Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 41: Chạy ngắn - Nhảy cao

I. Mục tiêu:

- Nhảy xa: Giúp học sinh ôn lại một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên

II. Địa điểm, phương tiện:

1. Địa điểm: Sân TD

2. Phương tiện:

III. Nội dung, phương pháp tổ chức

 

doc40 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 41: Chạy ngắn - Nhảy cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ập luyện theo nhóm (4hs/nhóm). - GV: quan sát và giúp đỡ hs. - HS: ghi bài tập về nhà. 3. Phần kết thúc: a. Nhận xét, đánh giá giờ học b. Dặn dò, giao nhiệm vụ 2-3’ - GV: nhận xét, đánh giá giờ học, giao nhiệm vụ kiểm tra. - HS: nhận nhiệm vụ được giao. Ngày soạn: / /2010 Ngày dạy:9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 63 T9. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CÁC GIAI ĐOẠN TRONG THI ĐẤU CỜ VUA I. Mục tiêu: - Giúp hs thực hiện tốt các kỹ-chiến thuật, chiến lược các giai đoạn trong thi đấu cờ vua. Biết vận dụng các kỹ năng đã học trong quá tập luyện và thi đấu. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Phòng học. 2. Phương tiện: Cờ vua 2hs/bộ. III. Nội dung, phương pháp tổ chức: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Ổn định lớp, kiểm tra phương tiện học tập, phổ biến ND, YC giờ học 2-3’ - HS: Cán sự báo cáo sĩ số. - GV: ổn định tổ chức và phổ biến ND, yêu cầu giờ học. 2. Phần cơ bản: * Rèn luyện kỹ năng các giai đoạn trong thi đấu cờ vua: - Giai đoạn khai cuộc: - Giai đoạn trung cuộc: - Giai đoạn tàn cuộc: * Thi đấu. Vận dụng các chiến thuật, chiến lược đã học để hoàn thành ván cờ. 36-38’ 8-10’ 28-30’ - GV: yêu cầu hs nhắc lại các nguyên tắc, các dạng chiến thuật, chiến lược trong từng giai đoạn. - HS: nhắc lại các kiến thức đã học trong từng giai đoạn. - GV: nhận xét bổ xung và nêu yêu cầu thực hành thi đấu. - HS: 2hs/nhóm thi đấu. - GV: quan sát giúp đỡ hs yếu. 3. Phần kết thúc: a. Nhận xét, đánh giá giờ học b. Dặn dò, giao nhiệm vụ 2-3’ - GV: nhận xét, đánh giá giờ học, giao nhiệm vụ kiểm tra. - HS: nhận nhiệm vụ được giao. ______________________________ Ngày soạn: / /2010 Ngày dạy:9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 64 T10. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CÁC GIAI ĐOẠN TRONG THI ĐẤU CỜ VUA(tiếp) I. Mục tiêu: - Tiếp tục giúp hs thực hiện tốt các kỹ-chiến thuật, chiến lược các giai đoạn trong thi đấu cờ vua. Biết vận dụng các kỹ năng đã học trong quá tập luyện và thi đấu. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Phòng học. 2. Phương tiện: Cờ vua 2hs/bộ. III. Nội dung, phương pháp tổ chức: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Ổn định lớp, kiểm tra phương tiện học tập, phổ biến ND, YC giờ học 2-3’ - HS: Cán sự báo cáo sĩ số. - GV: ổn định tổ chức và phổ biến ND, yêu cầu giờ học. 2. Phần cơ bản: * Rèn luyện kỹ năng các giai đoạn trong thi đấu cờ vua: - Giai đoạn khai cuộc: - Giai đoạn trung cuộc: - Giai đoạn tàn cuộc: * Thi đấu. Vận dụng các chiến thuật, chiến lược đã học để hoàn thành ván cờ. 36-38’ 8-10’ 28-30’ - GV: yêu cầu hs cần vận dụng tốt các kỹ năng triển khai quân và thực hiện các kỹ, chiến thuật trong thi đấu. - HS: 2hs/nhóm thi đấu. - GV: quan sát giúp đỡ hs yếu. 3. Phần kết thúc: a. Nhận xét, đánh giá giờ học b. Dặn dò, giao nhiệm vụ 2-3’ - GV: nhận xét, đánh giá giờ học, giao nhiệm vụ kiểm tra. - HS: nhận nhiệm vụ được giao. Ngày soạn: / /2010 Ngày dạy:9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 65 T11. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CÁC GIAI ĐOẠN TRONG THI ĐẤU CỜ VUA GIỚI THIỆU LUẬT THI ĐẤU I. Mục tiêu: - Tiếp tục giúp hs thực hiện tốt các kỹ-chiến thuật, chiến lược các giai đoạn trong thi đấu cờ vua. Nắm được một số điều luật cơ bản, biết vận dụng trong quá tập luyện và thi đấu. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Phòng học. 2. Phương tiện: Cờ vua 2hs/bộ. III. Nội dung, phương pháp tổ chức: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Ổn định lớp, kiểm tra phương tiện học tập, phổ biến ND, YC giờ học 2-3’ - HS: Cán sự báo cáo sĩ số. - GV: ổn định tổ chức và phổ biến ND, yêu cầu giờ học. 2. Phần cơ bản: * Rèn luyện kỹ năng các giai đoạn trong thi đấu cờ vua: * Giới thiệu luật thi đấu cờ vua. * Thi đấu. Vận dụng các chiến thuật, chiến lược đã học để hoàn thành ván cờ. Bài tập: Bài 1. Trắng đi trươc chiếu hết trong 2 nước: * Trắng: Vd1,Hg4,Xd2,Tg8,Ma6 * Đen: Ve5,e6. Bài 2. Trắng đi trước chiếu hết trong 3 nước: * Trắng: Vh6,M(b5,f5) * Đen: Vh8,f6. 36-38’ 8-10’ 28-30’ - GV: giới thiệu một số Điều luật cơ bản thường áp dụng trong thi đấu(lấy VD minh họa). - HS: ghi chép. - HS: 2hs/nhóm thi đấu. - GV: quan sát giúp đỡ hs yếu. - HS: ghi bài tập về nhà. 3. Phần kết thúc: a. Nhận xét, đánh giá giờ học b. Dặn dò, giao nhiệm vụ 2-3’ - GV: nhận xét, đánh giá giờ học, giao nhiệm vụ kiểm tra. - HS: nhận nhiệm vụ được giao. Ngày soạn: / /2010 Ngày dạy:9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 66 T12. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THI ĐẤU CỜ VUA I. Mục tiêu: - Tiếp tục giúp hs thực hiện tốt các kỹ-chiến thuật, chiến lược trong thi đấu cờ vua. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Phòng học. 2. Phương tiện: Cờ vua 2hs/bộ. III. Nội dung, phương pháp tổ chức: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Ổn định lớp, kiểm tra phương tiện học tập, phổ biến ND, YC giờ học 2-3’ - HS: Cán sự báo cáo sĩ số. - GV: ổn định tổ chức và phổ biến ND, yêu cầu giờ học. 2. Phần cơ bản: * Rèn luyện kỹ năng thi đấu cờ vua: * Thi đấu. Vận dụng các chiến thuật, chiến lược đã học để hoàn thành ván cờ. Bài tập: Bài 1. Trắng đi trươc chiếu hết trong 2 nước: * Trắng: Vg1,Hc6,Ta3,Mc5 * Đen: Va5,Tc4,Md6 Bài 2. Trắng đi trước chiếu hết trong 3 nước: * Trắng: Vh5,He6,Tg1,g4,h2 * Đen: Vh3,Xa3,e3,g2,g5,h4,h7. 36-38’ 8-10’ 28-30’ - GV: nêu yêu, nhiệm vụ thực hiện các kỹ, chiến thuật trong quá trình tập luyện. - HS: vận dụng tốt các kỹ năng đã học. - HS: 2hs/nhóm thi đấu. - GV: quan sát giúp đỡ hs yếu. - HS: ghi bài tập về nhà. 3. Phần kết thúc: a. Nhận xét, đánh giá giờ học b. Dặn dò, giao nhiệm vụ 2-3’ - GV: nhận xét, đánh giá giờ học, giao nhiệm vụ kiểm tra. - HS: nhận nhiệm vụ được giao. Ngày soạn: / /2010 Ngày dạy:9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 67 T13. HOÀN THIỆN KỸ NĂNG THI ĐẤU CỜ VUA I. Mục tiêu: - Hoàn thiện các kỹ-chiến thuật, chiến lược trong thi đấu cờ vua. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Phòng học. 2. Phương tiện: Cờ vua 2hs/bộ. III. Nội dung, phương pháp tổ chức: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Ổn định lớp, kiểm tra phương tiện học tập, phổ biến ND, YC giờ học 2-3’ - HS: Cán sự báo cáo sĩ số. - GV: ổn định tổ chức và phổ biến ND, yêu cầu giờ học. 2. Phần cơ bản: * Hoàn thiện kỹ năng thi đấu cờ vua: * Thi đấu. Vận dụng các chiến thuật, chiến lược đã học để hoàn thành ván cờ(có ghi biên bản thi đấu) Bài tập: Bài 1. Trắng đi trươc chiếu hết trong 2 nước: * Trắng: Ve1,Ha3,Ma2 * Đen: Vb1,b2,b3 Bài 2. Trắng đi trước chiếu hết trong 3 nước: * Trắng: Vd5,Xd1 * Đen: Vd8 36-38’ 8-10’ 28-30’ - GV: nêu yêu cầu, nhiệm vụ tập luyện và hướng dẫn giải các thế cờ. - HS: giải thế cờ(các bài tập về nhà) - GV: quan sát giúp đỡ hs. - HS: 4hs/nhóm thi đấu và ghi biên bản trận đấu. - GV: quan sát giúp đỡ hs yếu. - HS: ghi bài tập về nhà. 3. Phần kết thúc: a. Nhận xét, đánh giá giờ học b. Dặn dò, giao nhiệm vụ 2-3’ - GV: nhận xét, đánh giá giờ học, giao nhiệm vụ kiểm tra. - HS: nhận nhiệm vụ được giao. Ngày soạn: / /2010 Ngày dạy:9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 68 T14. HOÀN THIỆN KỸ NĂNG THI ĐẤU CỜ VUA CHUẨN BỊ KIỂM TRA I. Mục tiêu: - Tiếp tục hoàn thiện các kỹ-chiến thuật, chiến lược trong thi đấu cờ vua. II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Phòng học. 2. Phương tiện: Cờ vua 2hs/bộ. III. Nội dung, phương pháp tổ chức: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Ổn định lớp, kiểm tra phương tiện học tập, phổ biến ND, YC giờ học 2-3’ - HS: Cán sự báo cáo sĩ số. - GV: ổn định tổ chức và phổ biến ND, yêu cầu giờ học. 2. Phần cơ bản: * Hoàn thiện kỹ năng thi đấu cờ vua: * Thi đấu. Vận dụng các chiến thuật, chiến lược đã học để hoàn thành ván cờ(có ghi biên bản thi đấu) Bài tập: Bài 1. Trắng đi trươc chiếu hết trong 2 nước: * Trắng: Vd7,Ha1,Td2,Mf6,Mg2 * Đen: Vg7 Bài 2. Trắng đi trước chiếu hết trong 3 nước: * Trắng: Vf1,Tg1,Mb3. * Đen: Vh1,h4. 36-38’ 8-10’ 28-30’ - GV: nêu yêu cầu, nhiệm vụ tập luyện và hướng dẫn giải các thế cờ. - HS: giải thế cờ(các bài tập về nhà) - GV: quan sát giúp đỡ hs. - HS: 4hs/nhóm thi đấu và ghi biên bản trận đấu. - GV: quan sát giúp đỡ hs yếu. - HS: ghi bài tập về nhà. 3. Phần kết thúc: a. Nhận xét, đánh giá giờ học b. Dặn dò, giao nhiệm vụ chuẩn bị kiểm tra. 2-3’ - GV: nhận xét, đánh giá giờ học, giao nhiệm vụ kiểm tra. - HS: nhận nhiệm vụ được giao. Ngày soạn: / /2010 Ngày dạy:9A1( / );9A2( / );9A3( / ) Tiết 69 T15. KIỂM TRA TDTT(CỜ VUA). (Kiểm tra học kỳ) I. Mục tiêu: - Đánh giá kiến thức hiểu biết về môn cờ vua, mức độ vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hiện các kỹ, chiến thuật, chiến lược của học sinh trong thi đấu cờ vua II. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Phòng học. 2. Phương tiện: Cờ vua 2hs/bộ. III. Nội dung, phương pháp tổ chức: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: - Ổn định lớp, kiểm tra phương tiện , phổ biến ND, YC kiểm tra. 2-3’ - HS: Cán sự báo cáo sĩ số. - GV: ổn định tổ chức, kiểm tra phương tiện và phổ biến ND, yêu cầu kiểm tra. 2. Phần cơ bản: * Kiểm tra: ?1. Nêu khái niệm khai cuộc? Các nguyên tắc trong khai cuộc? ?2. Giải các thế cờ sau: Bài 1. Trắng đi trước chiếu hết trong hai nước: * Trắng: Va7,Hg4,d2. * Đen: Va5,a4,b5,h4. Bài 2. Trắng đi trước chiếu hết trong 3 nước: * Trắng: Va1,Hg5,Te2,d2. * Đen:Ve4 36-38’ - GV: ra đề kiểm tra. - HS: làm bài cá nhân. 3. Phần kết thúc: a. Nhận xét, đánh giá giờ học b. Dặn dò, giao nhiệm vụ chuẩn bị kiểm tra. 2-3’ - GV: nhận xét, đánh giá giờ học, giao nhiệm vụ kiểm tra. - HS: nhận nhiệm vụ được giao. THỂ DỤC TỰ CHỌN Cê vua Cê vua lµ m«n thÓ thao trÝ lùc cã t¸c dông gi¸o dôc cho ng­êi ch¬i nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc lu«n “ biÕt m×nh, biÕt ng­êi”, rÌn luyÖn ý trÝ kiªn c­êng, bÒn bØ, h×nh thµnh kh¶ n¨ng t­ duy loogic, tÝnh s¸ng t¹o, quyÕt ®o¸n vµ rÌn luyÖn ãc thÈm mü Cê vua lµ: “ Hßn löa thö vµng ®èi víi trÝ tuÖ” TiÕn sü Y häc: V.B.Malkin. “ Trªn bµn cê kh«ng cã chç cho kÎ l­êi biÕng vµ gi¶ dèi” Laxker cùu v« ®Þch thÕ giíi.

File đính kèm:

  • docTu t41-het.doc.doc