Giáo án Thể dục Lớp 10 - Bài 2: Lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt Nam - Nguyễn Đức Hạnh

* Mục đích, yêu cầu:

 Nhằm định hướng cho giáo viên giảng daỵ môn GDQP- AN trung học phổ thông lựa chọn nội dung và phương pháp phù hợp để làm rõ một số vấn đề cơ bản về lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt Nam. Từ đó, giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống của các lực lượng vũ trang trong học tập và rèn luyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Nội dung: 2 phần

- Lịch sử, truyền thống của Quân đội nhân dân

- Lịch sử, truyền thống của Công an nhân dân

* Thời gian: 4 tiết

* Phương pháp: Thuyết trình và nêu vấn đề, kết hợp đối thoại với học viên.

* Tài liệu:

- Tài liệu:

+ Sách Giáo khoa môn học GDQP- AN Lớp 10, NXB GD, H. 2008.

+ Sách giáo viên GDQP- AN Lớp 10, NXB GD, H. 2008.

+ Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, SGK lớp 10 Môn GDQP-AN

- Tài liệu tham khảo:

 

doc20 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Bài 2: Lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân Việt Nam - Nguyễn Đức Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hù chống phá cách mạng Việt Nam thường phối hợp giữa tiến công quân sự bên ngoài với các hoạt động lật đổ bên trong. Các lực lượng phản động trong nước, ngoài nước cấu kết chặt chẽ với nhau, chống phá ta quyết liệt trên mọi lĩnh vực. Do đó, sự ra đời của Công an nhân dân Việt Nam là một đòi hỏi tất yếu khách quan của lịch sử. * Ví dụ a. Thời kỳ hình thành - Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, yêu cầu bảo vệ chính quyền cách mạng được đặc biệt coi trọng. Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1945, để cùng với các lực lượng khác bảo vệ thành quả cách mạng. Từ đó, ngày 19 tháng 8 trở thành ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. - Ở Bắc Bộ đã thành lập “Sở Liêm phóng” và “Sở Cảnh sát”. Các tỉnh đều thành lập “Ty Liêm phóng” và “Ty Cảnh sát”. Các tổ chức tiền thân của lực lượng công an nhân dân cùng nhân dân tham gia tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đồng thời bảo vệ thành công Quốc khánh đầu tiên của nước ta. b. Thời kỳ xây dựng và trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 1945 - 1975 * Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) GV làm rõ lần lượt các nội dungnhưng rất khái quát - Đầu năm 1947, Nha Công an Trung ương được chấn chỉnh về tổ chức gồm: Văn phòng, Ty Điệp báo, Ty Chính trị, bộ phận An toàn quân khu. Tháng 6 năm 1949, Nha Công an Trung ương tổ chức hội nghị Điều tra toàn quốc. Ngày 15 tháng 1 năm 1950, Hội nghị Công an toàn quốc xác định Công an nhân dân Việt Nam có 3 tính chất: “dân tộc, dân chủ, khoa học”. Ngày 28 tháng 2 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định sáp nhập bộ phận Tình báo Quân đội vào Nha Công an”1, 2 Bộ Công an, 60 năm Công an nhân dân Việt Nam (1945 - 2005), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2006, tr.128, 176. . - Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Ban Công an tiền phương nằm trong Hội đồng cung cấp mặt trận. Nhiệm vụ của Ban là bảo vệ các lực lượng tham gia chiến dịch, bảo vệ dân công, bảo vệ giao thông vận tải, bảo vệ kho tàng và đường hành quân của bộ đội, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. - Thời kỳ này đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm như tấm gương hy sinh của Võ Thị Sáu, đội viên công an xung phong Đất Đỏ thuộc tỉnh Bà Rịa; trong phong trào phá tề, trừ gian có: Trần Việt Hùng đội trưởng trừ gian của công an Hải Dương. * Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ( 1954 – 1975) GV khái quát qua các giai đoạn: - Giai đoạn từ năm 1954-1960, Công an nhân dân Việt Nam góp phần ổn định an ninh, phục vụ công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, giữ gìn và phát triển lực lượng ở miền Nam. - Giai đoạn 1961 - 1965, Công an nhân dân tăng cường xây dựng lực lượng, đẩy mạnh đấu tranh chống phản cách mạng và tội phạm khác, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ. - Giai đoạn 1965-1968, Công an nhân dân Việt Nam giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất và làm thất bại “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam. - Giai đoạn 1969 - 1973, Công an nhân dân Việt Nam giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ 2 trên miền Bắc và làm phá sản chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam. - Giai đoạn 1973 - 1975, Công an nhân dân Việt Nam cùng cả nước dốc sức giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, lực lượng Công an đã phối hợp chiến đấu cùng Quân đội và nhân dân lập nhiều chiến công. Ban An ninh Trung ương Cục và Đặc khu Sài Gòn - Gia Định điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng quân sự và quần chúng tiến công và nổi dậy chiếm lĩnh các mục tiêu trọng yếu như: Dinh Độc Lập, Tổng Nha cảnh sát Nguỵ, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, Đài Phát thanh Các chiến sĩ công an tham gia tích cực mở đường, kết hợp tiến công từ bên ngoài vào với sự nổi dậy từ bên trong, góp phần đập tan mọi sự phản kháng của bọn phản cách mạng, ngăn chặn và bắt giữ những đối tượng chạy trốn. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã có hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần tích cực giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. c. Thời kỳ ®Êt n­íc thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội tõ 1975 ®Õn nay GV giới thiệu 2 ý - Đất nước hoà bình, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, trên trận tuyến mới, Công an nhân dân Việt Nam đã đổi mới tổ chức và hoạt động, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. - Trên 60 năm xây dựng và trưởng thành, Công an nhân dân Việt Nam đã được Nhà nước phong tặng đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và những phần thưởng cao quý khác. 2. Truyền thống Công an nhân dân Phương pháp giới thiệu phần truyền thống của CAND GV vận dụng các nnội dung như giơi thiệu ở phần 1 truyền thống QĐND để làm rõ các đơn vị kiến thứ trong SGK như sau: Trên 60 năm xây dựng, trưởng thành và chiến thắng, Công an nhân dân Việt Nam đã dệt lên trang sử hào hùng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam được khái quát qua các nội dung sau: a. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng - Cũng như Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và trở thành công cụ bạo lực sắc bén của nhà nước trong việc chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, trung thành với mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Công an nhân dân theo nguyên tắc “tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt”. - Tổ chức Đảng trong lực lượng Công an theo hệ thống dọc từ Trung ương đến cơ sở. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã xả thân vì sự nghiệp cách mạng, hy sinh quên mình và khi hoà bình lập lại, “máu vẫn đổ” trên đường phố, vùng xa xôi khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Truyền thống trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng trở thành niềm tự hào trong lực lượng Công an và trong lòng dân tộc. b. Vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân làm việc và chiến đấu - Công an nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu đã lập bao chiến công hiển hách trong lịch sử xây dựng và chiến đấu của mình. - Những chiến công bắt gián điệp, biệt kích đột nhập từ ngoài vào; những vụ khám phá phần tử phản động ở trong nước; những cuộc chiến đấu cam kho, quyết liệt với kẻ cầm đầu gây rối trật tự, an ninh xã hội, được quần chúng nhân dân chỉ bảo, giúp đỡ, càng gắn bó máu thịt giữa Công an và nhân dân. - Các đội xây dựng cơ sở, các công an viên bám nắm địa bàn, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân lấy sự bình yên cuộc sống làm mục tiêu phục vụ và lấy sự gắn bó phối hợp cùng nhân dân là điều kiện hoàn thành nhiệm vụ đã viết lên nét đẹp truyền thống “ vì nhân dân phục vụ, dựa nhân dân mà chiến đấu” của Công an nhân dân Việt Nam. c. Độc lập, tự chủ, tự cường và tiếp thu vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự và những thành tựu khoa học – công nghệ phục vụ công tác và chiến đấu - Quán triệt đường lối độc lập, tự chủ của Đảng, Công an nhân dân Việt Nam trong lịch sử của mình đã phát huy đầy đủ các nhân tố nội lực làm lên sức mạnh giành thắng lợi. - Với tinh thần “người Việt Nam phải tự giải phóng lấy mình, tự cứu mình trước khi chờ cứu”, Công an nhân dân đã tích cực, chủ động khám phá nhiều vụ án, chủ động bám nắm địa bàn, chủ động phát hiện những dấu tích tội phạmPhương tiện trong tay lực lượng Công an mặc dù chưa phải là hiện đại, thậm chí rất thô sơ nhưng đã biết tận dụng, vận dụng và sáng tạo trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định, thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả nhất. d. Tận tuỵ trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu - Kẻ thù chống phá cách mạng thường sử dụng trăm phương ngàn kế với những âm mưu thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. Muốn đánh thắng chúng, các lực lượng công an phải lu«n tận tuỵ với công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, kiên quyết và khôn khéo. - Tận tuỵ trong công việc giúp Công an điều tra, xét hỏi, nắm bằng chứng được chính xác và chuẩn bị các cơ sở đúng đắn để bắt đúng kẻ phạm tội. g. Quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng, thuỷ chung, nghĩa tình - Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cộng sản quốc tế, bởi vậy mục tiêu chiến đấu của lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng Công an nói riêng phải góp phần hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hợp tác quốc tế trong sáng, thuỷ chung, nghĩa tình là những phẩm chất không thể thiếu giúp Công an nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ. - Thể hiện tập trung nhất về sự hợp tác quốc tế là sự phối hợp công tác của công an 3 nước Đông Dương: Việt Nam, Lào và Cămpuchia trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, và đế quốc Mỹ. - Hiện nay lực lượng Interpon Việt Nam đã phối hợp với lực lượng Interpol quốc tế để điều tra, truy bắt những tên tội phạm quốc tế và những vụ án ma tuý lớncàng tô thắm thêm truyền thống về quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng, thuỷ chung, nghĩa tình của Công an nhân dân Việt Nam KẾT LUẬN Trên đây là những định hướng cơ bản về nội dung, phương pháp, tổ chức giảng một bài lí thuyết trong chương trình GDQP-AN cho HS THPT làm cơ sở để các đồng chí có thể về vận dụng ở địa phương; nhưng phải bảo đảm mục tiêu bài học đặt ra; cuối cùng GV cho HS câu hỏi để về nhà ôn tập III. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Trình bày nội dung cơ bản của quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. 2. Trình bày nội dung cơ bản của quá trình xây dựng và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam. 3. Hãy nêu truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. 4. Hãy nêu truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam.

File đính kèm:

  • docLich su truyen thong QD CA.doc
Giáo án liên quan