Giáo án Thể dục Lớp 8 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức)

A. MỤC TIÊU.

 - Biết một số kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói

quen tự giác tập luyện TDTT.

B. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN.

 - Địa điểm. Phòng học lớp 6 trường thcs.

 - Phương tiện. Gv chuẩn bị giáo án, học sinh chuẩn bị vở ghi và bút.

C. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.

 

doc108 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uyện tập Tập đồng loạt Gv nhận xét xxxxxxx xxxxxxx(x) (*)gv ns: ng: tuần 32: tiết 64: đá cầu I/ mục tiêu. - Đá cầu: Ôn các kỹ năng đã học. Học: Chuyền cầu theo nhóm 3 người.Thi tâng cầu tối đa. Y/c: Thực hiện đúng các động tác bổ trợ đá cầu. II/ địa điểm - phương tiện. - Sân trường thcs bản giang. - Gv chuẩn bị: Còi, giáo án, cầu. III/ tiến trình dạy học. nội dung Đlượng pp - tổ chức 1. Phần mở đầu. a, Nhận lớp. - Cán sự tập hợp điểm số báo cáo giáo viên. - Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu bài học. b, Khởi động. - Hs chạy quanh sân trường. - Soay các khớp. - ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 8 động tác c, Kiểm tra bai cũ. 8-10' 1-2' 4-6' 1V 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 1-2' xxxxxxx xxxxxxx (*)gv Csđk tập đồng loạt. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x (x) 2. Phần cơ bản. a, Đá cầu. - Ôn tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu nhanh trong 2,3,5phút. - Học: Chuyền cầu theo nhóm 3 người. - Thi tâng cầu tối đa. 3. Phần kết thúc. a, Thả lỏng. b, Nhận xét. C, Bài tập về nhà. 28-30' 3-4’ 4-5’ 3-5' 2L - Gv tổ chức cho hs luyện tập. - Gv làm mẫu 1-2 lần tổ chức cho hs luyện tập Gv tổ chức cho các tổ thi với nhau Tập đồng loạt Gv nhận xét xxxxxxx xxxxxxx(x) (*)gv ns: ng: tuần 33: tiết 65: đá cầu I/ mục tiêu. - Đá cầu: Ôn các kỹ năng đã học.Thi tâng cầu nhanh trong 2-5 phút. Y/c: Thực hiện đúng các động tác bổ trợ đá cầu. II/ địa điểm - phương tiện. - Sân trường thcs bản giang. - Gv chuẩn bị: Còi, giáo án, cầu. III/ tiến trình dạy học. nội dung Đlượng pp - tổ chức 1. Phần mở đầu. a, Nhận lớp. - Cán sự tập hợp điểm số báo cáo giáo viên. - Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu bài học. b, Khởi động. - Hs chạy quanh sân trường. - Soay các khớp. - ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 8 động tác c, Kiểm tra bai cũ. 8-10' 1-2' 4-6' 1V 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 1-2' xxxxxxx xxxxxxx (*)gv Csđk tập đồng loạt. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x (x) 2. Phần cơ bản. a, Đá cầu. - Ôn tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu nhanh trong 2,3,5phút. - Học: Chuyền cầu theo nhóm 3 người. - Thi tâng cầu tối đa. 3. Phần kết thúc. a, Thả lỏng. b, Nhận xét. C, Bài tập về nhà. 28-30' 3-4’ 4-5’ 3-5' 2L - Gv tổ chức cho hs luyện tập. - Gv làm mẫu 1-2 lần tổ chức cho hs luyện tập Gv tổ chức cho các tổ thi với nhau Tập đồng loạt Gv nhận xét xxxxxxx xxxxxxx(x) (*)gv Ns: Ng: tuần 33 :tiết 66: Kiểm tra: đá cầu I/ mục tiêu. - Đánh giá kết quả tập luyện của hs sau một thời gian tập luyện. - Đề ra phương pháp phù hợp hơn cho năm sau. Yc: Thực hiện tốt nội dung kiểm tra. II/ phương tiện - địa điểm -Sân trường thcs vệ sinh sạch sẽ. -Gv chuẩn bị còi, cầu chinh, cột, lưới đá cầu. III/ tiến trình dậy - học nội dung 1. Phần mở đầu. a, Nhận lớp. - Cán sự tập hợp điểm số báo cáo giáo viên. - Gv phổ biến nội dung yc bài học. b, Khởi động. - Hs chạy quanh sân trường. - Xoay các khớp. - ép dọc, ép ngang. - Tập bài thể dục phat triển chung. - chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc độ. 2. Phần cơ bản. a, Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân và thành tích. b, Tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 3-5 hs mỗi hs được tâng cầu 3 lần và lấy thành tích lần cao nhất. c, Cách cho điểm. - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật động tác và thành tích đạt được của từng học sinh. 3. Phần kết thúc a, Thả lỏng. b, Nhận xét. c, Bài tập về nhà. đlượng 8-10’ 1-2’ 4-6’ 1V 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 2Lx15m 28-30’ 3-5’ 2L pp - tổ chức xxxxxx xxxxxx(x) (*)gv Csđk tập đồng loạt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x (x)hs gv - Gv phổ biến nội dung kiểm tra cho hs - Hs ôn 5-10’ - Điểm:9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác và thành tích đạt 19-20 lần tâng cầu với (nam), 9-10 lần (nữ). - Điểm: 7-8: Thực hiện đúng kỹ thuật động tác và thành tích đạt 17-18 lần (nam), 7-8 lần (nữ). - Điểm:5-6:Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác và thành tích đạt 15-16 lần (nam), 5-6 lần (nữ). - Điểm: 3-4: Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật động tác và thành tích đạt 13-14 lần (nam), 3-4 lần (nữ). Tập đồng loạt Gv nhận xét xxxxxx xxxxxx(x) (*)gv ns: ng: tuần 34: tiết 67: ôn tập, kiểm tr học kỳ II: bật nhảy I/ mục tiêu. - Bật nhảy: Ôn tập, hoàn thiện bật xa và nâng cao thành tích. y/c: Thực hiện đúng các động tác bổ trợ và trò chơi. Chạy bền: Trò chơi. II/ Địa điểm – Phương tiện. Sân trường đảm bảo vệ sinh an toàn. Giáo viên chuẩn bị: Giáo án, còi, quốc, vạch vôi kẻ sẵn. III/ Tiên trình dạy – học. nội dung 1. Phần mở đầu. a, Nhận lớp. - Cán sự tập hợp điểm số báo cáo giáo viên. - Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu bài học. b, Khởi động. - Hs chạy quanh sân trường. - Soay các khớp. - ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 8 động tác Đlượng 8-10' 1-2' 4-6' 1V 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N pp - tổ chức xxxxxxx xxxxxxx (*)gv Csđk tập đồng loạt x x x x x x x x x x x x x x x (*)hs x x (x)gv c, kiểm tra bài cũ 2. Phần cơ bản. a, Bật nhảy: Ôn - Bật xa. * Củng cố: Em thực hiện kỹ thuật bật xa. chạy đà tự do - nhảy xa. c, Chạy bền: - Trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức” Gv nêu tên trò chơi cách chơi, luật chơi > hs chơi trò chơi. 3. Phần kết thúc. a, Thả lỏng. b, Nhận xét. c, Bài tập về nhà. 1-2’ 28-30' 2-3L 1L 4-6’ 3-5’ 2L Gv đk ôn lại cho hs 2-3 lần Đội hình bật xa. x xxxxx (*)GV xxxxx Gv đk tập lần lượt - Lớp nhận xét. - Gv nhận xét chung. - Đội hình trò chơi xxxxà Ù xxxx xxxxà Ù xxxx (*)gv Tập đồng loạt Gv nhận xét xxxxxxx xxxxxxx (*)gv ns: ng: tuần 34: tiết 68: kiểm tra học kỳ II: bật nhảy I/ mục tiêu. - Đánh giá kết quả tập luyện của hs sau một học kỳ tập luyện. - Đề ra phương pháp phù hợp hơn cho năm sau. Yc: Thực hiện tốt nội dung kiểm tra. II/ phương tiện - địa điểm. - Sân trường thcs, vệ sinh sạch sẽ. - Gv chuẩn bị, còi, giáo án, vạch vôi kẻ sẵn, quốc, thước 5m. III/ tiến trình dạy – học. nội dung đlượng pp – tổ chức 1. Phần mở đầu. a. Nhận lớp. - Cán sự tập hợp điểm số báo cáo giáo viên. - GV phổ biến nội dung y/cgiờ kiểm tra. b. Khởi động. - H/s chạy thường quanh sân trường - Soay các khớp. - Ep dọc, ép ngang. - Tập bài tdtk 8 động tác. 8-10’ 1-2’ 4-6’ 1v 2lx8N nt nt Đội hình nhận lớp xxxxxxx xxxxxxx (x) (*)GV CSĐK tập đồng loạt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*) x x gv x x (x) 2. Phần cơ bản. a. Nội dung kiểm tra. - Kỹ thuật và thành tích bật xa. b. Tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Kiểm tra theo nhiều đợt mỗi đợt 3- 5 hs Mỗi hs được bật xa 3 lần lấy thành tích lần cao nhất c, Cách cho điểm. Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của từng hs. 28-30' - Gv phổ biến nội dung kiểm tra. - Gv phổ biến. - Cho hs ôn 5-6’ - Điển 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật, thành tích đạt mức 185cm (nam), 170cm (nữ). - Điểm: 7-8: Thực hiện Thực hiện đúng kỹ thuật, thành tích đạt mức 170cm (nam), 160cm (nữ). - Điểm: 5-6: Đạt thành tích 170cm (nam), 160cm (nữ), nhưng kỹ thuật không chính xác. Hoặc kỹ thuật đạt ở mức cơ bản đúng, thành tích đạt mức 160cm (nam), 150cm (nữ). Hoặc kỹ thuật thực hiện đúng, nhưng thành tích không đạt mức 160cm (nam), 150cm (nữ). - Điểm: 3-4: Kỹ thuật không đúng, thành tích không đạt mức 160cm (nam), 150cm (nữ). 3. Phần kết thúc. a, Thả lỏng. b, Nhận xét, đọc điểm. c, Bài tập về nhà. 3-5' 2L Tập đồng loạt Gv đọc điểm xxxxxx xxxxxx (*) ns: ng: tuần 35: tiết 69: ôn tập, kiểm tra tcrltt: chạy 500m I/ mục tiêu. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 400m (nam), 300m (nữ). II/ địa điểm - phương tiện. - Sân trường thcs bản giang. - Gv chuẩn bị: Còi, vạch vôi kẻ sẵn, giáo án, đồng hồ bấm giây. III/ tiến trình dạy học. nội dung Đlượng pp - tổ chức 1. Phần mở đầu. a, Nhận lớp. - Cán sự tập hợp điểm số báo cáo giáo viên. - Giáo viên phổ biến nội dung yêu cầu bài học. b, Khởi động. - Hs chạy quanh sân trường. - Soay các khớp. - ép dọc, ép ngang. - Bài thể dục tay không 8 động tác 2. Phần cơ bản. a, Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 400m (nam), 300m (nữ). 8-10' 1-2' 4-6' 1V 2Lx8N 2Lx8N 2Lx8N 28-30' xxxxxxx xxxxxxx (*)gv Csđk tập đồng loạt. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (*)gv x x (x)hs - Đội hình chạy bền (*)gv 3. Phần kết thúc. a, Thả lỏng. b, Nhận xét. C, Bài tập về nhà. 3-5' 2L Tập đồng loạt Gv nhận xét xxxxxxx xxxxxxx(x) (*)gv NS: NG: tuần 35: tiết 70: Kiểm tra tcrltt: chạy 500m I/ mục tiêu. - Đánh giá kết quả tập luyện của hs sau một thời gian tập luyện. - Đề ra phương pháp phù hợp hơn cho năm sau. Yc: Thực hiện tốt nội dung kiểm tra. II/ phương tiện - địa điểm. - Sân trường thcs, vệ sinh sạch sẽ. - Gv chuẩn bị, còi, cờ, giáo án, vạch vôi kẻ sẵn, đồng hồ bấm giây. III/ tiến trình dậy – học. Nội dung 1. Phần mở đầu. a, Nhận lớp. -Cán sự tập hợp diểm số báo cáo gv - Gv phổ biến nội dung yc bài học. b, Khởi động. - Hs chạy quanh sân trường. Xoay các khớp. - ép dọc, ép ngang. - Tập bài tdtk 8 động tác. đlượng 8 - 10’ 1 - 2’ 4 - 6’ 1V 22Lx8N 2Lx8N 2Lx8N Pp - tổ chức xxxxxxx xxxxxxx(x) (*)gv Csđk tập đồng loạt x x x x x x x x x x x x x x x x x (*)gv x x (*)hs 2. Phần cơ bản. a, Nội dung: Chạy 500m (Nam,Nữ) tính thời gian. b, Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 3- 5 hs. - Mỗi hs chạy một lần sau khi đã khởi động kỹ. - Gv chuẩn bị 2 đồng hồ. c, Cách cho điểm. 3. Phần kết thúc. a, Thả lỏng. b, Nhận xét. đọc điểm c, Bài tập về nhà 28-30’ 3-5’ 2L Gv phổ biến nội dung kiểm tra Cho hs ôn 5-10’ - Mức giỏi: Chạy hết cự ly quy định, thành tích đạt 110s(Nam), 116 s (Nữ). - Mức khá: Chạy hết cự ly quy định, thành tích đạt 120s(Nam), 125s (Nữ). - Mức đạt: Chạy hết cự ly quy định thành tích đạt 130s(nam), 140s(nữ). - Chưa đạt: Không chạy hết cự ly quy định Tập đồng loạt Gv nhận xét xxxxxxx xxxxxxx (*)gv

File đính kèm:

  • docgiao an the duc.doc