Kiểm tra 1 tiết lần 1 Môn: Công Nghệ 8

Câu 1: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết gồm bao nhiêu bước:

A. 3 bước. B. 4 bước. C. 5 bước. D. 6 bước.

Câu 2: Khi đặt mặt đáy của lăng trụ đều song song với mặt chiếu đứng, thì hình chiếu đứng là hình gì?

A. Tam giác đều. B. Tam giác cân.

C. Hình chữ nhật. D. Tam giác vuông.

Câu 3: Các đường đĩnh ren, chân ren, đường giới hạn ren được vẽ như thế nào ?

A. Vẽ bằng nét liền đậm. B. vẽ bằng ¾ vòng.

C. Vẽ bằng nét liền mảnh. D. Vẽ bằng nét đứt.

Câu 4: Hình cầu được tạo thành khi:

A. Quay tam giác vuông quanh trục quay cố định.

B. Quay tam giác đều quanh trục cố định.

C. Quay hình chữ nhật quanh trục cố định.

D. Quay nữa hình tròn quanh trục cố định.

 

docx3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1850 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết lần 1 Môn: Công Nghệ 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp: ……. Họ và Tên: ……………………………… Kiểm tra 1 tiết lần 1 Môn: Công Nghệ 8 Điểm Lời phê Đề: I/. TRẮC NGHIỆM: (4,0đ) CHỌN Ý ĐÚNG NHẤT CHO CÁC CÂU SAU ĐÂY: (0,5đ) Câu 1: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết gồm bao nhiêu bước: A. 3 bước. B. 4 bước. C. 5 bước. D. 6 bước. Câu 2: Khi đặt mặt đáy của lăng trụ đều song song với mặt chiếu đứng, thì hình chiếu đứng là hình gì? A. Tam giác đều. B. Tam giác cân. C. Hình chữ nhật. D. Tam giác vuông. Câu 3: Các đường đĩnh ren, chân ren, đường giới hạn ren được vẽ như thế nào ? A. Vẽ bằng nét liền đậm. B. vẽ bằng ¾ vòng. C. Vẽ bằng nét liền mảnh. D. Vẽ bằng nét đứt. Câu 4: Hình cầu được tạo thành khi: A. Quay tam giác vuông quanh trục quay cố định. B. Quay tam giác đều quanh trục cố định. C. Quay hình chữ nhật quanh trục cố định. D. Quay nữa hình tròn quanh trục cố định. Câu 5: Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được: A. Kẻ nét đứt. B. Kẻ gạch gạch. C. Kẻ nét liền đậm. D. Kẻ nét liền mảnh. Câu 6: Mặt đứng có hướng chiếu từ phía nào của ngôi nhà ? A. Phía trước của ngôi nhà B. Phía Chiều cao của ngôi nhà C. Hình dạng và các bộ phận bên trong của ngôi nhà D. Phía Chiều dài và chiều rộng của ngôi nhà. Câu 7: Khi đặt mặt đáy của hình chóp đều song song với mặt chiếu đứng, thì hình chiếu cạnh là hình gì? A. Tam giác cân. B. Tam giác đều. C. Tam giác vuông. D. Hình chữ nhật. Câu 8: Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren được vẽ như thế nào? A. Vẽ bằng ét liền đậm. B. Vẽ bằng nét đứt C. Vẽ bằng nét liền mảnh. D. Vẽ bằng ¾ vòng. II. TỰ LUẬN: (6,0đ) Câu 9: (2,0đ) Trình bày nội dung của bản vẽ lắp. Trình tự đọc bản vẽ lắp gồm những bước nào? Câu 10: (4,0đ) Hãy cho biết vị trí các hình chiếu trên bản vẽ? Cho một vật thể như hình. Hãy xác định các hình chiếu của vật thể đã cho. Bài làm I/. TRẮC NGHIỆM: (4,0đ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp Án II/. TỰ LUẬN: (6,0đ)

File đính kèm:

  • docxCN8HK IDe kiem tra 1 tiet lan 1.docx
Giáo án liên quan