Kiểm tra cuối học kì I- Khối I lớp: 1 năm học : 2011 –2012 môn: tiếng việt (thời gian 40 phút)

*Đọc vần: (3d)

oi, , ưi, uôi, ươu, ao, êu, , ông, , ương, , iêng, ươm, ươt, iêm, ang, anh, uôt, iêt,

*Đọc từ: (3d)

mứt tết, sút bóng, thật thà, bánh ngọt, , khăn rằn, , bắt tay, hương thơm, lọ mực,

*Đọc câu: (4đ)

Cô cho em điểm mười.

Bé và bạn đều cố gắng

 

doc4 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1045 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra cuối học kì I- Khối I lớp: 1 năm học : 2011 –2012 môn: tiếng việt (thời gian 40 phút), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng Tieåu hoïc: Phan Bội Châu Thöù . . . ngaøy. . . . thaùng 12 naêm 2011 Hoï vaø Teân. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kieåm tra cuoái HK I- KHỐI I Lôùp: 1. . . Naêm hoïc : 2011 –2012 Moân: Tiếng Việt (thời gian 40 phút) Ñieåm Lời nhận xét của giáo viên I.ĐỌC (10d) *Đọc vần: (3d) oi, , ưi, uôi, ươu, ao, êu, , ông, , ương, , iêng, ươm, ươt, iêm, ang, anh, uôt, iêt,… *Đọc từ: (3d) mứt tết, sút bóng, thật thà, bánh ngọt, , khăn rằn, , bắt tay, hương thơm, lọ mực, *Đọc câu: (4đ) Cô cho em điểm mười. Bé và bạn đều cố gắng. II- Viết (10 đ) 1- Điền vần (2đ) a. Điền “ ang” hay “anh”: cây b………; quả ch……..; b.Điền vần “ot” hay “at”: quả nh..........; cái b.......... 2- Viết vần (oi ,ông, iêng ,ang ,anh, êu , ướt , ương ) (3đ ) 3 Viết từ (lưỡi liềm, thanh kiếm, yếm dãi , chùm vải) (3đ) 4-Viết câu : Cô cho em điểm mười.( 2 đ) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN T.VIỆT LỚP 1 - HKI-2011-2012 I.ĐỌC (10d) -Giáo viên viết lên bảng, học sinh đọc khoảng 2/3 số vần, từ, câu với tốc độ đọc khoảng 20 chữ/phút. Giáo viên có thể viết thêm cho học sinh đọc phù hợp với đối tượng học sinh của lớp. -Chấm bài theo yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tiếng việt đã quy định. Tùy vào mức độ học sinh đọc để giáo viên chấm điểm cho hợp lý. II -Viết (10d) Thời gian 25 phút. 1-Điền vần (2đ) Mỗi ý đúng 0,5 điểm, sai 1 mỗi ý trừ 0,5 điểm. Cây bàng, quả chanh Quả nhót, cái bát 2-Viết vần (3đ) -Giáo viên viết lên bảng, học sinh nhìn viết, mỗi vần viết một lần, tùy Hs viết GV đánh giá cho điểm. -Yêu cầu chữ viết đúng mẫu, liền nét, không tấy xóa. 3 – Viết từ(3đ) Giáo viên viết lên bảng, học sinh nhìn viết, mỗi từ viết một lần, tùy Hs viết GV đánh giá cho điểm. -Yêu cầu chữ viết đúng mẫu, liền nét, không tấy xóa. 4- Viết câu Giáo viên viết lên bảng, học sinh nhìn viết câu , tùy Hs viết GV đánh giá cho điểm. -Yêu cầu chữ viết đúng mẫu, liền nét, không tấy xóa. HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 1 BÀI 1 : (2đ) HS điền đúng theo thứ tự 1-9 Bài 2: (2đ) HS tính đúng kết quả a) - (10,10,5,3) b)-(0,9) Bài 3 :(2đ) HS điền dấu đúng. Bài 4 : (2đ) HS điền đúng kết quả. Bài 5: (2đ) HS làm đúng kết quả; 6 + 2 = 8 Tröôøng Tieåu hoïc: Phan Bội Châu Thöù . . . ngaøy. . . . thaùng 12 naêm 2011 Hoï vaø Teân. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kieåm tra cuoái HK I- KHỐI -I Lôùp: 1. . . Naêm hoïc : 2011 –2012 Moân: Toaùn (thời gian 40 phút) Điểm Đọc:………………. Viết:………………. Chung:……………… Nhận xét của giáo viên Bài 1. ( 2đ ) Viết: a) Các số từ 1 đến10: ...................................................................................................... b) Theo mẫu: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 ............... ............. .............. Bài 2 ( 2đ ) : Tính: a) 4 + 6 3 + 7 8 - - 2 5 …….. …….. …….. ……… b) 9 - 4 - 5 =........... 2 + 2 + 5 =............ Bài 3 ( 2đ ): Điền dấu vào ô trống: > < = 2 4 9 3 ? 4 3 6 6 Bài 4 ( 2đ ) Số: 8 + 2 - 4 + 3 - 5 Bài 5 ( 2đ ): Viết các phép tính thích hợp : Có : 6 cái kẹo Thêm : 2 cái kẹo Có tất cả : … cái kẹo?

File đính kèm:

  • docde thi HKI khoi 1Toan TV nam hoc 20112012.doc
Giáo án liên quan