Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 39: Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền

 I – MỤC TIấU:

 1. Kiến thức: - Bật nhảy: Ôn: nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi”.

 - Nộm búng: ễn: Tung và bắt búng bằng hai tay, ngồi xổm tung và bắt búng, tung và bắt búng qua khoeo chõn,

 ném bóng trúng đích.

 - Chạy bền : Trũ chơi (chạy theo đường dích dắc).

 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH:

 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm 400gam, thước dây, hố nhảy xa, còi

 thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm, quay vòng.

 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà .

 III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG - CHẠY BỀN.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 39: Bật nhảy - Ném bóng - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn: 21/012007 Baứi daùy : bật nhảy – ném bóng - chạy bền Tuaàn: 20 Tieỏt: 39 I – MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - Bật nhảy: ễn: nhảy bước bộ trờn khụng, chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi”. - Nộm búng: ễn: Tung và bắt búng bằng hai tay, ngồi xổm tung và bắt búng, tung và bắt búng qua khoeo chõn, nộm búng trỳng đớch. - Chạy bền : Trũ chơi (chạy theo đường dớch dắc). 2. Kỹ năng: Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục, kỹ thuật cơ bản nhảy xa, nộm búng, chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thỏi độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng nộm 400gam, thước dõy, hố nhảy xa, còi thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập đồng loạt, theo nhóm, quay vòng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, luyện tập ở nhà . III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : BẬT NHẢY – NẫM BểNG - CHẠY BỀN. Phần và nội dung ĐLVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL I. Mở đầu - Tập hợp, điểm danh - Nội dung tiết học - Khởi động 6’ - Nhanh, điểm danh, lớp trưởng báo cáo sĩ số. Chúc giáo viên khoẻ. - Giáo viên chúc HS khoẻ và phổ biến nội dung bài học, yêu cầu ngắn gọn, đầy đủ. - Tại chỗ xoay các khớp, chạy: Bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi. - Gọi 2 - 4 em lờn thực hiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. €5 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ờ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. Cơ bản 1. Bật nhảy: ễn: Nhảy bước bộ trờn khụng. * ễn: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi” 2. Nộm búng: ễn: Tung và bắt búng, ngồi xổm tung và bắt búng, tung và bắt búng qua khoeo chõn. Nộm búng trỳng đớch. 3.Chạy bền : Trũ chơi (GV chọn) “chạy theo đường dớch dắc”. 34’ 14’ 14’ 6’ 4-6 6-9 5-8 1L - Cho các em ôn tập: Nhảy bước bộ trờn khụng. * Yêu cầu : Tập trung, tích cực, chú ý chạy đỳng số bước chạy đồng thời xỏc định chõn giậm nhảy, cố gắng giữ người trờn khụng, nghiêm túc tập luyện, an toàn. - ễn: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu “ngồi”. * Yêu cầu : Tập trung, tích cực, chú ý chạy đỳng số bước chạy đồng thời xỏc định chõn giậm nhảy, cố gắng nắm và thực hiện đúng động tác, nghiêm túc tập luyện, an toàn. - ễn: Tung và bắt búng bằng hai tay. - Ngồi xổm tung và bắt búng; - Tung và bắt búng qua khoeo chõn; - Nộm búng trỳng đớch. - Động tỏc * Yêu cầu : Tích cực cố gắng, khụng đựa nghịch, tớch cực, nghiờm tỳc, thực hiện đỳng kỹ thuật, chỳ ý khụng được đẩy búng quỏ cao, khụng được tung búng trong nộm búng trỳng đớch, an toàn trong giờ học. - Trò chơi: - Chia 2 tổ đều nhau về số lượng nam chơi riêng, nữ chơi riêng. Kẻ 2 đường dích dắc có chiều dài 20m, triển khai theo đội hình hàng dọc. Khi nghe hiệu lệnh còi, em đứng ở đầu các hàng nhanh chóng chạy theo đường vẽ trước nhanh lên vạch giới hạn, sau đó chạy về chạm tay vào em số 2 và cứ thế cho đến hết. Tổ nào thực hiện trước, ít phạm qui thì thắng cuộc. Tổ thua nhảy lò cò 20m. * Yêu cầu : Tích cực tập luyện, phân phối sức hợp lý, phối hợp nhip nhàng giữa bước chạy và nhịp thở. Khi chạy xong đi bộ thả lỏng tay, chân, hít thở sâu, không nên dừng lại đột ngột. Biết phân phối sức hợp lý. € ☺ đệm ☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV thị phạm sau đú cho cỏc em thực hiện, GV theo dừi nhắc nhở. € ☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ GV phổ biến sau đú cho cỏc em thực hiện trũ chơi. € ☺ đớch ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ Giáo viên thị phạm, sau đó cho các em thực hiện. € ☺ ☺☺☺☺☺ * * * * * * * ☺ ☺☺☺☺* * * * * * * GV điều khiển, theo dõi nhắc nhở sửa sai. III. Kết thúc - Tập hợp thả lỏng. - Nhận xét tiết học. 5’ - Cúi người thả lỏng tay chân hít thở sâu, chạy nhẹ nhàng tại chỗ. - Giáo viên củng cố, nhắc nhở một số điểm cần lưu ý và ra bài tập về nhà. ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dũ HS chuẩn bị tiết học sau học nội dung: Bật nhảy – nộm búng – chạy bền. - Ra bài tập về nhà: Thực hiện thực hiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG: .. . Trửụứng THCS Caựt Nhụn - giaựo aựn 7 (2007 & 2008) Giaựo vieõn : Bùi Anh Hào.

File đính kèm:

  • doc39 giao an7.39.doc