Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 27: Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vể thương - Lê Văn Thao

A. Mục đich và yêu cầu: B. Phương pháp giảng dạy :

 - Giúp học sinh hiểu biết đơn giản cấp cứu ban đầu và băng bó vết thương. - Phương pháp trực quan

 - Có thái độ học tập tốt và hiểu đúng nội dung học để thực hành tốt. - Phương pháp giải thích

 - Tích cực , tự giác học tập để vận dụng trong hoạt động nhà trường và xã hội. - Thực hành

 B. Địa điểm : Sân bóng rổ C. Dụng cụ: Còi , sách GDQP và A. N

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 27: Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vể thương - Lê Văn Thao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN GDQP VÀ A.N LỚP 10 CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG - Tuần : 27 -Thực hành băng bó vết thương - TCT : 27 - TPPCT : 27 - Ngày soạn : 4/3/ 2007 A. Mục đich và yêu cầu: B. Phương pháp giảng dạy : - Giúp học sinh hiểu biết đơn giản cấp cứu ban đầu và băng bó vết thương. - Phương pháp trực quan - Có thái độ học tập tốt và hiểu đúng nội dung học để thực hành tốt. - Phương pháp giải thích - Tích cực , tự giác học tập để vận dụng trong hoạt động nhà trường và xã hội. - Thực hành B. Địa điểm : Sân bóng rổ C. Dụng cụ: Còi , sách GDQP và A. N Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tổ chức thực hiện I. Mở Đầu : 1. Nhận lớp: 2. Phổ biến Nội dung: + Băng bó vết thương Mục đích và tác dụng Nguyên tắc băng Các loại băng Băng trong chiến đấu II. Cơ bản : A - Mục đích và tác dụng B - Nguyên tắc băng C - Các loại băng Băng cá nhân Băng cuộn Băng tam giác D - Băng trong chiến đấu - Củng cố : D - Băng trong chiến đấu III. Kết thúc: 1. Nhận xét: 2. Xuống lớp: 5’ 38’ 2’ - Quan sát kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung - Phổ biến nội dung - Phổ biến nội dung - Phổ biến nội dung thực hành Giáo viên thực hiện động băng với 1 HS. - Trình bầy và phân tích trang 146 -> 151 trong SGK - Trình bầy và phân tích trang 150 -> 151 trong SGK. Quan sát sữa sai. - Tổng hợp ý kiến nêu vấn đề - Nhận xét lớp học và chuẩn bị phần thực hành 3 tiết sau. - GV cho lớp nghỉ - Lớp trưởng tập hợp báo cáo , chào hỏi. - Tập trung nghe và quan sát. - Tập trung nghe và quan sát - Tập trung nghe và quan sát - Tập trung nghe và quan sát - Tập trung nghe có ghi chép - Tập trung nghe có ghi chép - Tập trung nghe có ghi chép - Tập trung nghe có ghi chép Các tổ tập thực hành băng bó vết thương. - Đại diện Tổ 1 phát biểu - Cả lớp đứng Nghiêm nghe nhận xét. - Giải tán. ĐH 1: 4 hang ngang , cự ly 1 khuỷu tay. ĐH 2: 4 hàng ngang,cự ly 1 cánh tay, ngồi xuống. nt ĐH 3 : Phân công mỗi tổ 1 khu vực tập luân phiên thay đổi ĐH 4 : Như ĐH 1 ĐH 5 : Như ĐH 1 ĐH 6 : Như ĐH 1 Tổ ( Nhóm ) trưởng Giáo viên TD

File đính kèm:

  • docQP 10 tiet 27.doc