Lịch báo giảng Lớp 3 Tuần 2 Từ 31/8 đến 5/9/2009

I/Mục tiêu:

-Nhận biết được dấu hỏi và thanh hỏi, dấu nặng và thanh nặng.

-Đọc, viết được : bẻ, bẹ.

-Trả lời 2-3 câu hỏi đơn giản về các tranh SGK.

II/Chuẩn bị: Tranh SGK

 

doc11 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 732 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch báo giảng Lớp 3 Tuần 2 Từ 31/8 đến 5/9/2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-Đọc bài SGK. -Thi tìm tiếng có ?, . Toán: LUYỆN TẬP I/Mục tiêu: -Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác. -Ghép các hình đã biết thành hình mới. II/Chuẩn bị: -Bộ đồ dùng học toán. -Phiếu bài tập 1. III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT: 2HS làm bài tập 2, /7 SGK. 2/Bài mới:GT ghi đề. Hoạt động 1:HD làm bài tập. Bài 1/Giúp HS nhận biết được các hình đã học(vuông, tròn, tam giác)trong các hình lẫn lộn. -GT phiếu bài tập 1. -GV giải thích yêu cầu bài (Dùng màu khác nhau để tô màu vào các hình-mỗi loại hình tô cùng màu). Bài 2/HS biết dùng các hình đã học để ghép được hình theo mẫu. -Cho HS chọn các hình đã cho. -GT lần lượt từng hình mẫu. -Nhận xét- tuyên dương. Hoạt động 2:Củng cố dặn dò: -HS thi đua chọn hình theo yêu cầu của GV. -Nhận xét-tuyên dương. Bài sau:Các số 1, 2, 3. -3 HS nối tiếp tìm chỉ các hình cùng hình dạng. -2 HS lên bảng tô màu-lớp làm vở bài tập. -Nhận xét-chữa bài. -HS nhìn lại các hình đã tô màu-nêu tên các hình đó. -Chọn 2 hình tam giác, 1 hình vuông(từ bộ đồ dùng). -Quan sát- ghép thi đua (theo nhóm đôi). -Đọc tên các hình đã chọn. Thứ ba 1/9/2009 Học vần: \ ~ I/Mục tiêu: -Nhận biết được dấu huyền và thanh huyền, dấu ngã và thanh ngã. -Đọc, viết được : bè, bẽ. -Trả lời 2-3 câu hỏi đơn giản về các tranh SGK. -Rèn tư thế đọc đúng. II/Chuẩn bị: Tranh SGK III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT:KT bài dấu ?, . 2/Bài mới:Giới thiệu ghi đề. Hoạt động 1: *Dạy dấu \ a/Nhận diện dấu \ Đưa các vật có hình dạng dấu \ *Dạy dấu ~(thực hiện tương tự) b/Ghép tiếng và phát âm: -Đọc mẫu. Hoạt động 2:HDviết \ , ~, bè, bẽ. -Viết mẫu-hướng dẫn quy trình. Tiết 2 Hoạt động 2:Luyện tập a/Luyện đọc: b/Luyện viết: c/Luyện nói: GT tranh-gợi ý câu hỏi. +Bè đi trên cạn hay dưới nước ? +Bè dùng để làm gì ? +Những người trong bức tranh đang làm gì ? Hoạt động nối tiếp: Bài sau: Ôn tập -Quan sát -nêu cấu tạo dấu \ -Thực hiện lấy dấu \, trong bộ chữ. -Đọc cá nhân-đồng thanh. -Ghép bè, bẽ. -Đọc cá nhân-đồng thanh -Viết BC. -Đọc lại bài tiết 1. -Viết bài vào vở tập viết. -Quan sát trả lời. -Đọc bài SGK. -Thi tìm tiếng có \, ~ Toán: CÁC SỐ 1, 2, 3 I/Mục tiêu: -Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật có 1, 2, 3 đồ vật; đọc viết được các chữ số 1, 2, 3; biết đếm 1, 2, 3 và đọc theo thứ tự ngược lại; biết thứ tự của các số 1, 2, 3. II/Chuẩn bị: -Các nhóm đồ vật có số lượng 1, 2, 3. -Phiếu bài tập 2, 3. III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT:HS làm bài tập 1, 2 SGK/9. 2/Bài mới:GT ghi đề. Hoạt động 1:GT các số 1, 2, 3. MT:HS nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng 1, 2, 3. a/GT số 1: +B1:HD quan sát tranh. H:Tranh vẽ gì? -Nhận xét-kết luận. +B2:HD nhận ra đặc điểm chung của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng 1. -GV nêu. +B3:GT chữ số 1 in và chữ số 1 viết. -GT 2 chữ số 1 trên 2 tấm bìa. b/HD viết số 1. -Viết mẫu-HD qui trình- độ cao Hoạt động 2:GT số 2, 3(tương tự). Hoạt động 3:Thực hành. Bài 1/Rèn kỹ năng viết số 1, 2, 3. -Nêu yêu cầu viết. Bài 2/Luyện nhận biết về số lượng nhóm đồ vật (1, 2, 3). Bài 3/Luyện nhận biết về thứ tự của số 1, 2, 3 trong dãy số tự nhiên. -Nêu yêu cầu bài-GT phiếu bài tập. Hoạt động nối tiếp: -Hệ thống nội dung bài. -Nhận xét giờ học. Bài sau:Luyện tập. -Quan sát-nêu số lượng lần lượt. -HS lắng nghe. -Quan sát-đọc CX-ĐT. -2 HS lên bảng-lớp viết bc. -Đếm 1, 2, 3 và ngược lại. -HS viết vào vở.(mỗi số 1 dòng) -Làm vào phiếu theo nhóm 2-trình bày. (Viết số vào ô trống ở dưới mỗi tranh) -Hai đội thi đua tiếp sức. -Nhận xét-tuyên dương. -Đọc lại các số 1, 2, 3(xuôi, ngược). Thứ tư 2/9/2009 Học vần: ÔN TẬP be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ I/Mục tiêu: -Nhận biết được các âm, chữ e, b và dấu thanh: dấu sắt/ dấu hỏi/ dấu nặng/ dấu huyền/ dấu ngã. -Đọc được tiếng be kết hợp với các dấu thanh: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ. -Tô được e, b, bé và các dấu thanh. II/Chuẩn bị:Tranh SGK. III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT:KT bài \, ~ 2/Bài mới: GT ghi đề Hoạt động 1:HD ôn *Giúp HS đọc, viết chắc chắn các âm và các dấu thanh đã học. a/Ôn về âm, dấu thanh: -Ghi sơ đồ lần lượt như SGK. b/Đọc tiếng ứng dụng: -Giới thiệu tiếng ứng dụng. c/Hướng dẫn viết: -Viết mẫu-hướng dẫn qui trình. Tiết 2 Hoạt động 2: Luyện tập a/Luyện đọc: b/Luyện viết: -HD cách viết ở vở. c/Luyện nói: -Gt tranh - gợi ý câu hỏi. +Hai tranh thứ nhất vẽ con vật gì ? +Hai tranh thứ hai vẽ quả gi ? +Hai tranh thứ ba vẽ cây gì ? +Hai tranh cuối cùng vẽ vật gì và bạn nhỏ đang làm gì ? Hoạt động nối tếp: -Bài sau: ê v -Đọc - tự ghép thành tiếng mới. -Đọc phân tích tiếng . -Viết BC. -Đọc lại bài tiết 1. -Viết bài vào vở tập viết. -Quan sát -trả lời. -Đọc lại bài SGK. GDNGLL: BIÊN CHẾ LỚP HỌC I/Mục tiêu: -Giúp HS nắm chắc chắn về BCS lớp, vị trí, nhiệm vụ của mình trong lớp học. II/Phương tiện dạy học: -Tài liệu của Sao nhi đồng. III/Nội dung và hình thức hoạt động: -Tổ chức chung cả lớp. III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ 1:Giúp HS biết vị trí nhiệm vụ của mỗi cá nhân mình. HĐ 2:Tìm hiểu về vai trò của BCS lớp. Hoạt động nối tiếp: -Giáo dục HS ý thức đoàn kết, giúp đỡ nhau, cùng nhau hoàn thành tốt các hoạt động của trường, lớp. -Tự nói về mình là tổ nào, sao nào và phải làm gì để lớp mình hoạt động tốt. -Từng bạn trong BCS lớp tự giới thiệu chức vụ và công việc của mình. -Một số HS nhắc lại Thứ năm 3/9/2009 Học vần: ê v I/Mục têu: -Đọc được: ê, v, bê, ve; từ và câu ứng dụng. -Viết được ê, v, bê ve(1/2 số dòng trong VTV) -Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề:bế bé. *GD học sinh qua bài luyện nói. II/Chuẩn bị:Tranh SGK. III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT: KT bài ôn tập. 2/Bài mới: Giới thiệu ghi đề. Hoạt động 1:Dạy chữ ghi âm. a/Nhận diện chữ: *Dạy âm ê: -Viết ê, lên bảng. b/Phát âm-đánh vần:ê, bê c/Ghép tiếng: d/HD viết ê, bê: -Viết mẫu-HD qui trình. *Dạy âm v:Thực hiện tương tự. đ/Đọc tiếng ứng dụng: -Giới thiệu tiếng ứng dụng. Tiết 2 Hoạt động 2:Luyện tập a/Luyện đọc: -Giới thiệu tranh-gợi ý câu hỏi. Câu ứng dụng. b/Luyện viết: -HD cách trình bày c/Luyện nói: -GT tranh-gợi ý câu hỏi. +Ai đang bế em bé ? +Khi được mẹ bế, em bé có thích không? *Giáo dục HS yêu thương những người đã chăm sóc mình. Hoạt động nối tiếp: Bài sau: l, h. -Đọc nêu cấu tạo âm, so sánh với âm e, đã học. -Phát âm ê-đánh vần bê. -Phân tích tiếng. -Ghép bê. -Viết BC -So sánh với b. -Đọc phân tích tiếng có ê, v. -Đọc lại bài tiết 1. -Thảo luận cặp-trả lời. -Đọc CN-ĐT-Phân tích tiếng có ê, v. -Viết vào vở tập viết(1/2 số dòng trong vở). -Quan sát - trả lời. -Đọc lại bài SGK. -Thi tìm tiếng có ê, v. Toán: LUYỆN TẬP I/Mục tiêu: -Nhận biết số lượng 1, 2, 3; biết đọc, viết, đếm các số 1, 2, 3. II/Chuẩn bị: -Phiếu bài tập 1,3. III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT:KT bài 1, 2 SGK/12. 2/Bài mới:GT ghi đề. Hoạt động 1:HD làm bài tập. Bài 1/Củng cố về nhận biết số lượng 1, 2, 3. -Nêu yêu cầu đề-HD cách làm.(Viết số thích hợp vào ô trống) Bài 2: Củng cố về nhận biết vị trí các số liền kề (từ 1đến 3 và ngược lại). -Viết số còn thiếu vào ô trống. *Bài 3:Cho HS khá làm thêm -Đếm số đồ vật rồi ghi số vào ô trống. Hoạt động nối tiếp: Hệ thống nội dung luyện tập. Nhận xét tiết học. Bài sau:Các số 1, 2, 3, 4, 5. -2HS lên bảng làm vào phiếu-lớp làm vào vở bài tập. -Lần lượt từng HS lên bảng-Lớp làm vở. -Đọc các số đã viết trong mỗi dãy ô vuông Thứ sáu 4/9/2008 Tập viết: (TIẾT 1) TÔ CÁC NÉT CƠ BẢN (TIẾT 2) TẬP TÔ: E, B, BÉ I/Muc tiêu: -HS tô được các nét cơ bản theo VTV. II/Chuẩn bị:Các nét cơ bản và các chữ đã viết sẵn. III/Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT: KT việc chuẩn bị của HS. 2/Bài mới:GT ghi đề. Tiết 1 Hoạt động 1:HD tô. MT:Giúp HS biết cách tô đúng các nét cơ bản. -GT lần lượt từng nét-vừa tô mẫu vừa nêu qui trình tô. Hoạt động 2:HS tô. MT:Giúp HS thực hành tô đúng các nét cơ bản. -Nêu yêu cầu tô. -Nhắc nhở cách cầm viết, tư thế ngồi ngay. *Chấm- sửa chữa sai sót. -Tuyên dương số em tô đúng, đẹp. Tiết 2 *Thực hiện tương tự. Hoạt động nối tiếp: -Nhận xét chung giờ học. -Về nhà tập viết thêm. -Vài HS thực hiện lại-lớp tô vào vở bằng que. -HS tô vào vở tập viết. Toán: CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5. I/Mục tiêu: -Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật từ 1 đến 5; biết đọc, viết số 4, số 5; đếm được các số từ 1 đến 5 và đọc ngược lại; biết thứ tự của mỗi số trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5. II/ Chuẩn bị: -4 hình vuông ,4 hình tròn ,5 hình tam giác, 5 bông hoa. -Phiếu bài tập 2. III/Hoạt động daỵ học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/KT: KT bài 2, 3 SGK. 2/Bài mới: GT ghi đề Hoạt động 1:GT số 4. a/HS nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng 4, 5. -GT các nhóm đồ vật (đã chuẩn bị). -GT các tranh SGK H: +Có mấy bạn? +Có mấy kèn? *GV lết luận. b/HD viết số 4: -Viết mẫu-HD quy trình, độ cao lần lượt. Hoạt động 2:GT số 5 (Tương tự) Hoạt động 3: Thực hành Bài 1: Rèn kỹ năng viết số 4, 5. -Nêu yêu cầu viết. -Bài 2: Rèn kỹ năng nhận biết số lượng về các số đã học. -GT phiếu bài tập-nêu yêu cầu bài. Bài 3: Rèn kỹ năng nhận biết vị trí các số liền kề (1 đến 5 và ngược lại) *Bài 4: Cho HS khá làm thêm Hoạt động nối tiếp: -Tóm ý nội dung bài. -Nhận xét-dặn dò. -Quan sát - nêu số lượng lần lượt từng nhóm. -Thảo luận nhóm đôi-nêu số lượng các vật trong mỗi tranh. -Đại diện trình bày-lớp nhận xét-bổ sung. -2 HS lên bảng-lớp viết BC. -Luyện đếm, đọc 1, 2, 3, 4, 5(xuôi, ngược). -HS viết vào vở. -2HS lên bảng-lớp làm vở bài tập. -2HS lên bảng-lớp làm vở. -Quan sát hình SGK- nêu miệng. -Đếm các số từ 1 đến 5 và ngược lại.

File đính kèm:

  • docTUAN 2.doc
Giáo án liên quan