Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 2: Thể dục - Chạy tiếp sức - Năm học 2011-2012

I. Mục tiêu :

-học sinh biết cach thực hiên động tác 1-3 nữ ; 1-15 của nam

- học sinh biết cach thực hiên kỹ thuât trao nhận tín gậy

II. Yêu cầu:

-học sinh thực hiên cơ bản đúng 1-3 động tác TDNĐ nữ ; 1-15 động tac TD nam

-học sinh thực hiên cơ bản đúng kỹ thuật trao nhận tín gậy

III. Địa điểm,phương tiện :

- sân trường

-còi,gậy chạy (25),cờ (3)

IV. Tiến trình lên lớp :

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 2: Thể dục - Chạy tiếp sức - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT văn quan Ngày soạn : 15-08-2011 Ngày TH : 20-08-2011 Tiết 2 : thể dục -chạy tiếp sức -TD: ôn động tác 1-2 nữ ; 1-6 nam ;học động tác 3 nữ ; 7-15 nam - học kỹ thuât trao nhận tín gậy I. Mục tiêu : -học sinh biết cach thực hiên động tác 1-3 nữ ; 1-15 của nam - học sinh biết cach thực hiên kỹ thuât trao nhận tín gậy II. Yêu cầu: -học sinh thực hiên cơ bản đúng 1-3 động tác TDNĐ nữ ; 1-15 động tac TD nam -học sinh thực hiên cơ bản đúng kỹ thuật trao nhận tín gậy III. Địa điểm,phương tiện : - sân trường -còi,gậy chạy (25),cờ (3) IV. Tiến trình lên lớp : TT Nội Dung KL Phương pháp tổ chức tg sl I 1 2 II 1 2 3 4 III Phần mở đầu: nhận lớp: - CS báo cáo sỉ số lớp học - GV hỏi thăm sk học sinh - GV phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ lên lớp - GV phân công nhiệm vụ Khụỷi ủoọng -lớp tâp 6 động tac TD tay không :cổ , tay ngực , lườn, vặn mình, chân , toàn thân -Xoay caực khụựp : Coà tay,coồ chaõn, hoõng,goỏi,gaọp - chạy bước nhỏ, cao đùi, đạp sau -căng cơ : cổ, ngực, lườn, lưng bụng, hông, chân Phần cơ bản: Ôn TD: -GV cho hs ôn 1 lượt -GV quan sát sửa sai -GV làm mẫu lại từng động tác kỹ thuật học động tác 3 nữ (di chuyển tiến lùi) -GV làm mẫu 1-2 lần -GV phân tích kỹ thuật động tác -GV cho hs tập -GV quan sat sửa sai Học động tac7-15: -GV làm mẫu 1-2 lần -GV phân tích kỹ thuật động tác -GV cho hs tập -GV quan sat sửa sai chạy tiếp sức: -GV làm mẫu 1-2 lần -GV phân tích kỹ thuật động tác : Caựch trao vaứ nhaọn tớn gaọy Caựch1: Trao – nhaọn tớn gaọy tửứ dửụựi leõn. Tớn gaọy ủửụùc ủửa tửứ dửụựi leõn vaoứ giửừa ngoựn caựi vaứ ngoựn troỷ cuaỷ baứn tay ngửụứi nhaọn. Ngửụứi nhaọn tớn gaọy khi ủửa tay veà sau, caựnh tay duoói thaỳng coỏ ủũnh. Baứn tay xoeứ ra nhử ủo gang, caực ngoựn con hửụựng cheỏch ra ngoaứi – xuoỏng dửụự, ngoựn caựi hửụựng cheỏch vaứo trong, loứng baứn tay hửụựng veà sau – xuoỏng dửụựi. Caựch 2: Trao – nhaọn tớn gaọy tửứ treõn xuoỏng.Tớn gaọy ủửa tửứ treõn xuoỏng.Ngửụứi nhaọn tớn gaọy phaỷi ủeồ loứng baứn tay ngửỷa,ngửụùc vụựi caựch 1 Phần kết thúc: -GV cho hs thả lỏng -GVcho CS tập chung lớp -GVcủng cố nhận xet giờ lên lớp -BTVN: hs nữ ôn lại 3 động tác TDNĐ, nam ôn ại 15 động tác TD 8 2 6 32 5 GV vaứ HS laứm thuỷ tuùc nhaọn lụựp -GV phoồ bieỏn noọi dung,yeõu caàu giụứ hoùc, theo Đội hình nhận lớp: ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ Đội hình khởi động: ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ - Daứn haứng,cửù ly giaừn caựch moọt saỷi tay. _GV chia lớp thành 2 nhóm nam riêng nữ riêng tiến hành ôn luyện €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒ ƒƒ € ƒƒ ƒƒ ƒ ‚ GV ƒƒ ƒƒ -GV cho nữ hoặc nam hoc luân phiên nhau Lụựp 4 haứng ngang cửù ly giaừn caựch,haứng chaỹn bửụực sang traựi 1 bửụực, nghe hieọu lũnh coứi haứng 1,3 thửùc hieọn nhaọn tớn gaọy, haứng 2,4 thửùc hieọn trao tớn gaọy cho haứng 1,3. Moói laàn taọp 8-10 em *GV cho nhoựm taọp ủaống sau quay, luực naứy haứng trước trao tớn gaọy, haứng sau nhận tớn gaọy.Thửùc hieọn taõp nhử treõn. ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ‚GV ‚GV ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€ GV làm thủ tuc xuống lớp

File đính kèm:

  • docgiao an the duc khoi 11tron bo.doc