Giáo án Tiếng Việt Buổi 2 Lớp 3 Tuần 12

- Củng cố cách viết chữ g, G, H, J chữ đứng (viết đúng mẫu nét đều) thông qua bài tập ứng dụng.

- Viết từ ngữ ứng dụng: Ghi lòng tạc dạ, Hà Giang, Ích nước lợi nhà.

- Rèn cho HS ý thức viết đúng, đẹp, trình bày sạch.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1180 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng Việt Buổi 2 Lớp 3 Tuần 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện chữ Bài 23: Ôn chữ g, g, H, J I, Mục tiêu: - Củng cố cách viết chữ g, g, H, J chữ đứng (viết đúng mẫu nét đều) thông qua bài tập ứng dụng. - Viết từ ngữ ứng dụng: Ghi lòng tạc dạ, Hà Giang, ích nước lợi nhà. - Rèn cho HS ý thức viết đúng, đẹp, trình bày sạch. II, Đồ dùng: Chữ mẫu g, g, H, J Vở luyện chữ III, Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra bài cũ. Gọi 2 HS lên bảng viết chữ: Im lìm, ích nước lợi nhà. Lớp viết vở nháp. Lớp và GV nhận xét cho điểm. B, Bài mới. 1, Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học. 2, Hướng dẫn HS viết vở nháp. - GV hướng dẫn từng phần, kết hợp giải nghĩa từ ngữ. - HS luyện viết các chữ g, g, H, J vào nháp, 2 em lên bảng viết. - HS lên bảng viết: Ghi lòng tạc dạ, Hà Giang, ích nước lợi nhà. - Cho HS hiểu nghĩa từ Hà Giang (là danh từ riêng chỉ địa danh) - GV cho HS hiểu nghĩa ngữ ứng dụng: Ghi lòng tạc dạ ( Nhớ mãi trong lòng, không bao giờ quên); ích nước lợi nhà 3, Hướng dẫn HS viết vở, Cho HS viết vở luyện chữ. GV lưu ý HS tư thế ngồi, cách cầm bút. Theo dõi nhắc nhở HS viết chậm; HS hoà nhập để các em hoàn thành bài viết. 4, Chấm và chữa bài: GV chấm một số bài, nhận xét. IV, Hoạt động tiếp nối GV tóm tắt bài, nhận xét giờ. Dặn HS viết chưa đẹp về rèn thêm vào vở *************************************************************** Luyện từ và câu (Buổi 2) Ôn về từ chỉ hoạt động trạng thái So sánh I, Mục tiêu: - Ôn tập, củng cố về từ chỉ hoạt động, trạng thái. - Ôn tập, củng cố về kiểu so sánh hoạt động với hoạt động. - Làm các bài tập đặt câu.(HS hoà nhập chỉ yêu cầu đặt 2 đến 3 câu). II, đồ dùng: Bảng lớp kẻ sẵn bài 1. Bảng phụ ghi bài 2. HS: Vở TV buổi 2 III, các hoạt động dạy học. GV cho hS làm các bài tập sau: Bài 1: Hãy tìm mỗi loại 5 từ ngữ chỉ hoạt động và ghi vào đúng cột: Từ ngữ chỉ hoạt động của HS ……………............................ ……………………………… ……………………………… Từ ngữ chỉ hoạt động của bộ đội ……………..................................... …………………………………… ………………………………… Từ ngữ chỉ hoạt động Của nông dân ……………......................................... ……………………………………… ……………………………………… - Cho HS lên bảng làm dưới hình thức thi tiếp sức. (Mỗi tổ làm 1 cột) * Bài 2, Hãy chỉ ra những hoạt động được so sánh với nhau trong các câu sau: 1, Sân trường vàng nắng mới Lá cờ bay như reo. 2, Chiếc ca nô phóng nhanh như bay trên mặt sông. 3, Dưới trời mưa, chiếc xe đi như bò trên quãng đường lầy lội. - Cho HS đọc đề bài, nêu yêu cầu đề. HS làm bài vào vở. Gọi 3 em lên bảng chữa bài, mỗi em làm 1 câu. Lớp và GV nhận xét. * Bài 3: Hãy đặt 5 câu có hình ảnh so sánh. - HS làm bài vào vở. 5 em lên bảng chữa bài, mỗi em chữa 1 câu. - Yêu cầu HS chỉ ra kiểu so sánh trong các câu vừa đặt. Bài tập nâng cao: Baứi 1: ẹoùc ủoaùn vaờn sau: Trụứi naộng gaột. Con ong xanh bieỏc, to baống quaỷ ụựt nhụừ, lửụựt nhanh nhửừng caởp chaõn daứi vaứ maỷnh treõn neàn ủaỏt ... Noự dửứng laùi, ngửụực ủaàu leõn, mỡnh nhuựn nhaỷy rung rinh, giụ hai chaõn trửụực vuoỏt raõu roài laùi bay leõn, ủaọu xuoỏng thoaờn thoaột raứ khaộp maỷnh vửụứn. Noự ủi doùc ủi ngang, suùc saùo, tỡm kieỏm. Vuừ Tuự Nam a) Tỡm caực tửứ ngửừ chổ hoaùt ủoọng cuỷa con ong trong ủoaùn vaờn treõn. b) Nhửừng tửứ ngửừ naứy cho thaỏy con ong ụỷ ủaõy laứ con vaọt theỏ naứo? Baứi 2: Tỡm caực hỡnh aỷnh so saựnh trong khoồ thụ, caõu vaờn dửụựi ủaõy. a) Naộng vaứng tửụi raỷi nheù Bửụỷi troứn moùng trúu caứnh Hoàng chớn nhử ủeứn ủoỷ Thaộp trong luứm caõy xanh. b) Veà ủeõm, traờng khi thỡ nhử chieỏc thuyeàn vaứng troõi trong maõy treõn baàu trụứi ngoaứi cửỷa soồ, luực thỡ nhử chieỏc ủeứn loàng thaỷ aựnh saựng xuoỏng ủaày saõn. - Chaỏm vụỷ 1 soỏ em, nhaọn xeựt chửừa baứi. Baứi 1: a) Caực tửứ chổ hoaùt ủoọng cuỷa con ong laứ: lửụựt, dửứng, ngửụực, nhuựn nhaỷy, giụ, vuoỏt, bay, ủaọu, raứ khaộp, ủi doùc, ủi ngang, suùc saùo, tỡm kieỏm. b) Con ong ụỷ ủaõy laứ con vaọt nhanh nheùn, linh lụùi, thoõng minh. Baứi 2: Hỡnh aỷnh so saựnh: a) Hoàng chớn nhử ủeứn ủoỷ. Thaộp trong luứm caõy xanh: veừ neõn bửực tranh giaứu maứu saộc, trong moói chuứm quaỷ hoàng chớn ủoỷ nhử moọt chuứm ủeứn lung linh toỷa saựng trong luứm caõy. b) - Traờng khi thỡ nhử chieỏc thuyeàn vaứng troõi trong maõy treõn baàu trụứi ngoaứi cửỷa soồ. - Traờng coự luực nhử chieỏc ủeứn loàng thaỷ aựnh saựng xuoỏng ủaày saõn. IV, Hoạt động tiếp nối GV tóm tắt bài, nhận xét giờ. *************************************************************** TAÄP LAỉM VAấN (Buổi 2) Nói viết về cảnh đẹp đất nước I, Mục tiêu: - Nói được những điều em biết về cảnh đẹp ở nước ta dựa vào bức tranh Phan Thiết. - Viết những điều đã luyện nói ở BT I thành 1 đoạn văn ngắn nói về cảnh đẹp đất nước. - Giáo dục tình cảm yêu mến cảnh đẹp của thiên nhiên và môi trường trên đất nước ta. I, Đồ dùng: - Tranh Phan Thiết ở SGK phóng to.Bảng phụ ghi các câu hỏi bài tập I - HS: Vở TV buổi 2. III, Các hoạt động dạy học. A/ Luyện nói theo nội dung bức tranh: 1, Yêu cầu HS quan sát và nghi tóm tắt những điều quan sát được ở bức tranh Phan Thiết theo gợi ý sau: a) Bức tranh vẽ cảnh gì? Cảnh đó ở đâu? b) Bức tranh có mấy phần? Hãy kể tên từng phần theo thứ tự từ gần đến xa. Theo em, phần nào của bức tranh đẹp nhất? c) Ghi lại đường nét, màu sắc của từng phần. d) cảnh trong bức tranh gợi cho em tình cảm gì? B/ Luyện nói tại nhóm và toàn lớp. - GV cho HS nói theo nhóm 3 em. Gọi đại diện các nhóm nói trước lớp. Nhận xét. C/ Luyện viết Yêu cầu HS viết nội dung vừa nói thành một đoạn văn ngắn. GV nhắc các em chú ý về nội dung, cách diễn đạt (Dùng từ, đặt câu, chính tả…). GV gọi hs đọc bài viết. Nhận xét. Chấm điểm 1 số bài hay. IV, Hoạt động tiếp nối: GV tóm tắt bài. Nhận xét giờ. ***********************************************************

File đính kèm:

  • docGA TV Buoi 2 Lop 3 Tuan 12.doc
Giáo án liên quan