Kế hoạch bài học Tự nhiên xã hội Lớp 3 Tuần 16 Năm học 2009 - 2010

I – Mục tiêu :

Sau khi học xong bài học, hs có khả năng :

- Kể tên một số hoạt động công nghiệp , thương mại mà em biết.

- Nêu ích lợi của hoạt động công nghiệp, thương mại .

- K-G :Kể được một hoạt động công nghiệp hoặc thương mại.

- Giáo dục BVMT:Biết các hoạt động công nghiệp,lợi ích và một số tác hại (nếu thực hiện sai) của các hoạt động đó.

II- Đồ dùng dạy học :

- Tranh ảnh sưu tầm về chợ , một số đồ chơi , hàng hoá .

- Các hình trang 60, 61 SGK .

 

doc5 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 856 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học Tự nhiên xã hội Lớp 3 Tuần 16 Năm học 2009 - 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: TN &XH Tuần: 16Tiết: 31 Ngày dạy: 8/12/09 dạy:31/8/09 Tuần : 16 Bài 31 : HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP , THƯƠNG MẠI . I – Mục tiêu : Sau khi học xong bài học, hs có khả năng : Kể tên một số hoạt động công nghiệp , thương mại mà em biết. Nêu ích lợi của hoạt động công nghiệp, thương mại . K-G :Kể được một hoạt động công nghiệp hoặc thương mại. Giáo dục BVMT:Biết các hoạt động công nghiệp,lợi ích và một số tác hại (nếu thực hiện sai) của các hoạt động đó. II- Đồ dùng dạy học : Tranh ảnh sưu tầm về chợ , một số đồ chơi , hàng hoá . Các hình trang 60, 61 SGK . III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : 2 Hs trả lời câu hỏi về nội dung bài 30 . Nhận xét bài cũ. B - Dạy bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu bài : Nêu bài học và mục tiêu cần đạt . 2. Hoạt động 1 : Làm việc theo cặp . . Mục tiêu : Hs kể được những hoạt động công nghiệp ở tỉnh , nơi các em đang sống . . Cách tiến hành : wBước 1 : Từng cặp hs kể cho nhau nghe về hoạt động công nghiệp nơi em đang sống . wBước 2: Một số cặp trình bày trước lớp, các cặp khác bổ sung . Gv giới thiệu thêm một số hoạt động công nghiệp khác. 3. Hoạt động 2 : Hoạt động chung cả lớp . . Mục tiêu : HS biết được các hoạt động công nghiệp và ích lợi của các hoạt động đó . K-G kể được một hoạt động công nghiệp. . Cách tiến hành : Làm việc với cả lớp . wBước 1 : Từng cá nhân quan sát hình trong sgk . wBước 2: Mỗi hs nêu tên một hoạt động đã quan sát được trong hình . wBước 3: Một số hs nêu ích lợi của các hoạt động công nghiệp . - Kết luận : Các hoạt động như khai thác than, dầu khí, dệt … gọi là hoạt động công nghiệp . 4. Hoạt động 3 : Làm việc theo nhóm . . Mục tiêu : Hs kể được tên một số chợ, siêu thị, cửa hàng và một số mặt hàng được mua bán ở đó . . K-G :Kể được một hoạt động thương mại. . Cách tiến hành : wBước 1 : Gv chia lớp thành các nhóm 4 , các nhóm thảo luận theo yêu cầu trong sgk . wBước 2: Làm việc chung cả lớp . - Đại diện các nhóm lên trình bày. - Cho cả lớp nhận xét , bổ sung . - Kết luận : Các hoạt động mua bán được gọi là hoạt động thương mại . 5. Hoạt động 4 : Chơi trò chơi Bán hàng. . Mục tiêu : HS được làm quen với hoạt động mua bán . . Cách tiến hành : - Gv đặt tình huống cho các nhóm chơi đóng vai: Một số hs đóng vai người bán . Một số hs đóng vai người mua . 6. Hoạt động 5 : Củng cố –Dặn dò Liên hệ Giáo dục BVMT - Cho hs nhắc lại nội dung đã ôn tập . - Bài sau : Làng quê và đô thị . - Các cặp làm việc theo yêu cầu của Gv . - Đại diện các cặp trình bày . - Lớp nhận xét, góp ý . - Làm việc theo yêu cầu của Gv - Các nhóm làm việc theo yêu cầu của Gv . - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình . - Nhận xét, góp ý . - Chơi trò chơi bán hàng. Rút kinh nghiệm Môn: TN &XH Tuần: 16Tiết32 Ngày dạy: 9/12/09 dạy:31/8/09 Bài 32 : LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ . I – Mục tiêu : Sau khi học xong bài học, hs có khả năng : Nêu được một số đặc điểm của làng quê hoặcø đô thị . K-G :Kể đượ làng bản hay khu phố em đang sống. Giao dục BVMT:Nhận ra sự khác biệt giữa môi trường sống ở làng quê và môi trường sống ở đôthị. II- Đồ dùng dạy học : Các hình trang 62-63 . III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : 2 Hs trả lời câu hỏi về nội dung bài 31 . Nhận xét bài cũ. B - Dạy bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu bài : Nêu bài học và mục tiêu cần đạt . 2. Hoạt động 1 : Làm việc theo nhóm . . Mục tiêu : Hs tìm hiểu về phong cảnh, nhà cửa, đường sá ở làng quê và đô thị . . Cách tiến hành : wBước 1 : Làm việc theo nhóm . Gv hd hs quan sát các tranh trong sgk và ghi lại kết quả theo bảng như sgv trang 84. wBước 2: Làm việc chung cả lớp . - Đại diện các nhóm lên trình bày. - Cho cả lớp nhận xét , bổ sung . - Kết luận : sgv trang 84 . 3. Hoạt động 2 : Thảo luận theo nhóm . . Mục tiêu : HS biết kể được tên một số nghề nghiệp mà người dân ở làng quê hay đô thị hay làm. K-G :Kể được về làng bản hay khu phố em đang sống . Cách tiến hành : wBước 1 : Chia nhóm . Gv chia nhóm . Các nhóm căn cứ vào kết quả thảo luận ở hoạt động 1 để tìm ra sự khác biệt giữa nghề nghiệp của người dân ở làng quê và đô thị . wBước 2 : Các nhóm trình bày kết quả . - Một số nhóm lên trình bày. ( Theo mẫu bảng trong sgv trang 84 ) - Cho cả lớp nhận xét , bổ sung . wBước 3 : Từng nhóm liên hệ về nghề nghiệp và hoạt động chủ yếu của nhân dân nơi các em đang sống . - Kết luận : ( theo sgv trang 85 ) -Nêu sự khác nhau giữa môi trường sống ở làng quê và môi trường sống ở đô thị. Liên hệ giáo dục BVMT 4. Hoạt động 3 : Vẽ tranh . . Mục tiêu : Khắc sâu và tăng thêm hiểu biết của hs về đất nước . . Cách tiến hành : - Chủ đề : Hãy vẽ về thành phố quê em. - Yêu cầu thực hành vẽ . 5. Hoạt động 4 : Củng cố – Dặn dò : - Cho hs nhắc lại nội dung đã ôn tập . - Bài sau : An toàn khi đi xe đạp. -Nhận xét tiết học -Theo dõi - Các nhóm làm việc theo yêu cầu của Gv . - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình .- Nhận xét, góp ý . - Các nhóm làm việc theo yêu cầu của Gv - Các cặp lên trình bày kết quả thảo luận của mình . -Trả lời - Thực hiện Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docTNXH3 16.doc
Giáo án liên quan