Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 25+26 - Năm học 2013-2014 - Trần Đăng Khoa

 I/ MỞ ĐẦU

1. Ổn định tổ chức

2.Giới thiệu ND - YC

3. Kiểm tra bài cũ

? Tư thế chuẩn bị

4. Khởi động Chung -CM

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học.

- Thực hiện tương đối tốt các yêu cầu đề ra

- Gv nhận xét và cho điểm

- Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/02/2021 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 25+26 - Năm học 2013-2014 - Trần Đăng Khoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 25 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo PPC : 25 NS:09/11/2013 TTTC (Bc5 ) : Ôn tập và trò chơi “ Không để bóng rơi” Tung và bắt bóng hai người, chuyền bóng cao tay bằng hai tay Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I/ MỞ ĐẦU 1. Ổn định tổ chức 2.Giới thiệu ND - YC 3. Kiểm tra bài cũ ? Tư thế chuẩn bị 4. Khởi động Chung -CM - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học. - Thực hiện tương đối tốt các yêu cầu đề ra - Gv nhận xét và cho điểm - Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM II/ CƠ BẢN 1. TTTC ? Tung và bắt bóng hai người Trò chơi “ Không để bóng rơi” ? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay ( Một số lỗi sai ) Cách sửa” 2. Chạy bền ? Luyện tập Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ, làm quen với bóng - Thực hiện tương đối tốt tung và bắt bóng bằng hai tay - Nắm cơ bản được các lỗi sai và cách sửa - Chý ý đến chân, tay và điểm tiếp xúc bóng - Tương tự như chuyền và bắt bóng, đội nào để bóng rơi là thua cuộc Yêu cầu : - Nắm cư bản được chuyền bóng cao tay bằng hai tay - Hình tay và tầm chuyền bóng không đúng - Di chuyển chậm theo hướng bóng rơi - Để bóng chạm vào gan bàn tay - Phối hợp toàn thân không nhịp nhàng. - Tập riêng tư thế hình bàn tay từ không bóng đến có bóng - Tập tư thế bàn tay kết hợp với di chuyển theo các hướng ở khoảng cách gần ( Không bóng) - Tập di chuyển đến chuyền bóng, tập chuyền bóng cá nhân và theo nhóm. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên. - Chú ý đến nhịp thở khi chạy III/ KẾT THÚC 1.Củng cố .2Thả lỏng .3.Nhận xét 4.Dặn dị - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay - Thả lỏng toàn thân - Chân,đấm lưng nhẹ - GV nhận xét giờ học . - Ôn tập Bóng chuyền – Chạy bền MỤC TIÊU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT:25 - Thực hiện tương dối tốt bắt bóng bằng hai tay trên đầu NS :09/11/2013 - Nắm cơ bản được tư thế chuẩn bị, chuyền bóng cao tay bằng hai tay, ND:11/11/2013 - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên, * Địa điểm Phương tiện : Sâân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện. Giáo án, sổ điểm, lưới bóng chuyền, bóng 4-8 quả Thời gian PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 8-10’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 28-30’ 10-20’ 1x5l 1x2l 1x3l 1x5l 1x4l 1x3l 1x2l 1x3l 5-10’ 1x800m/2vòng TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM Thể thao tự chọn ( Bóng chuyền ) Nhóm 1 : Tung, bắt bóng bằng hai người Nhóm 2 : Tung, bắt bóng hai người € € € € € € p € € € € € € € € € € € € p € € € € € € GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác HS quan sát và tập luyện € € € € € € TRò chơi “ không để bóng rơi ” €O €O € O €O €O € O €O €O €O €O € O €O €O €O € O €O €O € O €O €O €O €O € O €O p Luyện tập chuyền bóng cao tay bằng hai tay € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác HS quan sát và tập luyện GV đi xen các nhóm sửa sai và làm mẫu cho hs .Đổi vị trí giữa hai nhóm tập luyện 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv GIÁO ÁN SỐ : 26 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo PPCT : 26 NS :10/11/2013 TTTC (Bc6 ) : Trò chơi “ Không để bóng rơi”, chuyền bóng cao tay bằng hai tay Kiểm tra tư thế chuan bị, đi bước trượt. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I/ MỞ ĐẦU 1. Ổn định tổ chức 2.Giới thiệu ND - YC 3. Kiểm tra bài cũ ? Chuyền bóng cao tay 4. Khởi động Chung -CM - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học. - Thực hiện tương đối tốt các yêu cầu đề ra - Gv nhận xét và cho điểm - Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM II/ CƠ BẢN 1. TTTC Trò chơi “ Không để bóng rơi” ? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay Kiểm tra tư thế các bước trượt – chu ẩ n bị. 2. Chạy bền ? Luyện tập Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ, làm quen với bóng - Tương tự như chuyền và bắt bóng, đội nào để bóng rơi là thua cuộc Yêu cầu : - Nắm cư bản được chuyền bóng cao tay bằng hai tay Thang điểm : Điểm 9-10 : Thực hiện tương đối chính xác các bước di chuyển và chu ẩn bị Điểm 7-8 : Thực hiện các bước di chuyển và chu ẩn bị tương đối chính xác Điểm 5-6 : Thực hiện các bước di chuyển và chu ẩn bị ở mức cơ bản đúng Điểm 3-4 : Thực hiện không đúng kĩ thuật * Ghi chú : Các trường hợp khác do Gv quyết định - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên. - Chú ý đến nhịp thở khi chạy III/ KẾT THÚC 1.Củng cố 2.Thả lỏng 3.Nhận xét 4.Dặn dị - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay - Thả lỏng toàn thân - Chân,đấm lưng nhẹ - GV nhận xét giờ học . - Ôn tập Bóng chuyền – Chạy bền MỤC TIÊU - YÊU CẦU Tiết theo PPCT:26 - Nắm cơ bản được tư thế chuẩn bị, chuyền bóng cao tay bằng hai tay,và kiểm tra NS : 10/11/2013 - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên, ND: 12/11/2013 * Địa điểm Phương tiện : Sâân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện. Giáo án, sổ điểm, lưới bóng chuyền, bóng 4-8 quả Thời gian PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 8-10’ 1-3’ 1x1l 2lx8n Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình vòng tròn cự li rộng, dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp, 28-30’ 10-20’ 1x5l 1x2l 1x3l 1x5l 1x4l 1x3l 1x2l 1x3l 5-10’ 1x800m/2vòng TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM Thể thao tự chọn ( Bóng chuyền ) - Trò chơi “ không để bóng rơi ” €O €O € O €O €O € O €O €O €O €O € O €O €O €O € O €O €O € O €O €O €O €O € O €O p - Luyện tập chuyền bóng cao tay bằng hai tay và kiểm tra € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € p Đội hình kiểm tra p GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác HS quan sát và tập luyện GV đi xen các nhóm sửa sai và làm mẫu cho hs .Đổi vị trí giữa hai nhóm tập luyện 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv

File đính kèm:

  • doctuan 13 tiet 25 26td6.doc