Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm -Năm học 2011-2012 - Bùi Thu Đinh

I. Mục tiêu:

- Giúp học sinh có một số hiểu biết về sức nhanh để tập luyện. Biết vận dụng khi học giờ TD và tự tập hàng ngày.

II. Địa điểm - Phương tiện:

- Học trên lớp, HS có vở ghi.

- Thuyết trình, giảng giải

III. Nội dung và phưong pháp lên lớp:

1. Nhận lớp:

- Ổn định tổ chức lớp: 8b:

- Phổ biến mục tiêu tiết học.

2. Phát triển bài:

Sức nhanh có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu không có sức nhanh con người sẽ không bao giờ làm được việc gì có hiệu quả cao.

 

 

doc171 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm -Năm học 2011-2012 - Bùi Thu Đinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên II. Yêu cầu: * HS nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện. Thực hiện tốt 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao kĩ thuật nhảy cao. Thực hiện tốt các kĩ thuật chạy bền, nghiêm túc trên đường chạy. III. Địa điểm - Phương tiện : - Sân tập, cột - xà - đệm, vôi, còi, đồng hồ thể thao IV. Nội dung và phương pháp lên lớp: A: B: C: D: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức A. Mở đầu: 1. Nhận lớp: - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động tác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6’- 8’ 1’- 2’ 5’- 6’ 1vòng 4lx8n 2lx8n 2lx8n 2lx8n 2lx8n 2lx8n 4lx8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản: 1. Nhảy cao: * Ôn một số động tác bổ trợ: + Động tác đá lăng trước - sau + Đá lăng sang ngang + Đà 3 - 5 bước giậm nhảy - đá lăng + Tại chỗ bật cao + Chạy đà - giậm nhảy chân lăng đá song song với xà. + Phối hợp 4 giai đoạn ( chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất ) kĩ thuật nhảy cao . + Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao và nâng cao thành tích. + Kiểm tra thử 1 số học sinh nam và nữ. 2. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền + Nam 800m + Nữ 600m * Củng cố: - 2 HS thực hiện giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất. 30’- 32’ 16’- 18’ 3l - 4l 3l - 4l 3l - 4l 4l - 6l 3l - 4l 3l - 4l 5’ - 8’ 4’ - 5’ - Chia lớp thành hai nhóm ( nhóm tập bổ trợ do cán sự lớp điều khiển ) và nhóm tập với xà - Đổi nhóm tập cho nhau - Quan sát sửa sai X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * X X X X - GV cho HS tập kết hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất của nhảy cao kiểu “Bước qua”. - GV quan sát sửa sai - Chú ý an toàn trong khi tập luyện - Cho HS luyện tập chạy bền - Lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá C. kết thúc: - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học + Về nhà: - Ôn các động tác bổ trợ cho nhảy cao, cách chạy đà - giậm nhảy - đá lăng; Chuẩn bị kiểm tra học kì II. - Ôn và luyện chạy bền 5’ 2lx8n 2lx8n 2lx8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà Soạn: Dạy: Tiết 68: Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì II và rltt nhảy cao - chạy bền I. Mục tiêu: - Nhảy cao: * Ôn một số động tác bổ trợ: + Động tác đá lăng trước - sau - tại chỗ bật cao + Đá lăng sang ngang + Đà 3 - 5 bước giậm nhảy - đá lăng + Chạy đà - giậm nhảy chân lăng đá song song với xà. + Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao và nâng cao thành tích. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên II. Yêu cầu: * HS nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện. Thực hiện tốt 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao kĩ thuật nhảy cao. Thực hiện tốt các kĩ thuật chạy bền, nghiêm túc trên đường chạy. III. Địa điểm - Phương tiện : - Sân tập, cột - xà - đệm, vôi, còi IV. Nội dung và phương pháp lên lớp: A: C: B: D: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức A. Mở đầu: 1. Nhận lớp: - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động tác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6’- 8’ 1’- 2’ 5’- 6’ 1vòng 4lx8n 2lx8n 2lx8n 2lx8n 2lx8n 2lx8n 4lx8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản: 1. Nhảy cao: * Ôn một số động tác bổ trợ: + Động tác đá lăng trước - sau + Đá lăng sang ngang + Đà 3 - 5 bước giậm nhảy - đá lăng + Tại chỗ bật cao + Chạy đà - giậm nhảy chân lăng đá song song với xà. + Phối hợp 4 giai đoạn ( chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất ) kĩ thuật nhảy cao . + Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao và nâng cao thành tích. + Kiểm tra thử 1 số học sinh nam và nữ. 2. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền + Nam 800m + Nữ 600m * Củng cố: - 2 HS thực hiện giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất. 30’- 32’ 16’- 18’ 3l - 4l 3l - 4l 3l - 4l 4l - 6l 3l - 4l 3l - 4l 5’ - 8’ 4’ - 5’ - Chia lớp thành hai nhóm ( nhóm tập bổ trợ do cán sự lớp điều khiển ) và nhóm tập với xà - Đổi nhóm tập cho nhau - Quan sát sửa sai X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * X X X X - GV cho HS tập kết hợp chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất của nhảy cao kiểu “Bước qua”. - GV quan sát sửa sai - Chú ý an toàn trong khi tập luyện - Cho HS luyện tập chạy bền - Lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá C. kết thúc: - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn các động tác bổ trợ cho nhảy cao, cách chạy đà - giậm nhảy - đá lăng; Chuẩn bị tốt giờ sau kiểm tra nhảy cao. - Ôn luyện chạy bền 5’ 2lx8n 2lx8n 2lx8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà Tuần 36 Soạn: Dạy: Tiết 69: kiểm tra học kì II nhảy cao kiểu “ bước qua ” I. Mục tiêu : * Kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện của học sinh về nội dung nhảy cao II. Yêu cầu : - Yêu cầu học sinh thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua ” và cố gắng đạt thành tích cao. - Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong quá trình kiểm tra. II. Địa điểm - Phương tiện : - Sân tập, bàn ghế GV, cột - xà - đệm, thước mét. IV. Nội dung và phương pháp lên lớp: A: C: B: D: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức A. Mở đầu: 1. Nhận lớp: - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động tác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6’- 8’ 1’- 2’ 5’- 6’ 1vòng 4lx8n 2lx8n 2lx8n 2lx8n 2lx8n 2lx8n 4lx8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản: 1. Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “Bước qua”. 2. Cách cho điểm: + Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kĩ thuật 4 giai đoạn, qua xà ở mức quy định + Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không, qua xà ở mức quy định. + Điểm 5 - 6: Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà và trên không, qua xà ở mức quy định nhưng kĩ thuật có nhiều sai sót. + Điểm từ 4 trở xuống: Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích quy định. 30’- 32’ - Kiểm tra nam riêng, nữ riêng - Cho HS nhảy thử 1 - 2 lần - Mức xà tối thiếu: Nam 0.90m; Nữ 0.80m - Mỗi học sinh được thực hiện 3 lần ở 1 mức xà và lấy lần có thanhf tích và kĩ thuật tốt nhất. - Chú ý đảm bảo an toàn cho HS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * X X X X C. kết thúc: - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn Luyện chạy bền giờ sau kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể . 5’ 2lx8n 2lx8n 2lx8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà -----------------------------†------------------------------- Tuần 37 Soạn: Dạy: Tiết 70: kiểm tra tiêu chuẩn Rltt  chạy bền I. Mục tiêu: * Kiểm tra để đánh giá kết quả tập luyện của học sinh, kết hợp tiêu chuẩn RLTT, yêu cầu HS thực hiện hết cự li và đạt thành tích cao. II. Yêu cầu : - Học sinh thực hiện hết cự li và đạt thành tích cao. - Học sinh có tinh thần tự giác giữ trật tự trong quá trình kiểm tra và sau khi được kiểm tra xong. III. Địa điểm - Phương tiện : - Sân tập, bàn ghế GV, đồng hồ, dây đích, vôi. VI. Nội dung và phưong pháp lên lớp : A: C: B: D: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức A. Mở đầu: 1. Nhận lớp: - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động tác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6’- 8’ 1’- 2’ 5’- 6’ 1vòng 4l x8 n 2lx8n 2lx8n 2lx8n 2lx8n 2lx8n 4l x8 n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản: 1. Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra chạy bền 500m cho cả nam, nữ 2. Cách cho điểm Bảng thành tích Giỏi Khá Đạt Nam 1’00” 1’10” 1’20” Nữ 1’12” 1’19” 1’32” + Điểm 9 - 10: Chạy hết cự li quy định; TT đạt mức giỏi + Điểm 7 - 8: Chạy hết cự li quy định; TT đạt mức khá + Điểm 5 - 6: Chạy hết cự li quy định; TT đạt mức đạt + Điểm 3 - 4: Chưa chạy hết cự li quy định. 30’- 32’ X X X X X X XX X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X XX X X X * - GV thông báo biểu điểm và yêu cầu kiểm tra. - Kiểm tra Nam riêng ; Nữ riêng - Mỗi đợt từ 5 - 6 học sinh - Chú ý đảm bảo an toàn cho HS - Trường hợp đặc biệt do GV quyết định. C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn chạy bền, giờ sau kiểm tra. 5’ 2lx8n 2lx8n 2lx8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà -----------------------------†-------------------------------

File đính kèm:

  • docGiao an TD 8 - Dinh.doc