Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 9+10: ĐHĐN - Bài TD - Chạy bền - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Bình Thạnh

I. NHIỆM VỤ:

 1.ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đi đều- đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Đổi chân khi đi sai nhịp.

 2.Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác: Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.

 3.Chạy bền: Chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc.

 

 II. YÊU CẦU:

 1.Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đi đều- đứng lại, đi đều vòng phải , vòng trái. Đổi chân khi đi sai nhịp.

 -Biết tên và cách thực hiện các động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.

 - Biết cách thực hiện chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc.

 2.Kĩ năng:

 -Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đi đều- đứng lại, đi đều vòng phải , vòng trái. Đổi chân khi đi sai nhịp.

 -Thực hiện cơ bản đúng các động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.

 - Thực hiện được chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc.

 

 III.THỜI GIAN:

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 9+10: ĐHĐN - Bài TD - Chạy bền - Năm học 2011-2012 - Trường THCS Bình Thạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 5 MÔN: ĐHĐN – BÀI TD – CHẠY BỀN . ˜w™ Tiết CT : 9 + 10 Thời gian dạy : Tuần 05 (12/9-17/9). I. NHIỆM VỤ: 1.ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đi đều- đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. Đổi chân khi đi sai nhịp. 2.Bài TD: Tiếp tục ôn và hoàn thiện 9 động tác: Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 3.Chạy bền: Chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc. II. YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - Biết cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đi đều- đứng lại, đi đều vòng phải , vòng trái. Đổi chân khi đi sai nhịp. -Biết tên và cách thực hiện các động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. - Biết cách thực hiện chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc. 2.Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đi đều- đứng lại, đi đều vòng phải , vòng trái. Đổi chân khi đi sai nhịp. -Thực hiện cơ bản đúng các động tác: vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. - Thực hiện được chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc. III.THỜI GIAN: - 2 tiết (90 phút). IV.ĐỊA ĐIỂM: Sân trường. V. DỤNG CỤ: Còi, đồng hồ. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ I/ Phần chuẩn bị -Nhận lớp-Điểm danh. -Phổ biến nội dung y/c tiết học. -Khởi động: Xoay kỷ các khớp, căng cơ. -KTBC: ĐHĐN - Bài TD. (10p) 1’ 1’ 5’(2lx8n) 3’ II. Phần cơ bản: ĐHĐN: _Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. _Đi đều- đứng lại, đi đều vòng phải, vòng trái. _Đổi chân khi đi sai nhịp. 2)Bài TD: _ Ôn các động tác: Vươn thở - tay - ngực chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 3)Củng cố kỉ thuật: _ Các khẩu lệnh và cách thực hiện các khẩu lệnh của ĐHĐN. _ Các động tác: Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. 4)Chạy bền: _ Chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc. (73p) 29’ 29’ 5’ 10 III/ Phần kết thúc -Hồi tĩnh. -Nhận xét, đánh giá buổi tập. -HD tập ở nhà: Thực hiện các khẩu lệnh của ĐHĐN, các động tác bài TD. -Xuống lớp. (7p) 4’ 1’ 2’ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỈ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC -HS tập trung nhanh, trật tự, nghiêm túc. -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c. -Tích cực thực hiện khởi động. -Thực hiện tốt nội dung kiểm tra. -Đội hình khởi động : -Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. - Đi đều- đứng lại, đi đều vòng phải - trái. - Đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Thực hiện cơ bản đúng các động tác: +Vươn thở +Bụng +Tay +Vặn mình +Ngực +Phối hợp +Chân +Nhảy +Điều hòa. -Thực hiện cơ bản đúng k/t động tác, chú ý nghe GV sửa sai để RKN. _ Thực hiện được chạy tại chổ, chạy theo đường gấp khúc. *GV phân nhóm HS tập luyện: - Nhóm nữ tập luyện ĐHĐN. -Nhóm nam tập luyện Bài TD. *Sau thời gian tập luyện đã quy định 2 nhóm thay đổi vị trí cho nhau. _Gọi HS đạt và chưa đạt lên thực hiện, HS nhận xét- GV kết luận. -Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu. -Chú ý nghe GV nhận xét đánh giá buổi tập. -Thực hiện tốt bài tập ở nhà. -Lớp giải tán trật tự. -Đội hình thả lỏng: Bình Thạnh, Ngaøy 11 Thaùng 09 Naêm 2011 Giáo viên soạn Duyệt của Ban giám hiệu Đặng Thị Kim Cương NHẬN XÉT BỔ SUNG : Duyệt của Tổ trưởng chuyên môn

File đính kèm:

  • docG.A 5-6xong.doc