Hướng dẫn thực hiện quy chế đối với chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

Chương trình BDTX GVTHCS được cấu tạo bởi các mô đun (mỗi mô đun tương ứng 15 tiết) theo các khối kiến thức sau:

a) Khối kiến thức tăng cường năng lực chuyên môn, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học cấp học THCS;

b) Khối kiến thức thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục THCS của địa phương, bao gồm các nội dung bồi dưỡng theo chương trình, dự án triển khai tại địa phương;

 

ppt29 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1739 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn thực hiện quy chế đối với chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ LẠC DƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BDTX GIÁO VIÊN THCS www.themegallery.com CẤU TRÚC BÁO CÁO I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BDTX II. MÔ TẢ CÁC MODUL (NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 3) III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH www.themegallery.com I. NỘI DUNG Chương trình BDTX GVTHCS được cấu tạo bởi các mô đun (mỗi mô đun tương ứng 15 tiết) theo các khối kiến thức sau: a) Khối kiến thức tăng cường năng lực chuyên môn, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học cấp học THCS; b) Khối kiến thức thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục THCS của địa phương, bao gồm các nội dung bồi dưỡng theo chương trình, dự án triển khai tại địa phương; c) Khối kiến thức phát triển nghề nghiệp của GV THCS www.themegallery.com Khung chương trình bồi dưỡng đối với giáo viên THCS trong 01 năm học www.themegallery.com II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 3 (Khối kiến thức phát triển năng lực nghề nghiệp của GVTHCS) Khối kiến thức tự chọn thực hiện trong 60 tiết giúp giáo viên THCS phát triển nghề nghiệp liên tục, nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo nhu cầu của từng giáo viên. Khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng được xây dựng theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22-1- 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. www.themegallery.com III. HƯỚNG DẪN THỰC HiỆN CHƯƠNG TRÌNH - Thời gian thực hiện trong năm học và thời gian bồi dưỡng hè hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cá nhân giáo viên. Hình thức thực hiện tự học, học tập theo nhóm giáo viên, học tập từ xa, học tập trung chủ yếu để báo cáo viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, luyện tập kỹ năng cho giáo viên. Tài liệu học tập để giáo viên THCS thực hiện chương trình bồi dưỡng: + Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; + Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS, phổ thông và giáo dục thường xuyên; + Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo; + Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của địa phương, của các đề tài, dự án; + Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 3 theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo;

File đính kèm:

  • pptCHUYÊN ĐỀ BDTX (A CÔNG)_4.ppt
Giáo án liên quan