Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 18, Bài 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

I- MỤC TIấU

 1. Kiến thức: Giúp hoc sinh nắm được một số nội dung cơ bảnvề lí thuyết bắn, động tác bắn và biết bắn mục tiêu cố định.

 

 2. Kỷ năng: Học sinh nắm được lí thuyết bắn, thực hành ngắm bắn mục tiêu cố định một cách cơ bản chính xác.

 - Chấp hành nghiêm quy định giờ học, luyện tập nghiêm túc đạt chất lượng

 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập.

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiờn cứu bỏi 5 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước bài 5 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 18, Bài 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 11 Tuần :18 Tiết:18 Bài 5 KĨ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIấN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC I- MỤC TIấU 1. Kiến thức: Giúp hoc sinh nắm được một số nội dung cơ bảnvề lí thuyết bắn, động tác bắn và biết bắn mục tiêu cố định. 2. Kỷ năng: Học sinh nắm được lí thuyết bắn, thực hành ngắm bắn mục tiêu cố định một cách cơ bản chính xác. - Chấp hành nghiêm quy định giờ học, luyện tập nghiêm túc đạt chất lượng 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập. II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 5 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước bài 5 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số 2: Phần cơ bản A.Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn Ngắm bắn. Khái niệm về ngắm bắn Người bắn sau khi ước lượng cự li, lấy thước ngắm tương ứng, dùng bộ phận ngắm ngắm vào mục tiêu và bóp cò, làm như vậy gọi là ngắm bắn. Đường ngắm cơ bản Đường ngắm cơ bản là đường thẳng từ mắt người ngắm qua khe thước ngắm đến đỉnh đầu ngắm, sao cho đỉnh đầu ngắm nằm giữa và ngang bằng với 2 mép trên của khe thước ngắm, mặt súng không nghiêng. Đường ngắm đúng. Đường ngắm đúng là đường ngắm cơ bản đến mục tiêu đinh ngắm Thứ tự thực hành ngắm. Lấy thước ngắm. Thước ngắm tương ứng với cự li. Lấy đường ngắm cơ bản. Lấy đường ngắm đúng. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bắn. Lấy sai đường ngắm cơ bản. Lấy sai đường ngắm đúng. Mặt súng nghiêng. ảnh hưởng do gió. Tập ngắm chụm. ý nghĩa. Giúp người tập biết được mức độ chính xác đường ngắm của mình khi ngắm bắn, để từ đó có thể điều chỉnh khi ngắm. Giúp giáo viên biết mức độ từng người để hướng dẫn sửa chữa hoặc bổ sung những thiếu sót. Thực hành ngắm chụm. Lấy đường ngắm mẫu. Tập ngắm chụm. Cũng cố: 35’ 2’ Đội hỡnh ụn tập €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ m GV Trục nòng súng đường đạn Mặt phẳng ngang Giáo viên phân tích và thí phạm động tác. Học sinh theo dõi ghi chép. Gv lấy đường ngắm mẫu và tổ chức cho học sinh tham quan đường ngắm mẫu. Phân chia tập ngắm chụm theo đơn vị tiểu đội. GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 18.doc
Giáo án liên quan