Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 70 - Năm học 2009-2010 - Bùi Quang Tuyến

 I. Mục tiêu: Giúp HS biết được vị trí môn học,mục tiêu,biết được những điểm cơ bản

 Của nguyên tắc vừa và nguyên tắc hệ thống trong tập luyện TDTT biết vận

 Dụng những hiểu biết trên vào tập luyện và thi đấu.

 II. Phương tiện: Giao án tranh ảnh.

 III. Tiến trình lên lớp:

1. ổn định tổ chức.

2. Bài cũ.

 3. Bài mới

 

doc79 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 70 - Năm học 2009-2010 - Bùi Quang Tuyến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eo hàng ngang. - Ôn phát đệm. - Phối hợp các nội dung trên. - Vào sân có lưới ôn luyện phối hợp. - GV theo dõi sữa sai. * Chạy bền: Luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên. b. Củng cố bài. 3. phần kết thúc: -Thả lỏng. - Nhận xét. -Dặn dò. - Bài tập về nhà - Xuống lớp. 8-10 Phút 28-30 Phút 3-5 Phút Đội hình nhận lớp: *************** *************** *************** *************** * GV Từ đội hình khởi động: giản cách đội hình trên so le nhau. Đội hình tập luyện: ********* ********** ********* ********** * GV ************** ********** ************** ********** . * GV Lớp chia thành 2 nhóm nam, nữ,cử cán bộ lên điều khiển. Đội hình xuống lớp: ************** ************** ************** ************** * GV. Tiết 63: Ngày26/03/2010 +TTTC. Ôn luyện: Giới thiệu một số điều luật môn bóng chuyền + Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. I.Mục tiêu: Nhằm thuần thục các kỉ thuật đã học và học ,biết được luật bóng Chuyền,tiếp tục nâng cao tố chất sức bền. II. Địa điểm –phương tiện : - Sân tập của trường. - Bóng,lưới,còi, III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: +HS:Báo cáo sĩ số. +GV:Nhận lớp.phổ biến mục tiêu bài dạy và giao nhiệm vụ. +Khởi động chung:4 đ/tác p.t.chung. +Khởi động chuyên môn: xoay ép các động tác bổ trợ. b. Bài cũ: 2.Phần cơ bản: a. bài mới: Bóng chuyền-chạy bền. * Bóng chuyền: - Giới thiệu một số điều luật bóng chuyền. - Tổ chức ôn luyện. - Cử cán bộ làm trọng tài. - GV theo dõi sữa sai. * Chạy bền: Luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên. b. Củng cố bài. 3. phần kết thúc: -Thả lỏng. - Nhận xét. -Dặn dò. - Bài tập về nhà - Xuống lớp. 8-10 Phút 28-30 Phút 3-5 Phút Đội hình nhận lớp: *************** *************** *************** *************** * GV Từ đội hình khởi động: giản cách đội hình trên so le nhau. Đội hình tập luyện: ********* ********** ********* ********** * GV ************** ********** ************** ********** . * GV Lớp chia thành 2 nhóm nam, nữ,cử cán bộ lên điều khiển. Đội hình xuống lớp: ************** ************** ************** ************** * GV. Tiết 64: Ngày29/03/2010 Tổ chức thi đấu I.Mục tiêu: Nhằm nâng cao thành tích trong môn bóng chuyền. II. Địa điểm –phương tiện : - Sân tập của trường. - Bóng,lưới,còi, III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: +HS:Báo cáo sĩ số. +GV:Nhận lớp.phổ biến mục tiêu bài dạy và giao nhiệm vụ. +Khởi động chung:4 đ/tác p.t.chung. +Khởi động chuyên môn: xoay ép các động tác bổ trợ. b. Bài cũ: 2.Phần cơ bản: a. bài mới: Bóng chuyền. + Phân chia thành các tổ. + Cử làm trọng tài. + Tổ chức thi đấu giữa các tổ. + Vào bán kết. + Tranh giải nhất. + GV theo dõi sửa sai. + Tiếp tục ôn luyện. b. Củng cố bài. 3. phần kết thúc: -Thả lỏng. - Nhận xét. -Dặn dò. - Bài tập về nhà - Xuống lớp. 8-10 Phút 28-30 Phút 3-5 Phút Đội hình nhận lớp: *************** *************** *************** *************** * GV Từ đội hình khởi động: giản cách đội hình trên so le nhau. Đội hình tập luyện: ********* ********** ********* ********** * GV ************** ********** ************** ********** . * GV Lớp chia thành 2 nhóm nam, nữ,cử cán bộ lên điều khiển. Đội hình xuống lớp: ************** ************** ************** ************** * GV. Tiết 65: Ngày 02/04/2010 Ôn tập: chuẩn bị kiểm tra. I.Mục tiêu: Nhằm củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kiểm tra. II. Địa điểm –phương tiện : - Sân tập của trường. - Bóng,lưới,còi, III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: +HS:Báo cáo sĩ số. +GV:Nhận lớp.phổ biến mục tiêu bài dạy và giao nhiệm vụ. +Khởi động chung:4 đ/tác p.t.chung. +Khởi động chuyên môn: xoay ép các động tác bổ trợ. b. Bài cũ: 2.Phần cơ bản: a. bài mới: Bóng chuyền. + Nhắc lại nội dung ôn luyện. + Ôn luyện. + Kiểm tra thử. + Nhắc sai và cách sửa. + Tiếp tục ôn luyện. b. Củng cố bài. 3. phần kết thúc: -Thả lỏng. - Nhận xét. -Dặn dò. - Bài tập về nhà - Xuống lớp. 8-10 Phút 28-30 Phút 3-5 Phút Đội hình nhận lớp: *************** *************** *************** *************** * GV Từ đội hình khởi động: giản cách đội hình trên so le nhau. Đội hình tập luyện: ********* ********** ********* ********** * GV ************** ********** ************** ********** . * GV Lớp chia thành 2 nhóm nam, nữ,cử cán bộ lên điều khiển. Đội hình xuống lớp: ************** ************** ************** ************** * GV. Tiết 65: Ngày 02/04/2010 Ôn tập: chuẩn bị kiểm tra. I.Mục tiêu: Nhằm củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kiểm tra. II. Địa điểm –phương tiện : - Sân tập của trường. - Bóng,lưới,còi, III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: +HS:Báo cáo sĩ số. +GV:Nhận lớp.phổ biến mục tiêu bài dạy và giao nhiệm vụ. +Khởi động chung:4 đ/tác p.t.chung. +Khởi động chuyên môn: xoay ép các động tác bổ trợ. b. Bài cũ: 2.Phần cơ bản: a. bài mới: Bóng chuyền. + Nhắc lại nội dung ôn luyện. + Ôn luyện. + Kiểm tra thử. + Nhắc sai và cách sửa. + Tiếp tục ôn luyện. b. Củng cố bài. 3. phần kết thúc: -Thả lỏng. - Nhận xét. -Dặn dò. - Bài tập về nhà - Xuống lớp. 8-10 Phút 28-30 Phút 3-5 Phút Đội hình nhận lớp: *************** *************** *************** *************** * GV Từ đội hình khởi động: giản cách đội hình trên so le nhau. Đội hình tập luyện: ********* ********** ********* ********** * GV ************** ********** ************** ********** . * GV Lớp chia thành 2 nhóm nam, nữ,cử cán bộ lên điều khiển. Đội hình xuống lớp: ************** ************** ************** ************** * GV. Tiết 67: Ngày 08/04/2010 Kiểm tra: Phần chạy bền I.Mục tiêu: Nhằm đánh giá chất luợng học tập của học sinh. II. Địa điểm –phương tiện : - Sân tập của trường. - cầu,lưới,còi,vợt. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: +HS:Báo cáo sĩ số. +GV:Nhận lớp.phổ biến mục tiêu bài dạy và giao nhiệm vụ. +Khởi động chung:4 đ/tác p.t.chung. +Khởi động chuyên môn: xoay ép các động tác bổ trợ. b. Bài cũ: 2.Phần cơ bản: a. bài mới: Kiểm tra: Phần chạy bền. * Nội dung kiểm tra: - Nam cự li: 1000m. - Nữ cự li: 500m Mu bàn chân. * Cách cho điểm. - Nam: 10-3,4o, 9-3,45, 8-3,55 ,7-4,02, 6-4,10, 5-4,15 , 4-4,20. - Nữ: 10-1,45 ,9-1,50 , 8-2,00, 7-2,05 , 6-2,06 , 5-2,08 , 4-2,10. - Chia theo nhóm. - Gv theo dõi bấm giờ. b. Củng cố bài. 3. phần kết thúc: -Thả lỏng. - Nhận xét. -Dặn dò. - Bài tập về nhà - Xuống lớp. 8-10 Phút 28-30 Phút 3-5 Phút Đội hình nhận lớp: *************** *************** *************** *************** * GV Từ đội hình khởi động: giản cách đội hình trên so le nhau. Đội hình tập luyện: ********* ********** ********* ********** * GV ************** ********** ************** ********** . * GV Lớp chia thành 2 nhóm nam, nữ,cử cán bộ lên điều khiển. Đội hình xuống lớp: ************** ************** ************** ************** * GV. Tiết 68: Ngày16/04/2010 Ôn tập: chuẩn bị kiểm trahọc kì 2. Môn đá cầu –bóng chuyền. I.Mục tiêu: Nhằm củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kiểm tra. II. Địa điểm –phương tiện : - Sân tập của trường. - Bóng,lưới,còi, III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: +HS:Báo cáo sĩ số. +GV:Nhận lớp.phổ biến mục tiêu bài dạy và giao nhiệm vụ. +Khởi động chung:4 đ/tác p.t.chung. +Khởi động chuyên môn: xoay ép các động tác bổ trợ. b. Bài cũ: 2.Phần cơ bản: a. bài mới: Ôn tập.. + Nhắc lại các nội dung. + Ôn tập + Kiểm tra thử. + Nhắc sai và cách sửa. + Tiếp tục ôn luyện. b. Củng cố bài. 3. phần kết thúc: -Thả lỏng. - Nhận xét. -Dặn dò. - Bài tập về nhà - Xuống lớp. 8-10 Phút 28-30 Phút 3-5 Phút Đội hình nhận lớp: *************** *************** *************** *************** * GV Từ đội hình khởi động: giản cách đội hình trên so le nhau. Đội hình tập luyện: ********* ********** ********* ********** * GV ************** ********** ************** ********** . * GV Lớp chia thành 2 nhóm nam, nữ,cử cán bộ lên điều khiển. Đội hình xuống lớp: ************** ************** ************** ************** * GV. Tiết 69-70: Ngày 20/04/2010 Ôn tập: kiểm tra học kì 2. Mônđá cầu –bóng chuyền. I.Mục tiêu: Nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh. II. Địa điểm –phương tiện : - Sân tập của trường. - Bóng,lưới,còi, III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: +HS:Báo cáo sĩ số. +GV:Nhận lớp.phổ biến mục tiêu bài dạy và giao nhiệm vụ. +Khởi động chung:4 đ/tác p.t.chung. +Khởi động chuyên môn: xoay ép các động tác bổ trợ. b. Bài cũ: 2.Phần cơ bản: a. bài mới: Kiểm tra. Môn đá cầu- bóng chuyền. Nội dung kiểm tra: * ôn đá cầ * Môn đá cầu: - Kỉ thuật tâng giật cầu. - Tâng cầu nhịp 1- đá tấn công bằng Mu bàn chân. * Môn bóng chuyền. - Kỉ thuật phát bóng. - Kỉ thuật đệm bóng. - Kỉ thuật chuyền bóng. Thang điểm: Vận dụng thang điểm mà học Sinh đã học và kiểm tra. b. Củng cố bài. 3. phần kết thúc: -Thả lỏng. - Nhận xét. -Dặn dò. - Bài tập về nhà - Xuống lớp. 8-10 Phút 28-30 Phút 3-5 Phút Đội hình nhận lớp: *************** *************** *************** *************** * GV Từ đội hình khởi động: giản cách đội hình trên so le nhau. Đội hình tập luyện: ********* ********** ********* ********** * GV ************** ********** ************** ********** . * GV Lớp chia thành 2 nhóm nam, nữ,cử cán bộ lên điều khiển. Đội hình xuống lớp: ************** ************** ************** ************** * GV.

File đính kèm:

  • docgiao an khoi 11nam 09 - 10 da hoan thanh.doc