Giáo án tổng hợp lớp 4 - Nguyễn Thị Tuyết - Trường Tiểu học Phan Bội Châu - Tuần 18

I / Mục tiêu :

-Học sinh củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học qua các bài đạo đức đã học trong suốt học kì I.

- Có kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong thực tế cuộc sống.

 II /Tài liệu và phương tiện:

 Các loại tranh ảnh minh họa đã sử dụng ở các bài học trước các phiếu ghi sẵn các tình huống bài ôn tập.

 III/ Hoạt động dạy học:

 

 

doc22 trang | Chia sẻ: donghaict | Lượt xem: 647 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 4 - Nguyễn Thị Tuyết - Trường Tiểu học Phan Bội Châu - Tuần 18, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mÉu thËt kü tríc khi vÏ. +ưíc lỵng khung h×nh chung vµ riªng, t×m tû lƯn c¸c bé phËn cu¶ lä vµ qu¶. + Ph©n nÐt chÝnh cđa h×nh lä vµ qu¶. + Nh×n mÉu, vÐ h×nh cho gièng mÉu. + VÏ xong cã thĨ vÏ ®Ëm nh¹t hoỈc vÏ mµu. 3.Cđng cè: GV gỵi ý HS nhËn xÐt vỊ mét sè bµi ®· hoµn thµnh vỊ: + Bè cơc, tû lƯ. + H×nh vÏ, nÐt vÏ. + §Ëm nh¹t vµ mµu s¾c. - GV cïng häc sinh xÕp lo¹i bµi vÏ vµ khen ngỵi nh÷ng HS cã bµi vÏ ®Đp. 4.DỈn dß: Xem bµi 19 NhËn xÐt tiÕt häc: VỊ nhµ xem l¹i bµi vÏ vµ hoµn thµnh. HS quan s¸t vµ nhËn xÐt Häc sinh thùc hµnh. Thứ Năm ngày 08 tháng 01 năm 2009 THỂ DỤC SƠ KẾT HỌC KỲ I TRÒ CHƠI : “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC” I. Mục tiêu : -Sơ kết học kỳ I. Yêu cầu HS hệ thống được những kiến thức, kỹ năng đã học, những ưu khuyết điểm trong học tập, rút kinh nghiệm từ đó cố gắng tập luyện tốt hơn nữa. -Trò chơi : “Chạy theo hình tam giác” Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II. Đặc điểm – phương tiện : Địa điểm : Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bị còi, dụng cụ chơi trò chơi “Chạy theo hình tam giác ” như cờ, kẻ sẵn các vạch cho chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: -Tập hợp lớp, ổn định, phổ biến nội dung, nêu mục tiêu, yêu cầu giờ học. - Khởi động. -Thực hiện bài thể dục phát triển chung. 2. Phần cơ bản: a) GV cho những HS chưa hoàn thành các nội dung đã kiểm tra , được ôn luyện và kiểm tra lại b) Sơ kết học kỳ 1 -GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức, kĩ năng đã học trong học kì I (kể cả tên gọi, khẩu hiệu, cách thực hiện). +Ôn tập các kĩ năng đội hình đội ngũ và một số động tác thể dục rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản đã học ở lớp 1, 2, và 3. +Quay sau: Đi đều vòng trái, vòng phải và đổi chân khi đi đều sai nhịp. +Bài thể dục phát triển chung 8 động tác. +Ôn một số trò chơi vận động đã học ở các lớp 1, 2, 3 và các trò chơi mới “Nhảy lướt sóng”; “Chạy theo hình tam giác”. -Trong quá trình nhắc lại và hệ thống các kiến thức kỹ năng trên, GV gọi một số HS thực hiện lại các động tác để minh hoạ cho từng nội dung. Hình thức : +Cả lớp cùng thực hiện dưới sự chỉ huy của GV hoặc cán sự lớp . Tập phối hợp các nội dung, mỗi nội dung tập 2 – 3 lần +GV chia tổ cho HS tập luyện tại các khu vực đã phân công. +GV tổ chức cho HS thực hiện dưới hình thức thi đua do cán sự điều khiển cho các bạn tập. -GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS trong lớp, khen ngợi, biểu dương, những em và tổ, nhóm làm tốt, cần khắc phục để có hướng phấn đấu trong học kì II. b) Trò chơi : “Chạy theo hình tam giác ”hoặc trò chơi HS ưa thích -GV tập hợp HS theo đội hình chơi, cho HS khởi động. -Nêu tên trò chơi. -Phổ biến luật chơi Những trường hợp phạm quy * Xuất phát trước lệnh hoặc trước khi bạn chưa cắm cờ xong. * Rút và cắm cờ sai quy định, làm rơi cờ trong khi chạy hoặc quên không thực hiện tuần tự theo các khu vực đã quy định. -Tổ chức cho HS thi đua chơi chính thứctheo tổ 3. Phần kết thúc: -HS đứng tại chỗ hát và vỗ tay theo nhịp. -GV cùng học sinh hệ thống bài học và nhận xét, khen ngợi và biểu dương những HS thực hiện động tác chính xác. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. -GVø giao bài tập về nhà ôn bài thể dục và các động tác “Rèn luyện tư thế cơ bản”. -GV hô giải tán. 6 – 10 phút 1 – 2 phút 1 – 2 lần mỗi lần 2 lần 8 nhịp 18 – 22 phút 3 – 4 phút 10 – 12 phút 1 - 2 lần 1 lần 5- 6 phút 2 – 3 phút -Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo. -HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang. ========== ========== ========== ========== 5GV -HS đứng theo đội hình tập luyện 2 – 4 hàng dọc. = = = = = = = = = = = = = = = = 5 5 5 5 -HS 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập. T1 T2 T3 T4 ========== ========== ========== ========== 5GV -HS tập hợp thành hai đội có số người đều nhau. Mỗi đội đứng thành 1 hàng dọc sau vạch xuất phát. -Đội hình hồi tĩnh và kết thúc. -HS hô “khỏe”. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN TẬP KÌ I (TIẾT 5) I. Mục tiêu : - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm như tiết 1 Ôn luyện về danh từ, động từ, tính từ , biết đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu. II. Chuẩn bị Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng. Một số phiếu cở to kẻ 2 bảng để HS làm bài tập. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1) Kiểm tra tập đọc : -Kiểm tra số học sinh cả lớp. -Yêu cầu đọc một đoạn hay cả bài. -Nêu câu hỏi về nội dung đoạn học sinh vừa đọc. -Những em đọc chưa đạt yêu cầu về nhà luyện đọc để tiết sau kiểm tra lại. 2) Bài tập: - Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm. - HS làm bài và trình bày trước lớp. - Gv bổ sung và thống nhất ý kiến đúng. đ) Củng cố dặn dò : *Nhắc về nhà tiếp tục đọc lại các bài tập đọc đã học từ đầu năm đến nay nhiều lần để tiết sau tiếp tục kiểm tra. -Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn dò học sinh về nhà học bài. -Lần lượt từng em khi nghe gọi tên lên bốc thăm chọn về chỗ chuẩn bị. -Lên bảng đọc và trả lời câu hỏi theo chỉ định trong phiếu. - Lớp lắng nghe và theo dõi bạn đọc. - 1 HS làm bảng lớp, cả lớp viết vào vở + 1 HS nhận xét, chữa bài. + Nhận xét, chữa bài. -Về nhà tập đọc lại các bài tập đọc nhiều lần. -Học bài và xem trước bài mới. TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu : - Giúp học sinh -Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2 cho 3 và cho 5 và cho 9 . + Biết vận dụng dấu hiệu chia hết để viết số chia hết cho 2 , 3 , 5 , 9 và giải toán. II.Đồ dùng dạy học: III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định: 2.KTBC: 3.Bài mới : a) Giới thiệu bài b) Luyện tập , thực hành Bài 1 -Yêu cầu HS đọc đề, tự làm vào vở. -Yêu cầu một số em nêu miệng các số chia hết cho 2, 3, 5 và chia hết cho 9. -Tại sao các số này lại chia hết cho 2 ? - Tại sao các số này lại chia hết cho 3 ?- ... Cho 5 ? Cho 9 ? -Nhận xét ghi điểm HS. Bài 2 - HS đọc đề, nêu cách làm. - HS tự làm bài vào vở. - Gọi HS đọc bài làm. -Cả lớp nhận xét bài làm của bạn. -GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 3 - HS đọc đề. -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - HS tự làm bài. - Gọi 2 HS đọc bài làm. -Yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn. -GV nhận xét và cho điểm HS. Bài 4 - HS đọc đề bài, suy nghĩ tự làm bài, tìm giá trị của từng biểu thức sau đó xét xem kết quả nào là số chia hết cho mỗi số 2 và 5. -GV nhận xét và cho điểm HS. -HS lên bảng thực hiện yêu cầu. - Lớp theo dõi, nhận xét bài làm của bạn. -HS lắng nghe. -1 HS đọc. - 2 - 3 HS nêu trước lớp. + Chia hết cho 2 là: 4568; 2050; 35766 + Chia hết cho 3 : 2229 ; 35766. + Chia hết cho 5 là : 7435 ; 2050 + Chia hết cho 9 là : 35766. -HS nhận xét, đổi chéo vở cho nhau để kiểm tra. -1 HS đọc. + 2 HS nêu cách làm. + Thực hiện vào vở. + HS đọc bài làm. -HS nhận xét, đổi chéo vở cho nhau để kiểm tra. + Tìm số thích hợp điền vào ô trống để được các số: chia hết cho 3, chia hết cho 9, chia hết cho 3 và chia hết cho 5, chia hết cho 2 và chia hết cho 3. + HS tự làm bài . - 2 - 3 HS nêu trước lớp. - 1 HS đọc. + Thực hiện tính và xét kết quả. -HS nhận xét, đổi chéo vở cho nhau để kiểm tra. -HS cả lớp thực hiện. TẬP LÀM VĂN: ÔN TẬP KÌ I (tiết 6) I.Mục tiêu : - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm đọc và HTL như tiết 1 Ôn luyện về văn miêu tả đồ vật, quan sát một đồ vật, chuyển kết quả quan sát thành dàn ý. Việt mở bài kiểu gián tiếp và kết bài kiểu mở rộng cho bài văn. II. Chuẩn bị Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng. Bảng phụ viết sẳn nội dung cân ghi nhớ khi viết bài văn miêu tả đồ vật. III. Các hoạt động dạy học: II / Chuẩn bị Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng theo đúng yêu câu . III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1) Hướng dẫn học sinh ôn tập : -Kiểm tra đọc và HTL số học sinh còn lại. -Yêu cầu đọc một đoạn hay cả bài. -Nêu câu hỏi về nội dung đoạn học sinh vừa đọc. 2) Bài tập: - Cho đề tập làm văn sau: " Tả một đồ dùng học tập của em " Hãy quan sát đồ dùng ấy và chỉ kết quả quan sát thành dàn ý. Hãy viết : Phần mở bài theo kiểu gián tiếp. Phần kết bài theo kiểu mở rộng. 3) Củng cố - dặn dò: -Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn dò học sinh về nhà học bài -Lần lượt từng em khi nghe gọi tên lên bốc thăm chọn về chỗ chuẩn bị. -Lên bảng đọc và trả lời câu hỏi theo chỉ định trong phiếu. - Lớp lắng nghe và theo dõi bạn đọc. + HS quan sát, nêu dàn ý. - Viết theo dàn ý. -Học bài và xem trước bài mới. Thứ Sáu ngày 09 tháng 01 năm 2009 TẬP LÀM VĂN: KIỂM TRA ĐỌC (Tiết 7) TOÁN: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI (HKI ) Thực hiện theo đề ra của BGH ------------------------------------------------- KỂ CHUYỆN: KIỂM TRA VIẾT (tiết 8)

File đính kèm:

  • docTUAN 18.doc