Kế hoạch bộ môn Thể dục 10 - Chương trình cả năm - Lê Thị Thúy Nga

1. VỊ TRÍ:

Giáo dục thể chất (GDTC) là một mặt của giáo dục toàn diện trong trường phổ thông, trong đó môn thể dục có vị trí quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ, thể lực của học sinh, chuẩn bị cho người lao động tương lai đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Việc dạy và học thể dục trong trường phổ thông có nhiệm vụ trang bị cho học sinh những kiến thức và kĩ năng vận động cơ bản để rèn luyện nâng cao sức khoẻ, thể lực, góp phần giáo dục đạo đức, ý chí và xây dựng lối sống lành mạnh, đồng thời giúp học sinh giải toả những căng thẳng do thiếu vận động tạo nên.

2. MỤC TIÊU CHUNG:

- Có sự tăng tiến về thể lực, đặc biệt là sức mạnh, sức bền. Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo lứa tuổi.

- Có được một số kiến thức, kĩ năng cơ bản về TDTT để rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể lực.

- Tiếp tục rèn luyện thói quen rèn luyện TDTT thường xuyên, giữ gìn vệ sinh, tác phong nhanh nhẹn, nếp sống lành mạnh, kỉ luật, tinh thần tập thể và phòng tránh tệ nạn như nghiện rượu, thuốc lá, ma tuý.

- Góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu và hướng nghiệp cho những học sinh có nguyện vọng vào các trường TDTT.

- Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiến đời sống.

 

doc13 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bộ môn Thể dục 10 - Chương trình cả năm - Lê Thị Thúy Nga, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ểm tra miệng 44 - Nhảy cao. - Đá cầu. - Nhảy cao: +Ôn: Phối hợp kĩ thuật 3 giai đoạn: chạy đà – giậm nhảy – trên không. +Học mới: Một số điểm trong Luật điền kinh (phần nhảy cao). +Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, nắm được các điều luật được giới thiệu. - Đá cầu: +Ôn: Di chuyển, tâng “búng” cầu; Chuyền cầu bằng mu bàn chân, đá tấn công bằng mu bàn chân Di chuyển, tâng “búng” cầu; Chuyền cầu bằng mu bàn chân, đá tấn công bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân; Đấu tập. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 23 45 - Nhảy cao. - Chạy bền. - Nhảy cao: +Ôn: Phối hợp kĩ thuật 3 giai đoạn: chạy đà – giậm nhảy – trên không. +Học mới: Một số điểm trong Luật điền kinh (phần nhảy cao). +Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, nắm được các điều luật được giới thiệu. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 46 - Nhảy cao. - Đá cầu. - Nhảy cao:+Ôn: Một số bài tập bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. +Học mới: Kĩ thuật giai đoạn tiếp đất. +Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Đá cầu:+Ôn: Chuyền cầu bằng mu bàn chân, đá tấn công bằng mu bàn chân Di chuyển, tâng “búng” cầu; Chuyền cầu bằng mu bàn chân, đá tấn công bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 24 47 - Nhảy cao. - Đá cầu. - Nhảy cao: +Ôn: Kĩ thuật 4 giai đoạn nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” và một số động tác bổ trợ kĩ thuật. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Đá cầu: +Ôn: Chuyền cầu bằng mu bàn chân, đá tấn công bằng mu bàn chân Di chuyển, tâng “búng” cầu; Chuyền cầu bằng mu bàn chân, đá tấn công bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân; Đấu tập. +Học mới: Một số chiến thuật. +Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 48 - Đá cầu. - Chạy bền. - Đá cầu: +Ôn: Củng cố kĩ thuật đá tấn công bằng mu bàn chân. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng (chuẩn bị kiểm tra). - Chạy bền: Bài tập 2 (tr.71). Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 25 49 - Đá cầu. - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích môn đá cầu của HS. - Yêu cầu HS nghiêm túc, hoàn thành nội dung kiểm tra. Kiểm tra thực hành Kĩ thuật và thành tích. 50 - Nhảy cao. - Chạy bền. - Nhảy cao: +Ôn: Phối hợp kĩ thuật 4 giai đoạn nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” và một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh chân. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Phát triển sức bền. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 26 51 - Nhảy cao. - Chạy bền. - Nhảy cao: +Ôn: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” và một số động tác, bài tập phát triển sức mạnh chân. Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 52 - Nhảy cao. - Chạy bền. - Nhảy cao: +Ôn: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” và một số động tác, bài tập phát triển sức mạnh chân. Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 27 53 - Nhảy cao. - Chạy bền. - Nhảy cao: +Ôn: Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” và một số động tác, bài tập phát triển sức mạnh chân. Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác (chuẩn bị kiểm tra). - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 54 - Nhảy cao. - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” của HS. - Yêu cầu HS nghiêm túc, hoàn thành nội dung kiểm tra. Kiểm tra thực hành Kĩ thuật và thành tích. 28 55 - TTTC: Đẩy tạ. - Chạy bền. - TTTC: +Giới thiệu kĩ thuật đẩy tạ kiểu “Vai hướng ném”. +Một số bài tập dùng sức với tạ: bài tập 1-5 (tr.196). + Trò chơi và bài tập phát triển sức mạnh tay. +Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 56 - TTTC: Đẩy tạ. - Chạy bền. - TTTC: +Ôn: Một số bài tập dùng sức với tạ và bài tập phát triển tay. +Học mới: Bài tập 1, 2 (tr.197). +Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 29 57 - TTTC: Đẩy tạ. - Chạy bền. - TTTC: +Ôn: Bài tập 1, 2 (tr.197). +Học mới: Bài tập 3 (tr197). Một số điểm trong Luật điền kinh (phần Đẩy tạ): sân, tạ. +Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, nắm được các điều luật mà GV giới thiệu. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 58 - TTTC: Đẩy tạ. - Chạy bền. - TTTC: +Ôn: Bài tập 2, 3 (tr.197). Một số bài tập phát triển sức mạnh của tay. +Học mới: Bài tập 4 (tr198). +Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 30 59 - TTTC: Đẩy tạ. - Chạy bền. - TTTC: +Ôn: Bài tập 4 (tr.198). +Học mới: Bài tập 5 (tr.198). Một số trò chơi và bài tập phát triển sức mạnh tay, chân, ngực. +Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 60 - TTTC: Đẩy tạ. - Chạy bền. - TTTC: +Ôn: Bài tập 5 (tr.198). +Học mới: Bài tập 6 (tr.199). Một số điểm trong Luật điền kinh (phần Đẩy tạ): các trường hợp phạm quy. +Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, nắm được các điều luật mà GV giới thiệu. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 31 61 - TTTC: Đẩy tạ. - Chạy bền. - TTTC: +Ôn: Bài tập 6 (tr.198). Một số trò chơi và bài tập phát triển sức mạnh tay, chân, ngực. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 62 - TTTC: Đẩy tạ. - Chạy bền. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 32 63 - TTTC: Đẩy tạ. - Chạy bền. - TTTC: +Ôn: Kĩ thuật đẩy tạ vai hướng ném: Bài tập 6 (tr.198). Một số điều luật Điền kinh (phần Đẩy tạ). Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, nắm được các điều luật được giới thiệu. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 64 - TTTC: Đẩy tạ. - Chạy bền. - TTTC: +Ôn tập kĩ thuật đẩy tạ vai hướng ném. Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 33 65 - TTTC: Đẩy tạ. - Chạy bền. - TTTC: +Hoàn thiện kĩ thuật đẩy tạ vai hướng ném (chuẩn bị kiểm tra). Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng, đủ cự li quy định. - Yêu cầu chung: HS chú ý nghe giảng và luyện tập tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Kiểm tra miệng 66 - TTTC: Đẩy tạ. - Chạy bền. - TTTC: Kiểm tra kỹ thuật đẩy tạ kiểu “vai hướng ném” của HS. Yêu cầu HS nghiêm túc, hoàn thành nội dung kiểm tra. - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác (chuẩn bị kiểm tra), hoàn thành cự li quy định. Kiểm tra thực hành Kĩ thuật 34 ↓ 35 67 ↓ 70 - Ôn tập. - Kiểm tra học kỳ II. - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. - Ôn tập và hoàn thiện các kỹ thuật để chuẩn bị kiểm tra học kì. - Kiểm tra nhằm đánh giá quá trình học tập, tập luyện của học sinh trong học kì II và cả năm học. - Yêu cầu học sinh nghiêm túc, thực hiện hoàn chỉnh toàn bộ bài kiểm tra. Kiểm tra thực hành Thành tích. Vĩnh Cửu, ngày tháng năm 200 Giáo viên Lê Thị Thúy Nga

File đính kèm:

  • docKEHOACHBOMONTD10(1).doc