Kiểm tra cuối học kì II Môn Tin học - Khối 3

2. Để gõ được kí hiệu trên của phím em nhấn giữ phím nào trong khi gõ?

A. Ctrl B. Shift C. Alt

3. Để gõ được chữ hoa ta có thể sử dụng các phím nào?

A. Phím Caps Lock B. Phím Shift C. Cả A và B

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1018 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra cuối học kì II Môn Tin học - Khối 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường : TH NHỰT TẢO Họ và tên HS : ………………………... Lớp : ............. Năm học : 2012 - 2013 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN :TIN HỌC - KHỐI…3… Thời gian làm bài: 40 phút Điểm lý thuyết Điểm thực hành LỜI PHÊ GIÁO VIÊN TỔNG ĐIỂM Bài 1: Hãy khoanh vào câu trả lời đúng ( 2điểm) 1. Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word trong các biểu tượng sau đây? A. B. C. 2. Để gõ được kí hiệu trên của phím em nhấn giữ phím nào trong khi gõ? A. Ctrl B. Shift C. Alt 3. Để gõ được chữ hoa ta có thể sử dụng các phím nào? A. Phím Caps Lock B. Phím Shift C. Cả A và B 4. Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word để xóa ký tự bên trái con trỏ soạn thảo em sử dụng các phím nào sau đây ? A. Phím Backspace B. Phím Delete C. Cả A và B Bài 2: Điền từ vào chỗ trống sao cho thích hợp (8 điểm) 1. Neâu caùch goõ caùc chöõ aê, aâ, eâ, oâ, ô, ö, ñ, daáu huyeàn, daáu saéc, daáu naëng (theo kieåu Vni) ?(6 điểm) Ñeå coù chöõ Em goõ aê aâ eâ Qua trang sau oâ ô ö ñ Ñeå ñöôïc Goõ soá Daáu huyeàn Daáu saéc Daáu naëng Daáu hoûi Daáu ngaõ 2. Em hãy gõ đoạn thơ sau: (2 điểm) Ơi chích chòe ơi! Chim đừng hót nữa Bà em ốm rồi, Lặng cho bà ngủ. HẾT ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC - KHỐI 3 Năm 2012 - 2013 Bài 1: (2đ) Khoanh tròn đúng mỗi đáp án được 0.5đ. 1.B 2.B 3.C 4.A Bài 2: 8đ Ghi đúng mỗi ô được 0.5đ a8 a6 e6 o6 o7 u7 d9 2 1 5 3 4 2.(2đ) Gõ được mỗi câu được 0.5đ. Ơi chích chòe ơi! 0.5đ Chim đừng hót nữa 0.5đ Bà em ốm rồi, 0.5đ Lặng cho bà ngủ. 0.5đ

File đính kèm:

  • docde thi hk II.doc
Giáo án liên quan