luân canh Gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích Làm cho đất giữ cân đối độ phì nhiêu và tăng sản lượng thu hoạch * Các hình thức luân canh: - Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau. VD: Ngô – Đậu tương - Luân canh giữa cây trồng cạn với cây trồng nước. VD: Ngô – Lúa mùa. - Luân canh giữa cây trồng nước với nhau VD: Lúa xuân – Lúa mùa 2. Xen canh - Trồng xen thêm một cây khác trên cùng một diện tích. - Luân canh nhằm tận dụng đất đai, ánh sáng chất dinh dưỡng. 3. Tăng vụ : Tăng số vụ gieo trồng trên một diện tích. Nhằm tăng tăng thêm sản lượng thu hoạch II. Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ - Luân canh là làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu bệnh - Xen canh Sử dụng hợp lí đất đai ánh sáng và giảm sâu bệnh. - Tăng vụ: Góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch 4. Củng cố và luyện tập - Thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ? ( HS nêu định nghĩa phần I ) - Hãy nêu tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ? ( HS nêu phần II ) - Bài tập1 : Trả lời câu hỏi bằng cánh đúng, sai trước câu trả lời a) Aùp dụng luân canh thì không thể tăng vụ. b) Trồng hai cây trên một diện tích gọi xen canh. c) Chủ động được nước, tiêu nước mới có thể tăng vụ. d) Xen canh hợp lí thực chất là tăng thêm một vụ. e) Tăng vụ đồng thời tăng sâu, bệnh hại. - Bài tập 2: ( HS thảo luận nhóm )Tìm các từ cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm của các câu sau, cho phù hợp (c)Trước chỉ gieo trồng một vụ, nay gieo trồng hai vụ. (b)Trồng hai loại cây trên cùng diện tích, cây thứ hai trồng xen dưới phần đất trống của loại cây thứ nhất. (a)Mỗi vụ trồng một loại cây khác nhau trên cùng diện tích trong năm . ................................. gọi là luân canh ................................. gọi là xen canh. ................................. gọi là tăng vụ 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà - Học bài dựa vào câu hỏi SGK / 51 trả lời. - Chuẩn bị: phần LÂM NGHIỆP,bài VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG +vai trò của rừng và trồng rừng +nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta +phân tích tranh hình 34/SGK/55 về vai trò của rừng. V. RÚT KINH NGHIỆM - Ưu điểm: - Tồn tại: -Biện pháp khắc phục:

File đính kèm:

  • docjhgdlisdkgfasdhijegjdbkafuyaoisduf (11).doc
Giáo án liên quan