Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình học kì 2 - Nguyễn Sang

I/ MỤC TIÊU :

1. Bật nhảy : - Học một số động tác bổ trợ : - Đá lăng trước, đá lăng trước – sau.

 - Đá lăng sang ngang, Trò chơi nhảy ô tiếp sức.

2. Thể thao tự chọn : - Một số động tác bổ trợ, kỹ thuật.

 - Học một số bài tập bổ trợ động tác kỹ thuật chuyên môn.

3. Chạy bền : - Trò chơi ( do GV chọn ).

 II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường

 III/ THỜI GIAN : 90phút

 IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC :

 

 

doc44 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/02/2021 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình học kì 2 - Nguyễn Sang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Nhảy dây bền, Tâng cầu bền. Thư giãn, thả lỏng, hồi tỉnh sau khi chạy bền: gv hướng dẫn cho HSthả lỏng sau khi về đích C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà. 15ph 2Lx8N 15m x2L 2L x8N 65ph 50 ph 15ph 10 ph Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình học đá cầu € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV thị phạm và phân tích động tác (trên tranh minh hoạ) GV nêu yêu cầu và cách thức luyện tập. GV quan sát và sửa sai tích cực cho các em. Đội hình chạy bền GV Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € GIÁO ÁN SỐ 32 Ngày soạn : 16 – 04 - 2013 Ngày dạy : 17 – 20/ 04/ 2013 Tuần 32 : Tiết 63 - 64 Khối lớp dạy 6 BÀI DẠY + ĐÁ CẦU - Kiểm tra môn chạy bền ( 15 phút ) I/ MỤC TIÊU : 1. Đá cầu : - Ôn tập các nội dung đã học. Chuyền cầu theo nhóm 2 – 3 người. 2. Chạy bền : - Kiểm tra chạy bền ( 15 phút ) . II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG ĐINH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang B. CƠ BẢN : * Hoạt động 1 : - Kiến thức : - Biết cách thực hiện Tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Chuyền cầu theo nhóm 2 – 3 người. - Kỹ năng : - Thực hiện cơ bản đúng Tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Chuyền cầu theo nhóm 2 - 3 người. 1. Đá cầu : - Tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Chuyền cầu theo nhóm 2 người. * Hoạt động 2 : - Kiến thức : Biết cách thực hiện Chạy trên địa hình tự nhiên. - Kỹ năng : - Thực hiện cơ bản đúng Chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Chạy bền : - Kiểm tra chạy bền ( 15 phút ) . a. Nội dung kiểm tra : - Chạy 500m đối với nữ và nam có tính thời gian và không tính thời gian. b. Phương pháp và tổ chức kiểm tra : - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 4 – 8 em. - Giáo viên chuẩn bị đồng hồ. Mỗi hs kiểm tra 1 lần. trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2. c. Cách cho điểm : + 9 – 10 : Chạy đạt thành tích : Nam : 1’ 50”., Nữ : 1’ 56”., + 7 – 8 : Chạy đạt thành tích : Nam : 2’ 00”., Nữ : 2’ 05”., + 5 – 6 : Chạy hết cự ly quy định không tính thời gian, hoặc nam : 2’ 10”., Nữ : 2’ 20”.. . C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà. 15ph 2Lx8N 15m x2L 2L x8N 65 ph 20 ph 45ph 10 ph Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình học đá cầu € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV thị phạm và phân tích động tác (trên tranh minh hoạ) GV nêu yêu cầu và cách thức luyện tập. GV quan sát và sửa sai tích cực cho các em. Đội hình kiểm tra chạy bền €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ Đôi hình kiểm tra : Mỗi tốp chạy gồm 4 em theo nhóm sức khoẻ. € Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € GIÁO ÁN SỐ 33 Ngày soạn : 23 – 04 - 2013 Ngày dạy : 24 – 27/ 04/ 2013 Tuần 33 : Tiết 65 - 66 Khối lớp dạy 6 BÀI DẠY + ĐÁ CẦU I/ MỤC TIÊU : Đá cầu : - Ôn tập các nội dung đã học. Chuyền cầu theo nhóm 2 – 3 người. II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang B. CƠ BẢN : * Hoạt động 1 : - Kiến thức : - Biết cách thực hiện Tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Chuyền cầu theo nhóm 2 – 3 người. - Kỹ năng : - Thực hiện cơ bản đúng Tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Chuyền cầu theo nhóm 2 - 3 người. 1. Đá cầu : - Tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Chuyền cầu theo nhóm 2 người. C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn lại các động tác đã ôn tại nhà. 15ph 2Lx8N 15m x2L 2Lx8N 65ph 15 ph 10ph Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình học đá cầu € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV thị phạm và phân tích động tác (trên tranh minh hoạ) GV nêu yêu cầu và cách thức luyện tập. GV quan sát và sửa sai tích cực cho các em. Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € GIÁO ÁN SỐ 34 Ngày soạn : 01 – 05 - 2013 Ngày dạy : 02 -04/ 05/ 2013 Tuần 34 : Tiết 67 - 68 Khối lớp dạy 6 BÀI DẠY + KIỂM TRA HỌC KỲ II : Đá cầu I/ MỤC TIÊU : 1. Đá cầu : - Nh»m ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh. - Kiểm tra học kỳ II : Đá cầu . II/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường III/ THỜI GIAN : 90 phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠYHỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang 15ph 2Lx8N 15m x2L 2L x8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B. CƠ BẢN * Hoạt động 1 : - Kiến thức : - Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Kỹ năng : - Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân. 2. Đá cầu : - Kiểm tra đá cầu ( 1 tiết ) a. Nội dung kiểm tra : Kiểm tra kỹ thuật và thành tích tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân. b. Phương pháp và tổ chức kiển tra : - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 3 - 5 hs. Mỗi hs tham gia kiểm tra một lần theo lệnh bắt đầu của GV đến khi cầu rơi thì dừng lại ( GV cử người đếm ). Trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2 tối đa không quá 8 điểm. c. Cách cho điểm : : Điểm kiểm tra cho theo múc độ thực hiện kỹ thuật và thành tích của học sinh - Điểm 9 - 10 : Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích nam 30 lần, nữ 20 lần. - Điểm 7 - 8 : Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích nam 20 lần, nữ 10 lần. - Điểm 5 - 6 : Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích nam 10 lần, nữ 5 lần. - Điểm 3 - 4 : Kỹ thuật tương đối và thành tích yếu hoặc ngược lại C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập lại các động tác đã ôn tại nhà. 65ph 10ph Đội hình kiểm tra €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Tâng cầu €€€ € Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động. Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € GIÁO ÁN SỐ 35 Ngày soạn : 07 – 05 - 2013 Ngày dạy : 08 – 11/ 05/ 2013 Tuần 35 : Tiết 69 - 70 Khối lớp dạy 6 BÀI DẠY + KIỂM TRA THỂ LỰC + Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể I/ MỤC TIÊU : + KIỂM TRA THỂ LỰC + Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể II/ ĐỊA ĐIỂM : Sân trường III/ THỜI GIAN : 90 phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠYHỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Ép dọc ép ngang 10 ph 2Lx8N 15m x2L 2L x8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B. CƠ BẢN : * Hoạt động 1 : - Kiến thức : - Biết cách thực hiện bật nhảy xa. - Kỹ năng : - Thực hiện cơ bản đúng bật nhảy xa. 1. Bật Nhảy: - Kiểm tra bật nhảy xa Điểm Nam N÷ 10 200 cm 180 cm 9 195 cm 175 cm 8 185 cm 170 cm 7 180 cm 165 cm 6 175 cm 160 cm 5 170 cm 155 cm * Hoạt động 1 : - Kiến thức : Biết cách thực hiện Xuất phát cao - chạy nhanh 60m. - Kỹ năng : Thực hiện cơ bản đúng Xuất phát cao - chạy nhanh 60m. Đạt tiêu chuẩn RLTT ( Chạy nhanh 60m ) 2. Chạy nhanh : ChuÈn RLTT: Điểm Nam N÷ 10 10,0 s 10,6 s 9 10,3 s 10.9 s 8 10,5 s 11,4 s 7 10,8 s 11,6 s 6 11,0 s 11,8 s 5 11.5 s 12,2 s C. KẾT THÚC : + Đi bình thường 2 vòng quanh sân bãi, vừa đi vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành 4 hàng ngang. + Giáo viên nhận xét, công bố khen thưởng + Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy. + Dặn dò ôn tập các động tác đã ôn tại nhà. 35ph 35 ph 10ph Đội hình kiểm tra €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€ € Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động. Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €

File đính kèm:

  • docGiao An 6 HKII.doc