Giáo án Thể dục Lớp 11 - Bài 1: Đội ngũ đơn vị

A. THỦ TỤC BÁO CÁO

 - Tập hợp đội ngũ, kiểm tra sĩ số.

 - Phổ biến các quy định.

 - Phổ biến ý định báo cáo.

 

B. THỰC hµnh b¸o c¸o

I. MỤC TIÊU

 1. Về kiến thức

 - Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.

 - Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.

 2. Về kĩ năng

 - Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.

 - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường

 3. Về thái độ

 Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.

II. CẤU TRÚC NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Cấu trúc nội dung

 - Đội ngũ tiểu đội.

 - Đội ngũ trung đội.

2. Nội dung trọng tâm: Đội ngũ tiểu đội.

3. Thời gian

 Tổng số: 02 tiết

 Tiết 1: Đội ngũ tiểu đội.

 Tiết 2: + Đội ngũ trung đội.

 + Hội thao đánh giá kết quả.

III. CHUẨN BỊ

 

doc10 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/04/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Bài 1: Đội ngũ đơn vị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h động Hoạt động 1: Thủ tục giảng dạy - Tập hợp đội ngũ, kiểm tra sĩ số, trang phục. - Phổ biến các quy định. - Kiểm tra nhận thức của học sinh về động tác đội ngũ đã học ở lớp 10, 11. + Chỉ huy đội mẫu lên vị trí phục vụ. + Kiểm tra học sinh (có thể chỉ định hoặc lấy tinh thần xung phong của học sinh để thực hiện động tác). + Nhận xét rút kinh nghiệm. Khi nhận xét, ngoài việc nhận xét học sinh thực hiện động tác ở cương vị chỉ huy tập hợp đội ngũ còn phải nhận xét rút kinh nghiệm cho các học sinh thực hiện động tác ở cương vị chiến sĩ. Hoạt động 2: Luyện tập Tiết 1: Đội ngũ tiểu đội Tiến hành theo các bước sau: - Phổ biến ý định luyện tập, nội dung gồm: + Nội dung luyện tập: 8 7 6 5 4 3 2 1 3 -5 bước Hình 1.2. Tiểu đội hai hàng ngang Đội hình tiểu đội hàng ngang. 3 -5 bước 1 2 3 4 5 6 7 8 Hình 1.1. Tiểu đội một hàng ngang 1 8 4 2 3 5 6 7 3 -5 bước Hình 1.3. Tiểu đội 1 hàng dọc 1 3 5 7 8 4 2 6 3 -5 bước Hình 1.4. Tiểu đội 2 hàng dọc Đội hình tiểu đội hàng dọc. Tiến, lùi, qua phải, qua trái. Giãn đội hình, thu đội hình. Giãn đội hình hàng ngang. Thu đội hình hàng ngang. Giãn đội hình hàng dọc. Thu đội hình hàng dọc. 5. Ra khỏi hàng, về vị trí. + Thời gian luyện tập. + Tổ chức và phương pháp luyện tập. Tổ chức luyện tập: giáo viên chia lớp học thành các tổ, mỗi tổ (9 - 10 học sinh) biên chế thành 1 tiểu đội, các tổ trưởng là tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì luyện tập. Phương pháp luyện tập: Tiến hành theo 3 bước. Bước 1: Từng người tự nghiên cứu nội dung động tác. Từng người đứng trong đội ngũ vừa nghiên cứu để nhớ lại nội dung vừa tự làm động tác. Bước 2: Từng tiểu đội luyện tập. Tiểu đội trưởng hô và thực hiện động tác tập hợp đội ngũ. Bước 3: Tiểu đội trưởng chỉ định các thành viên trong hàng thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng để tập hợp đội ngũ. + Địa điểm luyện tập, hướng tập (chỉ tại sân tập). + Quy ước tập: Kết hợp còi và khẩu lệnh. - Triển khai và duy trì luyện tập. - Theo dõi, đôn đốc luyện tập và sửa sai cho học sinh. - Nhận xét và kết thúc buổi học. Tiết 2: Đội ngũ trung đội Phương pháp tiến hành tương tự như luyện tập đội ngũ tiểu đội (luyện tập đội ngũ trung đội, giáo viên chia lớp học thành hai bộ phận, mỗi bộ phận cũng gồm các tiểu đội để luyện tập). 3 2 1 5 – 8 bước Hình 1.5. Trung đội 1 hàng ngang Đội hình trung đội hàng ngang. 5 – 8 bước Hình 1.6. Trung đội 2 hàng ngang 3 2 1 1 2 3 5 – 8 bước Hình 1.7. Trung đội 3 hàng ngang 5 – 8 bước 1 2 3 Hình 1.8. Trung đội 1 hàng dọc Đội hình trung đội hàng dọc. 5 – 8 bước 1 2 3 Hình 1.9. Trung đội 2 hàng dọc 1 2 3 5 – 8 bước Hình 1.10. Trung đội 3 hàng dọc Hoạt động 3: Kiểm tra (hội thao) đánh giá kết quả. (Cñng cè bµi) Trước khi kết thúc nội dung toàn bài, giáo viên tổ chức kiểm tra (hội thao) đánh giá kết quả luyện tập. Tổ chức và phương pháp tiến hành kiểm tra (hội thao) đánh giá kết quả như sau: Phổ biến ý định kiểm tra (hội thao), nội dung cụ thể gồm: Nội dung kiểm tra (hội thao); Thời gian kiểm tra; Tổ chức và phương pháp kiểm tra (hội thao); Những quy định kiểm tra (thang điểm, cách tính thành tích). Giáo viên thực hành kiểm tra (hội thao) theo đúng kế hoạch đã phổ biến. Tổ chức kiểm tra (hội thao) xong, giáo viên nhận xét đánh giá kết quả, phân loại chất lượng học tập của học sinh. Khi kiểm tra, gọi học sinh đại diện cho tiểu đội (trung đội) thực hiện động tác theo câu hỏi đã nêu. V. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ . Sau khi kết thúc toàn bài, giáo viên tập trung lớp, kiểm tra lại tình hình mọi mặt sau đó hệ thống, nhấn mạnh nội dung trọng tâm của bài đồng thời giải đáp những thắc mắc của học sinh có liên quan đến nội dung của bài học. Hướng dẫn nội dung luyện tập, nhận xét đánh giá và kết thúc buổi học. C. KẾT THÚC BÁO CÁO 1. Tóm tắt và kết luận nội dung báo cáo. 2. Thảo luận với hoc sinh - Công tác chuẩn bị đối với giáo viên, học sinh. - Tổ chức và phương pháp luyện tập. - Những kiến nghị. 3. Nhận xét và kết thúc báo cáo. D. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Thực hiện động tác tập hợp đội hình tiểu đội 1 và 2 hàng ngang 2. Thực hiện động tác tập hợp đội hình tiểu đội 1 và 2 hàng dọc 3. Thực hiện động tác tập hợp đội hình trung đội 1,2 và 3 hàng ngang 4. Thực hiện động tác tập hợp đội hình trung đội 1,2 và 3 hàng dọc Ngµy so¹n 10/10/2009 TuÇn d¹y:11 Bài 1 ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ (TiÕt 2) A. THỦ TỤC BÁO CÁO - Tập hợp đội ngũ, kiểm tra sĩ số. - Phổ biến các quy định. - Phổ biến ý định báo cáo. B. THỰC hµnh b¸o c¸o I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức - Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. - Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng. 2. Về kĩ năng - Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng. - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường 3. Về thái độ Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường. II. CẤU TRÚC NỘI DUNG, THỜI GIAN 1. Cấu trúc nội dung - Đội ngũ tiểu đội. - Đội ngũ trung đội. 2. Nội dung trọng tâm: Đội ngũ tiểu đội. 3. Thời gian Tổng số: 02 tiết Tiết 1: Đội ngũ tiểu đội. Tiết 2: + Đội ngũ trung đội. + Hội thao đánh giá kết quả. III. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Chuẩn bị sơ đồ, bảng kẻ đội ngũ tiểu đội, trung đội. - Chuẩn bị và bồi dưỡng đội mẫu. 2. Học sinh - Đọc bài 1 - SGK, chuẩn bị đúng, đủ trang phục theo quy định trước khi lên lớp. - Đội mẫu luyện tập các nội dung giáo viên đã hướng dẫn 3. Địa điểm: Sân tập IV. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động 1: Thủ tục giảng dạy - Tập hợp đội ngũ, kiểm tra sĩ số, trang phục. - Phổ biến các quy định. - Kiểm tra nhận thức của học sinh về động tác đội ngũ đã học ở lớp 10, 11. + Chỉ huy đội mẫu lên vị trí phục vụ. + Kiểm tra học sinh (có thể chỉ định hoặc lấy tinh thần xung phong của học sinh để thực hiện động tác). + Nhận xét rút kinh nghiệm. Khi nhận xét, ngoài việc nhận xét học sinh thực hiện động tác ở cương vị chỉ huy tập hợp đội ngũ còn phải nhận xét rút kinh nghiệm cho các học sinh thực hiện động tác ở cương vị chiến sĩ. Hoạt động 2: Luyện tập Tiết 1: Đội ngũ tiểu đội Tiến hành theo các bước sau: - Phổ biến ý định luyện tập, nội dung gồm: + Nội dung luyện tập: 8 7 6 5 4 3 2 1 3 -5 bước Hình 1.2. Tiểu đội hai hàng ngang Đội hình tiểu đội hàng ngang. 3 -5 bước 1 2 3 4 5 6 7 8 Hình 1.1. Tiểu đội một hàng ngang 1 3 5 7 8 4 2 6 3 -5 bước Hình 1.4. Tiểu đội 2 hàng dọc 6.Đội hình tiểu đội hàng dọc. 1 8 4 2 3 5 6 7 3 -5 bước Hình 1.3. Tiểu đội 1 hàng dọc Tiến, lùi, qua phải, qua trái. Giãn đội hình, thu đội hình. Giãn đội hình hàng ngang. Thu đội hình hàng ngang. Giãn đội hình hàng dọc. Thu đội hình hàng dọc. 5. Ra khỏi hàng, về vị trí. + Thời gian luyện tập. + Tổ chức và phương pháp luyện tập. Tổ chức luyện tập: giáo viên chia lớp học thành các tổ, mỗi tổ (9 - 10 học sinh) biên chế thành 1 tiểu đội, các tổ trưởng là tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì luyện tập. Phương pháp luyện tập: Tiến hành theo 3 bước. Bước 1: Từng người tự nghiên cứu nội dung động tác. Từng người đứng trong đội ngũ vừa nghiên cứu để nhớ lại nội dung vừa tự làm động tác. Bước 2: Từng tiểu đội luyện tập. Tiểu đội trưởng hô và thực hiện động tác tập hợp đội ngũ. Bước 3: Tiểu đội trưởng chỉ định các thành viên trong hàng thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng để tập hợp đội ngũ. + Địa điểm luyện tập, hướng tập (chỉ tại sân tập). + Quy ước tập: Kết hợp còi và khẩu lệnh. - Triển khai và duy trì luyện tập. - Theo dõi, đôn đốc luyện tập và sửa sai cho học sinh. - Nhận xét và kết thúc buổi học. Tiết 2: Đội ngũ trung đội Phương pháp tiến hành tương tự như luyện tập đội ngũ tiểu đội (luyện tập đội ngũ trung đội, giáo viên chia lớp học thành hai bộ phận, mỗi bộ phận cũng gồm các tiểu đội để luyện tập). 3 2 1 5 – 8 bước Hình 1.5. Trung đội 1 hàng ngang Đội hình trung đội hàng ngang. 5 – 8 bước Hình 1.6. Trung đội 2 hàng ngang 3 2 1 1 2 3 5 – 8 bước Hình 1.7. Trung đội 3 hàng ngang 4.Đội hình trung đội hàng dọc. 5 – 8 bước 1 2 3 Hình 1.8. Trung đội 1 hàng dọc 5 – 8 bước 1 2 3 Hình 1.9. Trung đội 2 hàng dọc 1 2 3 5 – 8 bước Hình 1.10. Trung đội 3 hàng dọc Hoạt động 3: Kiểm tra (hội thao) đánh giá kết quả. (Cñng cè bµi) Trước khi kết thúc nội dung toàn bài, giáo viên tổ chức kiểm tra (hội thao) đánh giá kết quả luyện tập. Tổ chức và phương pháp tiến hành kiểm tra (hội thao) đánh giá kết quả như sau: Phổ biến ý định kiểm tra (hội thao), nội dung cụ thể gồm: Nội dung kiểm tra (hội thao); Thời gian kiểm tra; Tổ chức và phương pháp kiểm tra (hội thao); Những quy định kiểm tra (thang điểm, cách tính thành tích). Giáo viên thực hành kiểm tra (hội thao) theo đúng kế hoạch đã phổ biến. Tổ chức kiểm tra (hội thao) xong, giáo viên nhận xét đánh giá kết quả, phân loại chất lượng học tập của học sinh. Khi kiểm tra, gọi học sinh đại diện cho tiểu đội (trung đội) thực hiện động tác theo câu hỏi đã nêu. V. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ . Sau khi kết thúc toàn bài, giáo viên tập trung lớp, kiểm tra lại tình hình mọi mặt sau đó hệ thống, nhấn mạnh nội dung trọng tâm của bài đồng thời giải đáp những thắc mắc của học sinh có liên quan đến nội dung của bài học. Hướng dẫn nội dung luyện tập, nhận xét đánh giá và kết thúc buổi học. C. KẾT THÚC BÁO CÁO 1. Tóm tắt và kết luận nội dung báo cáo. 2. Thảo luận với hoc sinh - Công tác chuẩn bị đối với giáo viên, học sinh. - Tổ chức và phương pháp luyện tập. - Những kiến nghị. 3. Nhận xét và kết thúc báo cáo. D. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Thực hiện động tác tập hợp đội hình tiểu đội 1 và 2 hàng ngang 2. Thực hiện động tác tập hợp đội hình tiểu đội 1 và 2 hàng dọc 3. Thực hiện động tác tập hợp đội hình trung đội 1,2 và 3 hàng ngang 4. Thực hiện động tác tập hợp đội hình trung đội 1,2 và 3 hàng dọc

File đính kèm:

  • docBAI 1 Doi ngu don vi.in.doc