Giáo án Thủ công lớp 1 kì 1 - Trường tiểu học Vĩnh Hòa

TUẦN 1

Ngày dạy : .

Bài 1: Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:Hs biết một số loại giấy bìa và dụng học thủ công.

2.Kĩ năng :Biết sử dụng các loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công.

3.Thái độ :Biết giữ gìn đồ dùng học tập.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: Các loại giấy màu, bìa và dụng cụ để học thủ công.

-HS: Dụng cụ để học thủ công.

III.Hoạt động dạy và học:

1.Khởi động (1’): On định định tổ chức.

2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs.

 - Nhận xét.

3.Bài mới:

 

 

doc34 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 821 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thủ công lớp 1 kì 1 - Trường tiểu học Vĩnh Hòa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đâu? . Đường dấu giữa hình có nét vẽ như thế nào? + Hướng dẫn Hs vẽ. 2. Kí hiệu đường dấu gấp: + Cho Hs quan sát và hỏi: . Đường dấu gấp có nét như thế nào? + Hướng dẫn HS vẽ. 3. Kí hiệu đường dấu gấp vào: + Cho Hs quan sát tranh và hỏi: . Em thấy gì trên đường gấp vào? . Hướng dẫn Hs vẽ. 4. Kí hiệu dấu gấp ngược ra sau: + Cho Hs quan sát tranh và hỏi: . Em nhận xét gì qua hình mũi tên? . Hướng dẫn HS vẽ. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 2: (15’) Thực hành: GV nhắc nhở, theo dõi HS vẽ đúng kí hiệu Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò - Yêu cầu một số Hs nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. -Dặn dò: Chuẩn bị giấy màu, giấy nháp để học bài: “ Gấp các đoạn thẳng cách đều” - Hs quan sát. - Kí hiệu được vẽ trên đường kẻ ngang, kẻ dọc của vở. - Hs vẽ trên giấy nháp. - (2 Hs) Đường dấu gấp là đường có dấu đứt. - Hs vẽ trên giấy nháp. - (2 Hs) Có mũi tên chỉ hướng gấp vào. - Hs vẽ. - (2 Hs ) Hình vẽ tên cong là kí hiệu dấu gấp ngược ra phía sau. - Hs vẽ. - Hs thực hành vẽ lại các kí hiệu cơ bản vào vở - 2HS nhắc lại RÚT KINH NGHIỆM: PHẦN BỔ SUNG: TUẦN: 14 Ngày dạy : ............................... Bài : GẤP CÁC ĐOẠN THẲNG CÁCH ĐỀU I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:Hs biết cách gấp và gấp được các đoạn thẳng cách đều. 2.Kĩ năng :Gấp được các đoạn thẳng cách đều nhanh và đẹp. 3.Thái độ :Ham thích môn học. II.Đồ dùng dạy học: -GV: +Mẫu gấp các nếp gấp cách đềy có kích thước lớn. +Qui trình các nếp gấp. -HS: +Giấy màu, giấy nháp, vở thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức. 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (3’) Hướng dẫn quan sát và nhận xét: - Mục tiêu: Cho hs quan sát mẫu gấp các đoạn thẳng cách đều. - Cách tiến hành: Hs quan sát mẫu, nhận xét. + Em nhận xét gì về khoảng cách giữa các nếp gấp? So le hay chồng khít lên nhau? Hoạt động 2: (4’) Hướng dẫn mẫu cách gấp. - Mục tiêu: Cho Hs quan sát cách gấp các đoạn thẳng cách đều. - Cách tiến hành: Hướng dẫn mẫu. + Gấp nếp thứ nhất: . Ghim tờ giấy màu lên bảng, mặt màu áp sát vào bảng. . Gấp mép giấy vào 1 ô theo đường dấu. + Gấp nếp thứ hai: . Lật mặt màu ra phía ngoài. . Gấp tiếp nếp thứ hai vào 1ô. + Gấp nếp gấp tiếp theo: . Phải gấp đúng 1ô. . Phải lật mặt giấy mỗi lần gấp vào. - Kết luận: Nêu lại cách gấp các đoạn thẳng đều. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3 (15’): Thực hành: - Mục tiêu: Hướng dẫn HS biết cách gấp được các đoạn thẳng đều. - Cách tiến hành: + Gv nhắc lại cách gấp theo qui trình, có thể gấp đều vào 2ô để dễ gập. + Gv theo dõi, nhắc nhở các Hs yếu. + Hướng dẫn HS dán vào vở. + Chấm bài, nhận xét. Hoạt động cuối (15’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: chuẩn bị giấy vở Hs, giấy màu, hồ dán, 1 sợi chỉ để học bài: “ Gấp cái quạt”. - Quan sát và trả lời câu hỏi (2Hs) -Quan sát trên tờ giấy màu được ghim trên bảng - Hs theo dõi các kĩ năng cách gấp. - Hs rèn kĩ năng gấp trên giấy nháp, khi thành thạo thì gấp trên giấy màu. - Trình bày sản phẩm vào vở. - Dọn vệ sinh, lau tay. - 2 Hs nhắc lại. RÚT KINH NGHIỆM: PHẦN BỔ SUNG: TUẦN: 15 Ngày dạy : ............................... Bài: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 1) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái quạt. 2.Kĩ năng :Gấp được cái quạt bằng giấy. 3.Thái độ :Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng. II.Đồ dùng dạy học: - Gv: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ. - Hs: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức. 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (3’) Hướng dẫn quan sát và nhận xét: - Mục tiêu: Hs quan sát nhận xét mẫu. - Cách tiến hành: Tổ chức HS quan sát, hỏi: + Đế gấp được cái quạt ta phải sử dụng nếp gấp nào đã học? + Nhận xét gì giữa quạt mẫu? - Kết luận: Nêu cách để được cái quạt. Hoạt động 2: (4’) Hướng dẫn mẫu. - Mục tiêu: Cho Hs quan sát cách gấp cái quạt. - Cách tiến hành: Gv hướng dẫn mẫu. + Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều. + Bước 2: Gấp đôi, lấy dấu giữa, dùng chỉ buộc giữa và bôi hồ. + Bước 3: Ép chắc 2 phần vào nhau đến khi hồ khô mở ra. - Kết luận: Nêu các bước để gấp được cái quạt. Nghỉ giữa tiết (5’) Hoạt động 3 (15’) : Thực hành: - Mục tiêu:Cho HS thực hành gấp quạt trên giấy nháp. - Cách tiến hành: + Gv hướng dẫn Hs gấp quạt trên giấy nháp. + Gv nhắc lại qui trình gấp quạt theo 3 bước. + Gv theo dõi giúp đỡ. + Nhắc Hs dọn vệ sinh. Hoạt động cuối (15’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: chuẩn bị giấy màu, đồ dùng học tập, sợi chỉ màu để tiết sau: “ Gấp cái quạt”. - Quan sát và trả lời câu hỏi (2Hs ) - (1 Hs ) trả lời. - Hs quan sát. - Hs thực hành trên giấy nháp. - Dọn vệ sinh và lau tay. - 2 Hs nhắc lại. RÚT KINH NGHIỆM: PHẦN BỔ SUNG: TUẦN:16 Ngày dạy : ............................... Bài 13: GẤP CÁI QUẠT ( tiết 2) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái quạt. 2.Kĩ năng :Gấp được cái quạt bằng giấy. 3.Thái độ :Yêu thích sản phẩm mình làm ra; có ý thức giữ gìn đồ dùng. II.Đồ dùng dạy học: -GV: Quạt giấy mẫu, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 sợi chỉ. -HS: 1 tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở, vở thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định định tổ chức. 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (5’) Nhắc lại bài tiết 1: - Mục tiêu: Hs nắm được quá trình gấp quạt theo 3 bước. - Cách tiến hành: Gv nhắc lại quá trình gấp quạt: + Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều. + Bước 2: Gấp đôi, lấy dấu giữa, dùng chỉ buộc giữa và bôi hồ. + Bước 3: Ép chắc 2 phần vào nhau đến khi hồ khô mở ra. NGHỈ GIỮA TIẾT (5’) Hoạt động 2: (16’) Hs thực hành. - Mục tiêu: Hs biết cách gấp cái quạt trên giấy màu. - Cách tiến hành: + Gvtheo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành. + Nhắc HS miết kĩ nếp gấp, bôi hồ mỏng buộc dây chắc, đẹp. + Hướng dẫn HS trình bày vào vở. + Chấm bài nhận xét. Hoạt động cuối (5’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Giáo dục tư tưởng: Quí trọng sản phẩm làm ra biết giữ gìn đồ dùng lâu, bền. - Dặn dò: Về nhà xem lại các bài đã học để bài sau kiểm tra HK II. - 2 Hs nhắc lại quá trình gấp quạt theo 3 bước. - HS thực hành gấp cái quạt trên giấy màu. - Trình bày sản phẩm vào vở. - Dọn vệ sinh lau tay. RÚT KINH NGHIỆM: PHẦN BỔ SUNG: TUẦN:17 Ngày dạy : ............................... Bài: GẤP CÁI VÍ ( tiết 1) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái ví bằng giấy. 2.Kĩ năng :Gấp được cái ví bằng giấy. 3.Thái độ :Quí trọng sản mình làm sản phẩm. II.Đồ dùng dạy học: -Gv: Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật. -Hs: 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 tờ giấy vở, vở thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định tổ chức. 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (3’) HD quan sát và nhận xét: - Mục tiêu: Hs QS nhận xét mẫu. - Cách tiến hành: Gv cho HS quan sát mẫu, chỉ cho HS thất ví có 2 ngăn đựng và gấp từ tờ giấy hình chữ nhật. - Kết luận : Nêu nhận xét về hình dáng chiếc ví. Hoạt động2: (6’) HD mẫu - Mục tiêu: Hs QS cách gấp cái ví. Cách tiến hành: Gv HD mẫu: +Bước 1 : Lấy đường dấu giữa. +Bước 2 :Gấp 2 mép ví. +Bước 3 :Gấp ví - Kết luận : Nêu các bước gấpchiếc ví. NGHỈ GIỮA TIẾT (5’) Hoạt động 3: (15’)Hs thực hành. - Mục tiêu: Hs biết cách gấp cái ví trên giấy nháp. - Cách tiến hành: + Gv theo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành. ® Gợi ý Hs trang trí bên ngoài ví cho đẹp. + Hướng dẫn HS trình bày vào vở nháp. + Chấm bài nháp nhận xét. Hoạt động cuối (5’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. -Dặn dò:Chuẩn bị một tờ giấy màu,1 tờ giấy vở để học bài tiết 2 - Hs lắng nghe. - 3 Hs nhắc lại. -HS quan sát. - HS thực hành gấp ví trên giấy nháp. - Trình bày sản phẩm vào vở nháp. - Dọn vệ sinh lau tay. RÚT KINH NGHIỆM: PHẦN BỔ SUNG: TUẦN:18 Ngày dạy : ............................... Bài: GẤP CÁI VÍ ( tiết 2) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái ví bằng giấy. 2.Kĩ năng :Gấp được cái ví bằng giấy. 3.Thái độ :Quí trọng sản mình làm sản phẩm. II.Đồ dùng dạy học: -Gv: Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật. -Hs: 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 tờ giấy vở, vở thủ công. III.Hoạt động dạy và học: 1.Khởi động (1’): Ổn định tổ chức. 2.KTBC (2’): - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của Hs. - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài. Hoạt động1: (6’) Nhắc lại bài tiết 1: - Mục tiêu: Hs nắm được quá trình gấp ví. - Cách tiến hành: Gv nhắc lại quá trình gấp ví : + Bước 1: Lấy đường dấu giữa. + Bước 2: Gấp 2 mép ví. + Bước 3: Gấp túi ví. - Kết luận: Nêu các quá trình để gấp ví. NGHỈ GIỮA TIẾT (5’) Hoạt động 2: (15’)Hs thực hành. - Mục tiêu: Hs biết cách gấp cái ví trên giấy màu. - Cách tiến hành: + Gv theo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành. ® Gợi ý Hs trang trí bên ngoài ví cho đẹp. + Hướng dẫn HS trình bày vào vở. + Chấm bài nhận xét. Hoạt động cuối (5’): Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập. - Dặn dò: Chuẩn bị một tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở để học bài “Gấp mũ ca lô”. - Hs lắng nghe. - 3 Hs nhắc lại. - HS thực hành gấp ví trên giấy màu. - Trình bày sản phẩm vào vở. - Dọn vệ sinh lau tay. RÚT KINH NGHIỆM: PHẦN BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • docTHUCONG.doc
Giáo án liên quan