Giáo án Toán Lớp 3 Tuần 3 Trường tiểu học An Lạc 3 – Bình Tân

1/. Kiến thức :

Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn”, dấu > khi so sánh các số

2/. Kỹ năng :

Rèn học sinh thực hành so sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn. Viết đúng theo mẫu dấu >

3/. Thái độ :

Yêu thích môn học qua các hoạt động học. Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học

 

doc13 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 871 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 3 Tuần 3 Trường tiểu học An Lạc 3 – Bình Tân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 bài hát HS đọc MÔN : TOÁN BÀI : Luyện Tập I/. MỤC TIÊU : 1/. Kiến thức : Củng cố những khái niệm ban đầu về bé hơn, lớn hơn, về sử dụng các dấu và các từ “bé hơn”, “lớn hơn” khi so sánh 2 số 2/. Kỹ năng : Biết mối quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn khi so sánh 2 số 3/. Thái độ : Yêu thích môn học qua các hoạt động II/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viên Chuẩn bị trò chơi thi đua 2/. Học sinh Vở bài tập – Bảng con III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1/. ỔN ĐỊNH (1’) 2/. KIỂM TRA BÀI CŨ (4’) Lớn Hơn, Dấu > Nhận xét vở bài tậpp Thống kê điểm bằng cách học sinh giơ tay Kiểm tra bảng con 4 .. 2 3 .. 1 5 .. 3 3/. Bài mới Luyện tập - Giới thiệu bài : Trong tuần này các em được học dạng toán so sánh 2 số không bằng nhau. Để giúp các em củng cố, khắc sâu thêm. Hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại qua tiết luyện tập - Giáo viên ghi tựa HOẠT ĐỘNG 1 (3’) Ôn kiến thức ở bảng con Mục tiêu : Giúp học sinh nhớ lại và khắc sâu hơn về dấu >, , < Phương pháp : Thực hành ĐDDH : Bảng, dấu > , <, bông hoa, bướm, bình, chấm tròn Trên đây cô có những nhóm mẫu vật. Cô mời 1 bạn đính 2 nhóm mẫu vật để các bạn so sánh Tình huống 1: 4 bông hoa so với 2 bông hoa Tình huống 2 : 1 con bướm so với 2 con bướm Giáo viên kiểm tra bảng nhận xét Tình huống 3 : 3 chấm tròn so với 2 chấm tròn Tình huống 4 : 4 hình vuông so với 5 hình vuông Giáo viên kiểm tra bảng – nhận xét à Qua phần ôn lại các kiến thức đã học cô thấy các bạn nhớ bài và hiểu bài. Trước khi qua hoạt động 2, mời 1 bạn làm quản trò HOẠT ĐỘNG 2 (3’) Thực Hành Mục tiêu : HS thực hành đúng nội dung bài Phương pháp : Thực hành, giảng dạy ĐDDH : Vở toán in Bài 1: Điền dấu > , < sử dụng trò chơi tiếp sức, mỗi em điền 1 dấu (đại diện) dãy nào nhanh, nhiều, đúng à thắng Bài 2: Giáo viên đính mẫu trên bảng để học sinh so sánh Bài 3: Nối với số thích hợp 4. CỦNG CỐ (4 ‘): Trò chơi : Thi đua tiếp sức Luật chơi : Giáo viên đính 2 nội dung lên bảng mỗi em điền 1 dấu 3 ….4 4 … 3 5 … 2 1 … 3 4… 2 Nếu dãy nào điền nhanh, điền đúng dãy đó thắng Nhận xét trò chơi 5. DẶN DÒ : ( 1 phút ) Làm bài về nhà trong vở bài tập chưa làm kịp, làm miệng những bài trong SGK Chuẩn bị : Xem trước bài bằng nhau, dấu = HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Học sinh giơ tay Làm bảng con Học sinh đếm các mẫu vật trong 1 nhóm, ghi số, điền dấu thích hợp Học sinh thực hiện bảng con > 2 ; 1 > 3 Học sinh thực hiện > 2 < 5 Cất bảng - HS tham gia HS viết vào bảng con HS làm vở HS tham gia trò chơi MÔN : TOÁN BÀI : Bé Hơn, Dấu < I/. MỤC TIÊU : 1/. Kiến thức : Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “bé hơn”, dấu < khi so sánh các số 2/. Kỹ năng : Có kỹ năng so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ bé hơn 3/. Thái độ : ham thích hoạt động qua môn học thực hành qua trò chơi thi đua II/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viên Các nhóm đồ vật, mô hình /SGK quan hệ dạy học về quan hệ bé hơn 2/. Học sinh SGK –Bộ thực hành III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1/. ỔN ĐỊNH (1’) 2/. KIỂM TRA BÀI CŨ (4’) Luyện Tập Đếm theo thứ tự từ 1 - 5. Đếm theo thứ tự từ 5 - 1 5 gồm mấy và mấy ? 4 gồm mấy và mấy ? Nhận xét 3/. Bài mới Bé Hơn, Dấu < - Giới thiệu bài – ghi tựa HOẠT ĐỘNG 1 (12’) Giới thiệu bé hơn, dấu < Mục tiêu : Nhận biết quan hệ bé hơn Phương pháp : Trực quan, giảng giải Hướng dẫn học sinh quan sát để nhận biết số lượng của từng nhóm đồ vật rồi so sánh các số chỉ số lượng đó. Tranh 1 : bên trái có mấy ô tô, bên phải ô mấy ô tô? + 1 ô tô so với 2 ô tô như thế nào? Hình vẽ dưới tranh + Bên trái có mấy hình vuông? + Bên phải có mấy hình vuông + 1 hình vuông so với 2 hình vuông như thế nào? à Chốt : Ta nói 1 bé hơn 2 Viết : 1 < 2 Làm tương tự đối với tranh bên phải à Chốt 2 bé hơn 3 Viết 2 < 3 Giáo viên lưu ý : Khi viết dấu < giữa hai dố, bao giờ đấu nhọn cũng chỉ vào số bé hơn HOẠT ĐỘNG 2 (13’): Thực Hành Mục tiêu: HS vận dụng vào bài tập đúng, chính xác Phương pháp :Thực hành Bài 1: Viết dấu bé hơn (GV quan sát giúp cho HS còn lúng túng) Bài 2 : Viết ( theo mẫu) Bài 3: Viết (theo mẫu) Bên trái có 1 chấm tròn, bên phải có 3 chấm tròn ta viết 1 < 3, đọc là 1 bé hơn 3 Bài 4 : Viết dấu < vào ô trống Bài 5 : Nối với số thích hợp + Thi đua nối nhanh + Nối mỗi ô vuông vào 1 hay nhiều số thích hợp Ví dụ : có 1 < thì nối ô vuông với 2, 3, 4, 5 và 1 < 2, 1 < 3, 1 < 4, 1 < 5 4. CỦNG CỐ(4’) : Nêu những số nhỏ hơn 4 Nêu những số bé hơn 5 Nhận xét 5. DẶN DÒ : ( 1’) Làm bài về nhà – chuẩn bị dấu >, lớn hơn HS trả lời - Học sinh quan sát 1 ô tô 2 ô tô 1 ô tô ít hơn 2 ô tô vài em nhắc lại 1 hình vuông 2 hình vuông 1 hình vuông ít hơn 2 hình vuông Nhiều nhắc lại HS làm bảng con HS về nhà làm bài 3 2 học sinh thi đua làm nhanh, đúng à thắng về nha 2làm HS thi đua - HS nêu MÔN : TOÁN BÀI : Bé Hơn, Dấu < I/. MỤC TIÊU : 1/. Kiến thức : Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “bé hơn”, dấu < khi so sánh các số 2/. Kỹ năng : Có kỹ năng so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ bé hơn 3/. Thái độ : ham thích hoạt động qua môn học thực hành qua trò chơi thi đua II/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viên Các nhóm đồ vật, mô hình /SGK quan hệ dạy học về quan hệ bé hơn 2/. Học sinh SGK –Bộ thực hành III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1/. ỔN ĐỊNH (1’) 2/. KIỂM TRA BÀI CŨ (4’) Luyện Tập Đếm theo thứ tự từ 1 - 5. Đếm theo thứ tự từ 5 - 1 5 gồm mấy và mấy ? 4 gồm mấy và mấy ? Sửa bài tập Nhận xét 3/. Bài mới Bé Hơn, Dấu < HOẠT ĐỘNG 1 (7’) Giới thiệu bé hơn, dấu < a- Mục tiêu : Nhận biết quan hệ bé hơn b- Phương pháp : Trực quan, giảng giải Hướng dẫn học sinh quan sát để nhận biết số lượng của từng nhóm đồ vật rồi so sánh các số chỉ số lượng đó. c-Đồ dùng: Tranh chim , ô tô, dấu , Treo tranh 1 : + Bên trái có mấy ô tô?, + Bên phải ô mấy ô tô? è 1 ô tô nhiều hơn hay ít hơn 2 ô tô? Đính mẫu vật: 1 hình vuông + Có mấy hình vuông? + Một hình vuông cô ghi sốù mấy ? Đính mẫu vật: 2 hình vuông + Cô có mấy hình vuông? + 2 hình vuông cô ghi số mấy? + 1 hình vuông ít hơn hay nhiều hơn 2 hình vuông? Như vậy : 1 so với 2 như thế nào? è Để thay cho từ “ít hơn” ta có thể dùng từ “lớn hơn” và dấu > Giáo viên đính dấu > giữa 2 số 1 và 2. Các em thấy muốn so sánh 2 mẫu vật có số lượng không bằng nhau. Ta dùng từ “bé hơn” và dấu < . đó là nội dung bài hôm nay. Giáo viên ghi tựa bài: *- Lưu ý : Mũ nhọn của dấu < chỉ về số bé hơn. Giáo viên đính tranh 2: + Bên trái cô có mấy con chim? + Bên phải cô có mấy con chim? + 3 con chim so với 2 con chim như thế nào? Đính 2 hình •: + Có mấy hình •? + Cô ghi số mấy? Đính thêm 3 hình • : + Có thêm mấy hình •? + Cô viết số mấy ? + 2 so với 3 như thế nào? HOẠT ĐỘNG 2 (5’): Luyện Viết a- Mục tiêu: HS viết được dấu <. b- Phương pháp : Giảng giải , thực hành. c- Đồ dùng: mẫu dấu <, Bảng con . Đính mẫu dấu < . Viết mẫu :Đặt bút trên đường kẻ 3, viết nết xiên phải đến đường kẻ 2, rê bút viết nét xiên trái . Điểm kết thúc tại đường kẻ 1. Giáo viên ghi bảng 1 < 2 2 < 3 Yêu cầu làm bảng con : 2………..4 ; 4………5 *- Nhận xét : Sửa sai. HOẠT ĐỘNG 3 (13’): Thực Hành a- Mục tiêu: HS vận dụng vào bài tập đúng, chính xác b- Phương pháp :Thực hành c- Đồ dùng : Vở bài tập Bài 1: Viết dấu bé hơn (GV quan sát giúp cho HS còn lúng túng) Bài 2 : Viết ( theo mẫu) Bài 3: Viết (theo mẫu) Bên trái có 1 chấm tròn, bên phải có 3 chấm tròn ta viết 1 < 3, đọc là 1 bé hơn 3 Bài 4 : Viết dấu < vào ô trống Bài 5 : Nối với số thích hợp + Thi đua nối nhanh + Nối mỗi ô vuông vào 1 hay nhiều số thích hợp Ví dụ : có 1 < thì nối ô vuông với 2, 3, 4, 5 và 1 < 2, 1 < 3, 1 < 4, 1 < 5 HOẠT ĐỘNG 4 (4’): Củng cố a- Mục tiêu: Củng cố nội dung bài b- Phương pháp :Trò chơi c- Đồ dùng : Nội dung trò chơi Trò chơi: “Ai nhanh , ai đúng” Luật chơi: Giáo viên đưa nội dung thi đua điền dấu < 1 œ 2 ; 3 œ 5 ; 4 œ 5 3 œ 4 ; 2 œ 5 ; 1 œ 4 Nhóm nào điền nhanh, đúng à Thắng . Nhận xét : Tuyên dương + Nêu những số nhỏ hơn 5. 4. DẶN DÒ : ( 1’) Xem lại bài - Làm bài Chuẩn bị : “ Lớn hơn và dấu >” - Học sinh quan sát 1 ô tô 2 ô tô 1 ô tô ít hơn 2 ô tô(3HS nhắc lại) 1 hình vuông Số 1 2 hình vuông Số 2 1 hình vuông ít hơn 2 hình vuông - 1 ít hơn 2 3 Học sinh nhắc lại - 2 con chim - 3 con chim - 2 con chim ít hơn 3 con chim - 2 hình tam giác - Số 2 - 3 hình tam giác. Số 3 -2 < 3 ( 3 Học sinh nhắc lại) Học sinh quan sát - Học sinh viết bảng con 1 < 2 ; 2< 3 - 2 < 4 ; 4 < 5 . - Học sinh làm bảng con Học sinh về nhà làm bài tập 3 2 Học sinh thi đua làm nhanh đúng à thắng Về nhà làm Học sinh thi đua Học sinh tham gia thi đua theo nhóm (2 nhóm) . 1 nhóm gồm 3 em. Thời gian 2 phút .

File đính kèm:

  • doctuan3-11.doc
Giáo án liên quan