Giao án Thể dục Lớp 6 - Tiết 1 đến Tiết 36 (Bản đầy đủ)

I/ MỤC TIÊU:

- Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về môn Thể dục.

- Học sinh nắm được các các yêu cầu của môn học.

- Rèn luyện các kỹ năng thông hiểu.

II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Lớp học.

- SGK, sách tham khảo lịch sử các môn TDTT.

III/ TIẾN TRÌNH:

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giao án Thể dục Lớp 6 - Tiết 1 đến Tiết 36 (Bản đầy đủ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ần kết thúc: 1. Thả lỏng: 2.Nhận xét. 3. HDVN: 10' 2x8 2x40 1x150 30' 2-4 2-4 2-4 3x150 5' 2x8 Sĩ số: Lớp trưởng cho các bạn khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Thị phạm cho học sinh các kỹ năng của cầu lông. Nam chạy 5 vòng. Nữ chạy 4 vòng. Gọi 2 - 4 học sinh lên thực hiện lại kỹ thuật Tập các động tác hỗi tĩnh đã học Khen chê. Học và chuẩn bị bài sau. Môn TTTC: - ôn kỹ thuật: di chuyển tiến lùi. - ôn kỹ thuật phát cầu thuận tay. - ôn luyện bài tập 2 người đánh cầu qua lại. Chạy bền: - chạy trên địa hình tự nhiên. I/ Mục tiêu: Hoàn thành các kỹ năng cầu lông giúp học sinh nhận biết. Hoàn thiện và thành thạo các kỹ năng cầu lông. Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc, sức bền, khéo. II/ Địa điểm - phương tiện: Sân tập TDTT, sân cầu lông. Còi, cờ, đồng hồ, vợt, cầu. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phương pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung - Chuyên môn. - Chạy 1 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: - Kỹ thuật đánh cầu thuận tay và trái tay trên cao. B/ Phần cơ bản: 1. TTTC: * Ôn: - Di chuyển tiến lùi - Bài tập đánh cầu 2 người qua lại. * ôn: . Phát cầu thuận tay. 2, Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên 3, Củng cố: - Kỹ thuật phát cầu. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: 2.Nhận xét. 3. HDVN: 10' 2x8 2x40 1x150 30' 2-4 2-4 2-4 3x150 5' 2x8 Sĩ số: Lớp trưởng cho các bạn khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Thị phạm cho học sinh các kỹ năng của cầu lông. Nam chạy 5 vòng. Nữ chạy 4 vòng. Gọi 2 - 4 học sinh lên thực hiện lại kỹ thuật Tập các động tác hỗi tĩnh đã học Khen chê. Học và chuẩn bị bài sau. Môn TTTC: - ôn kỹ thuật: di chuyển tiến lùi. - ôn kỹ thuật phát cầu thuận tay. - ôn luyện bài tập 2 người đánh cầu qua lại. Chạy bền: - chạy trên địa hình tự nhiên. I/ Mục tiêu: Hoàn thành các kỹ năng cầu lông giúp học sinh nhận biết. Hoàn thiện và thành thạo các kỹ năng cầu lông. Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc, sức bền, khéo. II/ Địa điểm - phương tiện: Sân tập TDTT, sân cầu lông. Còi, cờ, đồng hồ, vợt, cầu. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phương pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung - Chuyên môn. - Chạy 1 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: - Kỹ thuật đánh cầu thuận tay và trái tay trên cao. B/ Phần cơ bản: 1. TTTC: * Ôn: - Di chuyển tiến lùi - Bài tập đánh cầu 2 người qua lại. * ôn: . Phát cầu thuận tay. 2, Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên 3, Củng cố: - Kỹ thuật phát cầu. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: 2.Nhận xét. 3. HDVN: 10' 2x8 2x40 1x150 30' 2-4 2-4 2-4 3x150 5' 2x8 Sĩ số: Lớp trưởng cho các bạn khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Thị phạm cho học sinh các kỹ năng của cầu lông. Nam chạy 5 vòng. Nữ chạy 4 vòng. Gọi 2 - 4 học sinh lên thực hiện lại kỹ thuật Tập các động tác hỗi tĩnh đã học Khen chê. Học và chuẩn bị bài sau. : Môn TTTC: - ôn kỹ thuật: di chuyển tiến lùi. - ôn kỹ thuật phát cầu thuận tay. - ôn luyện bài tập 2 người đánh cầu qua lại. Chạy bền: - chạy trên địa hình tự nhiên. I/ Mục tiêu: Hoàn thành các kỹ năng cầu lông giúp học sinh nhận biết. Hoàn thiện và thành thạo các kỹ năng cầu lông. Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc, sức bền, khéo. II/ Địa điểm - phương tiện: Sân tập TDTT, sân cầu lông. Còi, cờ, đồng hồ, vợt, cầu. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phương pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung - Chuyên môn. - Chạy 1 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: - Kỹ thuật đánh cầu thuận tay và trái tay trên cao. B/ Phần cơ bản: 1. TTTC: * Ôn: - Di chuyển tiến lùi - Bài tập đánh cầu 2 người qua lại. * ôn: . Phát cầu thuận tay. 2, Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên 3, Củng cố: - Kỹ thuật phát cầu. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: 2.Nhận xét. 3. HDVN: 10' 2x8 2x40 1x150 30' 2-4 2-4 2-4 3x150 5' 2x8 Sĩ số: Lớp trưởng cho các bạn khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Thị phạm cho học sinh các kỹ năng của cầu lông. Nam chạy 5 vòng. Nữ chạy 4 vòng. Gọi 2 - 4 học sinh lên thực hiện lại kỹ thuật Tập các động tác hỗi tĩnh đã học Khen chê. Học và chuẩn bị bài sau. Môn TTTC: - ôn kỹ thuật: di chuyển tiến lùi. - ôn thuật phát cầu thuận tay. - ôn luyện bài tập 2 người đánh cầu qua lại. I/ Mục tiêu: Hoàn thành các kỹ năng cầu lông giúp học sinh nhận biết. Hoàn thiện và thành thạo các kỹ năng cầu lông. Rèn luyện tính kỷ luật, tự giác, nghiêm túc, sức bền, khéo. II/ Địa điểm - phương tiện: Sân tập TDTT, sân cầu lông. Còi, cờ, đồng hồ, vợt, cầu. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phương pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Chung - Chuyên môn. - Chạy 1 vòng sân. 3. Kiểm tra bài cũ: - Kỹ thuật đánh cầu thuận tay và trái tay trên cao. B/ Phần cơ bản: 1. TTTC: * Ôn: - Di chuyển tiến lùi - Bài tập đánh cầu 2 người qua lại. * Học: . Phát cầu thuận tay. 2, Củng cố: - Kỹ thuật phát cầu. C/ Phần kết thúc: 1. Thả lỏng: 2.Nhận xét. 3. HDVN: 10' 2x8 2x40 1x150 30' 2-4 2-4 2-4 5' 2x8 Sĩ số: Lớp trưởng cho các bạn khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Thị phạm cho học sinh các kỹ năng của cầu lông. Gọi 2 - 4 học sinh lên thực hiện lại kỹ thuật Tập các động tác hỗi tĩnh đã học Khen chê. Học và chuẩn bị bài sau. : kiểm tra học kỳi tự chọn: Cầu Lông I/ Mục tiêu: Đánh giá khả năng thực hiện kỹ năng đánh cầu của hoc sinh. Thông thạo và vận dụng các kỹ năng đánh cầu. - Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, tính nghiêm túc, tự giác. II/ Địa điểm phương tiện: Sân trường Còi, đồng hồ, cờ. III/ Tiến trình: 1. Ma trận: Chuẩn chuơng trình (Kiến thức - kỹ năng) Mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao TN TL TN TL TN TL TN TL Chạy nhanh. - Thực hiện được đủ cự li chạy nhanh. - Động tác chạy đẹp đúng kỹ thuật. - Đạt tiêu chuẩn RLTT 4đ 4đ 2đ Tổng: 10đ 8đ 2đ 2. Đề bài: Kiểm tra môn tự chọn: Cầu lông 3. Bảng điểm: 9 - 10 Thực hiện tôt. Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt 7 - 8 Thực hiện khá. Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt: 5 - 6 Thực hiện trung bình. Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt: < 4 Thực hiện yếu. Động tác chạy chưa đúng kỹ thuật . 4. Nội dung: A. Phần mở đầu: - ổn định lớp: . Kiểm tra sĩ số: . Phổ biến yêu cầu bài học. - Khởi động: . Chung . Chuyên môn. . Chạy 1 vòng sân. - Kiểm tra bài cũ: . Không B. Phần cơ bản: - Nội dung: . Kiểm tra môn tự chọn cầu lông. - Phương pháp: . Kiểm tra theo sổ điểm lớp. . Kiểm tra 2 học sinh một lượt. . Trường hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra lại. . Kiểm tra lần 2 điểm không quá 8. - Củng cố: . Nhận xét chung về bài tập. kiểm tra tiêu chuẩn RLTT chạy bền I/ Mục tiêu: Đánh giá khả năng thực hiện kỹ năng chạy nhanh của hoc sinh. Thông thạo và vận dụng các kỹ năng chạy nhanh. - Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, tính nghiêm túc, tự giác. II/ Địa điểm phương tiện: Sân trường Còi, đồng hồ, cờ. III/ Tiến trình: 1. Ma trận: Chuẩn chuơng trình (Kiến thức - kỹ năng) Mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao TN TL TN TL TN TL TN TL Chạy nhanh. - Thực hiện được đủ cự li chạy nhanh. - Động tác chạy đẹp đúng kỹ thuật. - Đạt tiêu chuẩn RLTT 4đ 4đ 2đ Tổng: 10đ 8đ 2đ 2. Đề bài: Kiểm tra chạy bền nam: 500m, nữ 400m kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. 3. Bảng điểm: 9 - 10 Thực hiện được hết cự li chạy bền Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt 7 - 8 Thực hiện được hết cự li chạy bền Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt: 5 - 6 Thực hiện được hết cự li chạy bền Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt: < 4 Thực hiện được hết cự li chạy bền Động tác chạy chưa đúng kỹ thuật . 4. Nội dung: A. Phần mở đầu: - ổn định lớp: . Kiểm tra sĩ số: . Phổ biến yêu cầu bài học. - Khởi động: . Chung . Chuyên môn. . Chạy 1 vòng sân. - Kiểm tra bài cũ: . Không B. Phần cơ bản: - Nội dung: . Kiểm tra chạy nhanh 60m - Phương pháp: . Kiểm tra theo sổ điểm lớp. . Kiểm tra 2 học sinh một lượt. . Trường hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra lại. . Kiểm tra lần 2 điểm không quá 8. - Củng cố: . Nhận xét chung về bài tập. kiểm tra tiêu chuẩn RLTT chạy bền I/ Mục tiêu: Đánh giá khả năng thực hiện kỹ năng chạy nhanh của hoc sinh. Thông thạo và vận dụng các kỹ năng chạy nhanh. - Rèn sức nhanh, mạnh, khéo, tính nghiêm túc, tự giác. II/ Địa điểm phương tiện: Sân trường Còi, đồng hồ, cờ. III/ Tiến trình: 1. Ma trận: Chuẩn chuơng trình (Kiến thức - kỹ năng) Mức độ tư duy Nhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao TN TL TN TL TN TL TN TL Chạy nhanh. - Thực hiện được đủ cự li chạy nhanh. - Động tác chạy đẹp đúng kỹ thuật. - Đạt tiêu chuẩn RLTT 4đ 4đ 2đ Tổng: 10đ 8đ 2đ 2. Đề bài: Kiểm tra chạy bền nam: 500m, nữ 400m kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn RLTT. 3. Bảng điểm: 9 - 10 Thực hiện được hết cự li chạy bền Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt 7 - 8 Thực hiện được hết cự li chạy bền Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt: 5 - 6 Thực hiện được hết cự li chạy bền Động tác chạy đúng kỹ thuật thành thạo. Thành tích đạt: < 4 Thực hiện được hết cự li chạy bền Động tác chạy chưa đúng kỹ thuật . 4. Nội dung: A. Phần mở đầu: - ổn định lớp: . Kiểm tra sĩ số: . Phổ biến yêu cầu bài học. - Khởi động: . Chung . Chuyên môn. . Chạy 1 vòng sân. - Kiểm tra bài cũ: . Không B. Phần cơ bản: - Nội dung: . Kiểm tra chạy nhanh 60m - Phương pháp: . Kiểm tra theo sổ điểm lớp. . Kiểm tra 2 học sinh một lượt. . Trường hợp đặc biệt có thể cho kiểm tra lại. . Kiểm tra lần 2 điểm không quá 8. - Củng cố: . Nhận xét chung về bài tập.

File đính kèm:

  • dockhoi 6 nam 2008 2009.doc
Giáo án liên quan