Giao án Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 59

I/ MỤC TIÊU:

- Củng cố cho học sinh các kiến thức ban đầu ĐHĐN và nắm bắt các nội dung chương trình học lớp 9.

- Các kỹ năng cơ bản về luyện tập TDTT.

- Ý thức rèn luyện TDTT.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Sân trường

- Còi, cờ.

III/ TIẾN TRÌNH:

 

doc117 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giao án Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến Tiết 59, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn đinh lớp: - Báo cáo sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung. - Chuyên môn. - Chạy 2 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: Không B/ Phần cơ bản: 1. Cầu lông. . Ký thuật bỏ nhỏ thuận tay. . Kỹ thuật phát cầu thuật tay. . Phát cầu trái tay. . Kỹ thuật đập cầu. . Kỹ thuật đánh cầu cao sâu. . Ôn luyện bài tập 2 người đánh cầu qua lại. . Di chuyển đơn bước. . Di chuyển đa bước. Chiến thuật: Khi thi đấu đôi thường sử dụng kỹ thuật phát cầu thấp trái tay. Tuy nhiên tùy từng tình huống trong khi thi đấu có thể phát cầu cao sâu trái tay hoặc phải tay. 2. Chạy bền: Chạy theo nhóm nam nữ. Nam: 500m Nữ: 500m Củng cố: Kỹ thuật di chuyển B/ Phần kết thúc: - Thả lỏng. - Nhận xét. - HDVN. 10’ 2x8 2x40 2x150 30' 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 3x150 3x150 5' 2x8 Sĩ số: 9A: 9B: 9C: 9D: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lớp trưởng điều khiển GV: Thị phạm cho học sinh các kỹ thuật . sau đó cho học sinh tập. Cho học sinh luyện tập theo đội hình lớp. X x x x x x X x x x x X x x x x x GV nhắc nhở các lỗi sai học sinh thường mắc để học sinh rút kinh nghiệm. 2 - 4 học sinh 1 nhóm luyện tập Gọi 1 - 4 học sinh lên thực hiện lại kỹ thuật Các động tác hồi tĩnh. Khen chê. Tập sáng chiều E/ Rút kinh nghiệm:......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS: 28/3/2008 NG: 31/3/2008 – 1/4/2008 Môn TTTC - luyện tập kỹ thuật đập cầu, đánh cầu cao trên đầu. - giới thiệu một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông. - thi đấu thực tập trọng tài. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền A/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: kỹ thuật thực hiện các động tác cầu lông đã học. 2. Kỹ năng: luyện sức bật, bền, khéo, bền. 3. Thái độ: ý thức tự giác, kỷ luật, nghiêm túc. B/ Địa điểm phương tiện: - Sân TDTT. - Còi, đồng hồ, cột xà lưới, vợt, cầu. C/ Phương pháp: - Quan sát, thị phạm, thực hành. D/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phương pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn đinh lớp: - Báo cáo sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung. - Chuyên môn. - Chạy 2 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: Kỹ thuật bỏ nhỏ. B/ Phần cơ bản: 1. Cầu lông. . Kỹ thuật đập cầu. . Kỹ thuật đánh cầu cao trên đầu. Luật: - Đánh 3 hiệp, mỗi hiệp tỷ số 21. - Đánh cầu ăn điểm trực tiếp. - Lần lượt phát cầu qua 2 tay. - Mỗi trận có 3 trọng tài. Thi đấu: Cho học sinh thi đấu đôi Chọn 3 học sinh làm trọng tài. 2. Chạy bền: Chạy theo nhóm nam nữ. Nam: 500m Nữ: 500m Củng cố: Kỹ thuật đánh cầu cao trên đầu B/ Phần kết thúc: - Thả lỏng. - Nhận xét. - HDVN. 10’ 2x8 2x40 2x150 30' 4 - 5 4 - 5 3x150 3x150 5' 2x8 Sĩ số: 9A: 9B: 9C: 9D: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lớp trưởng điều khiển GV: Thị phạm cho học sinh các kỹ thuật . sau đó cho học sinh tập. Cho học sinh luyện tập theo đội hình lớp. X x x x x x X x x x x X x x x x x GV nhắc nhở các lỗi sai học sinh thường mắc để học sinh rút kinh nghiệm. 2 - 4 học sinh 1 nhóm luyện tập Gọi 1 - 4 học sinh lên thực hiện lại kỹ thuật Các động tác hồi tĩnh. Khen chê. Tập sáng chiều E/ Rút kinh nghiệm:......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS: 5/4/2008. NG: 8/4/2008 – 10/4/2008. Môn TTTC - ôn kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước, đập cầu, đánh cầu cao. - Giới thiệu 1 số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông. - Thi đấu, thực tập trọng tài. Chạy bền: - trò chơi; chạy đuổi. A/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: kỹ thuật thực hiện các động tác cầu lông đã học. 2. Kỹ năng: luyện sức bật, bền, khéo, bền. 3. Thái độ: ý thức tự giác, kỷ luật, nghiêm túc. B/ Địa điểm phương tiện: - Sân TDTT. - Còi, đồng hồ, cột xà lưới, vợt, cầu. C/ Phương pháp: - Quan sát, thị phạm, thực hành. D/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phương pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn đinh lớp: - Báo cáo sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung. - Chuyên môn. - Chạy 2 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: Kỹ thuật đập cầu. B/ Phần cơ bản: 1. Cầu lông. . Kỹ thuật đập cầu. . Kỹ thuật đánh cầu cao trên đầu. . Di chuyển đơn bước. . Di chuyển đa bước. Luật: - Điểm ăn là khi cầu rơi chạm phần sân đối phương. - Giữa hiệp 1 và 2 nghỉ không quá 2', hiệp 3 không quá 5' - Khi điểm 2 bên lên đến 20 đều thì bên nào đánh điểm chênh lệch 2 điểm sẽ thắng, không giới hạn số điểm. Thi đấu: Cho học sinh thi đấu đôi Chọn 3 học sinh làm trọng tài. 2. Chạy bền: Chơi trò chơi 3 . Củng cố: Kỹ thuật đánh cầu cao trên đầu B/ Phần kết thúc: - Thả lỏng. - Nhận xét. - HDVN. 10’ 2x8 2x40 2x150 30' 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 5' 2x8 Sĩ số: 9A: 9B: 9C: 9D: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lớp trưởng điều khiển GV: Thị phạm cho học sinh các kỹ thuật . sau đó cho học sinh tập. Cho học sinh luyện tập theo đội hình lớp. X x x x x x X x x x x X x x x x x GV nhắc nhở các lỗi sai học sinh thường mắc để học sinh rút kinh nghiệm. 2 - 4 học sinh 1 nhóm luyện tập Gọi 1 - 4 học sinh lên thực hiện lại kỹ thuật xxx x xxx x xxx x Các động tác hồi tĩnh. Khen chê. Tập sáng chiều E/ Rút kinh nghiệm:.................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NS: 6/4/2008. NG: 9/4/2008 – 11/4/2008. Môn TTTC - giớ thiệu chiến thuật đánh cầu trong đánh đôi: đánh vào điểm yếu của đối phương. - luyện tập thi đấu: vận dụng chiến thuật đánh vào điểm yếu của đối phương. - ôn luyện bài tập 2 người đánh cầu qua lại. Chạy bền: - chạy nhẹ nhàng trên ĐHTN A/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: kỹ thuật thực hiện các động tác cầu lông đã học. 2. Kỹ năng: luyện sức bật, bền, khéo, bền. 3. Thái độ: ý thức tự giác, kỷ luật, nghiêm túc. B/ Địa điểm phương tiện: - Sân TDTT. - Còi, đồng hồ, cột xà lưới, vợt, cầu. C/ Phương pháp: - Quan sát, thị phạm, thực hành. D/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phương pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn đinh lớp: - Báo cáo sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung. - Chuyên môn. - Chạy 2 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: Kỹ thuật di chuyển B/ Phần cơ bản: 1. Cầu lông. Chiến thuật: - Khi thi đấu đôi tùy theo trình độ đối phương ta có thể đứng chuẩn bị theo 2 cách: Thi đáu theo chiến thuật trên dưới Thi đấu theo chiến thuật dàn hàng ngang. - Khi thi đấu cần để ý đói thủ có điểm yếu nào: yêu bên trái, đập cầu yếu, bỏ nhỏ không chuẩn.... để điểu chỉnh chiến thuật cho bền mình sao cho phù hợp khoét sâu vào điểm yếu của đối thủ. .Thi đấu: Cho học sinh thi đấu đôi chú ý tập tìm điểm yếu của đối phương. Chọn 3 học sinh làm trọng tài. 2. Chạy bền: chạy trên ĐHTN 3. Củng cố: Chiến thuật thi đấu B/ Phần kết thúc: - Thả lỏng. - Nhận xét. - HDVN. 10’ 2x8 2x40 2x150 30' 3x150 3x150 5' 2x8 Sĩ số: 9A: 9B: 9C: 9D: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Lớp trưởng điều khiển GV: Thị phạm cho học sinh các kỹ thuật . sau đó cho học sinh tập. Cho học sinh luyện tập theo đội hình lớp. X x x x x x X x x x x X x x x x x GV nhắc nhở các lỗi sai học sinh thường mắc để học sinh rút kinh nghiệm. 2 - 4 học sinh 1 nhóm luyện tập nam: 400m nữ: 400m Gọi 1 - 4 học sinh lên trả lời Các động tác hồi tĩnh. Khen chê. Tập sáng chiều E/ Rút kinh nghiệm:.................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • dockhoi 9.doc