Giáo án tuần thứ 15 khối 1

Bài 60: om - am

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : om, am, làng xóm, rừng tràm.

2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng :” Mưa tháng bảy gãy cành trám

 Nắng tháng tám rám trái bòng”

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Nói lời cảm ơn.

 II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh sgk minh hoạ từ khoá: làng xóm, rừng tràm.

 -Tranh sgk câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

III.Hoạt động dạy học: Tiết1

 1.Khởi động : Hát tập thể

 2.Kiểm tra bài cũ :

 -Đọc và viết bảng con : bình minh, nhà rông, nắng chang chang( 2 – 4 em đọc)

 -Đọc câu ứng dụng: “Trên trời mây trắng như bông

 Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây

 Mấy cô má đỏ hây hây

 Đội mây như thể đội mây về làng “

 -Nhận xét bài cũ

 

doc25 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 696 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tuần thứ 15 khối 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u con gà ? 7 + 3 = 10 -Học sinh cử 10 đại diện tham gia chơi 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của học sinh . - Dặn học sinh về học thuộc các công thức đã học – Làm bài tập ở vở Bài tập toán . - Chuẩn bị bài hôm sau Buỉi chiỊu Tit 1 Hc vÇn «n bµi 63 A, Mơc tiªu Cđng c vỊ c¸ch ®c vit c¸c ch÷ ®· hc B, C¸c ho¹t ®ng d¹y hc TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌCSINH 5’ 20’ 10’ 2’ I.Ktbc Nx ghi ®iĨm II.LuyƯn ®c Nh¾c nh un n¾n thªm cho hs Cho hs ®c c¸ nh©n ,nhm d·y, tỉ, c¶ líp III, LuyƯn vit -Cho hs vit b¶ng con Bµi 1vµ 2 Khoanh vµo ting c ©m va hc Bµi 3 ni cơm t ct bªn tr¸i víi cơm t ct bªn ph¶i ®Ĩ t¹o thµnh c©u c ngha Bµi 4 §iỊn vµo chç trng IV, Cđng c- DỈn dß -Nx chung -Chun bÞ bµi sau 2 hs ®c bµi -Nh×n b¶ng ®c bµi -Nh×n s¸ch ®c bµi -vit b¶ng con -Lµm trong vbt Lµm trong vbt -Nghe Tit 2 LuyƯn vit bµi 63 A, Mơc tiªu -LuyƯn vit c¸c ch÷ em,ªm,con tem, sao ®ªm . -RÌn k n¨ng vit ch÷ cho hs B, C¸c ho¹t ®ng d¹y hc TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 5’ I, KTBC Gi hs lªn b¶ng Nx ghi ®iĨm II, Ni dung 1,LuyƯn vit -Gv vit mu vµ nh¾c l¹i c¸ch vit c¸c ch÷ va hc -Theo di nh¾c nh t­ th ngi, c¸ch cÇm bĩt 2, Cđng c dỈn dß -NX chung -Nh¾c nh cho tit sau 2 hs lªn b¶ng vit t ng÷ -Vit b¶ng con -Vit vµo v luyƯn vit B×nh chn bµi vit ®Đp ®Ĩ tuyªn d­¬ng Tit 3 To¸n ¤n tit 57 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Củng cố về phép tính cộng trong phạm vi 10 - Viết phép tính phù hợp với tình huống trong tranh II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài 4(63):§ĩng ghi ®, sai ghi s Cho hs t lµm bµi Bài 5(63) : Quan sát tranh nêu bài toán và viết phép tính phù hợp. -Giáo viên nhận xét sửa sai cho học sinh Bµi 6 (64): Ni theo mu Cho hs t lµm bµi ri ch÷a bµi -Học sinh tự làm bài vào vở Btt -Nhận xét từng cột tính -Học sinh làm vào vở Btt. - học sinh tự làm bài trên bảng -Hs t lµm bµi 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của học sinh . - Dặn học sinh về học thuộc các công thức đã học - Chuẩn bị bài hôm sau Th s¸u ngµy 04/12/2009 Tit 1,2 : Tp vit Tiết 13: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng,bệnh viện, đom đóm I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : Củng cố kĩ năng viết các từ ứng dụng: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng,bệnh viện, đom đóm 2.Kĩ năng : -Tập viết kĩ năng nối chữ cái. - Kĩ năng viết liền mạch. -Kĩ năng viết các dấu phụ, dấu thanh đúng vị trí. 3.Thái độ : -Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế. -Viết nhanh, viết đẹp. II.Đồ dùng dạy học: -GV. -Viết bảng lớp nội dung và cách trình bày theo yêu cầu bài viết. -HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng. III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : On định tổ chức ( 1 phút ) 2.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) -Viết bảng con: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ riềng, củ gừng ( 2 HS lên bảng lớp, cả lớp viết bảng con) -Nhận xét , ghi điểm 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu nhà trường, buôn làng, hiền lành ,đình làng,bệnh viện, đom đóm +Mục tiêu: Biết tên bài tập viết hôm nay +Cách tiến hành : Ghi đề bài Bài 13: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng,bệnh viện, đom đóm . 2.Hoạt động 2 :Quan sát chữ mẫu và viết bảng con +Mục tiêu: Củng cố kĩ năng viết các từ ứng dụng : nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng,bệnh viện, đom đóm +Cách tiến hành : -GV đưa chữ mẫu -Đọc vàphân tích cấu tạo từng tiếng ? -Giảng từ khó -Sử dụng que chỉ tô chữ mẫu -GV viết mẫu -Hướng dẫn viết bảng con: GV uốn nắn sửa sai cho HS §Giải lao giữa tiết 3.Hoạt động 3: Thực hành +Mục tiêu: Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết +Cách tiến hành : -Hỏi: Nêu yêu cầu bài viết? -Cho xem vở mẫu -Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở -Hướng dẫn HS viết vở: Chú ý HS: Bài viết có 6 dòng, khi viết cần nối nét với nhau ở các con chữ. GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS yếu kém. -Chấm bài HS đã viết xong ( Số vở còn lại thu về nhà chấm) - Nhận xét kết quả bài chấm. 4.Hoạt động cuối: Củng cố , dặn dò -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài viết -Nhận xét giờ học -Dặn dò: Về luyện viết ở nhà Chuẩn bị : Bảng con, vở tập viết để học tốt ở tiết Sau. HS quan sát 4 HS đọc và phân tích HS quan sát HS viết bảng con: nhà trường buôn làng hiền lành đình làng 2 HS nêu HS quan sát HS làm theo HS viết vở 2 HS nhắc lại Tiết 14: đỏ thắm,mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, mũm mĩm I.Mục tiêu: 1.Kiến thức : Củng cố kĩ năng viết các từ ứng dụng: đỏ thắm,mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, mũm mĩm 2.Kĩ năng : -Tập viết kĩ năng nối chữ cái. - Kĩ năng viết liền mạch. -Kĩ năng viết các dấu phụ, dấu thanh đúng vị trí. 3.Thái độ : -Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế. -Viết nhanh, viết đẹp. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Chữ mẫu các tiếng được phóng to . -Viết bảng lớp nội dung và cách trình bày theo yêu cầu bài viết. -HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng. III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : ỉn định tổ chức ( 1 phút ) 2.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) -Viết bảng con: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện, đom đóm ( 2 HS lên bảng lớp, cả lớp viết bảng con) -Nhận xét , ghi điểm -Nhận xét vở Tập viết -Nhận xét kiểm tra bài cũ. 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu đỏ thắm,mầm non,chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, mũm mĩm +Mục tiêu: Biết tên bài tập viết hôm nay +Cách tiến hành : Ghi đề bài Bài 14: Tập viết tuần 15 : đỏ thắm,mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, mũm mĩm . 2.Hoạt động 2 :Quan sát chữ mẫu và viết bảng con +Mục tiêu: Củng cố kĩ năng viết các từ ứng dụng : đỏ thắm,mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, mũm mĩm. +Cách tiến hành : -GV đưa chữ mẫu -Đọc vàphân tích cấu tạo từng tiếng ? -Giảng từ khó -Sử dụng que chỉ tô chữ mẫu -GV viết mẫu -Hướng dẫn viết bảng con: GV uốn nắn sửa sai cho HS §Giải lao giữa tiết 3.Hoạt động 3: Thực hành +Mục tiêu: Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết +Cách tiến hành : -Hỏi: Nêu yêu cầu bài viết? -Cho xem vở mẫu -Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở -Hướng dẫn HS viết vở: Chú ý HS: Bài viết có 6 dòng, khi viết cần nối nét với nhau ở các con chữ. GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS yếu kém. -Chấm bài HS đã viết xong ( Số vở còn lại thu về nhà chấm) - Nhận xét kết quả bài chấm. 4.Hoạt động cuối: Củng cố , dặn dò -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài viết -Nhận xét giờ học -Dặn dò: Về luyện viết ở nhà Chuẩn bị : Bảng con, vở tập viết để học tốt ở tiết Sau. HS quan sát 4 HS đọc và phân tích HS quan sát HS viết bảng con: đỏ thắm, mầm non chôm chôm, trẻ em 2 HS nêu HS quan sát HS làm theo HS viết vở 2 HS nhắc lại Tit 3 To¸n (58) PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : -Thành lập và ghi nhớ bảng Trừ trong phạm vi 10 - Biết làm tính trừ trong phạm vi 10 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bộ thực hành toán 1 – Hình các chấm tròn như SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra bài cũ : + Gọi 3 em học sinh đọc lại bảng cộng trong phạm vi 10 + Sửa bài tập 2 /63 vở Bài tập toán – 4 học sinh lên bảng 5 + 0 = 10 0 - 2 = 6 6 - 0 = 4 2 + 0 = 9 8 - 0 = 1 0 + 0 = 10 9 - 0 = 8 4 + 0 = 7 +Nhận xét, sửa sai cho học sinh . + Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới 3. Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Giới thiệu phép trừ trong phạm vi 10. Mt : thành lập bảng trừ trong phạm vi 10 -Quan sát tranh nêu bài toán - 10 hình tròn trừ 1 hình tròn bằng mấy hình tròn ? -Giáo viên ghi : 10 – 1 = 9 . Gọi học sinh đọc lại -Giáo viên hỏi : 10- 1 = 9 Vậy 10 – 9 = ? -Giáo viên ghi bảng :10 – 9 = 1 Lần lượt giới thiệu các phép tính còn lại tiến hành tương tự như trên -Sau khi thành lập xong bảng trừ gọi học sinh đọc lại các công thức Hoạt động 2 : Học thuộc công thức. Mt : Học sinh học thuộc ghi nhớ, công thức trừ trong phạm vi 10 -Cho học sinh học thuộc theo phương pháp xoá dần -Gọi học sinh đọc thuộc cá nhân -Hỏi miệng : 10 –12 = ? ; 10 – 9 = ? ; 10 - 3 = ? . 10 - ? = 7 ; 10 - ? = 5 ; Hoạt động 3 : Thực hành Mt :Học sinh biết làm tính trừ trong phạm vi 10 -Cho học sinh mở SGK, hướng dẫn làm bài tập . Bài 1 : Tính rồi viết kết quả vào chỗ chấm -Phần a) : Giáo viên hướng dẫn viết phép tính theo cột dọc : 10 1 - 9 -Viết 1 thẳng cột với số 0 ( trong số 10 ) -Viết kết quả ( 9 ) thẳng cột với 0 và 1 -Phần b) : Giúp học sinh nhận xét từng cột tính để thấy rõ quan hệ giữa phép cộng và phép trừ Bài 2 : Hướng dẫn học sinh 1 bài đầu tiên 10 = 1 + 9 -Nhắc lại cấu tạo số 10 Bài 3 : Gọi 3 em lên bảng -Giáo viên nhận xét, sửa bài trên bảng Bài 4 : Quan sát tranh nêu bài toán rồi ghi phép tính thích hợp -Cho học sinh nêu được các bài toán khác nhau nhưng phép tính phải phù hợp với từng bài toán -Có 10 hình tròn, tách ra 2 hình tròn . Hỏi còn lại bao nhiêu hình tròn ? - 9 hình tròn - 10 em : 10 – 1 = 9 -10- 9 = 1 - Học sinh lặp lại : 5 em -Đọc lại cả 2 phép tính 5 em – Đt -10 học sinh đọc lại bảng cộng -Đọc đt bảng trừ 6 lần -Xung phong đọc thuộc – 5 em -Trả lời nhanh -Học sinh mở sách gk -Học sinh lắng nghe, ghi nhớ . -Học sinh tự làn bài vào vở Btt -Học sinh tự làm bài vào bảng con 9 0 10 ; 10 0 4 ; 6 0 10 – 4 3 + 4 0 10 ; 6 + 4 0 4 ; 6 0 9 – 3 -Có 10 quả bí đỏ. Bác gấu đã chở 4 qủa về nhà. Hỏi còn lại bao nhiêu quả bí đỏ ? 10 – 4 = 6 -Học sinh gắn lên bìa cài phép tính giải bài toán 4.Củng cố dặn dò : - Đọc lại phép trừ phạm vi 10 -Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của học sinh . - Dặn học sinh học thuộc các công thức – làm bài tập vở Bài tập toán - Chuẩn bị bài hôm sau.

File đính kèm:

  • doctuan 15(1).doc
Giáo án liên quan