Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 23 đến Tiết 41

 

 I- MỤC TIÊU:

 - Nhảy cao: Ôn tập một số động tác bổ trợ. Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà. Yêu cầu học sinh biết thực hiện đúng các động tác bổ trợ phát triển thể lực mới. Hiểu và thực hiện cơ bản đúng xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, biết điều chỉnh khi chạy đà.

 - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Yêu cầu chạy hết cự ly quy định, biết vận dụng những kiến thức đã học thả lỏng, thư giãn khi chạy xong.

II- ĐỊA ĐIỂM VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC.

 - Sân trường THCS Mường Vi - Bát xát - Lào Cai, đảm bảo an toàn.

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc47 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 02/04/2021 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 23 đến Tiết 41, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
động. x x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x x Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức - Chạy nâng cao đùi. - Chạy tăng tốc độ. - Tại chỗ bật cao. c, Kiểm tra bài cũ. - Em hãy thưc hiện 3 - 5 bước đà giậm nhảy - bật cao? 2. Phần cơ bản. a, Nhảy xa ôn tập. - Chạy tăng tốc độ qua hố cát. - Nhảy lò cò. - Chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy trên không. => Giáo viên hệ thống một số điểm cơ bản trong 2 giai đoạn kĩ thuật chạy đà giậm nhảy. b, Ném bóng. - Thực hiện động tác RSCC - ném bóng (không có bóng). - Ra sức cuối cùng - bật nhảy đổi chân và giữ thăng bằng. - Đà 2 - 4 bước - RSCC ném bóng xa. - Chống đẩy. => Giáo viên hệ thống toàn phần ném bóng bằng cách kiểm tra 1 nhóm thực hiện sau đó lớp nhận xét , giáo viên tổng hợp và sửa sai. 2l 2l x 25 m 25 - 30l 8 - 10' 2 - 4l 2l x 25 m 5 - 6l 10 - 12' 2 - 4l 4 - 5l 4 - 5l 18 - 22c - Học sinh thực hiện theo yêu cầu, lớp nhận xét - Giáo viên tổng hợp cho điểm. - Học sinh thực hiện theo yêu cầu của Giáo viên. - Học sinh quan sát sửa sai. - Giáo viên hô học sinh thực hiện. - Các nhóm thực hiện giáo viên quan sát sửa sai. - Học sinh thực hiện theo nhóm. Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức c, Chạy bền. - Trò chơi: "Nhảy dây bền'. 3. Phần kết thúc. - Học sinh đi bộ thả lỏng toàn thân. - Giáo viên nhận xét tinh thần và kết quả tập luyện của học sinh. Giao về nhà ôn nhảy dây bền và nằm sấp chống đẩy 20 - 25l. Tập chạy bền 800 - 1000 m. - Giáo viên và học sinh kết thúc giờ học. 6 - 8' 4 - 5' - Giáo viên chia tổ và duy trì. - Như đội hình nhận lớp. Soạn ngày ...... tháng ...... năm 200 Giảng ngày......tháng.......năm 200 Lớp....................Tiết: 39 nhảy xa - ném bóng - chạy bền i- mục tiêu: - Nhảy xa: Ôn phối hợp chạy đà 5 - 7 bước - giậm nhảy - "Bước bộ" trên không và tiếp đất bằng chân lăng. Yêu cầu học sinh hiểu và biết phối hợp thực hiện đúng các giai đoạn kĩ thuật. - Ném bóng: Tiếp tục ôn tập đà 2 - 4 bước cuối - RSCC ném bóng xa. Yêu cầu biết phối hợp thực hiện cơ bản đúng các bước đà ném bóng xa. - Chạy bền: Chơi trò chơi "Lò cò tiếp sức". Yêu cầu học sinh thực hiện theo đúng luật chơi. II- Địa điểm và thiết bị dạy học. - Sân trường THCS Mường Vi - Bát xát - Lào Cai, đảm bảo an toàn. III- Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu. a, Nhận lớp. - GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp, phổ biến mục tiêu - yêu cầu giờ học. b) Khởi động: - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân. - Thực hiện bài thể dục tay không. - ép dây chằng dọc, ngang. - Chạy nâng cao đùi. 8 - 10' 1 - 2' 7 - 8' 2l x 8N 2v 2l x 8N 2l - Cán sự lớp điều khiển. - Về đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức - Tại chỗ chân đá lăng. - Chạy tăng tốc độ. c, Kiểm tra bài cũ. - Em hãy thực hiện kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - bước bộ trên không. 2. Phần cơ bản. a, Nhảy xa. - Nhảy lò cò. - Chạy đạp sau. - Ôn phối hợp chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy. - Ôn phối hợp 5 - 7 bước giậm nhảy - bước bộ trên không và tiếp đất bằng chân lăng. => Giáo viên hệ thống phần nhảy xa bằng cách cho 1- 2 học sinh thực hiện tốt ra thực hiện cho cả lớp quan sát và sửa sai. b, Ném bóng. - Tung và bắt bóng bằng hai tay. - Tung và bắt bóng qua khoeo chân. - Thực hiện động tác RSCC - bật nhảy đổi chân. - Đà 2 - 4 bước cuối - RSCC ném bóng xa. => Giáo viên hệ thống ngắn gọn 8 - 10l 2l x 25 m 28 - 30' 8 - 10' 2l x 25 m 2l x 30 m 3 - 5l 5 - 6l 10 - 12' 2l x 8N 2l x 8N 4 - 5l 5 - 6l - Học sinh thực hiện theo yêu cầu, lớp nhận xét - Giáo viên tổng hợp cho điểm. - Học sinh thứ tự hực hiện theo yêu cầu. Giáo viên quan sát sửa sai. - Chú ý bật cao, và tiếp đất bằng chân lăng. - Giáo viên tổng hợp và có thể làm mẫu lại. - Giáo viên hô cho học sinh thực hiện. - Giáo viên quan sát và sửa sai cho học sinh. Học sinh thực hiện theo nhóm 3 - 4 học sinh. Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức lại toàn phần ném bóng và cho học sinh thực hiện động tác bổ trợ. "Nằm sấp chống đẩy". c, Chạy bền. - Trò chơi: "Lò cò tiếp sức". 3. Phần kết thúc. - Học sinh thực hiện các động tác thư giãn, thả lỏng. - Giáo viên nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh. Giao về nhà nhảy dây đơn, nằm sấp chống đẩy và tập chạy bền. - Giáo viên và học sinh kết thúc giờ học. 18 - 20l 6 - 8' 5 - 6' - Học sinh thực hiện. - Giáo viên chia tổ và duy trì học sinh chơi trò chơi. - Như đội hình nhận lớp. Soạn ngày ...... tháng ...... năm 200 Giảng ngày......tháng.......năm 200 Lớp....................Tiết: 40 nhảy xa - ném bóng - chạy bền i- mục tiêu: - Nhảy xa: Tiếp tục ôn tập các động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân. Ôn đà 5 - 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng các động tác bổ trợ phát triển thể lực mới. Hiểu và phối hợp thực hiện đúng giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - bước bộ. - Ném bóng: Chạy đà 4 bước cuối - RSCC ném bóng xa. Yêu cầu học sinh hiểu và phối hợp đúng các giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Yêu cầu chạy hết cự ly quy định, phấn đấu nâng cao thành tích. II- Địa điểm và thiết bị dạy học. - Sân trường THCS Mường Vi - Bát xát - Lào Cai, đảm bảo an toàn. III- Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu. a, Nhận lớp. - GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp, phổ biến mục tiêu - yêu cầu giờ học. b) Khởi động: - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Thực hiện bài thể dục tay không. - ép dây chằng dọc, ngang. - Chạy nâng cao đùi. 8 - 10' 1 - 2' 7 - 8' 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N 2l - Cán sự lớp điều khiển. - Về đội hình khởi động. Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức Nhảy lò cò. - Chạy đà lăng gót chạm mông. c, Kiểm tra bài cũ. 2. Phần cơ bản. a, Nhảy xa ôn tập. - Đà một bước giậm nhảy đá lăng. - Chạy đạp sau. - Tại chỗ bật cao bằng hai chân. - Phối hợp chạy đà 5 - 7 bước - giậm nhảy - bước bộ trên không và tiếp đất bằng chân lăng. => Giáo viên tổng hợp ngắn gọn phần nhảy xa bằng cách kiểm tra 2 - 3 học sinh thự hiện theo yêu cầu sau đó lớp nhận xét giáo viên tổng hợp sửa sai. b, Ném bóng ôn tập. - Tung bóng từ tay nọ sang tay kia - Tung và bắt bóng qua khoeo chân. - Đà một bước ném bóng xa. - Chạy đà - 4 bước cuối - RSCC ném bóng xa. => Giáo viên hệ thống phần ném bóng bằng cách kiểm tra thử một 2l x 25 m 2l 29 - 31' 9 - 11' 5 - 6l 2l x 25 m 20 - 25l 6 - 8l 10 - 12' 2l x 8N 2l x 8N 4 - 5l 6 - 8l - Học sinh thực hiện theo yêu cầu, lớp nhận xét - Giáo viên tổng hợp cho điểm. - Học sinh thực hiện các động tác theo yêu cầu giáo viên. - Học sinh thứ tự thực hiện theo kiểu nước chảy. Giáo viên sửa sai. - Học sinh thực hiện. - Học sinh thực hiện theo yêu cầu. - Học sinh thực hiện theo nhóm 3 - 4 học sinh, các nhóm có thể ném thi với nhau. Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức nhóm thực hiện theo yêu cầu giáo viên, lớp nhận xét giáo viên sửa sai. c, Chạy bền. - Nam = 600 m. - Nữ = 500 m. 3. Phần kết thúc. - Học sinh thực hiện các động tác thư giãn, thả lỏng. - Giáo viên nhận xét giờ học. Giao về nhà tập nhảy dây đơn, tập nằm sấp chống đẩy 20 - 25l. - Giáo viên và học sinh kết thúc giờ học. 6 - 8' 4 - 5' - Học sinh chạy theo nhóm sức khoẻ. Chạy xong đi bộ thả lỏng toàn thân. - Như đội hình nhận lớp. Soạn ngày ...... tháng ...... năm 200 Giảng ngày......tháng.......năm 200 Lớp....................Tiết: 41 nhảy xa - ném bóng - chạy bền i- mục tiêu: - Nhảy xa: Ôn chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất. Yêu cầu học sinh hiểu và bước đầu biết phối hợp đúng các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa. - Ném bóng: Chạy đà 4 bước cuối - RSCC ném bóng xa. Yêu cầu học sinh hiểu và phối hợp đúng các giai đoạn kĩ thuật ném bóng xa. - Chạy bền: Trò chơi "Nhảy dây bền". Yêu cầu học sinh thực hiện theo đúng luật chơi. II- Địa điểm và thiết bị dạy học. - Sân trường THCS Mường Vi - Bát xát - Lào Cai, đảm bảo an toàn. III- Nội dung và phương pháp lên lớp: Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu. a, Nhận lớp. - GV và học sinh làm thủ tục nhận lớp, phổ biến mục tiêu - yêu cầu giờ học. b) Khởi động: - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Trò chơi "Kết bạn". - ép dây chằng dọc, ngang. - Chạy nâng cao đùi. - Nhảy lò cò. - Chạy tăng tốc độ. 8 - 10' 1 - 2' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x 7 - 8' 2l x 8N 2l 2l x25 m 2l x25 m - Cán sự lớp điều khiển. - Về đội hình khởi động. Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức c, Kiểm tra bài cũ. - Em hãy hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa. 2. Phần cơ bản. a, Nhảy xa ôn tập. - Đà 3 bước - giậm nhảy bước bộ. - Chạy đà - giậm nhảy - trên không tiếp đất (bằng hai chân). => Giáo viên hệ thống lại toàn phần nhảy xa bằng cách kiểm tra 1 - 2 học sinh cách đo và điều chỉnh đà, lớp nhận xét giáo viên sửa sai. b, Ném bóng ôn tập. - Tung bóng từ tay nọ sang tay kia. - Tung và bắt bóng bằng hai tay. - Đà một bước ném bóng xa. - Chạy đà - 4 bước cuối - RSCC ném bóng xa. => Giáo viên hệ thống ngắn gọn phần ném bóng và cho học sinh thực hiện: Nằm sấp chống đẩy. c, Chạy bền. "Nhảy dây bền". 3. Phần kết thúc. - Học sinh thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân. - Giáo viên nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh. Giao về nhà nhảy dây đơn 8 - 10', tập chống đẩy 10 - 20l. - Giáo viên và học sinh kết thúc giờ học. 29 - 31' 8 - 10' 2 - 3l 4 - 5l 12 - 14' 2l x 8N 2l x 8N 4 - 5l 6 -7l 20 - 25l 6 - 8' 4 - 5' - Học sinh thực hiện theo yêu cầu, lớp nhận xét - Giáo viên tổng hợp cho điểm. - Học sinh thứ tự thực hiện theo kiểu nước chảy vào hố cát. Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh. - Có thể cho học sinh nhảy thi với nhau. - Lớp thực hiện. - Học sinh thực hiện theo nhóm. Mỗi nhóm 3 - 4 học sinh. Giáo viên sửa sai và có thể cho học sinh ném thi. - Giáo viên duy trì. - Như đội hình nhận lớp.

File đính kèm:

  • docgiao an the duc lop 9 quyen 2.doc