Giáo án Thể dục Lớp 5 Học kì 2 Trường tiểu học Nguyễn Thái Húy

I. Yêu cầu cần đạt:

- Thực hiện được động tác đi đều cách đổi chân khi đi đều sai nhịp

- Biết cách tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng 1 tay, bắt bóng bằng 2 tay

- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi

II. Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện: Còi, 2 ngựa tre, kẻ sân cho trò chơi

 

doc36 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 2291 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 5 Học kì 2 Trường tiểu học Nguyễn Thái Húy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
’ 8 - 9’ 6 - 7’ 5 - 6’ Phần kết thúc 1. GV cùng HS hệ thống bài 2. Một số động tác hồi tĩnh (GV chọn) 3. Trò chơi hồi tĩnh (do GV chọn) 4. GV nhận xét, đánh giá giờ học 5. Về nhà tự tập đá cầu 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần TUẦN 33 Dạy ngày 24 tháng 4 năm 2012 Bài 65: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I. Yêu cầu cần đạt: - Thực hiện được động tác phát cầu, chuyền cầu bằng bằng mu bàn chân - Biết cách đập dẫn bóng bằng tay. Biết cách chơi và tham gia được các trò chơi II. Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Còi, 2 quả bóng lớn, mỗi em 1 quả cầu, kẻ sân cho trò chơi, sân cầu lông có lưới. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: TT Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Phần mở đầu 1. GV nhận lớp, nêu nhiệm vụ, yêu cầu bài học 2. Khởi động: Xoay các khớp 3. Chạy nhẹ nhàng trên sân trường theo một hàng dọc 200 - 250 m 4. Đi thường theo vòng tròn, hít thở sâu 5. Ôn 6 động tác TD (bỏ đ/tác đầu và cuối) 6. Kiểm tra bài cũ: Tâng cầu 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1 - 2’ - 1 lần 1’ - 1 lần 2-3’ - 1 lần 1’ - 1 lần Phần cơ bản 1. Đá cầu: - Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: + Cho HS tập theo tổ, mỗi tổ đứng thành 2 hàng ngang phát cầu cho nhau + Thi phát cầu bằng mu bàn chân: HS đứng theo tổ ở 2 đầu sân, tổ nào có nhiều người thực hiện tương đối đúng động tác và phát cầu qua lưới tổ đó thắng. GV theo dõi, nhận xét 2. Chơi trò chơi “Dẫn bóng” - GV nêu tên trò chơi, nêu lại cách chơi và tập trung HS theo đội hình chơi. Sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi, có phân thắng thua - thưởng phạt 14 - 16’ 8 - 9’ 6 - 7’ 5 - 6’ Phần kết thúc 1. GV cùng HS hệ thống bài 2. Một số động tác hồi tĩnh (GV chọn) 3. Trò chơi hồi tĩnh (do GV chọn) 4. GV nhận xét, đánh giá giờ học 5. Về nhà tự tập đá cầu 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần Dạy ngày 26 tháng 4 năm 2012 Bài 66: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN I. Yêu cầu cần đạt: - Thực hiện được động tác phát cầu, chuyền cầu bằng bằng mu bàn chân - Biết cách đập dẫn bóng bằng tay. Biết cách chơi và tham gia được các trò chơi II. Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Còi, mỗi em 1 quả cầu, đánh dấu vị trí HS khi kiểm tra, sân, lưới III. Nội dung và phương pháp lên lớp: TT Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Phần mở đầu 1. GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết kiểm tra 2. Khởi động : Xoay các khớp 3. Đứng vỗ tay và hát 4. Ôn 6 động tác thể dục (bỏ động tác đầu và cuối) 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1 - 2’ - 1 lần 2-3’ - 1 lần Phần cơ bản 1. Đá cầu: - Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: + Cho HS tập theo tổ, mỗi tổ đứng thành 2 hàng ngang phát cầu cho nhau + Chuyền cầu bằng mu bàn chân theo nhóm 2 - 3 người HS đứng theo nhóm 2 - 3 em tập chuyền cầu cho nhau. GV theo dõi, nhận xét 2. Chơi trò chơi “Dẫn bóng” - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và tập trung HS theo đội hình chơi + Lần 1: Cho HS chơi thử. Sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi + Lần 2: Tổ chức chơi chính thức GV quan sát, theo dõi và nhận xét Sau mỗi lượt chơi đội nào thua phải bị phạt theo yêu cầu của đội thắng 14 - 16’ 8 - 9’ 6 - 7’ 5 - 6’ Phần kết thúc 1. Trò chơi hồi tĩnh (do GV chọn) 2. Một số động tác hồi tĩnh (GV chọn) 3. GV nhận xét, công bố kết quả kiểm tra và đánh giá giờ học 4. Về nhà tự tập đá cầu 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần TUẦN 34 Dạy ngày 01 tháng 5 năm 2012 Bài 67: TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC” VÀ “DẪN BÓNG” I. Yêu cầu cần đạt: - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi - Biết cách tự tổ chức chơi những trò chơi đơn giản II. Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Còi, 2 quả bóng lớn, 3 quả cầu, kẻ sân cho trò chơi, sân cầu lông, lưới III. Nội dung và phương pháp lên lớp: TT Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Phần mở đầu 1. GV nhận lớp, nêu nhiệm vụ, yêu cầu bài học 2. Khởi động : Xoay các khớp 3. Chạy nhẹ nhàng trên sân trường theo một hàng dọc 200 - 250 m 4. Đi thường theo vòng tròn, hít thở sâu 5. Ôn 6 động tác TD (bỏ động tác đầu và động tác cuối) 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1’ - 1 lần 2-3’ - 1 lần Phần cơ bản 1. Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: Cả lớp cùng ôn tập phát cầu bằng mu bàn chân 2. Chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” - GV nêu tên trò chơi, nêu lại cách chơi và tập trung HS theo đội hình chơi. Sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi. - Lần 1: Chơi thử - Lần 2: Chơi chính thức Sau mỗi lượt chơi đội nào thua phải chịu phạt theo yêu cầu của đội thắng 3. Chơi trò chơi “Dẫn bóng” - GV nêu tên trò chơi, nêu lại cách chơi và tập trung HS theo đội hình chơi - Lần 1: Chơi thử - Lần 2: Chơi chính thức Sau mỗi lượt chơi đội nào thua phải chịu phạt theo yêu cầu của đội thắng 4 - 5’ 9 - 10’ 9 - 10’ Phần kết thúc 1. GV cùng HS hệ thống bài 2. Đi thường theo 4 hàng dọc và hát 3. Một số động tác hồi tĩnh (GV chọn) 4. Trò chơi hồi tĩnh (do GV chọn) 5. GV nhận xét, đánh giá giờ học 6. Về nhà tự tập đá cầu 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2 - 1 lần Dạy ngày 3 tháng 5 năm 2012 Bài 68: TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” VÀ “AI KÉO KHỎE” I. Yêu cầu cần đạt: - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi - Biết cách tự tổ chức chơi những trò chơi đơn giản II. Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp: TT Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Phần mở đầu 1. GV nhận lớp, nêu yêu cầu bài học 2. Khởi động: Xoay các khớp 3. Chạy nhẹ nhàng trên sân trường theo một hàng dọc 200 - 250 m 4. Đi thường theo vòng tròn, hít thở sâu 5. Ôn 6 động tác TD (bỏ đ/tác đầu và cuối) 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1 - 2’ - 1 lần 1’ - 1 lần 2-3’ - 1 lần Phần cơ bản 1. Chơi trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” - GV nêu tên trò chơi, cùng HS nêu lại cách chơi và tập trung HS theo đội hình 4 hàng dọc sau vạch chuẩn bị, trước ô nhảy của mỗi hàng. Từng em nhảy lượt đi hết số ô quy định sau đó quay lại nhảy lượt về - Lần 1: Chơi thử - Lần 2: Chơi chính thức Sau mỗi lượt chơi đội nào thua phải chịu phạt theo yêu cầu của đội thắng 3. Chơi trò chơi “Ai kéo khỏe” - GV nêu tên trò chơi, cùng HS nêu lại cách chơi và tập trung HS theo đội hình chơi, cho HS chọn cặp để kéo, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi - Lần 1: Chơi thử - Lần 2: Chơi chính thức Sau mỗi lượt chơi đội nào thua phải chịu phạt theo yêu cầu của đội thắng 9 - 10’ 9 - 10’ Phần kết thúc 1. GV cùng HS hệ thống bài 2. Đi thường theo 4 hàng dọc và hát 3. Một số động tác hồi tĩnh (GV chọn) 4. Trò chơi hồi tĩnh (do GV chọn) 5. GV nhận xét, đánh giá giờ học 6. Về nhà tự tập đá cầu 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần TUẦN 35 (Dạy ngày 9 tháng 5 năm 2011) Bài 69: TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC” VÀ “LĂN BÓNG” I. Yêu cầu cần đạt: - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi - Biết cách tự tổ chức chơi những trò chơi đơn giản II. Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : Còi, 2 quả bóng số 5, kẻ sân cho trò chơi III. Nội dung và phương pháp lên lớp: TT Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Phần mở đầu 1. GV nhận lớp, nêu yêu cầu bài học 2. Khởi động : Xoay các khớp 3. Chạy nhẹ nhàng trên sân trường theo một hàng dọc 200 - 250 m 4. Đi thường theo vòng tròn, hít thở sâu 5. Ôn 6 động tác TD (bỏ đ/tác đầu và cuối) 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1 - 2’ - 1 lần 1’ - 1 lần 2-3’ - 1 lần Phần cơ bản 1. Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức” - GV nêu tên trò chơi, cùng HS nêu lại cách chơi và tập trung HS theo đội hình 2 hàng dọc sau vạch chuẩn bị, GV điều khiển trò chơi - Lần 1: Cho HS chơi thử - Lần 2: Chơi chính thức Sau mỗi lượt chơi đội nào thua phải chịu phạt theo yêu cầu của đội thắng 3. Chơi trò chơi “Lăn bóng” - GV nêu tên trò chơi, cùng HS nêu lại cách chơi và tập trung HS theo đội hình chơi (2 hàng dọc), sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi - Lần 1: Cho HS chơi thử - Lần 2: Chơi chính thức Sau mỗi lượt chơi đội nào thua phải chịu phạt theo yêu cầu của đội thắng 9 - 10’ 9 - 10’ Phần kết thúc 1. GV cùng HS hệ thống bài 2. Đi thường theo 4 hàng dọc và hát 3. Một số động tác hồi tĩnh (GV chọn) 4. Trò chơi hồi tĩnh (do GV chọn) 5. GV nhận xét, đánh giá giờ học 6. Về nhà tự tập đá cầu 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần 1-2’ - 1 lần Bài 70 : TỔNG KẾT NĂM HỌC (Dạy ngày 10 tháng 5 năm 2011) I. Yêu cầu cần đạt : - Nhắc lại những nội dung cơ bản đã học trong năm học và thực hiện cơ bản đúng các động tác theo yêu cầu của giáo viên II. Địa điểm - Phương tiện : - Địa điểm : Trong lớp học - Phương tiện : Kẻ sẵn bảng dưới đây : HỆ THỐNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Đội hình đội ngũ Bài thể dục phát triển chung Bài tập RLTTCB Môn thể thao tự chọn Trò chơi vận động Ôn : - - - - - Các động tác : - - - - - 1. Ôn : - - 2. Học mới : - - 1. Ôn : - - 2. Học mới : - - 1. Ôn : - - 2. Học mới : - - III. Nội dung và phương pháp lên lớp : 1. Phần mở đầu : - GV nhận lớp, nêu nhiệm vụ, yêu cầu bài học - Vỗ tay và hát - Một số động tác khởi động ( GV chọn) - Trò chơi khởi động (do GV chọn) 2. Phần cơ bản : - GV cùng HS hệ thống lại các nội dung đã học trong năm (theo từng chương) bằng hình thức cùng nhớ lại và sau đó GV hoặc HS ghi lên bảng (theo bảng đã chuẩn bị) - Cho 1 số HS lên bục thực hành động tác (xen kẽ các nội dung trên) - GV đánh giá kết quả học tập và tinh thần thái độ của HS trong năm đối với môn thể dục - Nhắc nhở một số hạn chế cần khắc phục - Tuyên dương 1 số tổ, cá nhân có thành tích và tinh thần học tập, rèn luyện tốt 3. Phần kết thúc : - Cả lớp vỗ tay và hát - Trò chơi (do GV chọn) - GV dặn dò HS tự ôn tập trong dịp hè, giữ vệ sinh và bảo đảm an toàn trong tập luyện

File đính kèm:

  • docGA THE DUC LOP 5-HK2-CO HINH MINH HOA.doc