Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 10: ĐHĐN - Bài thể dục - Năm học 2012-2013

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- ĐHĐN: Biết tập hợp hàng dọc, đứng nghiêm, nghỉ, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái).

- Bài TD: Biết tên và cách thực hiện 9 động tác đã học của bài TD (kiểm tra 15 phút).

2. Kỹ năng:

- ĐHĐN: Thực tập hợp hàng dọc, đứng nghiêm, nghỉ, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái).

- Bài TD: Thực hiện được cơ bản đúng 9 động tác đã học của bài TD.

3. Thái độ: Rèn luyện tính nhanh nhen, kỷ luật, đoàn kết.

II. Địa điểm – phương tiện

1. Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập

2. Phương tiện: Gv chuẩn bị còi, kẻ các vạch giới hạn.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 10: ĐHĐN - Bài thể dục - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 17 / 9 / 2012 Ngày giảng: L6A: / 9 / 2012 L6B: 20 / 9 / 2012 L6C: / 9 / 2012 Tiết 10 ĐHĐN – BÀI THỂ DỤC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - ĐHĐN: Biết tập hợp hàng dọc, đứng nghiêm, nghỉ, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vịng phải (trái). - Bài TD: Biết tên và cách thực hiện 9 động tác đã học của bài TD (kiểm tra 15 phút). 2. Kỹ năng: - ĐHĐN: Thực tập hợp hàng dọc, đứng nghiêm, nghỉ, điểm số, đi đều - đứng lại, đi đều vịng phải (trái). - Bài TD: Thực hiện được cơ bản đúng 9 động tác đã học của bài TD. 3. Thái độ: Rèn luyện tính nhanh nhen, kỷ luật, đồn kết. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an tồn nơi tập 2. Phương tiện: Gv chuẩn bị cịi, kẻ các vạch giới hạn. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Đ.Lượng Phương pháp - tổ chức 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: Lớp 6A: / 27 P: KP: Lớp 6B: / 29 P: KP: Lớp 6C: / 29 P: KP: - Kiểm tra sức khỏe học sinh. b. Khởi động: - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hơng, vai. - Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng, gĩt chạm tay, lăng chân trước, lăng chân sau, lăng sang ngang. 8 – 10p - Lớp trưởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số cho Gv. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(Gv) - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục của h/s. phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Cán sự điều khiển tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € €(cs) 2. Phần cơ bản a. ĐHĐN: - Ơn tập hợp hàng dọc, đứng nghiêm, nghỉ, điểm số. - Ơn đi đều - đứng lại. - Đi đều vịng phải (trái). - Củng cố: b) Bài TD: - Ơn 9 động tác đã học: - Kiểm tra 15 phút: + Nội dung kiểm tra: Bài thể dục phát triển chung (9 động tác). + Tổ chức và phương pháp kiểm tra. * Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 4 - 5 h/s. * Mỗi h/s tham gia kiểm tra một lần 9 động tác. Trường hợp đặc biệt cĩ thể kiểm tra lần 2 (do Gv quyết định). + Cách cho điểm: . Điểm 9 – 10: Thực hiện đúng 9 động tác, đúng thứ tự , đẹp. . Điểm 7 – 8: Thực hiện đúng 9 động tác nhưng chưa đẹp, cĩ sai xĩt nhỏ ở một vài động tác . Điểm 5 – 6: Thực hiện tương đối đúng hoặc sai 1 – 2 động tác, cịn quên thứ tự động tác. . Điểm 3- 4: Thực hiẹn sai 3 – 4 động tác, khơng nhớ thứ tự. 28 - 30p 10 – 11p 18 - 19p 3 – 4p 14 – 15p - Lần 1 – 2 Gv điều khiển, những lần sau do cán sự điều khiển. Gv quan sát, sửa chữa sai sĩt cho h/s.. € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Cs )€ € € € € € € €(Gv) - Cách tổ chức như trên (Gv điều khiển). - Gv gọi 1 tổ lên thực hiện, các tổ cịn lại quan sát, nhận xét. Gv chốt lại. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (Gv)€ €€€€€€ (h/s thực hiện) - Lần 1 Gv điều khiển, nhứng lần sau do cán sự điều khiển. Gv quan sát sửa sai cho h/s. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € €(cs) - Gv gọi gọi thứ tự h/s theo sổ ghi điểm. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv)€ €(cs) € € € € € 3. Phần kết thúc - Một số động tác hồi tĩnh. + Rũ chân, rũ tay thả lỏng. + Cúi người thả lỏng. + Thực hiện động tác điều hịa của bài TD giữa giờ. - Gv nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. Ơn lại nội dung bài hơm nay học. - Kết thúc giờ học. 4 – 5p - Cán sự điều khiển . € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € €(cs) - Học sinh ghi nhớ. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(Gv) - Gv hơ “lớp giải tán !” h/s hơ “khỏe !”.

File đính kèm:

  • docTiet 10.doc