Kế hoạch bài học môn Toán Lớp 3 Tuần 1

I. MỤC TIÊU :

 1.Kiến thức:Ôn tập ,củng cố cách đọc, viết,so sánh các số có ba chữ số;

 2.Kĩ năng:Rèn kĩ năng đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số;

 3.Thái độ:Yêu thích học môn toán.

II. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên : sgk

 

2. Học sinh : sgk, vở hs

 

 

doc10 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 806 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học môn Toán Lớp 3 Tuần 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-Khi sửa bài nên cho hs giải thích cách làm Bài tập 5: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé. -Cho hs thi đua nhóm -Nhận xét Chú ý:Thực hiện chính xác theo Y/C bài tập 4.Củng cố: Chơi :Ai nhanh hơn -NX tiết học -Tuyên dương những hs học tốt 5.Dặn dò: -Yc hs về nhà luyện tập thêm -Vài hs lên bảng viết Cá nhân -1 hs đọc yc -Cả lớp làm bài vào vở -Lên bảng đọc số -Cả lớp đọc đồng thanh Cá nhân -Quan sát dãy số rồi Nx a)Dãy số tăng dần 310,311,...,318,319. b)Dãy số giảm dần 400,399,...,392,391. -Làm vào vở rồi sửa bài a. 310,311,312,313,314,315,316,317,318,319. b.400,399,398,397,396,395,394,393,392,391. Cá nhân -Tự làm bài vào vở -Sửa bài trên bảng 303<330 615>516 199<200 30+100<131 410-10<400+1 243=200+40+3 Cá nhân -Tìm ra số lớn ,bé nhất và khoanh vào đó -Sửa bài và giải thích cách làm số lớn nhất :735 số bé nhất:142 Nhóm - Nhóm cài số theo YC -Các số theo thứ tự từ bé đến lớn:162;241;425;519;537;830 -Các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 830; 537; 519; 425; 241;162 3nhóm thi đua xếp số cho sẵn theo thứ tự tăng dần Ban Giám hiệu Khối trưởng Giáo viên KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 1 TOÁN CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Không nhớ) NGÀY: Lớp: Ba / œ¯ I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức:Ôn tập, củng cố cách tính cộng,trừ các số có ba chữ số; Củng cố giải toán (có lời văn) về nhiều hơn, ít hơn 2.Kĩ năng:Rèn kĩ năng làm tính cộng, trừ (không nhớ); Rèn kĩ năng giải toán về nhiều hơn, ít hơn; 3.Thái độ:yêu thích học môn toán. II. CHUẨN BỊ : Giáo viên : sgk, KHBD Học sinh :sgk, bảng con, phấn III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: -gọi 2hs lên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại(536, 161, 829, 240, 518, 424) 3.Bài mới: Giới thiệu bài: HĐ1:HD làm bài tập : Bài tập 1:Tính nhẩm MT: củng cố cách tính cộng,trừ các số có ba chữ số;củng cố giải toán (có lời văn) về nhiều hơn, ít hơn -cho hs tính nhẩm rồi ghi kết quả vào vở -cho hs đố nhau để sửa bài Bài tập 2:Đặt tính rồi tính -cho hs đặt tính vào bảng con -Nx, chỉnh sửa cách đặt tính cho hs Bài tập 3: giải toán có lời văn về ít hơn -gọi 1 hs đọc đề -cho hs nhắc lại cách giải bài toán về ‘ít hơn’ -cho hs nêu lời giải,phép tính, đáp số Bài tập 4: giải toán có lời văn về nhiều hơn HD Bài tập 5: lập một phép tính từ các số,các dấu đã cho -hướng dẫn để hs lập được các phép tính từ các số, các dấu mà đề bài đã cho Chú ý:Phép tính được lập(BT4) phải phù hợp 4.Củng cố: -yc hs nhắc lại cách giải bài toán về nhiều hơn,ít hơn 5.Dặn dò: -NX tiết học, YC hs về nhà xem trước bài tiếp theo -2hs lên sắp xếp lại dãy số trên bảng Cá nhân -tính nhẩm, ghi kết quả vào vở -hs tự đứng lên đố bạn a.400+300=700 700-300=400 700-400=300 b.500+40=540 540-40=500 540-500=40 c.100+20+4=124 300+60+7=367 800+10+5=815 -đặt tính vào bảng con 352 732 418 395 416 511 201 44 768 221 619 351 -1 hs đọc dề, cả lớp theo dõi -hs phát biểu ý kiến -Nêu: Bài giải Số học sinh khối lớp Hai là: 245 – 32 = 213 (học sinh) Đáp số: 213 học sinh Bài giải Giá tiền một tem thư là: 200 + 600 = 800 (đồng) Đáp số:800 tem thư -lập các phép tính: 315+40=355 355-40=315 40+315=355 355-315=40 Ban Giám hiệu Khối trưởng Giáo viên KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 1 TOÁN LUYỆN TẬP NGÀY: Lớp: Ba / œ¯ I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức:Ôn tập về tính cộng trừ(không nhớ) các số có ba chữ số; Ôn tập bài toán về “tìm x”, giải toán có lời văn và xếp ghép hình; 2.Kĩ năng:Rèn kĩ năng tính cộng, trừ (không nhớ) các số có ba chữ số; 3.Thái độ:yêu thích học môn toán II. CHUẨN BỊ : Giáo viên : sgk, các hình tam giác đủ cho các nhóm Học sinh : sgk , III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: -Gọi vài hs lên bảng và cho tính nhẩm: 500+400= 500+40= 900-500= 540-40= 3.Bài mới: Giới thiệu bài: HĐ1:HD làm bài tập: Bài tập1:Đặt tính rồi tính: MT:Rèn kĩ năng tính cộng, trừ (không nhớ) các số có ba chữ số. -Yc hs tự đặt tính rồi tính -Cho hs đổi vở chéo kiểm tra bài Bài tập 2:Tìm X MT: Ôn tậpbài toán về “tìm x” -Yc hs nêu cách được cách tìm số bị trừ và cách tìm số hạng rồi tìm x Bài tập 3:Giải toán MT:củng cố cách giải và trình bày bài giải -Gọi 1 hs đọc đề BT4:Xếp hình MT:Biết xếp ghép hình con cá từ 4hình tam giác Tổ chức trò chơi -Chia 6nhóm+phát mỗi nhóm 4hình tam giác +yc thảo luận để xếp thành hình con cá như sgk -NX tuyên dương nhóm thắng cuộc Chú ý:Đặt tính thẳng hàng 4.Củng cố: -Gọi hs nêu lại cách tìm SBC và SH 5.Dặn dò: -NX tiết học, YC hs về nhà xem trước bài tiếp theo -Hs làm tính nhẩm trên bảng Cá nhân Nêu YC -Tự đặt tính rồi tính; +324 +761 + 25 645 666 485 405 128 721 302 333 72 729 889 746 343 333 413 -Tự đổi vở nhau kiểm tra bài Nêu YC -Nêu 2 qui tắc tìm SBT và SH -Làm vở x-125=344 x+125=266 x=344+125 x=266-125 x= 469 x=141 - 1 hs đọc đề cả lớp theo dõi -Tự phân tích đề bài Bài giải Số nữ có trong đội đồng diễn là: 285-140=145 (người) Đáp số: 145 người -6nhóm suy nghĩ xếp hình con cá (2phút) -Nêu lại Ban Giám hiệu Khối trưởng Giáo viên KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 1 TOÁN CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (có nhớ 1 lần) NGÀY: Lớp: Ba / œ¯ I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức:Biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần); Củng cố ôn lại cách tính độ dài đường gấp khúc, đơn vị tiền tệ Việt Nam(đồng); 2.Kĩ năng:Rèn kĩ năng thực hiện phép cộng các số có ba chữ số(có nhớ một lần); 3.Thái độ:Yêu thích học môn Toán. II. CHUẨN BỊ : Giáo viên : bảng lớp,các băng giấy ghi cách làm tính Học sinh : Bảng con, sgk III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: -cho thực hiện một số bài đặt tính không nhớ: 760+127 23+724 485-64 986-725 3.Bài mới: Giới thiệu bài: HĐ1:Giới thiệu phép cộng 435+127 và 256+162 MT:Biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) -Nêu phép tính 435+127=?,cho hs đặt tính dọc rồi hướng dẫn thực hiện -Nêu cách cộng:5+7=12(qua 10),viết 2 (đơn vị)thẳng cột đơn vị và nhớ1 sang hàng chục -Tiếp tục hướng dẫn thực hiện như sgk -NX cách làm của hs -Nêu phép cộng 256+162=? -Tiến hành tương tự như trên Chú ý:Nhắc HS đặt tính thẳng hàng,khi cộng kết quả từng hàng từ 10 trở lên thì nhớ 1 sang hàng chục HĐ2:Thực hành MT: Rèn kĩ năng thực hiện phép cộng các số có ba chữ số(có nhớ một lần) Bài1:Tính -Hướng dẫn chung cả lớp bài 256+125 sau đó cho hs đặt tính vào bảng con -NX cách đặt tính rồi cho làm vào vở Bài 2:Tính -Cách tiến hành tương tự như bài 1 Bài 3:Đặt tính rồi tính -Yc hs tự đặt tính rồi tính -Trong phép cộng 360+60 lưu ý hs cách nhớ sang hàng trăm -Cho hs lên bảng sửa bài –cả lớp đổi chéo kiểm tra bài của nhau Bài 4:Tính độ dài đường gấp khúc ABC -Cho hs nêu lại cách tính độ dài đường gấp khúc -Cho hs đặt tính nháp rồi ghi kết quả vào vở Bài 5:Số? -Cho hs nhẩm rồi tự ghi kết quả Chú ý: 4.Củng cố: 5.Dặn dò: -NX tiết học, YC hs về nhà xem lại bài và xem trước bài tiếp theo -2-3 hs lên bảng mỗi hs làm 1bài tiùnh cộng,1 bài tính trừ Cả lớp -Đặt tính vào bảng con -Lắng nghe -Vài hs nhắc lại cách cộng và thực hiện vào bảng con của mình Cá nhân -Chú ý và tự đặt tính vào bảng con 2bài đầu -làm vào vơ ûcác bài còn lại -Chữa bài 256 417 555 146 227 125 168 209 214 337 381 585 764 360 564 256 452 166 372 465 182 361 283 136 172 438 813 449 508 637 -Tự đặt tính rồi tính -Đổi chéo nhau để sửa bài a.235+417=652 256+70=326 B.333+47=380 60+360=420 -Cộng tất cả độ dài của đường gấp khúc lại Bài giải Độ dài đường gấp khúc ABC là: 126+137=263 (cm) Đáp số: 263 cm -Tính nhẩm rồi tự ghi kết quả 500đồng=200đồng+300đồng 500đồng=400đồng+100đồng 500đồng=…….đồng+500đồng -Hệ thống lại bài Ban Giám hiệu Khối trưởng Giáo viên KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 1 TOÁN LUYỆN TẬP NGÀY: Lớp: Ba / œ¯ I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức:Củng cố cách tính cộng, trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm); 2.Kĩ năng:Rèn kĩ năng làm tính cộng trừ các số có ba chữ số ; 3.Thái độ:yêu thích học môn toán. II. CHUẨN BỊ : Giáo viên : sgk Học sinh : sgk,bảng con,phấn III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: -gọi 4 hs lên bảng đặt tính rồi tính các bài: 256+127 763+128 555+208 372+136 -NX,cho điểm 3.Bài mới: Giới thiệu bài: HĐ1:HD làm bài tập 1 Bài tập 1:Tính -Yc hs tự tính kết quả mỗi phép tính (hướng dẫn thêm 85+72,lấy 5+2=7 viết 7;8+7=15 viết 15) Bài tập 2:Đặt tính rồi tính: MT:Củng cố cách đặt tính cộng có nhớ một lần -Yc hs tự làm như bài 1 -Lưu ý 93+58=151 tổng có 3 chữ số Bài tập 3: giải bài toán từ tóm tắt MT:Biết giải bài toán từ tóm tắt đã cho -Cho hs nêu bài toán trước rồi mới giải bài toán Bài tập 4:Tính nhẩm: MT:Biết tính nhẩm các bài trong sgk -Yc hs tính nhẩm rồi điền ngay kết quả mỗi phép tính Bài tập 5: vẽ hình theo mẫu MT:Biết vẽ hình theo mẫu -Tổ chức thi đua nhóm Yc hs vẽ hình theo mẫu (hình con mèo) Chú ý:Thực hiện chính xác bài tập theo yêu cầu. 4.Củng cố: 5.Dặn dò: -NX tiết học, YC hs về nhà lại bài này và xem trước bài tiếp theo -4 hs lên bảng đặt tính rồi tính -Cả lớp NX, sửa bài Cá nhân Nêu yc -Tự làm bài rồi đổi vở nhau sửa bài 367 487 85 108 120 302 72 75 487 789 157 183 Cá nhân Nêu yc -Hs tự đặt tính vào vở rồi đổi chéo nhau sửa bài a.367+125=492 487+130=617 b.93+58=151 168+503=671 Cá nhân Nêu yc -Nêu bài toán(:Có hai thùng đựng dầu hoả,thùng thứ nhất có 125l, thùng thứ hai có 135l. Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu? ) rồi giải bài toán Cá nhân Nêu yc -Tính nhẩm rồi điền ngay kết quả vào vở -Đố bạn a.310+40=350 150+250=400 450-150=250 b.400+50=450 305+45=350 515-15=500 c.100-50=50 950-50=900 515-415=100 Cá nhân Nêu yc - Thi đua nhóm :Vẽ hình theo mẫu (có thể tô màu nếu các em thích) -Hệ thống lại bài Ban Giám hiệu Khối trưởng Giáo viên

File đính kèm:

  • docToán - Lớp 3 - tuần 1.doc
Giáo án liên quan