Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 43: Bật nhảy - Chạy nhanh - Năm học 2009-2010 - Lâm Duy Phong

I. NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU:

- Bật nhảy : ôn1 số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân,trò chơi “lò cò tiếp sức”.Học mới : đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát.

- Chạy nhanh: ôn tập và học mới : xuất phát cao chạy nhanh 20 30m

II. KỸ NĂNG – THÁI ĐỘ:

 Học sinh thực hiện tương đối đúng kĩ thuật – nghiêm túc khi tập

III. ĐỊA ĐIỂM – DỤNG CỤ:

 Hố nhảy – sân thể dục

IV. NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP DẠY:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 43: Bật nhảy - Chạy nhanh - Năm học 2009-2010 - Lâm Duy Phong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09/02/2010 Ngày dạy: 11/02/2010 Tuần 23 Tiết 43 : BẬT NHẢY – CHẠY NHANH I. NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU: - Bật nhảy : ôn1 số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân,trò chơi “lò cò tiếp sức”.Học mới : đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát. - Chạy nhanh: ôn tập và học mới : xuất phát cao chạy nhanh 20 à30m II. KỸ NĂNG – THÁI ĐỘ: Học sinh thực hiện tương đối đúng kĩ thuật – nghiêm túc khi tập III. ĐỊA ĐIỂM – DỤNG CỤ: Hố nhảy – sân thể dục IV. NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP DẠY: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Thời gian Số lần Phần mở đầu: - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp - Khởi động: chạy tại chỗ dãn hàng xoay các khớp - Ép ngang dọc - Đá gót chạm mông 5’ 1L 1L 1L o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV - Giáo viên nhận lớp ở 3 hàng ngang sau đó dãn cách để khởi động - Cán sự thể dục hô cho lớp khởi động, giáo viên quan sát nhắc nhở học sinh khởi động kĩ càng Phần cơ bản: * Bật nhảy: - Ôn 1 số động tác bổ trợ bài tập phát triển sức mạnh chân - Đá lăng trước - Tại chỗ bật cao - Trò chơi: “ lò cò tiếp sức” + Học mới : đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát * Chạy nhanh: ôn - Chạm gót vào mông - Nâng cao đùi + Học mới: xuất phát cao chạy nhanh 20 -> 30 m 30’ 4L 4L * Bật nhảy: - Học sinh tự ôn luyện - Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh - Giáo viên chia nhóm ra để tập sau đó tập trung cả lớp tập với đội hình 4 hàng ngang * Chạy nhanh: o o o o o o o o o o o à o o o o o o o o o o o à --------- Đích o o o o o o o o o o o à 20- 30m o o o o o o o o o o o à GV - Giáo viên phân tích làm mẫu kĩ thuật mới - Tập theo đội hình 4 hàng dọc - Học sinh tập giáo viên sửa sai cho học sinh Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ khớp chuyên môn - Giáo viên nhận xét và củng cố bài - Dặn dò giờ sau 10’ 1L 1L o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV - Giáo viên cho lớp thả lỏng ở đội hình 3 hàng ngang dãn cách, sau đó cho lớp dồn hàng để nhận xét và củng cố - Giáo viên hô cho học sinh thả lỏng Ngày soạn: 09/02/2010 Ngày dạy: 11/02/2010 Tuần 23 Tiết 44 : BẬT NHẢY – CHẠY NHANH- CHẠY BỀN I. NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU: - Bật nhảy : ôn1 số động tác bổ trợ, đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát. - Chạy nhanh: xuất phát cao chạy nhanh 20 à30m - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên II. KỸ NĂNG – THÁI ĐỘ: Học sinh thực hiện tương đối đúng kĩ thuật – nghiêm túc khi tập III. ĐỊA ĐIỂM – DỤNG CỤ: Hố nhảy – sân thể dục IV. NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP DẠY: NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Thời gian Số lần Phần mở đầu: - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp - Khởi động: chạy tại chỗ dãn hàng xoay các khớp - Ép ngang dọc - Đá gót chạm mông 5’ 1L 1L 1L o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV - Giáo viên nhận lớp ở 3 hàng ngang sau đó dãn cách để khởi động - Cán sự thể dục hô cho lớp khởi động, giáo viên quan sát nhắc nhở học sinh khởi động kĩ càng Phần cơ bản: * Bật nhảy: - Ôn 1 số động tác bổ trợ - Đá lăng trước - Đá lăng trước sau - Tại chỗ bật cao - Đà 3 bước giậm nhảy đá vào hố cát * Chạy nhanh: - Xuất phát cáo: chạy nhanh 20 – 30m - Trò chơi “ Chạy đuổi” * Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên 35’ 3L 3L * Bật nhảy: - Giáo viên chia thành 4 nhóm để tập luyện - Giáo viên nhắc lại kĩ thuật - Học sinh tập giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh - Sau đó cho lớp tập theo thứ tự * * * ** * * * * * * * 0 à à * Chạy nhanh: - Tập theo đội hình 4 hàng dọc - Học sinh tập giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh * Chạy bền: - Chạy theo nhóm 7 – 10 học sinh - Giáo viên quan sát chú ý đến sức khoẻ của học sinh Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ khớp chuyên môn - Giáo viên nhận xét và củng cố bài - Dặn dò giờ sau 5’ 1L 1L o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o GV - Giáo viên cho lớp thả lỏng ở đội hình 3 hàng ngang dãn cách, sau đó cho lớp dồn hàng để nhận xét và củng cố - Giáo viên hô cho học sinh thả lỏng

File đính kèm:

  • docTUAN 22.doc
Giáo án liên quan