Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37 đến Tiết 68 (Chuẩn kiến thức)

I/ MỤC TIÊU

- Thực hiện tương đối chính xác từng động tác bổ trợ kỹ thuật, nâng cao kỹ năng giậm nhảy, qua xà tiếp đất.

- Tiếp tục nâng cao kỹ năng chạy bền trên địa hình tự nhiên.

- Thực hiện nghiêm túc nội dung học, đảm bảo an toàn trong tập luyện.

II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: - Sân tập TD - Hố nhảy vệ sinh sạch sẽ.

- Phương tiện: Còi, dụng cụ Nhảy cao, cuốc sới cát.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc68 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 37 đến Tiết 68 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à 5 - 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Luyện tập chạy đà:chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Học kỹ thuật trên không và tiếp đất. + Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 3. Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. - Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. - Trong tập luyện nhảy xa học sinh chưa thực hiện được giai đoạn trên không. 2’ 38’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 2l 3l 4l 3 hiệp 5 phút 3l - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khỏe, đồng phục cho giáo viên. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và thực hiện theo tín hiệu của giáo viên. ĐHTL x x x x x x - Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên. Giáo viên quan sát sửa sai. - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để giáo án nhận xét giờ học. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Giáo án: Tiết 51 Tên bài: Nhảy xa. Ngày soạn: 15/11/2007. Ngày dạy: A. Mục đích - yêu cầu: Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân. Luyện tập, hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Yêu cầu học sinh biết phối hợp chạy đà, giậm nhảy, trên không và tiếp đất. Bước đầu hoàn thiện kỹ thụât nhảy xa kiểu ngồi. B. Địa điểm - phương tiện: - Hố cát nhảy xa, cuốc. C. Quá trình lên lớp: NộI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe hoc sinh. - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học. II. Phần cơ bản. 1. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển 2. Nhảy xa: Ôn: - Chạy đà 5 - 7 bước giậm nhảy bật cao rơi xuống cát bằng 2 chân. - Đà 5 - 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Luyện tập chạy đà: Chạy đà 3-5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không. + Học kỹ thuật trên không và tiếp đất. + Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. 3. Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” và “bật xa tiếp sức“. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. - Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. - Trong tập luyện nhảy xa học sinh chưa thực hiện được giai đoạn trên không. 2’ 38’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 2l 3l 4l 3 hiệp 5 phút 3l - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khỏe, đồng phục cho giáo viên. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Tập hợp thành 3 hàng dọc mặt hướng quay vào hố cát lần lượt từng đôi một đo đà và thực hiện theo tín hiệu của giáo viên. ĐHTL x x x x x x - Giáo viên làm mẫu phân tích sau đó cho học sinh tập luyện theo tín hiệu của giáo viên. GV quan sát sửa sai - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để giáo viên nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Giáo án: Tiết 52 Tên bài: Kiểm tra - nhảy xa. Ngày soạn: 22/11/2007. Ngày dạy: A. Mục đích - yêu cầu: Kiểm tra kĩ thuật ném bóng xa có đà (trọng tâm 4 bước đà chéo). Yêu cầu trong quá trình kiểm tra học sinh thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của giáo viên đề ra. B. Địa điểm - phương tiện: - 10 quả bóng ném, hố cát nhảy xa, cuốc. C. Quá trình lên lớp: NộI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe học sinh. - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ kiểm tra. II. Phần cơ bản. 1. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy đạp sau di chuyển 2. Nội dung kiểm tra nhảy xa : Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và thành tích. * Cách cho điểm: - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kỹ thuật cả 4 giai đoạn thành tích 2,8m (nữ), 3,2m (nam). - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng 3 giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - trên không, kỹ thuật tiếp đất còn sai sót. thành tích 2,2m - 2,8m (nữ); 2,9m - 3,2m (nam). - Điểm 5 - 6: Kỹ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng. Thành tích 2,2m - 2,5m (nữ); 2,6m - 2,9m (nam). - Điểm 3 - 4: Không hình thành đượcgiai đoạn trên không. Thành tích 2,2m (nữ), 2,6m (nam). III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra. - Giao bài tập về nhà. - Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. 2’ 38’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 5phút 4l - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho giáo viên. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Mỗi học sinh nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần để tính điểm Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính, mỗi đợt 5-6 học sinh ĐHKT GV x x x x x x cb x x x x x x x x - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ kiểm tra ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Giáo án: Tiết 53 - 64 Tên bài: Nhảy xa . Ngày soạn: 23/11/2007. Ngày dạy: A. Mục đích - yêu cầu: Nhằm rèn luyện sự khéo léo, chính xác, nhanh nhẹn. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác các kỹ năng tâng cầu, chuyền cầu, phát cầu và luật thi đấu. B. Địa điểm - phương tiện: - Sân tập, mỗi học sinh một quả cầu. C. Quá trình lên lớp: NộI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe học sinh - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học. II. Phần cơ bản. 1. Khởi động. - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá má trong, má ngoài, đá lăng trước, lăng sau. 2. Đá cầu: a. Tâng cầu. - Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Tâng cầu bằng má ngoài bàn chân - Tâng cầu bằng má mu bàn chân - Chuyền cầu theo nhóm 2 người - Chuyền câu theo nhóm 3 người - Đỡ cầu bằng ngực: b. Phát cầu: - TTCB: Đứng tự nhiên hướng về khu phát cầu của sân bên kia tay trái hoặc phải cầm đế cầu. - Phát cầu: tung nhẹ cầu lên để cầu rơi cách mặt đất từ 30 - 40cm chân phải (trái) về sau nhanh chóng duỗi ra đưa về trước chọn đúng điểm rơi của cầu vào mu bàn chân dùng sức của chân đá đi. 3. Luật thi đấu: - Phát cầu đúng. - Lỗi phát cầu. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. - Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. 2’ 38’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 5 phút 3l - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho giáo viên. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Từ đội hình khởi động lớp xếp thành 4 hàng ngang.giáo viên làm mẫu, phân tích từng nội dung một - Học sinh tập lần lượt từng nội dung theo yêu cầu của giáo viên - Giáo viên quan sát sửa sai. - Giáo viên giảng giải, phân tích luật đá cầu sau mỗi buổi tập. - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để giáo viên nhận xét giờ học. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Giáo án: Tiết 65 - 68 Tên bài: Ôn tập kiểm tra cuối năm. Ngày soạn: 26/11/2007. Ngày dạy: A. Mục đích - yêu cầu: - Củng cố kỹ thuật nhảy cao “kiểu bước” qua . Yêu cầu hoàn thiện 4 giai đoạn của kỹ thuật. - Kiểm tra cuối năm: Kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”. Yêu cầu hoàn thiện 4 giai đoạn của kỹ thuật và thành tích theo các mức quy định. B. Địa điểm - phương tiện: - Sân tập, đệm, cột,xà nhảy cao. C. Quá trình lên lớp: NộI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe học sinh. - Phổ biến nội dung và yêu cầu baì học và giờ kiểm tra. II. Phần cơ bản. 1. Khởi động: - Tập bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng trước sau. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau di chuyển. 2. Nội dung ôn tập: * Kỹ thuật nhảy cao liểu “bước qua”. - Giai đoạn chạy đà. - Giai đoạn giậm nhảy. - Giai đoạn trên không. - Giai đoạn tiếp đất. * Ôn tập một số trò chơi, động tác bổ trợ và phát triển thể lực: - Trò chơi: “lò cò tiếp sức”, “nhảy vượt rào tiếp sức và “khéo vướng chân”. * Động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, sự khéo léo, linh hoạt của chân - Đà một bước giậm nhảy đá lăng. - Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. - Bật nhảy bằng 2 chân (một chân) tay với vào vật ở trên cao. - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà và duỗi thẳng chân lăng qua xà. 3. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ 4 giai đoạn của nhảy cao kiểu bước qua kết hợp với thành tích quy dịnh của Nam và Nữ riêng 4. Cách cho điểm: - Điểm 9 -10: Đúng kỹ thuật, thành tích 1m20 nam,1m nữ. - Điểm 7 - 8: Đúng cả 4 giai đoạn thành tích đạt 1m05 nam, 90cm Nữ. - Điểm 5 - 6: 1m (nam), 85cm (nữ). - Điểm 3 - 4: Không thực hiện đúng kỹ thuật trên không, thành tích thấp. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. - Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. 2’ 38’ mỗi đ/t 2Lx8N 2l 2l 2l 2 5 phút - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ, đồng phục cho giáo viên. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Lớp trưởng cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV ĐHTL X (cb) x (cb) x x x x x x x x x x x x x x x x x x Học sinh tập lần lượt từng nội dung theo yêu cầu của giáo viên - GV quan sát sửa sai - ỏ mỗi mức xà học sinh được nhảy 3 lần, mỗi nhóm kiểm tra là 5 học sinh - Yêu cầu thả lỏng tích cực. - Cán sự lớp tập trung lớp thành 4 hàng ngang để GV nhận xét giờ học ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV

File đính kèm:

  • docGAN TD 8 BGIANG T3751.doc