Giáo án Toán Lớp 3 Tuần 8

A- Mục tiêu:

- Củng cố các phép nhân trong bảng chia 7 . áp dụng để giải toán có lời văn.

- Rèn KN tính và giải toán

- GD HS chăm học

B- Đồ dùng:

GV : Bảng phụ- Phiếu HT

HS : SGK

 

doc8 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 18/10/2014 | Lượt xem: 944 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 3 Tuần 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à giải toán - GD HS chăm học B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Đọc bảng chia 7 ? - Nhận xét, cho điểm 3. Bài mới * Bài 1: - Nêu yêu cầu bài toán - Nhận xét, cho điểm * Bài 2: - Nêu cách chia ? - Chấm bài, nhận xét * Bài 3: - Đọc đề? Tóm tắt? - Chấm bài, nhận xét. * Bài 4: - Treo bảng phụ - Tìm 1/7 số con mèo ta làm thế nào ? 4/ Củng cố: - Thi đọc HTL bảng chia 7 * Dặn dò: Ôn bảng chia7 - Hát - 2, 3 HS đọc - Tính nhẩm - HS nêu KQ - Làm phiếu HT 28 7 35 7 21 7 28 4 35 5 21 3 0 0 0 42 7 42 6 25 5 42 6 42 7 25 5 0 0 0 - HS làm vở Bài giải Số nhóm chia được là: 35 : 7 = 5( nhóm) Đáp số: 5 nhóm - HS quan sát tranh - Ta lấy 21 : 7 = 3 con mèo - Vậy 1/7 số con mèo là 3 con mèo. - HS thi đọc Toán + Ôn : Bảng chia 7 A- Mục tiêu: - Củng cố các phép nhân trong bảng chia 7 .. áp dụng để giải toán có lời văn. - Rèn KN tính và giải toán - GD HS chăm học B- Đồ dùng: GV : Các tấm bìa mỗi tấm có 7 chấm tròn. Bảng phụ- Phiếu HT C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Đọc bảng chia 7? - Nhận xét, cho điểm 3/ Luyện tập: * Bài 1:- Đọc đề? - Nhận xét, cho điểm * Bài 2: - BT yêu cầu gì? - Vì sao ta có thể tính được thương dựa vào phép nhân? - Chấm bài, nhận xét. * Bài 3: - Đọc đề? - BT cho biết gì? - BT hỏi gì? - Chấm, chữa bài * Bài 4: - Treo bảng phụ - Hình nào đã khoanh vào 1/7 số quả cam? Vì sao? 4/ Củng cố: - Đọc bảng chia 7? * Dặn dò: Ôn bảng chia 7 - Hát - 2- 3 HS đọc - HS khác nhận xét - Tính nhẩm miệng - Nêu KQ + Làm phiếu HT - Tính nhẩm - Vì lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia. 7 x 6 = 42 7 x 9 = 63 42 : 7 = 6 63 : 7 = 9 42 : 6 = 7 63 :9 = 7 - HS nêu - làm vở Bài giải Số hàng xếp được là: 56 : 7 = 8( hàng) Đáp số: 8hàng - Hs quan sát tranh vẽ - Đã khoanh vào 1/7 số quả cam ở hình a và hình c. Vì có 21 quả cam, đã khoanh vào 3 quả cam. - HS thi đọc Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2006 Toán Tiết: 37: Giảm đi một số lần. A- Mục tiêu: - HS biết thực hiện giảm một số đi nhiều lần. Vận dụng để giải bài toán có liên quan. - Rèn KN tính và giải toán. - GD HS chăm học toán B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: HD thực hiện giảm một số đi nhiều lần - GV nêu bài toán: Hàng trên có 6 con gà. Số gà hàng trên giải đi 3 lần thì được số gà hàng dưới. Tính số gà hàng dưới? - Hàng trên có mấy con gà? -Sốgà hàng dưới ntn so với số gà hàng trên? - HD vẽ sơ đồ như SGK - Vậy số gà hàng trên là 3 phần thì số gà hàng dưới là 1 phần. Tính số gà hàng dưới? + Tương tự với bài toán về độ dài đoạn thẳng AB và CD - Vậy muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm ntn? b) HĐ 2: Luyện tập * Bài 1: - Đọc tên các cột của bài toán? - Muốn giảm 1 số đi 4 lần ta làm ntn? - Muốn giảm 1 số đi 6 lần ta làm ntn? * Bài 2: - Đọc đề? - Mẹ có mấy quả bưởi? - Số bưởi còn lại ntn so với số bưởi ban đầu? Vẽ sơ đồ ntn? - Số bưởi ban đầu là mấy phần bằng nhau? - Số bưởi còn lại là mấy phần bằng nhau? - Tính số bưởi còn lại? - Chấm bài, nhận xét. 3/ Củng cố: - Giảm 35m đi 7 lần? - Giảm 42kg đi 6 lần? * Dặn dò: Ôn lại bài. - HS hát - HS nghe - 2, 3 HS đọc lại đề toán - Có 6 con gà. - Giảm đi 3 lần Bài giải Số gà hàng dưới là: 6 : 3 = 2( con) Đáp số: 2 con gà. - Muốn giảm một số đi nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần - HS đọc- Làm phiếu HT - Lấy 12 : 4 = 3 - Lấy 12 : 6 = 2 + HS đọc - Mẹ có 40 quả bưởi - Số bưởi còn lại giảm đi 4 lần so với số bưởi ban đầu - HS vẽ - 4 phần - 1 phần Bài giải Số bưởi còn lại sau khi mẹ bán là: 40 : 4 = 10( quả) Đáp số: 10 quả bưởi - Lấy 35 m : 7 = 5m - Lấy 42 kg : 6 = 7kg Thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2006 Toán Tiết 38: Luyện tập A- Mục tiêu: - Củng cố về gấp một số lên nhiều lần và giảm một số đi nhiều lần. - Rèn KN giải toán cho HS - GD HS chăm học B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Muốn giảm một số đi một số lần ta làm như thế nào ? - Nhận xét, cho điểm 3/ Bài mới * Bài 1: - Treo bảng phụ - 6 gấp 5 lần dược bao nhiêu ? - Viết 30 vào ô trống nào ? - 30 giảm đi 6 lần được bao nhiêu ? - Vậy điền 5 vào ô trống nào ? - Chấm bài, nhận xét. * Bài 2: - Đọc đề? Tóm tắt? - Buổi sáng bán được bao nhiêu lít dầu? - Buổi chiều bán được ntn so với buổi sáng - Muốn tính số dầu buổi chiều ta làm ntn ? - Chấm bài, chữa bài. * Bài 3: - Đo độ dài đoạn AB? - Giảm độ dài đoạn AB đi 5 lần thì được mấy cm? - Vẽ đoạn MN? - Chấm , chữa bài. 4/ Củng cố: - Muốn giảm một số đi một số lần ta làm ntn?- Muốn gấp một số lên một số lần ta làm ntn? * Dặn dò: Ôn lại bài. - Hát - 2, 3 HS nêu - Nhận xét - HS QS - Được 30 - Ô trống thứ 2 - Được 5 - Ô trống thứ 3 - HS làm phiếu HT - 3 HS chữa bài + HS đọc đề toán - 60 lít - Giảm 3 lần - Lấy số dầu buổi sáng chia 3 - Làm vở- 1 HS chữa bài Bài giải Số dầu bán được buổi chiều là: 60 : 3 = 20( lít) Đáp số: 30 lít dầu. - Làm phiếu HT- 1 HS làm trên bảng - HS đo đoạn AB là 10cm - Lấy 10 : 5 = 2cm Vậy đoạn MN = 2cm - Vẽ đoạn MN dài 2cm - HS nêu Toán + Ôn tập : Giảm đi một số lần A- Mục tiêu: - Củng cố về gấp một số lên nhiều lần và giảm một số đi nhiều lần. - Rèn KN giải toán cho HS - GD HS chăm học B- Đồ dùng: - Bảng phụ- Phiếu HT C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Muốn giảm một số đi một số lần ta làm ntn? - Nhận xét, cho điểm 3/ Luỵên tập: * Bài 1: - Treo bảng phụ - 6 gấp 7 lần dược bao nhiêu ? - Viết 42 vào ô trống nào ? - 42 giảm đi 6 lần được bao nhiêu ? - Vậy điền 7 vào ô trống nào ? - Chấm bài, nhận xét. * Bài 2: - Đọc đề? Tóm tắt? - Buổi sáng bán được bao nhiêu lít dầu? - Buổi chiều bán được ntn so với buổi sáng? Muốn tính số dầu buổi chiều ta làm ntn? - Chấm bài, chữa bài. * Bài 3: - Đo độ dài đoạn AB? - Giảm độ dài đoạn AB đi 4 lần thì được mấy cm? - Vẽ đoạn MN? - Chấm , chữa bài. 4/ Củng cố: - Muốn giảm một số đi một số lần ta làm ntn?- Muốn gấp một số lên một số lần ta làm ntn? * Dặn dò: Ôn lại bài. - Hát 2- 3 HS nêu - Nhận xét - Được 42 - Ô trống thứ 2 - Được7 - Ô trống thứ 3 - HS làm phiếu HT - 3 HS chữa bài - 90 lít - giảm 3 lần - Lấy số dầu buổi sáng chia 3 - Làm vở- 1 HS chữa bài Bài giải Số dầu bán được buổi chiều là: 90 : 3 = 30( lít) Đáp số: 30 lít dầu. - Làm phiếu HT- 1 HS làm trên bảng - HS đo đoạn AB là 20 cm - Lấy 20 : 4 = 5cm Vậy đoạn MN = 5cm - Vẽ đoạn MN dài 5cm - HS nêu Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2006 Toán Tiết 39: Tìm số chia A- Mục tiêu: - HS biết tìm số chia chưa biết trong phép chia vfa củng cố tên gọi các thành phần của phép chia. - Rèn KN tính và giải toán. - GD HS chăm học toán B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động học Hoạt động dạy 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a) HĐ 1: HD tìm số chia. - Nêu bài toán 1: Có 6 ô vuông chia thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu ô vuông? Nêu phép tính tìm số ô vuông ? - Nêu tên gọi các thành phần của phép chia 6 : 2 = 3? - Nêu bài toán 2: Có 6 ô vuông, chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 ô vuông, hỏi chia được mấy nhóm? - Nêu phép tính ? - Vậy số nhóm 2 = 6 : 3 - 2 là gì trong phép chia? * Vậy số chia trong phép chia thì bằng SBC chia cho thương. - Ghi bảng: 30 : x = 5, x là gì trong phép chia? Nêu cách tìm x? - HD trình bày bài tìm x: + Muốn tìm số chia ta làm ntn? b) HĐ 2: Thực hành * Bài 1: Tính nhẩm - BT yêu cầu gì? - Nhận xét, cho điểm * Bài 2:- X là thành phần nào của phép chia?- Nêu cách tìm SBC, số chia? - Chấm bài, nhận xét * Bài 3: - Trong phép chia hết, SBC là 7, thương lớn nhất là mấy? - 7 chia cho mấy thì được 7? - Trong phép chia hết, SBC là 7, thương bé nhất là mấy? - 7 chia cho mấy thì được 1? 3/ Củng cố: Trò chơi: Ai nhanh hơn? a) X : 5 = 7; b) 56 : X = 7 - Dặn dò: Ôn lại bài. - hát - Mỗi nhóm có 3 ô vuông 6 : 2 = 3 ( ô vuông) - 6 là SBC, 2 là SC, 3 là thương - 2 nhóm 6 : 3 = 2( nhóm) - Số chia - HS đọc - X là số chia 30 : X = 5 X = 30 : 5 X = 6 - Lấy SBC chia cho thương - Làm miệng- Nêu KQ - Làm phiếu HT - HS nêu a) 12 : X = 2 b) 42 : X = 6 X = 12 : 2 X = 42 : 6 X = 6 X = 7 + Làm miệng - Là 7 - 7 : 1 = 7 - Là 1 - 7 : 7 = 1 - HS chơi trò chơi Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2006 Toán Tiết 40: luyện tập A- Mục tiêu: - Củng cố về tìm số hạng, SBT, số trư, SBC, số chia và giải toán. - Rèn KN tính và giải toán. - GD HS chăm học. B - Đồ dùng: GV : Phiếu HT- Bảng phụ HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Nêu cách tìm số chia? - Nhận xét, cho điểm. 3/ Bài mới * Bài 1: - X là thành phần nào của phép chia? - Nêu cách tìm X? - Chấm bài, nhận xét * Bài 2: - Đọc đề? - Chữa bài, nhận xét. * Bài 3: - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Bài thuộc dạng toán gì? - Nêu cách tìm một trong các thành phần bằng nhau của phép tính? - Chấm bài, nhận xét. * Bài 4: - Quan sát và đọc giờ ? - Khoanh vào phương án nào? 4/ Củng cố: Trò chơi: Ai nhanh hơn? a) X : 7 = 8; b) 63 : X = 7 - Dặn dò: Ôn lại bài. - HS hát - HS nêu - HS nêu - Làm phiếu HT a) X + 12 = 36 b) X- 25 = 35 X= 36 - 12 X= 35 + 15 X = 24 X = 50 c) X x 6 = 30 d) 42 : X = 7 X= 30 : 6 X = 42 : 7 X = 5 X = 6 - HS tự làm vào nháp - Đổi vở- KT - 3 HS chữa bài trên bảng 35 26 32 x x x 2 4 6 70 104 192 64 2 80 4 99 3 6 32 8 20 9 33 04 00 09 4 0 9 0 0 0 - Đọc đề toán - Có 36 l dầu, số dầu còn lại trong thùng bằng 1/3 số dầu đã có - Trong thùng còn lại bao nhiêu l dầu ? - HS nêu - Ta lấy số đó chia cho số phần Bài giải Số dầu còn lại trong thùng là: 36 : 3 = 12 ( lít) Đáp số: 12 lít dầu. - HS đọc giờ chỉ trên đồng hồ - Phương án B - HS thi chơi- Nêu KQ

File đính kèm:

  • docTuÇn 8.doc
Giáo án liên quan